İLİ
: BALIKESİR
TARİH : 13/03/2015
Değerli Kardeşlerim,
‫ه‬
‫ّللا الرَّ حْ هم ِن الرَّ حٖ ِيم‬
ِ ّ ‫ِبسْ ِم‬
ّ ‫َولَنْ َيجْ َع َل ه‬
ً ‫ين َس ٖب‬
‫يل‬
َ ٖ‫ين َعلَى ْالم ُْؤمِن‬
َ ‫ّللا ُ ل ِْل َكاف ِٖر‬
ِ
ِ ُ ‫قال رس‬
‫وسلَّم‬
َ ‫ول اللّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعل َْيه‬
ُ َ
‫يا أيُّهَا النَّاس الَ تَتَ َمنَّىْ لِقَا َء ْال َعدو َّواَسْأَلىا هللاَ ْال َعافِيَةَ فَإِ َذا لَقِيتمىه ْم‬
‫فَاصْ بِروا‬
İSTİKLAL MARŞINI YAZDIRAN RÛH
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum Ayet-i Kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor; “Allah, Mü’minlerin aleyhine kâfirlere
hiçbir yol vermeyecektir. ”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor; “ Siz düşmanla
karşılaşmayı dilemeyiniz; Allah'tan afiyet isteyiniz.
Düşmanla karşılaştığınız zaman da sabır ve gücünüzle
karşı koyunuz.”2
Muhterem Müslümanlar!
Milletlerin tarihinde, insanlığa eserleriyle yön
vermiş, çığır açmış nice kimseler vardır. Bu kişiler zor
şartlar altında yetişir. İşte büyük düşünce adamı, Kur’an
şairi, merhum Mehmet Akif Ersoy da bu değerli kişiler
arasındadır.
Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli
topraklarını vatan olarak seçmişler ve bize emanet
etmişlerdir. Ecdadımız bu cennet vatanı yüzlerce yıl
canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce
âbide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlardır.
Bu vatanın, bu millete ait olduğunu camileri,
türbeleri, çeşmeleri, sarayları, medreseleri, mezar
taşları, hanları ve hamamları ile adeta tescil
etmişlerdir.
İnsan vatanını sever; Çünkü vatanı olmayan,
kendisine Allah’ın ihsan ettiği şeylerin en azizi olan
hayattan yeteri kadar zevk alamaz. İnsan vatanını sever.
Çünkü vatan çocukları arasında bir gönül yakınlığı ve
fikir kardeşliği hâsıl olmuştur. İnsan vatanını sever.
Çünkü vatan, bir galibin kılıcı veya bir kâtibin kalemi ile
çizilen belirsiz hatlardan ibaret değildir. Vatan, millet,
hürriyet, kardeşlik, ecdada hürmet, aileye muhabbet gibi
bir çok ulvî hislerin bir araya gelmesinden hâsıl olmuş
mukaddes bir fikirdir. Dünyada namus ve şerefimizi
koruyarak huzur ve güven içinde yaşamak, ancak
bağımsız bir vatana sahip olmakla mümkündür. Dini
görevlerimizi gereği gibi yerine getirmemiz de yine vatan
sayesinde mümkün olur. Bu sebeple Yüce dinimiz
vatanın korunmasına büyük önem vermiş, vatan sevgisini
imandan saymıştır.
1 Nisa, 141
2 Buhari, Cihad,112. IV, 9
Kur’an-ı Kerim’i ve dini ilimleri çok iyi bilen
Mehmet Akif ERSOY milli mücadele yıllarında hiçbir
zaman ümidini yitirmemiş; bilakis şehir şehir gezerek
camilerde vaaz etmiş, milletin moralini ve maneviyatını
yüksek tutmaya çalışmıştır. İstiklal ve bağımsızlığın
Allah’a, hakka, hukuka inanan Türk milletinin hakkı
olduğunu haykırmıştır.
94 yıl önce 12 Mart 1921’de, milli şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşı,
Türkiye Büyük Millet Meclis’nde okunup ayakta
alkışlanmış ve milli marşımız olarak kabul edilmiş ve 12
Mart tarihi “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u
Anma Günü” olarak ilan edilmiştir. Biz de bu vesile ile
milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u ve vatanını,
milletini canından aziz bilen bütün şehitlerimizi rahmetle
anıyoruz.
Muhterem Mü’minler!
Hutbemi merhum şairimiz Mehmet Akif’in
vaazlarından bir bölüm okuyarak bitirmek istiyorum."Ey
cemaat! Bugün dünyada milyonlarca Müslüman var.
Ne acıdır ki hiçbirinin istiklali yok. Yalnız biz istiklal
sahibiydik. Müslümanların geri kalmalarının sebebi
dinimiz midir? Hâşâ. İslamiyet, hayatı, aklı, mantığı,
zamanın şartlarını reddetmez. İslam, ölülerin dini
değildir. Batı dünyası ilim ve fende ilerlerken biz
Müslümanlar ne yaptık? Her şeyi Allah'a havale ve
emanet edip tembellik, cehalet ve bağnazlık içinde
donup kaldık. Görünen köy kılavuz istemez. Batı ne
halde? Batının ilim adamları hayatlarını araştırmaya
vakfetmiş, halkı da devamlı çalışıyor ve okuyor.
Düşmanın ikinci bir vasıtası var ki birincisinden de
güçlü: Nifak! Osmanlı Devleti'ni bu silahla
parçaladılar, sonra da parçaları teker teker yuttular.
Öyleyse bugün de, yarın da herkes gözünü dört
açmalı, kimin ve neyin hesabına birbirimizin
gırtlağına sarılmamız isteniyor, bunu çok iyi
düşünmeli. Aklımızı kullanmazsak böyle mazlum ve
garip olmaya devam ederiz. Allah bu millete bir daha
İstiklal Marşı yazdırtmasın.
Cenab-ı Hak her zaman ve her yerde bayrağımızı
dalgalandırsın ve minarelerimizde ezanımızı susturmasın.
Hazırlayan: Nuri ZİREK
Değirmenbaşı Mahallesi Camii İmam- Hatibi / İvrindi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ّه ُ لِلْكَافِرٖ ينَ عَلَى الْمُؤْ مِنٖينَ سَبٖيلً وَ لَنْ يَجْعَلَ ّ