ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı
: DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN
Doğum Tarihi
: 28.08.1973
Öğrenim Durumu:
Derece
Doktora
Bölüm/Program
Bankacılık Bilim Dalı
Üniversite
Yıl
Marmara Üniversitesi,
2004
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
Yüksek Lisans
İngilizce İşletme Bilim Marmara Üniversitesi,
Dalı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2000
Lisans
Ekonometri Bölümü
1994
Marmara Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yüksek Lisans Tez Başlığı
Importance of Foreign Trade Policies, Marketing Strategies and Payment Methods in view of
Developing Turkey’s Foreign Trade
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı
Finansal Krizlerin Erken Uyarı Sistemleri Sinyal Yaklaşımı İle Tespiti, Türkiye Uygulaması
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa
OTOSAN A.Ş.
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü
EGSBANK A.Ş.
Dış İlişkiler Müdürlüğü,
TV8
Ekonomi Departmanı
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokulu, Sermaye Piyasası ve Borsa
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokulu, Sermaye Piyasası ve Borsa
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokulu, Sermaye Piyasası ve Borsa
1994-1996
Eğitim Uzmanı
Uzman Yardımcısı
Editör
Ar. Gör.
Öğretim Görevlisi
Yrd. Doç. Dr.
Doç Dr.
1999-2000
1997-1999
1999-2000
2000-2004
2004-2006
2006-2011
2011-
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
2011-2012
Güz
Financial Forecasting
3
5
2011-2012
Güz
Finansal Ekonometri
2
25
2011-2012
Güz
Finansal Analiz ve Araçları
3
70
2008-2009
Güz
Ekonometri I
3
70
2008-2009
Güz
Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin Teknikleri
2
50
2008-2009
Güz
Finans İstatistiği Yüksek Lisans (I.Eğitim, II Eğitim)
2
26
2008-2009
Güz
İşletme İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri (II Eğitim)
Yüksek Lisans(I.Eğitim ve II.Eğitim)
2
23
2008-2009
Güz
Finans İstatistiği Yüksek Lisans
2
25
2008-2009
Güz
İstatistiksel Analiz ve Karar Verme Teknikleri
3
27
2008-2009
Güz
Ekonometri ve Ekonomik Modelleme (Doktora)
2
20
2008-2009
İlkbahar Ekonometri II
3
70
2008-2009
İlkbahar Bankacılıkta Risk Yönetimi
3
3
2008-2009
İlkbahar Finans İstatistiği
2
7
2009-2010
Güz
Ekonometri I
3
75
2009-2010
Güz
Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin Teknikleri
2
52
2009-2010
Güz
2
26
2009-2010
Güz
Finans İstatistiği (I.Eğitim ve II. Eğitim)
İşletme İstatistiği ve Karar Verme Teknikleri (Yüksek
Lisans)
2
23
2009-2010
Güz
Ekonometri ve Ekonomik Modelleme (Doktora)
2
20
2009-2010
İlkbahar Ekonometri II
3
70
2009-2010
İlkbahar Sigorta İstatistiği, Yüksek Lisans (II. Eğitim)
2
15
2009-2010
İlkbahar Bankacılıkta Risk Yönetimi (Yüksek Lisans)
2
5
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. D. Çakmur Yıldırtan, A. Ozun, “Does Corporate Governance Matter for Market
Efficiency? Evidence from Turkish Markets”, Journal of Management Research, Vol. 3, No.1,
2011.
A2. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, “The Effects Of Climate Change Risk On The
Turkish Insurance Sector Under Structural Break”, International Journal of Ecological
Economics & Statistics (IJEES), Volume 18, Number S10, Summer 2010.
A3. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “İklim Değişikliği ile Sigorta Branşlarına Göre
Ödenen Tazminatlar Arasındaki İlişkinin Analizi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar
Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu,
Temmuz 2009.
A4. D. Çakmur Yıldırtan, “Effects of Macroeconomic Variables on ISE Indexes, the case of
Turkish Stock Exchange Market”, Agricultural Economics and Management, National Center
for Agrarian Sciences, Volume LII, 2/2007, Sofia.
A5. İ. Akhisar, D. Çakmur Yıldırtan, “Clustering Turkish Commercial Banks According to
Factor Analysis”, Agricultural Economics and Management, National Center for Agrarian
Sciences, Volume LII, 4/2007, Sofia.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “Testing For Long Memory Models in Turkish
Derivatives Exchange Using Arfima Figarch Model,” 9th Special Conference of Hellors on
‘Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making’, Agios Nikolaos,
Crete, Greece, 27-29th May 2010.
B2. N. Berk, D. Çakmur Yıldırtan, “Stress Testing As a Tool of Risk Management in Banking
System: A Var Approach”, International Risk Management Conference 2010– Florence, June
3rd - 5th 2010.
B3. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında
Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi”, Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Uluslar arası Sempozyum – V, 27 -29, Mayıs, 2010, Bandırma, Erdek.
B4. D. Çakmur Yıldırtan, “Asimetrik Bilgi, Küresel Finans Krizinin Nedenleri ve Türkiye’ye
Yansımaları”, 7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2009, Yalova.
B5. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta
Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan Etkileri”, International Conference of Political
Economy, Adam Smith’s Today: Adam Smith’s Significance for our Century in the 250th
Annivesary of the Theory of Moral Sentiments, 1-4 October 2009, Kocaeli.
B6. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “Küresel Kriz Sürecinde Altın Borsası Etkinliğinin
Uzun Hafıza Modelleri ile Sınanması”, Uluslararası Finans Sempozyumu 2009, "Küresel Kriz
Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar, İstanbul, 16 Ekim 2009.
B7. D. Çakmur Yıldırtan, İ. Akhisar, “Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’deki Makro Ekonomik
Değişkenler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, 2008, Blue Black Sea International
Congress, Blue Black Sea: New Dimensions of Security, Energy, Environment, Economy,
Strategy and Education, 14-17 October 2008, Sakarya.
B8. D. Çakmur Yıldırtan, İ. Akhisar, “Determining Leading Indicators of Banking Crises”,
International Finance Symposium 2006, “Financial Sector Integration: Review and Steps
Ahead”, May 25-26, 2006, İstanbul.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. D. Çakmur Yıldırtan, A.G. Bölükbaşı, “Kriz Sonrası Küresel Dengesizlikler Işığında
Kredi Temerrüt Takası Volatilitesinin Modellenmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,
Yıl:47, Sayı 545, Temmuz 2010.
D2. D. Çakmur Yıldırtan, “Genel ve Yerel Seçimlerin İMKB’de Oluşturduğu Fiyat
Anomalisinin Sinyal Yaklaşımı ile Analizi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:47,
Sayı 541, Mart 2010.
D3. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, “Yerel Yönetimlerde Belediyenin Başarısını Ve
Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması”, T.C. Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi, Sayı 33, Yıl 16, Cilt 9, Ocak 2010.
D4. A.G. Bölükbaşı, D. Çakmur Yıldırtan, “Yerel Yönetimlerde İş Tatminini Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması”, T.C. Marmara Üniversitesi, İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı II, 2009.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. D. Çakmur Yıldırtan, “Türkiye’deki Makroekonomik Göstergelerin Döviz Kuru
Üzerindeki Etkisi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27–29 Mayıs 2009,
Palandöken, Erzurum.
F. Diğer yayınlar : Kitaplar
F1. D. Çakmur Yıldırtan, E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri Makroekonomik Verilerle,
Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2011 (İkinci baskı)
F2. Morris Goldstein, Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinheart, Assessing Financial
Vulnerability an Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International
Economics, Washington, DC, Finansal Kırılganlığın Ölçümü Yükselen Piyasalar İçin Erken
Uyarı Sistemleri, Çeviren: Dina Çakmur Yıldırtan, Derin Yayınları, 2007.
F3. D. Çakmur Yıldırtan, Finansal Krizler, Erken Uyarı Sistemleri, Nobel Dağıtım, 2006
Kitapta Bölüm
F4. Politik İktisat ve Adam Smith, Editörler; H. Kapucu, M. Aydın, İ. Şiriner, F. Morady, Ü.
Çetin, “Küresel Finans Krizinin Banka ve Sigorta Sektöründe Yabancı Sermaye Girişine Olan
Etkileri”, ss.477-492, Yön Yayınları, ,2010.
F5. Halil Seyidoğlu’na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Derleyen; İ. Kalaycı, “Finansal Kriz
Sürecinde Elektrik Arzındaki Değişimin Panel Veri Analizi OECD Ülkeleri için
Araştırılması”, ss.55-72, Nobel Yayın Dağıtım, Aralık 2010
Download

Türkçe CV