T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : SERPİL SEZGİN
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
Pazartesi
Salı
(4)
11:20
12:00
5-A
SOS5
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
5-A
SOS5
Çarşamba
Perşembe
5-A
SOS5
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
.
Yer Adı
Sınıf
5-A
Ders
SOS5
Ders Adı
Sosyal Bilgiler
Toplamlar
PZT
SALI
11:20 08:40
12:00 09:20
1
1
1
1
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:20
12:00
1
1
3
3
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : CAN ÇAY
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Pazartesi
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
5-D
SOS5
Saat
(6)
14:00
14:40
5-D
SOS5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
8-C
VAT-8
Salı
8-A
VAT-8
Çarşamba
8-B
VAT-8
5-D
SOS5
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
13:10 14:00 10:30 14:00
14:40 14:40 12:00 14:40
5-D
SOS5
Sosyal Bilgiler
8-A
VAT-8
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
8-C
8-B
VAT-8
VAT-8
2
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Toplamlar
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
6
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ALİYE GÜLER TUĞ
Ders
Saat
Saat
Toplam :
Pazartesi
(2)
09:30
10:10
5-D
MAT5
(3)
10:30
11:10
7-A
MAT7
(4)
11:20
12:00
7-A
MAT7
Salı
5-D
MAT5
5-D
MAT5
7-B
MAT7
7-B
MAT7
5-D
MAT5
7-A
MAT7
7-B
MAT7
7-B
MAT7
7-A
MAT7
7-B
MAT7
7-C
MAT7
7-C
MAT7
Gün
Çarşamba
Perşembe
7-A
MAT7
(5)
13:10
13:50
7-C
MAT7
Saat
(1)
08:40
09:20
5-D
MAT5
(6)
14:00
14:40
7-C
MAT7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
7-C
MAT7
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
5-D
MAT5
Matematik
7-C
MAT7
Matematik
7-A
7-B
MAT7
MAT7
Matematik
Matematik
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 09:30 08:40
14:40 13:50 14:40 14:40
2
2
2
1
6
5
2
2
1
1
2
2
1
4
2
5
5
5
5
5
20
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : MEHMET ORGAN
Ders
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
6-C
MAT6
(2)
09:30
10:10
6-C
MAT6
Salı
6-B
MAT6
6-A
MAT6
Perşembe
6-A
MAT6
6-A
MAT6
Cuma
6-C
MAT6
Gün
(3)
10:30
11:10
6-B
MAT6
(4)
11:20
12:00
6-B
MAT6
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
5-B
MAT5
Saat
(6)
14:00
14:40
5-B
MAT5
6-C
MAT6
6-C
MAT6
6-B
MAT6
5-B
MAT5
5-B
MAT5
5-B
MAT5
6-A
MAT6
6-A
MAT6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Çarşamba
6-B
MAT6
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
6-C
MAT6
Matematik
5-B
MAT5
Matematik
6-B
6-A
MAT6
MAT6
Matematik
Matematik
Toplamlar
PZT
SALI
08:40 08:40
14:40 13:50
2
2
2
6
2
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40
14:40 14:40
1
5
2
1
5
6
4
1
2
1
2
4
2
5
5
20
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : KAMİL MERDANE
Ders
Saat
Saat
Toplam :
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
5-A
MAT5
(2)
09:30
10:10
5-A
MAT5
(3)
10:30
11:10
5-C
MAT5
(4)
11:20
12:00
5-C
MAT5
Salı
5-C
MAT5
5-C
MAT5
8-C
MAT8
8-C
MAT8
5-A
MAT5
Çarşamba
5-A
MAT5
5-A
MAT5
5-C
MAT5
8-A
MAT8
8-A
MAT8
8-B
MAT8
8-B
MAT8
Gün
Perşembe
Cuma
8-C
MAT8
8-C
MAT8
8-B
MAT8
(5)
13:10
13:50
8-A
MAT8
Saat
(6)
14:00
14:40
8-A
MAT8
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
8-C
REH8
8-B
MAT8
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
5-A
MAT5
Matematik
8-A
MAT8
Matematik
5-C
8-C
8-C
8-B
MAT5
MAT8
REH8
MAT8
Matematik
Matematik
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 08:40 11:20 08:40
14:40 13:50 14:40 13:50 12:00
2
2
2
Rehberlik
Matematik
Toplamlar
6
1
2
2
5
2
5
2
4
1
1
6
5
2
2
2
2
4
4
1
4
23
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : FİLİZ AKBULUT
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
Toplamlar
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ESEN BULUT
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
Saat
(6)
14:00
14:40
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
7-C
TRK7
7-A
TRK7
7-B
TRK7
Çarşamba
8-A
TRK8
8-A
MED8
7-B
TRK7
7-B
TRK7
7-C
TRK7
7-C
TRK7
Perşembe
7-B
TRK7
7-B
TRK7
7-A
TRK7
7-A
TRK7
8-A
TRK8
8-A
TRK8
Cuma
8-A
TRK8
8-A
TRK8
7-C
TRK7
7-C
TRK7
7-A
TRK7
7-A
TRK7
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
7-C
TRK7
Türkçe
7-B
TRK7
Türkçe
7-A
8-A
8-A
TRK7
TRK8
MED8
Ders Adı
PZT
Türkçe
Türkçe
Medya Okuryazarlığı(Seçmeli)
Toplamlar
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 08:40 08:40
13:50 14:40 14:40 14:40
1
2
1
2
1
3
1
1
6
2
2
2
2
2
2
6
6
5
5
5
5
1
21
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : İLKNUR BALTACI
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
6-B
TRK6
(2)
09:30
10:10
6-B
TRK6
Salı
Çarşamba
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
6-A
TRK6
6-A
TRK6
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
6-C
TRK6
Saat
(6)
14:00
14:40
6-C
TRK6
6-A
TRK6
6-A
TRK6
6-B
TRK6
6-B
TRK6
6-C
TRK6
6-C
TRK6
6-A
TRK6
6-A
TRK6
6-C
TRK6
6-C
TRK6
6-B
TRK6
6-B
TRK6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
6-B
TRK6
Türkçe
6-A
TRK6
Türkçe
6-C
TRK6
Ders Adı
Türkçe
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR.
08:40 10:30 08:40
14:40 12:00 14:40
2
2
4
2
2
2
2
2
6
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
14:40
2
6
2
6
2
6
6
18
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : CEYHUN İLÇİN
Ders
Saat
Saat
Toplam :
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
8-B
TRK8
(4)
11:20
12:00
8-B
TRK8
Salı
8-B
TRK8
8-B
TRK8
5-D
TRK5
5-D
TRK5
8-C
TRK8
Çarşamba
5-C
TRK5
5-C
TRK5
5-D
TRK5
5-D
TRK5
8-B
TRK8
8-B
MED8
8-C
MED8
5-C
TRK5
5-C
TRK5
8-C
TRK8
8-C
TRK8
5-C
TRK5
5-C
TRK5
Gün
Pazartesi
Perşembe
Cuma
5-D
TRK5
5-D
TRK5
(5)
13:10
13:50
8-C
TRK8
Saat
(1)
08:40
09:20
(6)
14:00
14:40
8-C
TRK8
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
8-B
TRK8
Türkçe
3
5-D
TRK5
Türkçe
5
8-B
2
4
6
.
Yer Adı
8-C
5-C
8-C
TRK8
TRK5
MED8
MED8
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:30 08:40 08:40 10:30 08:40
14:40 13:50 13:50 14:40 14:40
Türkçe
2
2
Türkçe
2
1
2
2
1
Medya Okuryazarlığı(Seçmeli)
Medya Okuryazarlığı(Seçmeli)
Toplamlar
4
5
2
2
2
5
4
1
1
2
2
6
5
5
6
6
1
1
24
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : DENİZ TOPBAŞ
Ders
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
8-A
FEN8
(2)
09:30
10:10
8-A
FEN8
(3)
10:30
11:10
8-C
FEN8
(4)
11:20
12:00
8-C
FEN8
Salı
6-C
FEN6
6-C
FEN6
6-B
FEN6
6-B
FEN6
Çarşamba
6-C
FEN6
6-C
FEN6
8-C
FEN8
8-C
FEN8
Perşembe
6-B
FEN6
6-B
FEN6
8-A
FEN8
8-A
FEN8
Gün
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
6-A
FEN6
Saat
(6)
14:00
14:40
6-A
FEN6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
8-A
REH8
6-A
FEN6
6-A
FEN6
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
8-A
FEN8
Fen ve Teknoloji
6-A
FEN6
Fen Bilimleri
8-C
6-C
6-B
8-A
FEN8
FEN6
FEN6
REH8
Fen ve Teknoloji
Fen Bilimleri
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 08:40 08:40
14:40 12:00 14:40 14:40
2
2
2
Fen Bilimleri
Rehberlik
Toplamlar
2
2
2
4
5
2
6
1
2
4
2
4
2
6
4
4
4
1
21
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : AYŞE FERAH SARGUT
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
8-B
FEN8
Salı
(2)
09:30
10:10
8-B
FEN8
(3)
10:30
11:10
5-D
FEN5
5-B
FEN5
5-B
FEN5
(4)
11:20
12:00
5-D
FEN5
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
5-C
FEN5
Saat
(6)
14:00
14:40
5-C
FEN5
8-B
FEN8
8-B
FEN8
5-A
FEN5
5-A
FEN5
5-B
FEN5
5-B
FEN5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Çarşamba
Perşembe
5-D
FEN5
5-D
FEN5
Cuma
5-A
FEN5
5-A
FEN5
5-C
FEN5
5-C
FEN5
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders Adı
FEN8
Fen ve Teknoloji
5-C
FEN5
Fen Bilimleri
5-D
4
5-B
5
Ders
8-B
2
3
.
Yer Adı
5-A
FEN5
FEN5
FEN5
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri
Toplamlar
PZT
SALI
08:40 09:30
14:40 14:40
2
2
2
6
2
2
4
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40
14:40 14:40
2
2
4
4
2
2
2
6
4
4
4
4
20
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ZAFER DEMİRCİ
Ders
Gün
Pazartesi
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
7-A
FEN7
Saat
(1)
08:40
09:20
7-B
FEN7
(2)
09:30
10:10
7-B
FEN7
(3)
10:30
11:10
BAHÇELİ
(4)
11:20
12:00
BAHÇELİ
(6)
14:00
14:40
7-A
FEN7
7-A
FEN7
7-A
FEN7
7-C
FEN7
7-C
FEN7
6-C
BTY6
6-C
BTY6
7-B
FEN7
7-B
FEN7
BAHÇELİ
BAHÇELİ
5-D
BTY5
5-D
BTY5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
7-C
FEN7
7-C
FEN7
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
BAHÇELİ - BAHÇELİ EVLER İLKOKULU
Saat
4
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders Adı
FEN7
Fen Bilimleri
7-C
FEN7
Fen Bilimleri
7-A
4
6-C
5
Ders
7-B
2
3
.
Yer Adı
5-D
FEN7
BTY6
BTY5
PZT
08:40
14:40
Fen Bilimleri
2
2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Toplamlar
4
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 10:30 08:40
12:00 14:40 14:40
2
2
4
2
2
4
4
2
2
4
4
4
2
2
16
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : SEVİNÇ COŞKUN-ÇAY
Ders
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
Salı
8-A
İNK8
8-A
İNK8
Çarşamba
8-B
İNK8
8-B
İNK8
5-B
SOS5
5-B
SOS5
Perşembe
8-C
İNK8
8-C
İNK8
5-C
SOS5
5-C
SOS5
Gün
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
5-B
SOS5
5-C
SOS5
7-A
SOS7
7-A
SOS7
7-A
SOS7
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
8-A
İNK8
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
3
5-C
SOS5
Sosyal Bilgiler
5
7-A
2
4
6
.
Yer Adı
5-B
8-B
8-C
SOS5
İNK8
SOS7
İNK8
Sosyal Bilgiler
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 08:40
13:50 14:40 14:40
2
1
1
Sosyal Bilgiler
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Toplamlar
4
2
2
2
2
1
2
5
6
2
3
3
2
3
2
15
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : KERİME ONUR
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
7-C
SOS7
(2)
09:30
10:10
7-C
SOS7
(3)
10:30
11:10
7-B
SOS7
(4)
11:20
12:00
7-B
SOS7
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Salı
6-A
SOS6
Çarşamba
6-B
SOS6
6-B
SOS6
6-C
SOS6
6-C
SOS6
Perşembe
6-C
SOS6
Cuma
7-C
SOS7
6-A
SOS6
6-B
SOS6
7-B
SOS7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
6-A
SOS6
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
Ders Adı
7-C
SOS7
Sosyal Bilgiler
3
6-A
SOS6
Sosyal Bilgiler
5
6-C
2
4
.
Yer Adı
7-B
6-B
SOS7
SOS6
SOS6
Sosyal Bilgiler
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 13:10 13:10 08:40 09:30
12:00 13:50 14:40 12:00 14:40
2
2
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Toplamlar
4
1
1
1
2
2
2
1
4
1
1
2
4
3
3
3
3
3
15
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ASLI KÜREŞİR
Ders
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Salı
7-A
YD7
7-A
YD7
5-C
YD5
5-C
YD5
Çarşamba
7-B
YD7
7-B
YD7
Gün
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Perşembe
Cuma
5-C
YD5
6-C
YD6
7-A
YD7
7-A
YD7
5-D
YD5
5-D
YD5
5-D
YD5
6-C
YD6
6-C
YD6
7-B
YD7
7-B
YD7
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
Ders Adı
7-A
YD7
Yabancı Dil
3
5-D
YD5
Yabancı Dil
5
6-C
2
4
.
Yer Adı
5-C
7-B
YD5
YD7
YD6
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 13:10 08:40
13:50 14:40 14:40 14:40
2
2
1
5
2
1
2
2
4
2
2
2
1
6
4
3
3
4
3
17
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : BURCU KÖROĞLU
Ders
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
8-C
YD8
(2)
09:30
10:10
8-C
YD8
(3)
10:30
11:10
8-A
YD8
(4)
11:20
12:00
8-A
YD8
Salı
8-C
YD8
8-C
YD8
8-B
YD8
8-B
YD8
Çarşamba
6-B
YD6
6-B
YD6
6-A
YD6
6-A
YD6
8-B
YD8
8-B
YD8
Gün
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
6-B
YD6
Perşembe
Cuma
6-A
YD6
8-A
YD8
8-A
YD8
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
Ders Adı
8-C
YD8
Yabancı Dil
3
8-A
YD8
Yabancı Dil
5
6-A
2
4
.
Yer Adı
8-B
6-B
YD8
YD6
YD6
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR.
08:40 08:40 08:40
12:00 13:50 12:00
2
2
4
2
2
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
14:40
2
1
2
5
4
2
2
1
5
4
4
4
3
3
18
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : GİZEM KAYA
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
4-B
YD5
(2)
09:30
10:10
4-B
YD5
(3)
10:30
11:10
5-A
MÜZ5
(4)
11:20
12:00
5-B
MÜZ5
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Salı
5-B
YD5
Çarşamba
5-B
YD5
5-B
YD5
7-C
YD7
7-C
YD7
Perşembe
5-A
YD5
5-A
YD5
7-C
YD7
Cuma
4-B
YD5
5-C
MÜZ5
5-A
YD5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
7-C
YD7
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders Adı
YD5
Yabancı Dil
5-B
MÜZ5
Müzik
5-A
4
5-B
5
5-A
7
5-C
6
Ders
4-B
2
3
.
Yer Adı
7-C
MÜZ5
YD5
YD5
YD7
MÜZ5
Müzik
Yabancı Dil
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 13:10 13:10 08:40 08:40
12:00 13:50 14:40 12:00 14:40
2
1
1
1
Yabancı Dil
1
2
Yabancı Dil
Müzik
Toplamlar
1
2
1
1
2
2
4
3
4
1
2
1
5
3
3
4
1
16
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ŞAFAK ALP
Ders
Saat
Saat
Toplam :
(2)
09:30
10:10
7-A
BED7
(3)
10:30
11:10
6-C
BED6
(4)
11:20
12:00
6-C
BED6
Çarşamba
7-C
BED7
7-C
BED7
5-A
BED5
5-A
BED5
6-A
BED6
6-A
BED6
Perşembe
8-A
BED8
8-A
BED8
5-D
BED5
5-D
BED5
8-C
BED8
8-C
BED8
Cuma
7-B
BED7
7-B
BED7
6-B
BED6
6-B
BED6
Gün
Pazartesi
(5)
13:10
13:50
8-B
BED8
Saat
(1)
08:40
09:20
7-A
BED7
(6)
14:00
14:40
8-B
BED8
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Salı
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Sınıf
Beden Eğitimi ve Spor
8-B
BED8
Beden Eğitimi
6-C
6
6-A
5-A
8-A
8
5-D
10
7-B
9
11
Ders Adı
BED7
7-C
7
Ders
7-A
4
5
.
Yer Adı
8-C
6-B
BED6
BED7
BED5
BED6
BED8
BED5
BED8
BED7
BED6
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
PZT
08:40
14:40
2
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 08:40 08:40
14:40 14:40 12:00
2
2
2
Beden Eğitimi ve Spor
2
2
2
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
2
2
2
2
2
Beden Eğitimi
2
Beden Eğitimi ve Spor
Toplamlar
2
2
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
2
6
6
6
2
2
2
4
2
2
2
22
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : SABRİYE MELTEM
Ders
Saat
Saat
Toplam :
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Salı
5-B
GS5
7-C
GS7
6-C
GS6
5-A
GS5
7-A
GS7
Çarşamba
5-D
GS5
8-B
GS8
5-C
GS5
8-C
GS8
TOKİ
TOKİ
TOKİ
TOKİ
6-A
GS6
7-B
GS7
TOKİ
TOKİ
Gün
(5)
13:10
13:50
Saat
(1)
08:40
09:20
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Perşembe
Cuma
TOKİ
6-B
GS6
TOKİ
8-A
GS8
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
TOKİ - TOKİ ORTAOKULU
Saat
8
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Görsel Sanatlar
6-C
GS6
Görsel Sanatlar
4
5-A
6
7-A
8-A
7
5-D
9
5-C
11
6-B
8
10
12
13
Ders Adı
GS5
7-C
5
Ders
5-B
2
3
.
Yer Adı
8-B
8-C
6-A
7-B
GS7
GS5
GS7
GS8
GS5
GS8
GS5
GS8
GS6
GS6
GS7
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
PZT
SALI ÇAR.
08:40 08:40
14:40 13:50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Görsel Sanatlar
1
1
Görsel Sanatlar
1
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
Toplamlar
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
12:00
1
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
PRŞ
1
1
1
6
4
1
3
1
1
1
1
13
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : DENİZ YENİCE ÇİFTÇİ
Ders
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Salı
7-B
TTAS7
7-B
TTAS7
7-C
TTAS7
7-C
TTAS7
Çarşamba
8-C
TTAS8
8-C
TTAS8
BAHÇELİ
BAHÇELİ
Gün
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
Saat
(6)
14:00
14:40
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
7-A
TTAS7
7-A
TTAS7
8-B
REH8
8-A
TTAS8
8-B
TTAS8
8-B
TTAS8
Perşembe
Cuma
8-A
TTAS8
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
BAHÇELİ - BAHÇELİ EVLER İLKOKULU
Saat
2
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Teknoloji ve Tasarım
8-C
TTAS8
Teknoloji ve Tasarım
4
7-A
6
7
Ders Adı
TTAS7
7-C
5
Ders
7-B
2
3
.
Yer Adı
8-B
8-A
8-B
TTAS7
TTAS7
REH8
TTAS8
TTAS8
Teknoloji ve Tasarım
PZT
SALI ÇAR.
08:40 08:40
12:00 14:40
2
2
Teknoloji ve Tasarım
2
2
2
1
Teknoloji ve Tasarım
Toplamlar
CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:30
14:40
2
2
Rehberlik
Teknoloji ve Tasarım
PRŞ
4
5
2
2
2
4
1
2
2
13
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ERBİL SEVİK
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
6-A
DİN6
Salı
Saat
Saat
Toplam :
(3)
10:30
11:10
7-C
DİN7
(4)
11:20
12:00
7-C
DİN7
5-A
DİN5
5-A
DİN5
8-A
DİN8
8-A
DİN8
6-C
DİN6
6-C
DİN6
5-C
DİN5
5-C
DİN5
6-B
DİN6
6-B
DİN6
8-C
DİN8
8-C
DİN8
Çarşamba
5-B
DİN5
5-B
DİN5
Perşembe
8-B
DİN8
8-B
DİN8
Cuma
7-A
DİN7
7-A
DİN7
5-D
DİN5
5-D
DİN5
(5)
13:10
13:50
7-B
DİN7
Saat
(2)
09:30
10:10
6-A
DİN6
(6)
14:00
14:40
7-B
DİN7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7-B
DİN7
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7-C
6
5-B
8-A
7
6-C
9
8-B
10
11
12
13
Ders Adı
DİN6
5-A
8
Ders
6-A
4
5
.
Yer Adı
5-C
6-B
7-A
5-D
8-C
DİN7
DİN5
DİN8
DİN5
DİN6
DİN5
DİN8
DİN6
DİN7
DİN5
DİN8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40 09:30 08:40 08:40 08:40
14:40 13:50 14:40 14:40 14:40
2
2
2
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
2
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Toplamlar
2
2
2
2
6
4
6
4
2
6
2
2
2
2
26
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : CEM GÜNGÖR
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
5-C
BTY5
(2)
09:30
10:10
5-C
BTY5
(3)
10:30
11:10
6-A
BTY6
(4)
11:20
12:00
6-A
BTY6
5-B
BTY5
5-B
BTY5
5-A
BTY5
5-A
BTY5
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
6-B
BTY6
Saat
(6)
14:00
14:40
6-B
BTY6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
.
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
08:40
14:40
5-C
BTY5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2
6-B
BTY6
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2
6-A
5-B
5-A
BTY6
BTY5
BTY5
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
12:00
2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Toplamlar
6
2
2
2
4
2
2
2
10
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : ONUR ŞENEL
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
6-A
MÜZ6
6-B
MÜZ6
8-A
MÜZ8
7-A
MÜZ7
7-C
MÜZ7
6-C
MÜZ6
8-C
MÜZ8
7-B
MÜZ7
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
5-D
MÜZ5
8-B
MÜZ8
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Sınıf
Ders
6-A
MÜZ6
Müzik
3
8-A
MÜZ8
Müzik
5
7-C
2
4
6
7
8
9
10
.
Yer Adı
6-B
7-A
6-C
8-C
7-B
5-D
8-B
MÜZ6
MÜZ7
MÜZ7
MÜZ6
MÜZ8
MÜZ7
MÜZ5
MÜZ8
Ders Adı
Müzik
Müzik
Müzik
PZT
SALI
08:40
12:00
1
1
1
1
1
1
1
1
Müzik
1
Müzik
1
Müzik
Toplamlar
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
14:40
1
Müzik
Müzik
ÇAR.
1
4
1
6
1
1
1
1
1
1
1
10
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : HÜSEYİN DÜLGER
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
5-C
BED5
5-C
BED5
5-B
BED5
5-B
BED5
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
.
Yer Adı
Sınıf
5-C
5-B
Ders
BED5
BED5
Ders Adı
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Toplamlar
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
12:00
2
2
4
4
2
2
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : VİJDAN TOKAY SAY
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:30
11:10
(4)
11:20
12:00
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
5-A
TRK5
Pazartesi
Saat
(6)
14:00
14:40
5-A
TRK5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
5-A
TRK5
5-A
TRK5
5-A
TRK5
5-A
TRK5
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
.
Yer Adı
Sınıf
5-A
Ders
TRK5
Türkçe
Ders Adı
Toplamlar
PZT
13:10
14:40
2
2
SALI
ÇAR.
13:10
14:40
2
2
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
13:10
14:40
2
2
6
6
T.C.
LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI
Fehmi Mutlu Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Sayı :
Adı Soyadı : YASEMİN ELİTAŞ
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:40
09:20
5-B
TR5
(2)
09:30
10:10
5-B
TR5
(3)
10:30
11:10
5-B
TR5
5-B
TR5
5-B
TR5
5-B
TR5
(4)
11:20
12:00
Saat
Saat
Toplam :
(5)
13:10
13:50
Saat
(6)
14:00
14:40
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:45
15:25
(8)
15:30
16:10
(9)
16:15
16:55
(10)
17:00
17:40
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Görevli Olduğu Diğer Okullar
Saat
16/02/015
SERPİL SEZGİN
Yukarıdaki dersler 16/02/015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
Okul Müdürü
16/02/015
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
.
Yer Adı
Sınıf
5-B
Ders
TR5
Türkçe
Ders Adı
Toplamlar
PZT
08:40
11:10
3
3
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:40
11:10
3
3
6
6
Download

T.C. LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI Fehmi Mutlu Ortaokulu Sınıf