SUNGURLU MESLEKİ EĞİTİM
S.NO
1
MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KIŞ (ŞUBAT 2015 ) DÖNEMİ USTALIK SINAVI PROGRAMIDIR.
DERSİN ADI
MESLEK DALI
Otomotiv Mekanikerliği/Otomotiv
Elektrikçiliği
TARİHİ
SAATİ
Motorlu Araçlarda Arıza TeĢhisi
Uygulama (Oto Elektrikçiliği)
AĢçılık
25.02.2015
10.00
Uygulama (Oto Mekanikerliği)
Özel Servis Yiyecekleri
3
Endüstriyel Bakım Onarım
4
Tüm Meslekler
Uygulama
12.02.2015
14.00
Tüm Meslekler
6
Tüm Meslekler
7
Kuaförlük
8
Kuaförlük
9
Kantin ĠĢletmeciliği/Giyim ve Giyim
Aksesuarları SatıĢ Elemanlığı
10
Pastacılık Tatlıcılık ve ġekerlemecilik
11
Fırıncılık
12
AhĢap Doğrama Ġmalatı/Mobilya Ġmalatı
ĠĢ ve Ġnsan ĠliĢkileri
Ġnsan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği
Sigorta ve Vergi Mevzuatı
ÇalıĢma Hukuku
Ġleri Boyama Teknikleri
Saçlı Deri ve Cilt Hastalıkları
Takma Saçlar
Uygulama
SatıĢ ĠĢlemlerinde Bilgisayar Kullanımı
Stok Kontrolü
Özel Pasta ve ġekerleme Yapım Teknikleri
Uygulama
Ekmek Üretiminde Düzenlemeler
Uygulama
10.02.2014
14.00
25.02.2015
14.00
Mobilya Ġmalatı
14
Kantin ĠĢletmeciliği/Giyim ve Giyim
Aksesuarları SatıĢ Elemanlığı
Mobilya Ġç Mekan Resmi 2
Uygulama
Uygulama(Kantin)
Uygulama(Giy. Ve Giy Aks. Sat. Elm)
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
26.02.2015
10.00
26.02.2015
14.00
27.02.2015
10.00
27.02.2015
14.00
20.02.2015
14.00
19.02.2015
10.00
16.02.2015
14.00
19.02.2015
14.00
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Yazılı
Yazılı
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Yazılı
Uygulama (doğrama)
13
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Kontrol ve Depolama(Doğrama/Mobilya
DıĢ Mekan Doğraması
Yazılı
Uygulama
Muhasebe
5
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yazılı
Ekonomi
ĠĢletme
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Endüstriyel Elektrik Sistemleri
SINAV YERİ
Yazılı
Uluslar arası Özel Çobalar Açık Büfe
2
ŞEKLİ
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
20.02.2015
10.00
19.02.2015
10.00
Yazılı
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Uygulama
Uygulama
Uygulama
MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Download

TARİHİ SAATİ 3 Endüstriyel Bakım Onarım 10.02.2014 14.00 2