475798E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI
GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Biyokimya(D-10)
SALI
*Mühendislik Mekaniği
(İŞ-1)
*Ölçme Bilgisi(İŞ-2)
ÇARŞAMBA
Teknik Resim(B-1)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
“
“
Meteoroloji (D-10)
“
Tarımsal Ekoloji
(D-1)
PERŞEMBE
“
CUMA
Yabacı Dil-II (C-3)
AİİT-II (B-2)
“
“
“
Genetik (İş-2)
Türk Dili-II (B-2)
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş (Böl.Ders)
(*) : Temel Mühendislik Seçmeli Ders Grubu. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Süs Bitkileri-I (D-4)
09.30
10.15
“
10.30
11.15
Uyg
11.30
12.15
13.30
14.15
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları (D-10)
PERŞEMBE
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
(C-4)
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Gıda Bilim ve Teknolojisi ile Süt ve Ürünleri Teknolojisi derslerinden biri;
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
(***):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Genel Meyvecilik
Serada Sebze Yetiştiriciği
Süs Bitkileri-II
(Böl.Ders)
(Böl.Ders)
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Mesleki Uygulamalar
Böl.Ders
“
SAAT
08.30
09.15
SAAT
08.30
09.15
Uyg
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
PERŞEMBE
Genel Sebzecilik(Böl.Ders)
“
CUMA
*Bahçe Bit. Arş. Ve Den. Metod. (Böl.Ders)
*Tohum Bilimi(Böl.Ders)
*Bahçe Bitk. Doku Kültürü(Böl.Ders)
*Mesleki İngilizce (Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
Uyg
“
Uyg
“
**FSEÇ-VII (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
**FSEÇ-VII (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu I: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VII: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Meyve Sebze Çeşit Bilimi
Böl.Ders
*Topraksız Tarım(Böl.Ders)
Sebze Tohumculuğu
Böl.Ders
“
“
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Uyg
“
Özel Bağcılık (Böl.Ders)
Kültür Sebzeleri-II(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Uyg
“
PERŞEMBE
CUMA
“
“
Uyg
“
“
Ilıman İklim Meyve Türleri-II (Böl.Ders)
“
“
*Fide ve Fidan Üretim Tekniği
Böl.Ders
Uyg
“
“
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
*Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
“
Uyg
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders GrubuIII: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
1
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Ekoloji(2011
Türk Dili-II(C-2)
Girişli)
(D-10)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PERŞEMBE
**Akışkanlar Mekaniği
(C-6)
“
Peyzaj Mimarlığı (2011 Girişli)
Böl.Ders
“
“
“
Genetik(İş-1)
“
“
“
Meteoroloji (B-1)
Genel Mikrobiyoloji
(İş-1)
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş (Böl.Ders)
Uyg
Uyg
AİİT-II(C-2)
“
“
“
“
(*) : Temel Mühendislik Seçmeli Ders Grubu-I. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**) : Temel Mühendislik Seçmeli Ders Grubu-II. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Tarımsal
*Tarım Makinaları
Topluma Hizmet Uygulamaları (Böl.Ders)
Mekanizasyon
Böl.Ders
(D-9)
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
“
“
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
Uyg
“
“
“
PERŞEMBE
“
“
Uyg
“
“
Genel Fitopatoloji (İş-2)
Herboloji(Böl.Ders)
CUMA
**Hasta Bitki Fizyolojisi(Böl.Ders)
**Hastalık Tanısı(Böl.Ders)
**Hastalık Ekolojisi ve Epidemiyolojisi(Böl.Ders)
Uygulamalı Entomoloj-II
(Böl.Ders)
“
Akaroloji(Böl.Ders)
Zararlıların Ekolojisi(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Herboloji(Böl.Ders)
“
***FSEÇ-VIII (I.Grup)
***FSEÇ-VIII (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de Bulunan
Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
*Çevre Sağlığı ve Zarar. Savaşı(Böl.Ders)
16.30
17.15
“
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
“
*Zararlı Tanısı(Böl.Ders)
*Arthropoda Morfolojisi ve Fiz. (Böl.Ders)
15.30
16.15
14.30
15.15
*****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
(! ) 11. sayfada yer alan
-Gıda Bilim ve Teknolojisi ile Süt ve Ürünleri Teknolojisi derslerinden biri seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme İle Genel Zootekni derslerinden biri seçilecektir.
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu III: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(*****):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
14.30
15.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
CUMA
“
08.30
09.15
SAAT
08.30
09.15
“
*Teknik Resim (D-9)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
* Ölçme Bilgisi (B-1)
Zooloji
(D-2)
Uyg
09.30
10.15
10.30
11.15
CUMA
Yabancı Dil-II(C-4)
“
Biyokimya(D-9)
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
SAAT
** Termodinamik (İş-1)
Akaroloji(Böl.Ders)
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu I: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
“
PERŞEMBE
CUMA
**Entegre Mücadele(Böl.Ders)
Prokaryotik Bitki Hastalıkları (Böl.Ders)
*Pestistit Kalıntıları ve Dayanıklılık (Böl.Ders)
“
Bitki Fungal Hastalıkları
Böl.Ders
Bitki Koruma Ürünleri
Böl.Ders
“
“
“
“
Bitki Fungal Hastalıkları
Uyg
Böl.Ders
“
Uyg
“
Bitki Zararlıları Entegrasyonu-II(Böl.Ders)
“
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
“
Klinik Uygulamalar
Böl.Ders
“
Diploma Tezi
“
2
(*): Seçmeli Ders Grubu IV öğrenci en az BİR ders alacaktır.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1 SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
SALI
Türk Dili-II (D-1)
PERŞEMBE
Peyzaj Mimarlığı Temel İlk. (PD5)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Perspektif Çizim Tekniği (PD1)
“
CUMA
Yabancı Dil-II (D-1)
“
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş (PD2) /
“
Peyzaj Sanat Tarihi (PD1)
Mimarlık Bilgisi (PD1)
“
Malzeme Bilgisi (PD1)
“
AİİT-II (D-1)
“
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
SALI
Peyzaj Projesine Giriş (PD1)
10.30
11.15
Topluma Hizmet Uygulamaları
(PD2)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
Bitki Materyali-I (PD2)
2.SINIF
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Uyg
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
CUMA
Peyzaj Konstürksiyonu (PD2)
“
“
Uyg
“
Bitki Materyali-III (PD2)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Kent Planlama (PD4)
Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği (PD-2)
“
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
Uyg
“
“
Uyg
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan 1 ders seçeceklerdir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
SALI
Bitkisel Tasarım PD-2
ÇARŞAMBA
Kırsal Rek. Alan Plan (PD4)
“
Doğa Koruma (PD1)
Uygulama
PERŞEMBE
CUMA
Peyzaj Planlama (PD2)
“
Proje-II (PD4)
“
“
Peyzaj Bakım Tekniği
(PD5)
"
Çim Alanlar (PD2)
“
Uyg
“
*FSEÇ-II (II. Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
“
“
16.30
17.15
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu II: Öğrenciler bu grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
**Bilgisayarlı Destekli
Tasarım-II
B-Grubu (PD3)
“
**İhale Dosyası Hazırlama
(PD4)
“
**Kent Peyzajı (PD4)
SALI
**Yaban Hayatı (PD4)
ÇARŞAMBA
Proje-IV (PD1)
PERŞEMBE
**Sanat ve Mekân (PD4)
Prof.Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
CUMA
**Çevre Felsefesi (PD4)
“
“
**Coğrafi Bilgi Sistemleri (PD3)(PD4)
“
“
**Bilgisayarlı Destekli Tasarım-II
A-Grubu (PD3)
“
“
“
Uyg.
“
“
**Kentsel Tasarım (PD4)
**Çevre Sorunları (PD3)
“
“
“
“
**Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü (PD4)
Engelsiz Peyzaj Tasarımı ( PD2)
“
“
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(D-2)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(D-3)
Diploma Tezi
A-Grubu
(PD4)
“
“
Diploma Tezi
B-Grubu (PD4)
“
“
“
(**) Bölüm Seçmeli Ders Grubu II Öğrenciler bu gruptan en az 5 (beş) ders seçeceklerdir
3
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Türk Dili-II (C-3)
PERŞEMBE
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (D-10)
“
CUMA
Yabancı Dil-II(C-2)
“
Biyokimya (C-2)
“
Organik Kimya(C-2)
“
“
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş(Böl.Ders)
Teknik Resim(C-Çizim Sal.)
Matematik-II(C-2)
“
2.SINIF
PAZARTESİ
“
Uyg
AİİT-II (C-3)
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
Böl.Ders
*Hayvan Yetiştirme ve Besleme
(İş-3)
PERŞEMBE
CUMA
*****Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
“
Uyg
“
“
*****Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
Akışkanlar Mekaniği
(B-2)
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Malzeme Bilgisi (C-4)
“
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ile Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri derslerinden biri seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme İle Genel Zootekni derslerinden derslerinden biri seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme İlkeleri biri seçilecektir.
(*****):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Süt End. Kalite Kontrol-I
*Süt İşletmelerinde İş Güvenliği
Uyg (Böl.Ders)
(Böl.Ders)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
CUMA
“
“
İçme Sütü Teknolojisi(Böl.Ders)
Süt End. Biyoteknoloji(Böl.Ders)
“
“
“
Süt End. Kalite Kontrol-I
Böl.Ders)
14.30
15.15
Süt End. İşlem Mühendisliği
(Böl.Ders)
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
SAAT
08.30
09.15
“
Süt End. Saf Kültür (Böl.Ders)
**FSEÇ-IX (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
**FSEÇ-IX (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
*-Süt İşletmelerinde HACCP
(Böl.Ders)
*Organik Süt Ürünleri
(Böl.Ders)
“
Dondurma Teknolojisi (Böl.Ders)
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu IX: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
Süt End. Kalite Kontrol-III
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Uyg
“
“
PERŞEMBE
CUMA
*Mesleki Almanca
*Ticaret Hukuku
Böl.Ders
Süt Endüstrisinde Kuruluş ve Organizasyon
Böl.Ders
“
“
*Mesleki İngilizce
*İmitasyon Süt Ürünleri
Böl.Ders
“
Uygulamalı Endüstriyel Eğitim (Böl.Ders)
“
Süt End. İşlem İşlem Kontrol Uygulamaları
(Böl.Ders)
Peynir Teknolojisi (Böl.Ders)
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Sütçülük Atıklarının Değerlendirilmesi
(Böl.Ders)
“
“
“
“
“
Diploma Tezi
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
PAZARTESİ
SALI
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-II (İş-1)
Genel Ekonomi (D-10)
“
*Tarımsal Ekoloji
(C-4)
“
Türk Dili-II(C-4)
*Genetik(D-10)
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
“
Ölçme Bilgisi
(İş-3)
*Jeoloj- (C-2)
* Meteoroloji(C-3)
Jeoloji(C-2)
(2011 Girişli)
Meteoroloji(C-3)
(2011 Girişli)
Üniversite Yaşamına Geçiş
İŞ-2
AİİT-II(C-3)
Teknik Resim (C-Çizim Sal.)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Uyg
(*) : Fakülte Seçmeli Ders Grubu-I. Öğrenciler bu gruptan İKİ ders seçeceklerdir.
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Tohumluk ve Sertifikasyonu (D-3)
Bahçe Bitkileri Tarımı
Topluma Hizmet Uygulamaları
*Yem Bitkileri Kültürü (Böl.Ders)
(D-3)
(Böl.seminer sol.)
R
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
“
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
Uyg
Uyg
“
“
Tarla Bitkileri Tarımı
(D-4)
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
“
“
“
Uyg
Uyg
*Kırsal Altyapı (D-1 )
“
“
“
“
Uyg
*İş İdaresi(2. Kat toplantı sol)
*Bilgi ve İnovasyon Sistemleri(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Makro Ekonomi ve Tarım
(Böl.Seminer Salonu)
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
SAAT
08.30
09.15
CUMA
*Özel Hayvan Yetiştirme (Böl.Ders)
“
09.30
10.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
*Arazi Toplulaştırması (B-1)
“
*Yemler Bilgisi ve Rasyon
Hazır. (C-4)
*Mera Kültürü (Böl.Ders)
SAAT
08.30
09.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu gruptan İKİ ders seçeceklerdir.
(** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
Ekonometri(Böl.Ders)
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
(Böl.Ders)
10.30
11.15
“
Uyg
Ekonomistler için Matematik
(Böl ders.)
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
“
**FSEÇ-VI (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
**FSEÇ-VI (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
Tarımsal Pazarlama(Böl.Ders)
“
“
“
“
“
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve
Tarım (Böl.Ders)
“
“
“
*Kırsal Alanda Katılımcı
Yaklaşımlar(Böl.Ders)
*Girişimcilik Teknikleri (2. Kat. Toplantı
sal)
“
Genel ve Tarımsal Muhasebe(Böl. Seminer.
Sal.))
“
“
Uyg
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VI: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tarımsal Yayım (Böl.Seminer Salonu.)
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Böl.seminer sol.
“
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
Uyg
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve Planlaması
Böl.seminer. sol
*Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
“
“
*Tarım Piyasalarının Analizi (2. Kat toplantı.
Sol)
Tarımsal Finansman ve Kredi(Böl.Ders)
“
“
*Kamu Maliyesi ve Tarım
c-3
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
Diploma Tezi
Böl: seminer sol.
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu gruptan en az İKİ ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
5
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Fizik-II(İş-2)
**Ölçme Bilgisi (İş-3)
**Meteoroloji(İş-1)
“
“
“
Üniversite Yaşamına
Geçiş(Böl.Ders)
Türk Dili-II(D-1)
Uyg
“
“
PERŞEMBE
Teknik Resim (C-Çizim Sal.)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
“
“
13.30
14.15
*Tarımsal
Ekoloji(İş-2)
*jeoloji
(Böl.Ders)
AİİT-II( C-4)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
Matematik-II(İş-1)
“
(*) : Fakülte Seçmeli Ders Grubu-I. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**) : Fakülte Seçmeli Ders Grubu-II. Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bilgisayar Destekli Çizim
Topluma Hizmet Uygulamaları
(C-Çizim Sal)
Böl.Ders
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Uyg
Tarla Bitkileri Tarımı
(D-3)
“
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
(C-6)
Mühendislik Mekaniği
(C-3)
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
Bahçe Bitkileri Tarımı(D-10)
“
Uyg
“
Uyg
“
Tarla Bitkileri Tarımı Uyg
“
Uyg(Böl.Ders)
“
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
(** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Mekanik Teknoloji
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
*Konstrüksiyon Teknikleri(Böl.Ders)
*Meliorasyon Makineleri (Böl.Ders)
“
“
Uyg
11.30
12.15
13.30
14.15
Hassas Tarım(Böl.Ders)
“
“
Bitki Koruma Makineleri
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
Ölçme Kontrol Sis. Ve
Otomasyon(Böl.Ders)
16.30
17.15
“
Sulama Mekanizasyonu
(Böl.Ders)
***FSEÇ-VI (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
***FSEÇ-VI (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
**Bilgisayar Destekli Tasarı(3B) (Böl.Ders)
**Tarımda Enerji Kullanımı
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-III: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VI: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Biyolojik Malzeme (Böl.Ders)
*Tarımda Bilişim Teknolojileri(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-2)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
“
SAAT
08.30
09.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PERŞEMBE
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
CUMA
Yabancı Dil-II(D-4)
“
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
Böl.Ders
“
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Makineleri Mühendislik Esasları-II
(Böl.Ders)
Taşıma İletim ve Depolama Tekniği
(Böl.Ders)
“
“
**Ekonomik ve Ekolojik Üretim
Teknikleri (Böl.Ders)
**Yatırım Analizi (Böl.ders)
“
Uyg
“
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Tarımsal Mekanizasyon
Planlaması (Böl.Ders)
“
Uyg
“
“
Diploma Tezi
“
“
Proje
Böl.Ders
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-VII: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Bölüm Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
6
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Jeoloji (2011 Girişli)
Bitki Fizyolojisi
Matematik-II (D-9)
(İş-3)
(Böl.Ders)
“
“
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
CUMA
Yabancı Dil-II(İş-2)
“
“
Malzeme Bilgisi
(Böl.Ders)
11.30
12.15
13.30
14.15
Meteoroloji (B-2)
Uyg
“
“
Ölçme Bilgisi
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
PERŞEMBE
Teknik Resim
(D-1)
“
Uyg
“
Bilgisayar
Lab-1
AİİT-II (C-6)
“
Üniversite Yaşamına Geçiş(Böl.Ders)
Uyg
Türk Dili-II(İş- 2)
“
“
“
“
2.SINIF
PAZARTESİ
Sulamanın Temel İlkeleri
Böl.Ders
SALI
***Bitki Koruma
(D-3)
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
***Bitki Koruma
İlkeleri
Böl.Ders
09.30
10.15
“
“
Uyg
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-3)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Uyg
Uyg
“
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(C-Cizim Sal.)
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
Uyg
“
“
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D- 3)
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ile Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri derslerinden biri seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme İlkeleri
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Sulama ve Çevre
Böl.Ders
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
“
*Sulama Sistemlerinin
Yönetiminde Modelleme
(Böl.Ders)
“
11.30
12.15
13.30
14.15
Yapı Statiği (2012 öncesi kayıt
yaptıranlar)
*Tarımsal Yap. Ve Sulama Bil. Dest.
Çizim (Lab-5)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
Su Yapıları (Böl.Ders)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
Mukavemet
Böl.Ders
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
Yüzey Sulama Sistemleri
(Böl.Ders)
**FSEÇ-VII (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
**FSEÇ-VII (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin
Sayfa 12’de Bulunan Tabloya
Bakınız)
“
“
“
“
“
Drenaj ve Arazi Islahı
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
Uyg
Uyg
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az İKİ ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
“
PERŞEMBE
CUMA
Toprak Su Koruma Yapıları (Böl.Ders)
Proje Çalışmaları-II(Böl.Ders)
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
“
“
“
Sulamada Organizasyon ve Yönetim
(Böl.Ders)
Uyg
“
“
“
Sukaynaklarının Planlanması
Böl.Ders
*Rekreasyon Alanlarının Sulanması
(Böl.Ders)
“
“
“
*Tarımsal Altyapı Tasarım Tekniği (Böl.Ders)
*Entegre Havza Su Yönetimi (Böl.Ders)
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
“
*Basınçlı Sulama Sistemlerinin
Değerlendirilmesi (Böl.Ders)
“
Diploma Tezi
(Böl.Ders)
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-IV: Öğrenciler bu gruptan İKİ ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
7
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
Teknik Resim (C-Çizim Sal.)
SALI
Ölçme Bilgisi (B-1)
ÇARŞAMBA
“
“
Uyg
Uyg
“
“
Jeoloji (2011 Girişli)
(Böl.Ders)
“
2.SINIF
PAZARTESİ
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
Biyokimya (C-4)
Üniversite Yaşamına Geçiş
Böl.Ders)
Tarımsal Ekoloji (İş-3)
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları(Böl.Ders)
“
PERŞEMBE
Bitki Koruma (D-2)
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-3)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
CUMA
“
Uyg(Böl.Ders)
“
“
Tarla Tarımı (Böl.Ders)
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
Uyg
“
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme İle Genel Zootekni derslerinden derslerinden biri seçilecektir. biri seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme İlkeleri
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Yemeklik Tane Baklagiller
Tahıllar
(Böl.Ders)
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
“
AİİT-II (C-4)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
CUMA
Yabancı Dil-II (İş-3)
Mühendislik Mekaniği (D-10)(2011 Girişlilerle
Birlikte)
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
Türk Dili-II (C-3)
PERŞEMBE
Endüstri Bitkileri-II (Böl.Ders)
CUMA
“
Uyg
“
Uyg
“
Uyg
“
“
Yem Bitkileri-II
(Böl.Ders)
Tarla Yabancı Bitkileri
(Böl.Ders)
*FSEÇ-IX (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
*FSEÇ-IX (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu IX: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(Böl.Ders)
“
Diploma Tezi
“
Uyg
Mesleki Uygulamalar-II
(Böl.Ders)
“
“
*** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
PERŞEMBE
Organik Tarım
Böl.Ders
CUMA
*Moleküler Biyoteknoloji (Böl.Ders)
*Mikro Üretim Teknikleri (Böl.Ders)
“
“
**Yeşil Alanlar ve Uygulama
Teknikleri (Böl.Ders)
**Tarla Bitkilerinde İyi Tarım
Uygulamalar (Böl.Ders)
**Enerji Bitkileri Kültürü (Böl.Ders)
“
“
Özel Bitki Islahı (Böl.Ders)
“
Uyg
***Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
“
“
Çayır Mera-II
Böl.Ders
“
Uyg
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-III: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**)Bölüm Seçmeli Ders Grubu-IVI: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(***):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
8
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Ölçme Bilgisi (B-2)
Tarımsal Ekoloji (2011 Girişli)
(Böl.Ders)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
Türk Dili-II(İş-1)
“
Uyg
“
“
Meteoroloji (C-2)
“
Teknik Resim (D-2)
Analitik Kimya (İş-1)
“
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders)
“
PERŞEMBE
“
CUMA
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
*****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
Uyg
“
“
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ile Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri derslerinden biri seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme İle Genel Zootekni derslerinden derslerinden biri seçilecektir. biri seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme İlkeleri
(***** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
*Arazi Bilgi Sistemi
Tarım Hukuku
Toprak Mikrobiyolojisi ve
(Böl.Ders)
D-9
Biyokimyası(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Sulama Suyu Kalitesi ve
Türkiye Suları(Böl.Ders)
Bitki Biyokimyası(Böl.Ders)
14.30
15.15
“
“
15.30
16.15
16.30
17.15
Uyg
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Kültür Bitkileri
Morfolojisi(Böl.Ders)
*****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-3)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
SAAT
08.30
09.15
Üniversite Yaşamına Geçiş
(Böl.Ders)
Organik Kimya (D-9)
“
“
Uyg
09.30
10.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
Yabancı Dil-II(D-3)
AİİT-II (D-9)
“
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
PERŞEMBE
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi(Böl.Ders)
“
“
* Jeoloji-Jeomorfoloji(Böl.Ders)
“
Uyg
CUMA
*Toprak Kirliliği(Böl.Ders)
“
“
“
**FSEÇ-IX (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
**FSEÇ-IX (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
Uyg
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-II: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu IX: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Organik Yetiştiricilikte Bitki Besleme Tekniği
(Böl.Ders)
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
*Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması ve
Değerlendirilmesi (Böl.Ders)
*Damla Sulama İle Gübreleme (Fertigasyon)
Böl.Ders)
“
“
“
“
Toprak Verimliliği
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Diploma Tezi
Toprak Etüd ve Haritalama
Böl.Ders
“
“
Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi
(Böl.Ders)
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Uyg
“
Uzaktan Algılama ve CBS (Böl.Ders)
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-IV: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir.
9
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SAAT
08.30
09.15
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2011,2012,2013 VE 2014 YILI GİRİŞLİLER)
1.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Türk Dili-II(D-10)
Teknik Resim (D-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
“
“
Meteoroloji(İş-3)
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
Genel Mikrobiyoloji C-2)
Zooloji (D-2)
Uygulamalı İstatistik (D-4)
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
AİİT-II(D-10)
Üniversite Yaşamına
Geçiş(Böl.Ders)
“
Çayır Mera ve Yem Bitk.(2011
Girişli)
(Böl.Ders.)
“
2.SINIF
PAZARTESİ
SALI
Hayvan Yetiş. Ve Besl. İlk.
(Böl.Ders)
“
Hayvan Besleme Fizyo. Ve
Metabolizması (Böl.Ders)
Hayvan Besleme Biyokimyası
(Böl.Ders)
“
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(C-4)
PERŞEMBE
“
“
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
- Kişisel Gelişim (D-4)
-Yazılı Anlatım (D-3)
“
“
SAAT
08.30
09.15
(! ) 11. sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ile Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri derslerinden biri seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ile Kırsal Altyapı Planlaması derslerinden biri seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ile Bahçe Bitkileri Yetiştirme İlkeleri
(**** ):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu gruptan BİR ders seçeceklerdir
3.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Koyun ve Keçi Yetiştirme
*Monogastrik ve Lab. Hay. Üretimi (Böl.Ders)
(Böl.Ders)
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Uyg(Böl.Ders)
Koyun ve Keçi Yetiştirme (Böl.Ders)
Uyg
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
Hayvansal Üretimde Hijyen ve
Sanitasyon (Böl.Ders)
*İpek Böceği Yetiştirme
(Böl.Ders)
16.30
17.15
“
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
****Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Medya Okuryazarlığı (D-2)
-Yönetim ve Organizasyon (D-4)
-Temel Fotoğrafçılık (İş-3)
-Sunum ve Toplantı Teknikleri (D-1)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
Uyg
“
09.30
10.15
10.30
11.15
“
Uyg
CUMA
Yabancı Dil-II(D-10)
PERŞEMBE
Sığır ve Manda
Yetiştirme(Böl.Ders)
CUMA
“
“
*Organik Hayvancılık
(Böl.Ders)
*Yem Değerlendirme
Teknikleri (Böl.Ders)
“
Uyg
“
“
**FSEÇ-VIII (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 12’de Bulunan
Tabloya Bakınız)
“
**FSEÇ-VIII (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
12’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-II: Öğrenciler bu gruptan İKİ ders seçeceklerdir.
(**):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Laboratuvar ve Analiz Teknikleri
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Hayvan Islahı
(Böl.Ders)
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
“
“
Rasyon Hazırlama Tekniği
(Böl.Ders)
Arı Yetiştirme
(Böl.Ders)
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Projelendirme ve Planlama
(Böl.Ders)
“
*At Yetiştirme (Böl.Ders)
*Besleme Aksaklıkları (Böl.Ders)
*Biyoinfarmatik (Böl.Ders)
“
Uyg
“
“
“
Diploma Tezi
“
“
“
(*):Bölüm Seçmeli Ders Grubu-IV: Öğrenciler bu gruptan en az BİR ders seçeceklerdir.
(**):Üniversite Seçmeli Ders Grubu IV: Öğrenciler bu İKİ grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
10
2. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUPLARI
DERSİN ADI
GRUP NO
KREDİ/AKTS
GÜNÜ
SAATİ
DERSLİK
(!)Bahçe Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Cuma
13.30-17.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
08.30-12.15
D-2
D-4
D-9
İş-2
B-1
(!)Bahçe Bitkileri Yetiştirme
İlkeleri
1.
2+2=3/4
Salı
13.30-17.15
BB Böl.Ders
2.
2+2=3/4
Perşembe
08.30-12.15
BB Böl.Ders
3.
2+2=3/4
Pazartesi
13.30-17.15
BB Böl.Ders
4.
2+2=3/4
Cuma
13.30-17.15
BB Böl.Ders
5.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
BB Böl.Ders
(!)Gıda Bilim ve Teknolojisi
1.
2.
3.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-12.15
13.30-17.15
08.30-12.15
D-4
D-4
İş-2
(!)Süt ve Süt Ürünleri
Teknıolojisi
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
Perşembe
Çarşamba
08.30-12.15
13.30-17.15
D-9
C-2
(!)Tarımsal Sulama ve
Drenaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Cuma
Pazartesi
Perşembe
Pazartesi
Pazartesi
Cuma
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
08.30-12.15
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
D-3
B-1
C-3
B-2
B-1
B-2
B-2
(!)Kırsal AltYapı Planlaması
1.
2.
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Pazartesi
Cuma
Cuma
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
(!)Tarla Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
D-2
D-9
D-3
D-9
(!)Tarla Bitkileri Yetiştirme
İlkeleri
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
(!)Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Pazartesi
Salı
Salı
13.30-17.15
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
D-3
İŞ-3
C-6
İş-1
(!)Genel Zootekni
1.
2+2=3/4
Salı
13.30-17.15
İş-3
2.
2+2=3/4
Perşembe
08.30-12.15
İş-3
3.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
C-6
4.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
B-2
11
2. SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Medya Okuryazarlığı (İletişim Fakültesi)
Yönetim ve Organizasyon (İletişim Fakültesi)
Sunum ve Toplantı Teknikleri (İletişim Fakültesi)
Temel Fotografcılık (İletişim Fakültesi)
Kişisel Gelişim (iletişim Fakültesi)
Yazılı Anlatım (Türk Dili Bölümü)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(3+0=3)-Yrd.Doç.Dr.Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS
(3+0=3)-Prof.Dr.Ş.Emet GÜREL
(3+0=3)-Doç.Dr.Ayşen Temel EĞİNLİ
(3+0=3)-Yrd.Doç.Dr.Ahmet İMANÇER
(3+0=3)-Prof.Dr.Ş.Emet GÜREL
(3+0=3)-Ok.Emel ERİNCİK
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı-BB
Çiftlik Hayvanları Zararlıları-BK
Hasat Makineleri-TM
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
PET hayvanlarının Yetiştirilmesi ve Beslenmesi-ZO
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Tasarım Bitkilerinin Beslenmesi-TO
Tarım Sektöründe Pazarlama-TE
Tarım Tarihi ve Deontolojisi-TE
Hayvancılık Politikaları ve Piyasaları-TE
Toprak Su Koruma Mühendisliği-TO
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri-TO
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri -TO
Toprak Bitki Su İlişkileri -TO
Tarımda Girişimcilik Teknikleri(TE)
Tarımda Çevre Kirliliği-BB-BK-TO
Tasarım Bitkilerinin Beslenmesi (TO)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.MISIRILI+Prof.Dr.E.DÜZYAMAN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.TURANLI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.BİLEGN+Prof.Dr.N.ALAYUNT+Prof.Dr.H.YALÇIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Ö.KINIK
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALÇİÇEK+ Prof.Dr.T.TAŞKIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ+ Prof.Dr.D.ANAÇ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.TÜZEL+Prof.Dr.A.GÜL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.N.ERYÜCE
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.A.OLGUN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.BOYACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.A.UZMAY
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.UYSAL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.KURUCU
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prod.Dr.M.BOLCA
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.B.OKUR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.DÜZYAMAN +Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA+Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.B.YAĞMUR
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Bitkisel Üretimde Yeni Teknikler ve Uygulamaları-BB
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
Çim ve Yer Örtücüler-TB
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
Peyzaj Ekonomisi-TE
Bitki Besleme Bozuklukları-TO
Tıbbi Bitkiler Tarımı-TB
Hayvancılıkta Mekanizasyon TM
Tarımda Elektrifikasyon ve Otomatik Kontrol-TM
Toprak Fiziği İlkeleri-TO
Deneme Planlama ve Değerlendirme Tekniği-BB-ZO
Transgenik Bitkiler-TAB
Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri-TE
Peyzaj Mimarlığında Sulama-TYS
Gıda Sanayii Ekonomisi(TE)
Tarım Sigortacılığı(TE)
Hobi Bahçeciliği(BB)
Tohum Biyolojisi Üretim ve Kalitesi (TE)
Üzüm Yetiştirme Teknikleri (TE)
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.ÖZEKER+Doç.Dr.G.BAHAR
(2+2=3 Kredi/Saat) Prof.Dr.Ö.KINIK +Prof.Dr.F.ALAYUNT
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.B.KIR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.TEZCAN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN+Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.ATIŞ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.BAYRAM
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.BİLGEN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.B.OKUR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.ATIL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.TOSUN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.BOYACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.G.SANER+Doç.Dr.Ö.KARAHAN UYSAL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.D.EŞİYOK
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.İLBİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
4.SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
İletişim Becerileri (İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler (İletişim Fakültesi)
Türk Müzik Kültürü ve Tarihi (D.T.M. Konservatuvarı)
Doğru ve Etkili Konuşma ( Türk Dili Bölümü)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
3+0=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.Elif YILDIZ
3+0=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Mine SARAN
3+0=3 Kredi/Saat)-Ok.B.Buket TÜZÜN
3+0=3 Kredi/Saat)-Ok.Mehmet İNCE
12
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Tarım Sektöründe Pazarlama-TE
Toprak Su Koruma Mühendisliği
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri
Gübreler ve Gübreleme
Tarımda Çevre Kirliliği-BK-TO
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ+ Prod.Dr.D.ANAÇ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.TÜZEL+Prof.Dr.A.GÜL+Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.A.OLGUN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.UYSAL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.KURUCU
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prod.Dr.M.BOLCA
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.DÜZYAMAN +Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA+Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarımda Elektrifikasyon ve Otomatik Kontrol-TM
Toprak Fiziği İlkeleri-TO
Deneme Planlama ve Değerlendirme Tekniği-BB-ZO
Hassas Tarım -TM
Topraksız Tarım-BB
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.B.OKUR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.ATIL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.B.TEKİN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.GÜL
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.TÜZEL+Prof.Dr.A.GÜL+Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Tarla Bitkileri Zarlıları ve Yönetimi-BK
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik -TE
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.TEZCAN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN+Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2011-2012 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
Tarım Sektöründe Pazarlama-TE
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.TÜZEL+Prof.Dr.A.GÜL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Ö.KINIK
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.A.OLGUN
2.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bitkisel Üretimde Yeni Teknikler ve Uygulamaları-BB
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
Çim ve Yer Örtücüler-TB
Tıbbi Bitkiler Tarımı-TB
Mera Yönetimi-TAB
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.ÖZEKER+Doç.Dr.G.BAHAR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.TEZCAN
(2+2=3 Kredi/Saat) Prof.Dr.Ö.KINIK +Prof.Dr.F.ALAYUNT
2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.R.AVCIOĞLU
2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.BAYRAM
2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.SOYA
(2+2=3 Kredi/Saat)Prof.Dr.F.IŞIN+Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
13
E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi(D-1)
SALI
Ölçme Bilgisi(İş-2)
ÇARŞAMBA
Teknik Resim(B-1)
“
Uyg
“
Uyg
PERŞEMBE
CUMA
Yabacı Dİl-II (C-3)
“
“
Fizik
(D-2)
“
“
“
“
“
Zooloji
(D-2)
“
AİİT-II (B-2)
İstatistik ve Deneme
Metotları(D-4)
“
“
Türk Dili-II (B-2)
Üniversite Yaşamına Geçiş
Böl.Ders
Uyg
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
ÇARŞAMBA
Süs Bitkileri-II (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Genel Sebzecilik (Böl.Ders)
CUMA
Organik Tarım(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Uyg
“
Uyg
“
Genel Seracılık(Böl.Ders)
“
Kalite ve Güvence
Sistemleri (Böl.Ders)
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(D-10)
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Tarımsal Ekoloji(D-1)
Uyg
Böl.Ders
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Genel Meyvecilik
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
SALI
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Topraksız Tarım(Böl.Ders)
SALI
Serada Sebze Yetiştiriciliği
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Bahçe Bitkileri Islahı(Böl.Ders)
* Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Uyg
CUMA
“
Uyg
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
“
“
Özel Bağcılık (Böl.Ders)
“
Kültür Sebzeleri-II(Böl.Ders)
“
Ilıman İklim Meyve Türleri-II (Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
Uyg
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2))
“
“
“
(*):Sosyal İçerikli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
14
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi(D-1)
SALI
Türk Dili-II(C-2)
“
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-II(C-4)
“
Fizik(D-2)
“
“
“
Zooloji(2011 Girişliler)(D-2)
Ölçme Bilgisi(B-1)
“
Teknik Resim(D-9)
“
“
Uyg
Uyg
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş
Böl.Ders
AİİT-II(C-2)
İstatistik ve Deneme
Metotları (D-4)
“
Uyg
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Tarımsal Ekoloji(D-1)
“
Uyg
Böl.Ders
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Uygulamalı Entomoloji-I
(Böl.Ders)
SALI
Herboloji (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Mikoloji (Böl.Ders)
“
Uygulamalı Entomoloji-I
(Böl.Ders) Uyg
“
Akaroloji (Böl.Ders)
“
Zararlıların Ekolojisi (Böl.Ders)
“
Hayvansal Zararlılar
(Böl.Ders)
“
Herboloji (Böl.Ders)
Uyg Böl.Ders
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
“
Akaroloji (Böl.Ders)
Uyg
PERŞEMBE
CUMA
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
**Entegre
Mücadele(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Bitki Koruma Ürünleri
(Böl.Ders)
“
“
Bitki Zararlılarında
Entegrasyon (Böl.Ders)
**Bitki Korumada
Biyoteknoloji(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Prokaryotik Bitki Hastalıkları
*Pestistit Kalıntıları ve Dayanıklılık (Böl.Ders)
(Böl.Ders)
“
Zararlılarla Biyolojik Savaşa Giriş
(Böl.Ders)
“
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
“
Uyg
“
Klinik Uygulamalar
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2))
14.30
15.15
“
“
15.30
16.15
Uyg
16.30
17.15
“
“
“
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
(Böl.Ders)
“
Diploma Tezi
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
15
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 1.SINIF (2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
1 SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
Prof. Dr. N.OKUR
“
SALI
Türk Dili-II(D-1)
Öğr.Gör.Arife GÜLSÜN
“
Üniversite Yaşamına Geçiş
(PD2)
Doç. Dr. Ç. C.HEPCAN
Peyzaj Sanat Tarihi (PD1)
Prof. Dr. E.NURLU
ÇARŞAMBA
Bitki Materyali-I (PD2)
Prof. Dr. T.BİRİŞÇİ
PERŞEMBE
Peyzaj Mim. Temel İlk. (PD5)
Prof. Dr. A.KAPLAN
“
Uyg
“
Uyg
“
“
CUMA
Yabancı Dil-II (D-1)
Ok.Gülen SMİLES
“
“
“
“
Malzeme Bilgisi (PD1)
Prof. Dr. B.TÜRKYILMAZ
Mimarlık Bilgisi (PD1)
Prof. Dr.T. BİRİŞÇİ
Bitki Ekolojisi (PD5)
Prof.Dr. E.DÜZYAMAN
“
AİİT-II (D-1)
Dr.Pelin BÖKE
“
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Peyzaj Donatı Elemanları (PD1)
Doç. Dr. B. GÜLGÜN
SALI
Peyzaj Pro. Giriş (PD1)
Prof. Dr. E.V.KÜÇÜKERBAŞ
“
Topluma Hizmet Uygulamaları (PD2)
Doç. Dr.B. GÜLGÜN
“
Uyg
“
Kent Planlama (PD4)
Doç. Dr.E. MALKOÇ
Bitki Materyali-III (PD2)
Doç. Dr. Ç.C.HEPCAN
“
Uyg
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Perspektif Çizim Tekniği (PD1)
Prof. Dr. B.ÖZKAN
CUMA
Peyzaj Konstüksiyonu (PD2)
Doç. Dr. B.GÜLGÜN
“
“
Uyg
“
Ağaçlandırma (PD-5)
Prof.Dr.T.BİRİŞÇİ
“
“
Uyg
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
“
Proje-II (PD4)
Prof. Dr.E. V.KÜÇÜKERBAŞ
Doğa Koruma (PD1)
Prof. Dr. Ş.HEPCAN
“
Peyzaj Bakım Tekniği (PD5)
Doç. Dr. B.GÜLGÜN
ÇARŞAMBA
Kırsal Rek. Alan Plan (PD4)
Prof. Dr. B.ÖZKAN
Çim Alanlar (PD2)
Prof. Dr. Ş.HEPCAN
PERŞEMBE
CUMA
Peyzaj Planlama (PD2)
Prof. Dr. E.NURLU
“
“
Uyg
“
*FSEÇ-II (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
11’de Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
**Bilgisayarlı Destekli Tasarım-II
B-Grubu (PD3) Prof. Dr. B.TÜRKYILMAZ
SALI
**Yaban Hayatı (PD4)
Doç. Dr. Ç.C.HEPCAN
“
**İhale Dosyası Hazırlama (PD4)
Prof.Dr.B.TÜRKYILMAZ
“
**Kent Peyzajı (PD4)
Prof.Dr. A.KAPLAN
“
**Kentsel Tasarım (PD4)
Prof. Dr. A.KAPLAN
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
**Sanat ve Mekân (PD4)
Prof. Dr.E. V.KÜÇÜKERBAŞ
“
“
**Coğrafi Bilgi Sistemleri
(PD3)(PD4)
Proje-IV (PD1)
Prof.Dr. B.TÜRKYILMAZ;
Prof. Dr. E.NURLU
Prof.Dr. A.KAPLAN; Doç. Dr. E.M. TRUE
**Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü (PD4)
Prof. Dr. T.BİRİŞCİ
“
**Bilgisayarlı Destekli Tasarım-II
A-Grubu (PD3)
Prof. Dr. B.TÜRKYILMAZ
“
“
**Çevre Sorunları (PD3)
Prof.Dr. E.NURLU
“
CUMA
**Çevre Felsefesi (PD4)
Prof. Dr. Ş.HEPCAN
“
“
Uyg.
* -İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(D-2)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(D-3)
Diploma Tezi
A-Grubu
(PD4)
“
“
“
Diploma Tezi
B-Grubu (PD4)
“
“
“
(*):Sosyal İçerikli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az 1 ders seçeceklerdir. (**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az 5 ders alacaktır.
16
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi(D-1)
SALI
Türk Dili-II(C-3)
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-II(C-2)
“
Fizik
(D-2)
“
“
“
Zooloji(2011 Girişliler)(D-2)
Üniversite Yaşamına
Geçiş Böl.Ders
Ölçme Bilgisi(TYS
Böl.Ders)
Teknik Resim (C-Çizim Sal)
“
Uyg
“
Uyg
İstatistik ve Deneme
Metotları (D-4)
“
AİİT-II(C-3)
“
Uyg
“
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Tarımsal Ekoloji (D-1)
Uyg
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Süt End. Kalite Kontrol-I
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Süt End. İşlem Mühendisliği
(Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Süt End. Hijyen ve
Sanitasyon(Böl.Ders)
“
(Böl.Ders)
Uyg
İçme Sütü Teknolojisi (Böl.Ders)
Süt End. Biyoteknoloji (Bökl.Ders)
Süt End. Saf Kültür
(Böl.Ders)
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
CUMA
Süt End. Kurulu ve Org.
(Böl:Ders)
“
Gıda Katkı ve Yardımcı
Mad. (Böl.Ders)
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
11.30
12.15
13.30
14.15
Süt End. Kalite Kontrol-III
(Böl.Ders)
Uyg
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Dondurma Teknolojisi (Böl.Ders)
Uygulamalı Endüstriyel Eğitim
(Böl.Ders)
“
“
Süt End. İşlem İşlem Kontrol
Uygulamaları (Böl.Ders)
“
Peynir Teknolojisi (Böl.Ders)
*Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
“
Sütçülük Atık Değerlendirilmesi
(Böl.Ders)
“
“
“
Diploma Tezi
“
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
17
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-II(İş-1)
Genel Toprak Bilgisi(D-1)
“
“
Fizik
(D-2)
“
Zooloji (D-2)
Ölçme Bilgisi(İş-3)
Türk Dili-II(C-4)
“
“
“
Üniversite Yaşamına Geçiş
İş-2
AİİT-II(C-3)
İstatistik ve Deneme
Metotları (D-4)
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
Teknik Resim(CÇizim Sal)
“
Uyg
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları(Böl.semir.
sol.)
Tarımsal Ekoloji (C-4)
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Uyg
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Ekonometri (Böl.Ders)
SALI
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Türkiye Ekonomisi
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Sistemleri
(Böl.Seminer Salonu)
C-2
“
“
Genel ve Tarımsal Muhasebe
(Böl.seminer. sol.)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
Tarımsal Pazarlama
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Tarımsal Yayım (Böl.
Seminer Salonu)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Kooperatif
İşletmeciliği (Böl.Ders)
“
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
Uyg
“
“
Tarım Politikası
(Böl.Seminer salonu)
AB ve Türk Tarımı (Böl.Ders)
“
Tarımsal Finansman ve
Kredi(Böl.Ders)
*Üniversite Seçmeli Ders
Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
Kamu Maliyesi ve Tarım C-3
“
“
Diploma Tezi (BÖL seminer.
Sol.)
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
18
TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi(D-1)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Ölçme Bilgisi (İş-3)
PERŞEMBE
Teknik Resim(C-Çizim Sal.)
“
Uyg
“
Uyg
CUMA
Yabancı Dil-II(D-4)
“
“
Fizik(D-2)
“
Türk Dili-I(D-1)
Üniversite Yaşamına Geçiş
(Böl.Ders)
“
“
“
Zooloji (D-2)
“
AİİT-II (C-4)
“
“
İstatistik ve Deneme
Metotları(D-4)
“
Uyg
“
2.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Tarımsal Ekoloji (D-1)
Uyg
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Mekanik Teknoloji
(Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
Sera Mekanizasyonu (Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
“
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
(Böl.Ders)
Uyg
Bilgisayar Destekli Tasarım
(Böl.Ders)
“
“
Bitki Koruma Makineleri
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
Ölme, Kontrol Sistemleri
ve Otomasyon (Böl.Ders)
16.30
17.15
“
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
Uyg
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Tarım Makineleri İşletme ve
Bakım Tekniği (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
“
Hassas Tarım (Böl.Ders)
“
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Makineleri Mühendislik Esasları-II
(Böl.Ders)
Taşıma İletim ve Depolama
Tekniği (Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Tarımsal Mekanizasyon
Planlaması (Böl.Ders)
“
“
Uyg
Diploma Tezi
Proje (Böl.Ders)
“
“
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
19
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi(C-6)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Teknik Resim (D-1)
CUMA
Yabancı Dil-II (İş-2)
“
“
Fizik
(D-2)
“
Zooloji(2011 Girişliler)(D-2)
Ölçme Bilgisi(Böl.Ders)
“
Üniversite Yaşamına Geçiş
(Böl.Ders)
Türk Dili-II(İş-2)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
“
AİİT-II (C-6)
İstatistik ve Deneme Metotları (D-4)
“
“
Uyg
“
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları (Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Uyg
Tarımsal Ekoloji (İş-3)
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Sulama Suyu Kalitesi
(Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Mühendislik Matematiği
(C-3)
Su Yapıları (Böl.Ders)
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
Uyg
Malzeme Bilgisi (Böl.Ders)
“
“
Su Kaynaklarının Planlanması (Böl.Ders)
Mukavemet (Böl.Ders)
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa
25’te Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
“
Drenaj ve Arazi Islahı (Böl.Ders)
“
Uyg
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Toprak Su Koruma
Yapıları (Böl.Ders)
Proje Çalışmaları-II(Böl.Ders)
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Basınçlı Sulama Sistemleri (Böl.Ders)
“
“
“
Sulamada Organizasyon ve Yönetim
(Böl.Ders)
Uyg
“
“
“
Drenaj Sistemlerinin
Tasarımı
(Böl.Ders)
“
Uyg
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
“
Uyg
“
Diploma Tezi
(Böl.Ders)
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
20
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
“
13.30
14.15
Zooloji(D-2)
İstatistik ve Deneme Metotları
(D-4)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
Genel Toprak
Bilgisi(D-1)
SALI
Teknik Resim
(C-Çizim Sal)
PERŞEMBE
CUMA
Ölçme Bilgisi(B-1)
ÇARŞAMBA
Türk Dili-II(C-3)
Yabancı Dil-II(iş-3)
“
“
“
“
Fizik(D-2)
Uyg
Uyg
“
“
“
Üniversite Yaşamına
Geçiş(Böl.Ders)
“
“
AİİT-II(C-4)
Uyg
“
“
2.SINIF
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
CUMA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders)
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Uyg
Tarımsal Ekoloji(İş-3)
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Yemeklik Tane Baklagiller (Böl.Ders)
Genel Bitki Islahı (Böl.Ders)
Organik Tarım (Böl.Ders)
“
“
“
Uyg
Uyg
Tohumluk (Böl.Ders)
Çayır Mera-I (Böl.Ders)
“
“
“
“
Bitki Fizyoloji (Böl.Ders)
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te Bulunan
Tabloya Bakınız)
“
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
CUMA
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(Böl.Ders)
Diploma Tezi
(Böl.Ders)
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Yem Bitkileri-II (Böl.Ders)
Özel Bitki Islahı (Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
ÇARŞAMBA
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
PERŞEMBE
CUMA
Endüstri Bitkileri-II (Böl.Ders)
**Mikro Üretim Teknikleri
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
Mesleki Uygulamalar-II
Böl.Ders
“
**Tarla Bitkilerinde Kalite ve Depolama
(Böl.Ders)
**Yeşil Alan ve Uyg. Tek
Böl.Ders
“
Uyg
“
“
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
“
Uyg
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
(**): Seçmeli Ders Grubu öğrenci en az BİR ders alacaktır.
21
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
SALI
Ölçme Bilgisi (B-2)
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
Türk Dili-II(İş-1)
Fizik(D-2)
Uyg
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
ÇARŞAMBA
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil-II (D-3)
Üniversite Yaşamına Geçiş
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
Teknik Resim (D-2)
Zooloji(2011 Girişliler)(D-2)
AİİT-II (D-9)
İstatistik ve Deneme
Metotları (D-4)
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Uyg
Tarımsal Ekoloji(İş-3)
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Bitki Fizyolojisi (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Moleküler Biyoloji (Böl.Ders)
CUMA
Toprak Kimyası (Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
“
Uyg
Sulama Suyu Kalitesi ve Türkiye
Suları (Böl.Ders)
Bitki Biyokimyası (Böl.Ders)
“
Uyg
“
Uyg
“
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
Türkiye Toprakları (Böl.Ders)
SALI
Toprak ve Su Koruma (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
“
“
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi (D-3)
Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
(Böl.Ders)
Uyg
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
Verimlilik Analizleri ve
Değerlendirmesi (Böl.Ders)
CUMA
Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi
(Böl.Ders)
“
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2)
Uzaktan Algılama ve CBS (Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
Diploma Tezi (Böl.Ders)
B-Gurubu
“
“
(*):Üniversite Seçmeli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
22
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 1.SINIF(2009 ve 2010 YILI GİRİŞLİLER)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Genel Toprak
Bilgisi(D-1)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
Türk Dili-II (D-10)
SALI
ÇARŞAMBA
Teknik Resim (D-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
CUMA
Yabancı Dil-II (D-10)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
“
“
“
AİİT-II (D-10)
Fizik(D-2)
“
“
Zooloji (D-1)
“
Üniversite Yaşamına
Geçiş(Böl.Ders)
İstatistik ve Deneme Metotları
(D-4)
“
“
15.30
16.15
16.30
17.15
Uyg
“
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Topluma Hizmet Uygulamaları
(Böl.Ders
PERŞEMBE
CUMA
Tarım Ekonomisi(D-9)
“
Uyg
Tarımsal Ekoloji(İş-3)
“
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Hayvan Yetiştirme ve Besleme ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Bahçe Bitkileri Tarımı ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Kanatlı Hayvan YetiştirmeI(Böl.Ders)
SALI
Koyun ve Keçi Yetiştirme
(Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Yemler Bilgisi (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Sığır ve Manda Yetiştirme (Böl.Ders)
“
Kanatlı Hayvan Yetiştirme-I
Uyg (Böl.Ders)
“
Koyun ve Keçi Yetiştirme (Böl.Ders)
Uyg
“
Uyg
“
Uyg
“
*FSEÇ (I.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
*FSEÇ (II.Grup)
(Ders Listesine Ulaşmak İçin Sayfa 25’te
Bulunan Tabloya Bakınız)
“
“
“
“
“
“
CUMA
“
“
Arı ve
İpekböcekçiliği
Uyg (Kalan Öğr.
İçin) Böl.Ders
14.30
15.15
“
15.30
16.15
İpek Böceği
Yetiştirme
(Böl.Ders)
16.30
17.15
Arı ve
İpekböcekçiliği
Teo (Kalan Öğr.
İçin) Böl.Ders
“
“
(*):Fakülte Seçmeli Ders Grubu VIII: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
4.SINIF
SAAT
PAZARTESİ
08.30
09.15
09.30
10.15
Karma Yem Teknolojisi
(Böl.Ders)
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Ruminantların Beslenmesi (Böl.Ders)
** Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-Doğru ve Etkili Konuşma Eğitimi
(D-3)
“
Ruminantların Beslenmesi (Böl.Ders)
(Uyg)
“
“
“
Rasyon Hazırlama Tekniği
(Böl.Ders)
**Üniversite Seçmeli Ders Grubu
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
-Türk Müzik Kültürü ve Tarihi(İş-2))
“
Projelendirme ve Planlama (Böl.Ders)
“
“
Hayvansal Üretimde Hijyen ve Sanitasyon (Böl.Ders)
Diploma Tezi (Böl.Bers)
“
“
“
(*):Sosyal İçerikli Ders Grubu: Öğrenciler bu iki grupta yer alan derslerden en az BİR ders seçeceklerdir.
23
2. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUPLARI
DERSİN ADI
GRUP NO
KREDİ/AKTS
GÜNÜ
SAATİ
DERSLİK
(!)Bahçe Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Perşembe
Pazartesi
Cuma
Cuma
13.30-17.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
08.30-12.15
D-2
D-4
D-9
İş-2
B-1
(!)Bahçe Bitkileri Yetiştirme
İlkeleri
1.
2+2=3/4
Salı
13.30-17.15
BB Böl.Ders
2.
2+2=3/4
Perşembe
08.30-12.15
BB Böl.Ders
3.
2+2=3/4
Pazartesi
13.30-17.15
BB Böl.Ders
4.
2+2=3/4
Cuma
13.30-17.15
BB Böl.Ders
5.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
BB Böl.Ders
(!)Gıda Bilim ve Teknolojisi
1.
2.
3.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Çarşamba
Perşembe
08.30-12.15
13.30-17.15
08.30-12.15
D-4
D-4
İş-2
(!)Süt ve Süt Ürünleri
Teknıolojisi
1.
2.
2+2=3/4
2+2=3/4
Perşembe
Çarşamba
08.30-12.15
13.30-17.15
D-9
C-2
(!)Tarımsal Sulama ve
Drenaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Cuma
Pazartesi
Perşembe
Pazartesi
Pazartesi
Cuma
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
08.30-12.15
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
D-3
B-1
C-3
B-2
B-1
B-2
B-2
(!)Kırsal AltYapı Planlaması
1.
2.
3.
4.
5.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Pazartesi
Cuma
Cuma
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
13.30-17.15
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
(!)Tarla Bitkileri Tarımı
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
D-2
D-9
D-3
D-9
(!)Tarla Bitkileri Yetiştirme
İlkeleri
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Cuma
Cuma
Çarşamba
Çarşamba
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
13.30-17.15
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
TAB Böl.Ders
(!)Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
1.
2.
3.
4.
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
2+2=3/4
Salı
Pazartesi
Salı
Salı
13.30-17.15
08.30-12.15
08.30-12.15
13.30-17.15
D-3
İŞ-3
C-6
İş-1
(!)Genel Zootekni
1.
2+2=3/4
Salı
13.30-17.15
İş-3
2.
2+2=3/4
Perşembe
08.30-12.15
İş-3
3.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
C-6
4.
2+2=3/4
Cuma
08.30-12.15
B-2
24
3. SINIF FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
(2009-2010 GİRİŞİLİ ÖĞRENCİLER)
1.GRUP
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Avrupa Birliği ve Türk Tarımı-TE
Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı-BB
Çiftlik Hayvanları Zararlıları-BK
Hasat Makineleri-TM
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik Sistemleri-ST
PET hayvanlarının Yetiştirilmesi ve Beslenmesi-ZO
Organik Tarımın Temel İlkeleri-BB-BK-TO
Örtüaltı Yetiştiriciliği-BB
Tasarım Bitkilerinin Beslenmesi-TO
Tarım Sektöründe Pazarlama-TE
Tarım Tarihi ve Deontolojisi-TE
Hayvancılık Politikaları ve Piyasaları-TE
Toprak Su Koruma Mühendisliği-TO
Toprak Etüt ve Haritalama Sistemleri-TO
Arazi Kullanım Planlaması ve İlkeleri -TO
Toprak Bitki Su İlişkileri -TO
Tarımda Girişimcilik Teknikleri(TE)
Tarımda Çevre Kirliliği-BB-BK-TO
Tasarım Bitkilerinin Beslenmesi (TO)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.MISIRILI+Prof.Dr.E.DÜZYAMAN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.TURANLI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.BİLEGN+Prof.Dr.N.ALAYUNT+Prof.Dr.H.YALÇIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Ö.KINIK
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALÇİÇEK+ Prof.Dr.T.TAŞKIN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ+ Prof.Dr.D.ANAÇ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.TÜZEL+Prof.Dr.A.GÜL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.N.ERYÜCE
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.A.OLGUN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.BOYACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.A.UZMAY
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.UYSAL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Y.KURUCU
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prod.Dr.M.BOLCA
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.B.OKUR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.DÜZYAMAN +Prof.Dr.S.TEZCAN+Yrd.Doç.Dr.N.ÇETİNKAYA+Prof.Dr.Ö.L.ELMACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.B.YAĞMUR
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Bitkisel Üretimde Yeni Teknikler ve Uygulamaları-BB
Çalışma Hayatında İş Güvenliği-TM-ST
Çim ve Yer Örtücüler-TB
Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi-BK
Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik-TE
Peyzaj Ekonomisi-TE
Bitki Besleme Bozuklukları-TO
Tıbbi Bitkiler Tarımı-TB
Hayvancılıkta Mekanizasyon TM
Tarımda Elektrifikasyon ve Otomatik Kontrol-TM
Toprak Fiziği İlkeleri-TO
Deneme Planlama ve Değerlendirme Tekniği-BB-ZO
Transgenik Bitkiler-TAB
Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri-TE
Peyzaj Mimarlığında Sulama-TYS
Gıda Sanayii Ekonomisi(TE)
Tarım Sigortacılığı(TE)
Hobi Bahçeciliği(BB)
Tohum Biyolojisi Üretim ve Kalitesi (TE)
Üzüm Yetiştirme Teknikleri (TE)
2.GRUP
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.G.KAŞKAVALCI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.ÖZEKER+Doç.Dr.G.BAHAR
(2+2=3 Kredi/Saat) Prof.Dr.Ö.KINIK +Prof.Dr.F.ALAYUNT
(2+2=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.B.KIR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.S.TEZCAN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.F.IŞIN+Prof.Dr.S.ENGİNDENİZ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.ATIŞ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.H.ÇAKICI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.E.BAYRAM
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.BİLGEN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Yrd.Doç.Dr.H.YÜRDEM
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.B.OKUR
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.ATIL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.TOSUN
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.M.BOYACI
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.İ.H.TÜZEL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.N.DEMİRBAŞ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.G.SANER+Doç.Dr.Ö.KARAHAN UYSAL
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.D.EŞİYOK
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.H.İLBİ
(2+2=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.A.ALTINDİŞLİ
4.SINIF ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUPLARI
DERSİN ADI VE DERSİ VERECEK OLAN BÖLÜM
İletişim Becerileri (İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler (İletişim Fakültesi)
Türk Müzik Kültürü ve Tarihi (D.T.M. Konservatuvarı)
Doğru ve Etkili Konuşma ( Türk Dili Bölümü)
DERSİN KREDİ/SAATİ VE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
3+0=3 Kredi/Saat)-Doç.Dr.Elif YILDIZ
3+0=3 Kredi/Saat)-Prof.Dr.Mine SARAN
3+0=3 Kredi/Saat)-Ok.B.Buket TÜZÜN
3+0=3 Kredi/Saat)-Ok.Mehmet İNCE
25
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
Genel Ekonomi (C-4)
CUMA
“
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme
Metodları (D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme (Böl.Seminer
Salonu)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
16.30
17.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
*Süs Bitkileri (Böl.Ders)
PERŞEMBE
* Tarım Ürünlerinin Muhafazası
(Böl.Bers)
CUMA
*Tohumluk Bilimi (Böl.Ders)
“
“
“
Uyg
*Genel Seracılık (Böl.Ders)
“
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Bitki Koruma-II
(Genel Fitopatoloji) (İş-2)
“
“
Uyg
“
Yemler ve Hayvan Besleme (Bö.Ders)
“
*Mantar
Yetiştirme
Tekniği (Böl.Ders)
“
Uyg
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Dış Mekan Süs Bitkileri (D-4)
(Süs Bitkileri I)
SALI
*Sebze Tohumculuğu (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
*Fide Üretim Teknikleri (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Bahçe Bitkileri
Islahı (Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
“
“
“
*Doku Kültürü (Böl.Ders)
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Böl.Ders)
Uyg
Diploma
Tezi(Böl der.)
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
“
*Özel Bağcılık
(Böl.Ders)
Kültür Sebzeleri-II (Böl.Ders)
Ilıman İklim Meyve Türleri-II
(Böl.Ders)
*Hammadde Olarak Bahçe
Ürünleri(Bl.Ders)
*Deneme Tekniği
(Böl.Ders)
“
“
“
“
“
Bahçe Bitkileri Hast. Ve Zararlıları
(Böl.Ders)
Uyg
*Biyoteknoloji (Böl.Ders)
Bağcılık-II (Böl.Ders)
“
“
“
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
*Organik
Tarımın Temel
İlkeleri
(Böl.Ders)
“
*Fidan ve Fidan
Yet. Tekn.
(Böl.Ders)
“
CUMA
*Mesleki İngilizce
(Böl.Ders)
“
Mesleki
Uygulamalar
(Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
26
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
Genel Ekonomi (C-4)
CUMA
“
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme
Metodları (D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
(Böl.Seminer Salonu)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Entomolojide Temel Bilgiler
Hastalık Tanısı
Tarımsal Savaş
Yöntemleri
“
“
“
Uyg
Uyg.
“
“
*Zararlı Tanısı (Böl.Ders)
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
Bitki Koruma-I(Böl.Ders) Uyg
Yabancı Ot ve Mücadelesi
“
“
Yemler ve Hayvan
Besleme
(Böl.Ders)
“
“
Uyg(Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Entegre Mücadele
Meyve Bağ Hastalıkları
Meyve Bağ Zararlıları
“
“
“
Balarısı Hastalık ve
Zararlıları
Uyg.
Uyg.
Sebze Zararlıları
“
“
“
“
Sebze Hastalıkları
Gübreleme İlkeleri
Özel Herboloji
Uyg.
“
“
“
“
Uyg.
Entegre Mücadele
Ekolojik
Tarımda
Bitki
Koruma
“
Çevre Kirliliği
Tarım İlişkileri
“
Diploma Tezi(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
27
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
Genel Ekonomi (C-4)
CUMA
“
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme
Metodları (D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
(Böl.Seminer Salonu)
SALI
Bitki Koruma-II(İş-2)
ÇARŞAMBA
*Laboratuvar Tekniği (Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
Uyg
Uyg
“
“
14.30
15.15
*Süt İşleme
Mühendisliği
(Böl.Ders)
“
15.30
16.15
16.30
17.15
“
PERŞEMBE
CUMA
*Süt Mikrobiyolojisi
(Böl.Ders)
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Bitki KorumaII(İş-2)
(Genel
Fitopatoloji)
“
“
Bitki KorumaII(Böl.Ders) Uyg
“
*Süt Kimyası ve Biyokimyası
(Böl.Ders)
“
Yemler ve Hayvan Besleme
Böl.Ders
“
“
“
Uyg(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Koyulaştırılmış Süt ve Süt
Tozu Tekn. (Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Krema ve Tereyağı Tekn.
(Böl.Ders)
“
CUMA
Süt End. Tesislerinin Kuruluş
ve Org. (Böl.Ders)
“
Mesleki Uygulamalar-II (Böl.Ders)
Uyg
“
“
Süt End. Yrd. Katkı Maddeleri
(Böl.Ders)
“
*Süt End. Mevz. Ve Sistem Kalite
Yönetimi (Böl.Ders)
Peynir Teknolojisi (Böl.Ders)
Süt Endüstrisinde
Pazar.(TE.2. Kat toplantı sal.)
Sütçülük Atıklarının Değer.
(Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
*Süt End. Ambalajlama
(Böl.Ders)
“
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
28
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
CUMA
“
Genel Ekonomi (C-4)
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme Metodları
(D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
*Tarımsal Kuruluşlar ve Organizasyon
(yüksek lisans der.)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
Uyg
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme (Böl.Seminer
Salonu)
SALI
*Tarım Hukuku(yüksek lisans
ders.)
ÇARŞAMBA
*Tarım Politikası-I (Böl.2. Kat. To. Sal.)
“
“
PERŞEMBE
CUMA
*Türkiye Ekonomisi C-2
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
*Tarımsal
Pazarlama (Böl.
Ders.)
“
Yemler ve
Hayvan
Besleme
(D-2)
“
“
Uyg(Böl.Ders)
Uyg
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
*Kırsal Kalkınma (Böl 2.Kat. Top
sal.)
SALI
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
(Böl.seminer Sal.)
09.30
10.15
“
“
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
*Kantatif Teknikler (Böl.ders)
“
Tarım Politikası-II (Böl.Seminer
Sal.)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
ÇARŞAMBA
Proje
Hazırlama ve
Değerlendirme
(Böl.Yüksek
Lisns Ders)
“
PERŞEMBE
Tarımsal İşletmelerin Analiz ve
Plan. (Böl seminer. sol)
CUMA
*Tarımsal
Koop.İşlet.
(Böl.Ders)
*Tarım ve Çev.
İliş. Ekon. (Böl.2.
Kat. Top. Sal.)
“
“
“
Uyg
Uluslararası
Bütünleşme ve
Türk Tarımı
(Böl.Ders)
“
Uyg
*Ekonometri(Böl 2. Kar. Top.Sal.)
“
“
“
“
Genel Muhasebe (Böl.Seminer
Sal.)
Gıda Bilim ve
Teknolojisi (D4)
*Süt Endüstrisinde Pazarlama
(Böl.Ders)
Diploma Tezi (Böl. Seminer. Sol.)
“
“
Tarım
İşletmelerinin
Finansmanı
(Böl.Ders)
“
“
“
Uyg
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
29
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
CUMA
“
Genel Ekonomi (C-4)
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme Metodları
(D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Tarımsal
Yayım ve
Haberleşme
(Böl.Seminer
Salonu)
*Tarımsal
Mekanizasyonda
Sistem Analizi
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
SALI
*Tarım Makineleri İşletme ve
Bakım Tekniği(Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
“
Uyg
PERŞEMBE
*Termodinamik (Böl.Ders)
CUMA
*Ekonomik ve Ekolojik Üretim
Teknikleri
(Böl.Ders)
“
“
*Tarımsal Elektirifikasyon
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
“
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Uyg
Böl.Ders
“
“
Yemler ve Hayvan Besleme
Böl.Ders
“
“
Uyg(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
SALI
Ürün İşleme Tekniği (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
*Tarımda Bilişim Teknolojileri
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Hasat ve Harman Makinaları
(Böl.Ders)
CUMA
Taşıma İletim ve Tekniği
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
“
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
16.30
17.15
PAZARTESİ
*Hassas Tarım
Teknikleri
(Böl.Ders)
“
Hayvansal
Üretim
Makinaları
(Böl.Ders)
“
“
Bilgisayar Destekli Tasarım 3B
(Böl.Ders)
“
“
Meliorasyon ve Sulama
Makinaları (Böl.Ders)
“
“
*Otomatik Kontrol (Böl.Ders)
*Ergonomi (Böl.Ders)
*İklimlendirme Tekniği
(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Tarımsal Mekanizasyon Planlama (Böl.Ders)
Uyg
*Bitki Korumada
Makine
Kullanımı
(Böl.Ders) .
Diploma Tezi
Proje Çalışması (Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
30
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
CUMA
“
Genel Ekonomi (C-4)
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme Metodları
(D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
*Su Yapıları (Böl.Ders)
Tarımsal Yayım ve Haberleşme
(Böl.Seminer Salonu)
“
Bitki KorumaII(İş-2)
(Genel
Fitopatoloji)
“
*Sulama Suyu
Kalitesi (Böl.Ders)
*Kırsal Yerleşim Tekniği (Böl.Ders)
“
“
Uyg
Uyg
“
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Yemler ve Hayvan Besleme
Böl.Ders
“
“
“
Uyg(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
Tarımda Bilişim Teknolojileri
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Arazi Toplulaştırması (B-1)
CUMA
Proje Çalışmaları-II
(Böl.Ders)
“
“
“
Basınçlı Sulama Sistemleri
(Böl.Ders)
Tarımsal Drenaj (Böl.Ders)
Sulamada Organizasyon ve
Yönetim (Böl.Ders)
Uyg
“
“
“
“
*Su Kaynaklarının
Planlaması(Böl.Ders)
*Drenaj
Sistemlerinin
Tasarımı
(Böl.Ders)
Uyg
*Su İletim Yapıları (Böl.Ders)
“
“
“
“
Mesleki Uygulamalar (Böl.Ders)
Tarımsal Yapıların Tasarımı
(Böl.Bers)
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
31
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
CUMA
“
Genel Ekonomi (C-4)
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme Metodları
(D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
*Moleküler Biyolojinin Temel İlkeleri
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
*Tarla Tarımı (Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
Uyg
“
Uyg(Böl.Ders)
Tarımsal Yayım ve
Haberleşme (Böl.Seminer
Salonu)
PERŞEMBE
CUMA
“
*Tarla Bitkileri Tanımı
“
*Tarla Bitkilerinde Tohumluk Bilimi
(Böl.Ders)
“
*Yeşil Alan Bitkileri (Böl.Ders)
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
“
“
Yemler ve Hayvan Besleme
Böl.Ders
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Tıbbi Bitkiler (Böl.Ders)
SALI
Diploma
Tezi
(Böl.Ders)
Yemek Tane
Baklagiller
(Böl.Ders
ÇARŞAMBA
Tahıllar (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Endüstri Bitkileri (Böl.Ders)
CUMA
*Moleküler Biyoteknoloji
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
“
“
“
“
Uyg
Mesleki
Uygulamalar
Uyg
Uyg
“
*Tohumluk
Tescil ve
Sertifikasyon
(Böl.Ders)
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
*İkinci Ürün
Tarımı
(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Özel Bitki Islahı (İş-1)
“
Çayır Mera Islahı (Böl.Ders)
“
*Çim Tekniği (Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
32
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI TOPRAK ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
CUMA
“
Genel Ekonomi (C-4)
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme Metodları
(D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
CUMA
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Yayım ve Haberleşme (Böl.Seminer
Salonu)
“
*Sulama Suyu
Kalitesi ve
Türkiye Suları
(Böl.Ders)
“
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
*Verimlik
Analizleri
(Böl.Ders)
“
“
Uyg
Böl.Ders
“
Uyg
*Jeoloji-Jeomorfoloji
(Böl.Ders)
Laboratuvar Tekniği ve Analiz Yöntemleri
(Böl.Ders)
“
“
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
*Uzaktan Algılama
ve CBS (Böl.Ders)
Yemler ve Hayvan
Besleme
Böl.Ders
“
“
“
“
Uyg(Böl.Ders)
Uyg
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
Türkiye Toprakları (böl ders)
SALI
Toprak Su Korunumu (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi (Böl.Ders)
PERŞEMBE
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
“
“
“
Tarla Bitkilerinin
Gübrelenmesi (C-Çizim
Salonu)
Uyg
Uyg
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
*Peyzaj ve Süs
Bitkilerinin
Gübrelenmesi
(Böl.Ders)
“
Toprak Verimliliği
Gübreleme İlkeleri (Böl.Ders)
“
“
Uyg
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Böl.Ders)
“
“
CUMA
Toprak Etüt Haritalama
(Böl.Ders)
“
*Toprak Kirliliği
(Böl.Ders)
Uyg
“
“
*Mesleki Uygulamaları-II
(Böl.Ders)
“
*Sera Bitkilerinin Gübrelenmesi
(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
33
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi (B-2)
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımsal Zooloji (Böl.Ders)
Biyokimya (C-4)
“
“
Genel Ekonomi (C-4)
CUMA
“
Fizik (D-2)
“
Meteoroloji (B-2)
“
“
“
Uyg
“
İstatistik ve Deneme
Metodları (D-4)
“
Uyg
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme İlkeleri
(Genel Meyvecilik) (Böl.Ders)
“
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Sebze Yetiştirme İlkeleri
(Genel Sebzecilik) (Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
Bitki Besleme (Böl.Ders)
Akışkanlar Mekaniği (B-2)
“
“
Uyg
CUMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
(Böl.Ders)
“
(! ) 24’te sayfada yer alan
-Tarla Bitkileri Yetiştirme İlkeleri ders grubundan bir grup seçilecektir.
-Tarımsal Sulama ve Drenaj ders grubundan bir grup seçilecektir.
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Tarımsal
Yayım ve
Haberleşme
(Böl.Seminer
Salonu)
*Laboratuvar
ve Analiz
Tekniği
(Böl.Ders)
SALI
*Moleküler Genetiğin
Temelleri (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
*Sindirim Fizyolojisi ve
Metabolizması (Böl.Ders)
PERŞEMBE
*Hayvan Sağlığı (Böl.Ders)
“
“
“
Uyg
*Hayvan Sağlığı
Uyg
“
“
Bitki Koruma-II(İş-2)
(Genel Fitopatoloji)
“
CUMA
-İletişim Becerileri(D-1)
-Halkla İlişkiler(İş-1)
Uyg
*Hayvan Barınakları
(Böl.Ders)
“
“
“
Yemler ve Hayvan Besleme
Böl.Ders
“
“
Uyg(Böl.Ders)
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Koyun Keçi Yetiştirme
Uyg (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
*Monogasrtik Hayvanların Beslenmesi
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Hayvan Genetiği ve Islahı
(Böl.Ders)
CUMA
Ruminantların Beslenmesi
(Böl.Ders)
09.30
10.15
Hayvancılıkta
Biyoteknoloji (Böl.Ders)
“
“
“
“
10.30
11.15
“
Koyun Keçi Yetiştirme
(Böl.Ders)
Hayvan Genetiği ve Islahı
(Böl.Ders) (Uyg)
Ruminantların Beslenmesi
(Böl.Ders) (Uyg)
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
*Yem
Mikrobiyolojisi
(Böl.Ders)
“
“
“
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Hayvancılıkta Projelendirme ve
Planlama (Böl.Ders)
“
*Biyoinformatik
(Böl.Ders)
Arı ve İpekböcekciliği (Böl.Ders)
Uyg
16.30
17.15
“
“
“
Hayvansal Üretim
Makinaları
Böl.Ders
“
*Rasyon Hazırlama
Tekniği (Böl.Ders)
“
“
*Hayvancılık
Organizasyonları
(Böl.Ders)
“
Diploma Tezi (Böl.Ders)
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
34
PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMI 1.SINIF (3+1)
1.
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SINIF
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D1)
SALI
Türk Dili-II (D-1)
“
“
Peyzaj Sanat Tarihi (PD1)
Prof.Dr.Engin NURLU
“
Mimarlık Bilgisi (PD1)
Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ
“
Malzeme Bilgisi (PD1)
Prof.Dr. Bahar T.TAHTA
“
A.İ.İ.T-II (D-1)
ÇARŞAMBA
Bitki Materyali-I (PD2)
Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ
“
PERŞEMBE
Bilgisayar Bilgisi (PD3)
Prof.Dr. Şerif HEPCAN
“
CUMA
Yabancı Dil-II (D-1)
Uyg
Uyg
“
“
“
“
“
Bitki Ekoloji (PD5)
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı DilII derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Peyzaj Projesine Giriş (PD1)
ÇARŞAMBA
Prof.Dr.Erhan V. KÜÇÜKERBAŞ
PERŞEMBE
Perspektif Çizim
Tekniği (PD1)
CUMA
Peyzaj Konstrüksiyonu
(PD2)Doç.Dr.B.Gülgün
Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
Peyzaj Planlama
“
(PD2)Prof.Dr. E.NURLU
Topluma Hizmet Uyg. (Böl.
Ders)Doç.Dr. Bahriye GÜLGÜN
Uyg
Uyg
“
Peyzaj Ekonomisi (PD5)
“
“
“
“
Bitki Materyali-III (PD2)
Doç.Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan
“
Uyg
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
*Peyzaj Donatı Elemanları
(PD1)Doç.Dr.B.GÜLGÜN
“
SALI
*Çevre Sorunları (PD2)
Prof.Dr. Engin NURLU
“
Doğa Koruma (PD1)
Prof.Dr. Şerif HEPCAN
“
ÇARŞAMBA
Kırsal Rek. Alan Planlama (PD4)
Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN
“
PERŞEMBE
İletişim Yöntem ve
Çalışma Psikolojisi
Becerileri(C-2)
(C-4)
“
“
CUMA
Teknik Perspektif (PD5)
“
Proje-II (PD4) Prof.Dr. Erhan
Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
“
“
“
Ağaçlandırma (Bölm.Dersl.)
prof.Dr. T&anay BİRİŞÇİ
“
*Çim Alanlar (PD2)
Prof.Dr. Şerif HEPCAN
“
Uyg
Peyzaj Mekanizasyonu (PD5)
“
“
Uyg
Uygı
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az 7 kredilik ders seçmek zorundadırlar.
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
*Bilgisayarlı Destekli Tasarım-II
B-Grubu (PD3) Prof. Dr.
SALI
*Yaban Hayatı (PD4)
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
*Sanat ve Mekân (PD4)
Prof.Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
CUMA
*Çevre Felsefesi (PD4)
Prof.Dr. Şerif HEPCAN
“
“
B.TÜRKYILMAZ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
*İhale Dosyası Hazırlama (PD4)
Prof.Dr. Bahat TÜRKYILMAZ
TAHTA
“
*Coğrafi Bilgi Sistemleri
(PD3)(PD4)
Prof.Dr. Engin NURLU
“
*Kent Peyzajı (PD4)
Prof.Dr. Adnan KAPLAN
“
Kent Planlama (PD4)
Doç.Dr. Emine Malkoç True
“
*Kentsel Tasarım (PD4)
Prof.Dr. Adnan KAPLAN
Proje-IV (PD1)
Prof.Dr. B.TÜRKYILMAZ;
*Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü (PD4)
Prof.Dr. Tanay BİRİŞÇİ
Prof.Dr. A.KAPLAN; Doç. Dr. E.M. TRUE
“
“
Uyg
Diploma Tezi A Grubu (PD4)
“
Peyzaj Bakım Tekniği (PD4)
Doç.Dr. Bahriye GÜLGÜN
“
“
Mesleki Uygulamalar (PD4)
Diploma Tezi B Grubu(PD4)
“
35
16.30
17.15
“
“
“
“
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
Bitki sistematiği(Böl.Ders)
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
“
“
“
“
"
“
Tarımsal Ekoloji (BB İle) (B-1)
Laboratuvar Tekniği (Böl.Ders
“
“
“
“
İstatistik
Böl.Ders
“
Genetik(BB ile)
“
Uyg
“
“
“
15.30
16.15
16.30
17.15
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme-I
(Böl.Ders) (Genel
Meyvecilik)
“
SALI
Uyg
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(Böl.Ders)
“
“
Bitki Besleme(TO-2011)
Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genel Bitki Islahı
(Böl.Ders)
“
“
Tarımsal Meteoroloji (TE 2011)
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
“
Çayır Mera ve Yem Bitk.
(TAB-2011 İle)
Yabancı otlar ve Savaşımı (BK2009) (Böl.Ders)
16.30
17.15
Uyg
(Böl.Ders)
“
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
Yemeklik Tane Baklagiller (TAB)2009)
(Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Tahıllar (TAB-2009)
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Endüstri Bitkiler-II(TAB2011)
(Böl.Ders)
CUMA
Bağ Yetiştirme(BB-2009)
(Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Bitki Koruma-II (ZM İle)
(Böl.Ders)
“
Sebze Yetiştirme-II
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Bahçe Bitkileri Hastalık ve
Zararlıları (Böl.Ders)
SALI
Örtü Altı Sebzeciliği(Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
*Fide Üretim
Teknikleri(Böl.Ders)
Süs Bitkileri (Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
“
“
“
Bahçe Bitkileri Hastalık ve
Zararlıları (UYG) (Böl.Ders)
“
*Dış Mekan Süs Bitkileri
(C-3)
“
Özel Bağcılık
(Böl.Ders)
Kültür Sebzeleri-II
(Böl.Ders)
Gübreleme
(Böl.Ders)
Ilıman İklim Meyve Türleri-II (Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
“
“
“
*Sebze Tohumculuğu
(Böl.Ders)
“
PERŞEMBE
*Fidan ve
Fidan Yetiş.
Tekn.
(Böl.Ders)
“
Bahçe
Bitkileri
Islahı
(Böl.Ders)
“
Uyg
“
Uyg
Diploma Tezi (Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
“
CUMA
*Mesleki İngilizce
(Böl.Ders)
“
Mantar Yetiştirme(Tekniği
Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az ÜÇ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
36
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
Bitki sistematiği(Böl.Ders)
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
“
“
“
“
"
“
Tarımsal Ekoloji (BB İle) (B-1)
Laboratuvar Tekniği (Böl.Ders
“
“
“
“
İstatistik
Böl.Ders
“
Genetik(BB ile)
“
Uyg
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme-I
(Böl.Ders) (Genel
Meyvecilik)
“
SALI
Uyg
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(Böl.Ders)
“
“
Bitki Besleme(TO-2011)
Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genel Bitki Islahı
(Böl.Ders)
“
“
Tarımsal Meteoroloji (TE 2011)
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
“
Çayır Mera ve Yem Bitk.
(TAB-2011 İle)
Yabancı otlar ve Savaşımı (BK2009) (Böl.Ders)
16.30
17.15
CUMA
“
Uyg
(Böl.Ders)
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Yemeklik Tane Baklagiller
(TAB)2009) (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Tahıllar (TAB-2009)
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Endüstri Bitkiler-II(TAB2011)
(Böl.Ders)
CUMA
Bağ Yetiştirme(BB-2009)
(Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Bitki Koruma-II (ZM İle)
(Böl.Ders)
“
Sebze Yetiştirme-II
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
Entegre Mücadele
Meyve Bağ Hastalıkları
Meyve Bağ Zararlıları
Bitki
Hekimliği
“
Taksonomi
İlkeleri
“
“
“
“
Uyg.
Uyg.
Sebze Zararlıları
Ekolojik
Tarımda
Bitki
Koruma
“
Çevre
Kirliliği
Tarım
İlişkileri
“
“
“
“
Sebze Hastalıkları
Gübreleme İlkeleri
Özel Herboloji
Uyg.
“
“
“
“
Uyg.
Örtüaltı Sebzeciliği
Diploma Tezi
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
37
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
Bitki sistematiği(Böl.Ders)
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
“
“
“
“
"
“
Tarımsal Ekoloji (BB İle) (B-1)
Laboratuvar Tekniği (Böl.Ders
“
“
“
“
İstatistik
Böl.Ders
“
Genetik(BB ile)
“
Uyg
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
PAZARTESİ
Meyve Yetiştirme-I
(Böl.Ders) (Genel
Meyvecilik)
“
SALI
Uyg
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
(Böl.Ders)
“
“
Bitki Besleme(TO-2011)
Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genel Bitki Islahı
(Böl.Ders)
“
“
Tarımsal Meteoroloji (TE 2011)
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
“
Çayır Mera ve Yem Bitk.
(TAB-2011 İle)
Yabancı otlar ve Savaşımı (BK2009) (Böl.Ders)
16.30
17.15
“
Uyg
(Böl.Ders)
“
“
3.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Yemeklik Tane Baklagiller
(TAB)2009) (Böl.Ders)
ÇARŞAMBA
Tahıllar (TAB-2009)
(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Endüstri Bitkiler-II(TAB2011)
(Böl.Ders)
CUMA
Bağ Yetiştirme(BB-2009)
(Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Bitki Koruma-II (ZM İle)
(Böl.Ders)
“
Sebze Yetiştirme-II
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
PAZARTESİ
SALI
Diploma Tezi (böl. Ders)
“
ÇARŞAMBA
*Mesleki İngilizce(Böl.Ders)
PERŞEMBE
Organik Tarla
Tarımı(Böl.Ders)
CUMA
*Mikro Üretim
Teknikleri(Böl.Ders)
Tarla Tarımı
(Böl.Ders)
“
“
“
“
*İkinci Ürün
Tarımı(Böl.Ders)
Mesleki Uygulamalar (Böl.Ders)
Deneme Tekniği(Böl.Ders)
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
“
Yem Bitkileri(Böl.Ders)
Gübreleme(Böl.Ders)
“
Özel Bitki
Islahı(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
16.30
17.15
“
“
Çayır
Mera Islahı
(Böl.Ders)
“
“
Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Zararlıları
(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
38
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI SÜT TEKNOLOJİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Toprak Bilgisi D-1
(Genel Toprak Bilgisi)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Analitik Kimya
(TO 2011) (İş-1)
Genel
Mikrobiyoloji
(ZO 2011)
(C-2)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
“
“
“
“
“
Tarımsal Ekoloji (BB ile )
“
“
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
“
İstatistik
Böl.ders
“
“
“
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Tarımsal Mekanizasyon
(BK-2011) D-9
“
SALI
Hayvan Besleme İlkeleri Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
Tarımsal Meteoroloji (TM-2011)
İş-1
“
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi Yapay
Tohumlama (Böl.Ders)
“
Uyg
Süt Bilimi (Böl.Ders)
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Bitki Koruma(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bitkisel Üretim Tekniği
Böl.Ders
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
CUMA
Uyg
“
3.SINIF
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
Rasyon Hazırlama Tekniği
(ZM-ZO) Böl.Ders)
Arı ve İpekböcekçiliği
(Böl.Ders)
“
“
Hayvancılıkta Hijyen
Sanitasyon
(ZO-2011) Böl.Ders)
“
Uyg
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Barındırma İlkeleri Böl.Ders)
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
(Böl.Ders)
“
Süt Teknolojisine Giriş ( Böl.Ders)
“
“
“
Hayvancılıkta Proje Hazırlama
ve Değerlendirme (ZO-2009-4)
(Böl.Ders)
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Diploma Tezi(Böl.Ders)
“
Süt Kimyası ve
Biyokimyası
“
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Krema ve
Terayağı Tekn.
(Böl.Ders)
“
CUMA
Termodinamik(Böl.Ders)
“
*Süt End. Muhafaza Tekniği(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Süt End. Yrd. Katkı Maddeleri
(Böl.Ders)
“
Peynir
Teknolojisi(Böl.Ders)
Koyulaştırılmış
Süt ve Süt Tozu
Tekn.
(Böl.Ders)
Süt End. Mevzuat
(Böl.Ders)
Sütçülük Atıklarının
Değerlendirilmesi(Böl.Ders)
“
“
“
“
*Süt End. Ambalajlama
(Böl.Ders)
“
Dondurma ve Benzeri Ürünler
Teknolojisi(Böl.Ders)
“
Uyg
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
39
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Toprak Bilgisi D-1
(Genel Toprak Bilgisi)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Analitik
Kimya (TO
2011) (İş-1)
Genel
Mikrobiyoloji
(ZO 2011)
(C-2)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
“
“
“
“
“
Tarımsal Ekoloji (BB ile )
“
“
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
“
İstatistik
Böl.Ders
“
“
“
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Tarımsal Mekanizasyon
(BK-2011) D-9
“
SALI
Hayvan Besleme İlkeleri Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
Tarımsal Meteoroloji (TM-2011)
İş-1
“
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi Yapay
Tohumlama (Böl.Ders)
“
Uyg
Süt Bilimi (Böl.Ders)
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Bitki Koruma(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bitkisel Üretim Tekniği
Böl.Ders
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
CUMA
Uyg
“
3.SINIF
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
SALI
ÇARŞAMBA
Rasyon Hazırlama Tekniği
(ZM-ZO) Böl.Ders)
Arı ve İpekböcekçiliği
(Böl.Ders)
“
“
Hayvancılıkta Hijyen
Sanitasyon
(ZO-2011) Böl.Ders)
“
Uyg
PERŞEMBE
CUMA
Barındırma İlkeleri Böl.Ders)
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
(Böl.Ders)
“
Süt Teknolojisine Giriş ( Böl.Ders)
“
“
“
Hayvancılıkta Proje Hazırlama
ve Değerlendirme (ZO-2009-4)
(Böl.Ders)
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
*Ekonometri
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
Tarımda Bilişim
Teknolojileri
(Böl.Ders)
“
SALI
*Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği(Böl.seminer.
sol.)
“
Örtü Altı
Sebzeciliği
(Böl.Ders)
“
ÇARŞAMBA
Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi (Böl.Ders)
“
PERŞEMBE
Tarımsal İşletmelerin
Analiz ve Planlaması (Böl
semir. Sol.)
“
*Ekonometri
(Böl.Ders)Uyg
*Türkiye Ekonomisi
(Böl.Seminer ders)
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Tarım Politikası-II(Böl.Ders)
Tarla Tarımı
(Böl.Ders)
*Tarımsal Kıymet Takdiri(Böl.Ders)
Et Sığırcılığı(Böl.Ders)
“
“
“
“
CUMA
*Tarım ve Çevre İliş.
Ekonomisi(Böl.Ders)
“
Diploma
Tezi(Böl.
Seminer.
Sol.)
“
*Maliye
(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
40
*Tarımsal
Pazarlama-II
(Böl.Ders)
“
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI ZOOTEKNİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
PAZARTESİ
Toprak Bilgisi D-1
(Genel Toprak Bilgisi)
“
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
Analitik
Kimya (TO
2011) (İş-1)
Genel
Mikrobiyoloji
(ZO 2011)
(C-2)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bilgisayara Giriş-II (Lab-1)
“
Genel Ekonomi(ZM İle)
Böl.Ders
“
“
“
“
Tarımsal Ekoloji (BB ile )
“
İstatistik
(Böl.Ders)
“
“
“
“
Uyg
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Tarımsal Mekanizasyon
(BK-2011) D-9
“
SALI
Hayvan Besleme İlkeleri Böl.Ders
“
ÇARŞAMBA
Tarımsal Meteoroloji (TM-2011)
İş-1
“
PERŞEMBE
Üreme Bilgisi Yapay
Tohumlama (Böl.Ders)
“
Uyg
Süt Bilimi (Böl.Ders)
Uyg
Uyg
“
“
“
“
Bitki Koruma(ZM İle)
Böl.Ders
“
Bitkisel Üretim Tekniği
Böl.Ders
“
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
PAZARTESİ
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
“
Süt Teknolojisine Giriş ( Böl.Ders)
“
“
Rasyon Hazırlama Tekniği
(ZM-ZO) Böl.Ders)
Arı ve İpekböcekçiliği
(Böl.Ders)
14.30
15.15
15.30
16.15
“
“
Hayvancılıkta Hijyen
Sanitasyon
(ZO-2011) Böl.Ders)
“
Uyg
CUMA
Uyg
“
3.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
(Böl.Ders)
16.30
17.15
CUMA
Barındırma İlkeleri Böl.Ders)
“
Hayvancılıkta Proje Hazırlama
ve Değerlendirme (ZO-2009-4)
(Böl.Ders)
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Karma Yem Üretimi(C-4)
SALI
ÇARŞAMBA
Küçükbaş Süt Üretimi(Böl.Ders)
PERŞEMBE
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
“
Uyg
*Besleme
Aksaklıkları(Böl.Ders)
*Tavşan
Yetiştirme(Böl.Ders)
Çayır Mera ve Yem Bitkileri (C-3)
Tarımsal
Yapılar(Böl.Ders)
Diploma Tezi(Böl.Ders)
16.30
17.15
“
“
“
“
“
“
“
*Yem
Mikrobiyolojisi(Böl.Ders)
“
Hayvansal Üretim
Makineleri(Böl.Ders)
“
CUMA
Ruminantların
Beslenmesi(Böl.Ders)
(Uyg)
“
Ruminantların
Beslenmesi(Böl.Ders)
“
Yumurta Tavukçuluğu(Böl.Ders)
*Kürk Hayvancılığı(Böl.Ders)
Uyg
Et Sığırcılığı(Böl.Ders)
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az İKİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
41
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (lab-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi
(B-2)
“
“
Genel Ekonomi(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Uyg
“
“
“
“
“
“
“
Analitik Kimyaİş-1
“
“
“
Matematik-II
Dr.Alev GÜRTUNCA
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Ürün İşleme Tekniği
SALI
Toprak Su Korunumu
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Hidrolik-I
CUMA
Tarımsal Meteoroloji
“
“
“
Uyg
Laboratuvar Tekniği
Uyg
“
“
Yapı Statiği ve Mukavemeti
“
Mühendislik Mekaniği-I
“
“
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
PERŞEMBE
Termodinamik
“
“
3.SINIF
CUMA
Meliorasyon ve Sulama
Makinaları
“
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Uyg
Uyg
“
“
“
Bitki Koruma Makineleri
Tarımsal Yapılar
“
“
Sulama Suyu Kalitesi
Uyg
“
“
4.SINIF
“
SALI
*Otomotik
Kontrol
“
*Ergonomi
ÇARŞAMBA
*Tarımda Bilişim Teknolojileri (Böl ders)
PERŞEMBE
Hasat ve Harman Makineleri
“
“
“
“
Bahçe ve Süs Bitkileri
Hayvansal Üretim
Makineleri
“
*Tarımsal
Elektirifikason
“
CUMA
Uyg
“
Tarımsal Mekanizasyon
Planlama
“
“
Uyg
Uyg
Diploma Tezi
Proje Çalışması
“
“
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
6
42
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (lab-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi
(B-2)
“
“
Genel Ekonomi(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Uyg
“
“
“
“
“
“
“
Analitik Kimyaİş-1
“
“
“
Matematik-II
Dr.Alev GÜRTUNCA
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Toprak Su Korunumu
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Hidrolik-I
CUMA
Tarımsal Meteoroloji
“
“
“
Uyg
Laboratuvar Tekniği
Uyg
“
“
Yapı Statiği ve Mukavemeti
“
Mühendislik Mekaniği-I
“
“
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
PERŞEMBE
Termodinamik
“
“
3.SINIF
CUMA
Meliorasyon ve Sulama
Makinaları
“
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Uyg
Uyg
“
“
“
Bitki Koruma Makineleri
Tarımsal Yapılar
“
“
Sulama Suyu Kalitesi
Uyg
“
“
4.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
Basınçlı Sulama Sistemleri
“
Drenaj Sistemlerinin
Tasarımı
“
*Su Kaynaklarının
Yönetimi
“
Uyg
Bahçe ve Süs
Bitkileri
“
“
“
PERŞEMBE
CUMA
Proje
Çalışmaları-II
“
“
*Kırsal Yerleşim Tekniği
Sulamada Organizasyon ve
Yönetim
“
“
*Su İletim Yapıları
“
Uyg
“
Uyg
Diploma Tezi
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
43
Su Yapıları
“
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TOPRAK ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (lab-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi
(B-2)
“
“
Genel Ekonomi(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Uyg
“
“
“
“
“
“
“
Analitik Kimyaİş-1
“
“
“
Matematik-II
Dr.Alev GÜRTUNCA
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Toprak Su Korunumu
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Hidrolik-I
CUMA
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
*Topraksız Tarım
SALI
Toprak-Bitki-Su Analiz Tekniği
ÇARŞAMBA
*Gübreleme
PERŞEMBE
Diploma Tezi
CUMA
Toprak Etüt Haritalama
“
“
“
“
“
Uyg
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
İleri Bitki Fizyolojisi
Uyg
Bahçe ve Süs
Bitkileri
“
“
“
“
Toprak Biyokimyası
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
*Mesleki Uygulamalar-II
“
“
“
“
*Sera Bitkilerinin
Gübrelenmesi
“
“
Tarımsal Meteoroloji
“
“
“
Uyg
Laboratuvar Tekniği
Uyg
“
“
Yapı Statiği ve Mukavemeti
“
Mühendislik Mekaniği-I
“
“
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
PERŞEMBE
Termodinamik
“
“
3.SINIF
CUMA
Meliorasyon ve Sulama
Makinaları
“
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Uyg
Uyg
“
“
“
Bitki Koruma Makineleri
Tarımsal Yapılar
“
“
Sulama Suyu Kalitesi
Uyg
“
“
4.SINIF
“
İleri Bitki
Biyokimyası
“
Uyg
Uyg
“
“
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az DÖRT kredilik ders seçmek zorundadırlar.
44
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ALT PROGRAMI 1.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
Genel Toprak Bilgisi (D-1)
SALI
ÇARŞAMBA
CUMA
Tarımsal Uygulamalar
Bilgisayara Giriş-II (lab-1)
PERŞEMBE
Ölçme Bilgisi
(B-2)
“
“
Genel Ekonomi(Böl.Ders)
Uyg
“
“
Uyg
“
“
“
“
“
“
“
Analitik Kimyaİş-1
“
“
“
Matematik-II
Dr.Alev GÜRTUNCA
“
“
“
Not: Güz yarıyılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, Türk Dili-I ve Yabancı Dil-I derslerini alan öğrenciler Bahar Yarıyılında da Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II, Türk Dili-II ve Yabancı Dil-II derslerini güz yarıyılında dersi aldıkları bölümle alacaklardır
2.SINIF
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SAAT
08.30
09.15
09.30
10.15
10.30
11.15
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
PAZARTESİ
SALI
Toprak Su Korunumu
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Hidrolik-I
CUMA
Tarımsal Meteoroloji
“
“
“
Uyg
Laboratuvar Tekniği
Uyg
“
“
Yapı Statiği ve Mukavemeti
“
Mühendislik Mekaniği-I
“
“
Hayvansal Üretim
(Böl.Ders)
“
Uyg
Uyg
Uyg
“
“
“
3.SINIF
SALI
ÇARŞAMBA
Toprak Mikrobiyolojisi
PERŞEMBE
Termodinamik
“
“
CUMA
Meliorasyon ve Sulama
Makinaları
“
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Uyg
Uyg
“
“
“
Bitki Koruma Makineleri
Tarımsal Yapılar
“
“
Sulama Suyu Kalitesi
Uyg
Sulama Suyu Kalitesi
“
“
“
4.SINIF
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
Et
Sığırcılığı(Böl.Ders)
*Ekonometri
(Böl.Ders)
09.30
10.15
10.30
11.15
“
“
SALI
*Tarıma Dayalı Sanayi
İşletmeciliği(Böl.seminer.
sol.)
“
Tarımda Bilişim
Teknolojileri
(Böl.Ders)
“
*Ekonometri
(Böl.Ders)Uyg
“
11.30
12.15
13.30
14.15
14.30
15.15
15.30
16.15
16.30
17.15
“
PERŞEMBE
Tarımsal İşletmelerin
Analiz ve Planlaması (Böl
semir. Sol.)
“
*Türkiye Ekonomisi
(Böl.Seminer ders)
Uyg
Uyg
“
“
“
Tarım Politikası-II(Böl.Ders)
Tarla Tarımı
(Böl.Ders)
*Tarımsal Kıymet Takdiri(Böl.Ders)
“
“
“
Örtü Altı
Sebzeciliği
(Böl.Ders)
“
ÇARŞAMBA
Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi (Böl.Ders)
CUMA
*Tarım ve Çevre İliş.
Ekonomisi(Böl.Ders)
“
Diploma
Tezi(Böl.
Seminer.
Sol.)
“
*Maliye
(Böl.Ders)
“
(*)Seçmeli Dersleri göstermektedir. Öğrenciler en az YEDİ kredilik ders seçmek zorundadırlar.
45
*Tarımsal
Pazarlama-II
(Böl.Ders)
“
2014-2015 ÖĞRETİ YILI BAHAR YARIYILI TARIMSAL UYGULAMALAR DERSİ PROGRAMI
BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI
TARİH
HAFTA
BAHÇE
BİTKİLERİ
20.02.2015
27.02.2015
06.03.2015
13.03.2015
20.03.2015
27.03.2015
03.04.2015
10.04.2015
17.04.2015
24.04.2015
08.05.2015
15.05.2015
22.05.2015
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
X
TARLA
BİTKİLERİ
BİTKİ
KORUMA
HAYVANSAL ÜRETİM PROGRAMI
ZOOTEKNİ
SÜT
TEKNOLOJİSİ
TARIM
EKONOMİSİ
TARIM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
TARIMSAL
TARIM
TOPRAK
YAPILAR
TARIM
MAKİNELERİ
VE
EKONOMİSİ
SULAMA
X
X
X
X
X
X
X
Ç
İ
F
L
İ
X
K
X
X
X
X
46
Download

1 e.ü. ziraat fakültesi bahçe bitkileri bölümü 1.sınıf(2011,2012,2013