Herkesin Bir Hikayesi Vard r.
Ödüller
Seçici Kurul
Doç.Dr.Beyhan KANTER
Doç.Dr.Zülküf KARA
Öğr.Gör.Ekrem AKMAN
Mehmet Zek ERYARSOY
Katılım Şartları
Adres
Mard n A le ve Sosyal Pol t kalar İl Müdürlüğü Nur Mah.Tok Yanı Artuklu/MARDİN
Tel: 0 (482) 212 37 95 - Fax: 0 (482) 212 25 14
Web:www.mard n-a le.gov.tr - E-Ma l:mard [email protected] le.gov.tr
Son Kat l m Tarihi 27 Mart 2015
Konu
Kan Davalar
Download

Herkesin Bir Hikayesi Vard r.