MENEGHELLO
PAOLELLI ASSOCIATI
Form ve
Kullanılabilirliğin
Mükemmel Dengesi
ridea.it
meneghellopaolelli.com
Meneghello Paolelli Associati’nin
Ridea için tasarladığı Schema radyatör
koleksiyonu üç farklı tarzda sunuluyor.
Schema Plain, Schema Loop ve
Schema Belt. Radyatörler Ridea’nın
patentli açma sistemi ve aynı zamanda
form ve kullanılabilirliğin mükemmel
dengesi ile karakterize. Schema Belt,
estetik ve işlevin en üst düzeydeki
hassas kombinasyonunu temsil ediyor.
Hortum gibi hidrolik devrenin hayati
bir parçası olan, tamamen teknik bir
obje yeniden yorumlanarak önemli
bir aksesuara dönüştürülmüş. Bu da
radyatörün işlevsel değerini arttırıyor.
SCHEMA
COLLECTION
fe ed fo r w a rd
edition 44 - 2015
105
Download

feed - MENEGHELLO PAOLELLI ASSOCIATI