T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
SONUÇ TUTANAĞI
2014-2015 Bahar Dönemi Yatay geçiş başvuruları değerlendirilerek, sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.
06/02/2015
S.Nu
Adı Soyadı
1
Tayfun
GENÇTÜRK
2
Onur SALBAŞ
3
Burak EVCÜMEN
4
Cem TUNCER
5
Ömer Furkan
ELİUZ
6
Ertuğrul ERDEM
7
Tuğba GÖREN
8
Burak AVALAK
Başvurduğu
Bölüm/Program
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
İşletme Yönetimi
(İ.Ö.)
İşletme Yönetimi
(N.Ö.)
İşletme Yönetimi
(N.Ö.)
Turizm ve Otel
İşletmeciliği
İşletme Yönetimi
(İ.Ö.)
İşletme Yönetimi
(N.Ö.)
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları (İ.Ö)
Not
Ortalaması
Başvuru
Sonucu
İntibak
sınıfı
3,10
KABUL
2
3,52
KABUL
1
Açıklama
Başvuru kabul edilmiştir.
Başvuru kabul edilmiştir.
-----
RED
-----
Başarısız Dersi Mevcut
-----
RED
-----
Başarısız Dersi Mevcut
-----
RED
-----
Başarısız Dersi Mevcut
-----
RED
-----
Başarısız Dersi Mevcut
-----
RED
-----
Ortalama düşük (2,65)
-----
RED
-----
Ortalama düşük (2,43)
Not :
* Üniversitemiz Senatosunca 21/01/2015 tarihinde, 2014 – 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ek Madde 1 ( YGS Taban puan )’e
göre yatay geçiş kontenjanı ile öğrenci alınmamasına karar verilmiştir.
* Üniversitemiz Yatay Geçiş Uygulama Yönergesi gereğince; not ortalamasının en az 70 olması (2,70) ve Başarısız dersin
bulunmaması gerekmektedir.
Download

Sonuçlar için tıklayınız - Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal