2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GATA)
YAN DAL
KODU
GATA
BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK
YERL.
KONT.
KONT.
PUAN
PUAN
YAN DAL ADI
104621055
104621064
104621082
104611283
104611292
104611308
104611317
104611326
104611105
104611159
104611195
104611238
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
104611362
104611371
104611335
104611353
104611344
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GASTROENTEROLOJİ
NEFROLOJİ
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ (M.A.P.)
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ (M.A.P.)
ÇOCUK NEFROLOJİSİ (M.A.P.)
ÇOCUK NÖROLOJİSİ (M.A.P.)
ÇOCUK ROMATOLOJİSİ (M.A.P.)
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
TIBBİ ONKOLOJİ
GASTROENTEROLOJİ (M.A.P.)
HEMATOLOJİ (M.A.P)
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ
PROGRAMI (M.A.P)
ROMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI (M.A.P)
KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ (M.A.P.)
EL CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI (M.A.P)
ASKERİ PSİKİYATRİ (M.A.P.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
2
1
65,93750
72,81250
79,50000
----------70,62500
76,87500
-----
65,93750
72,81250
79,50000
----------70,62500
76,87500
-----
1
2
2
1
2
0
0
0
1
0
1
2
2
0
2
------53,50000
---
------53,50000
---
Download

2014-ydus genel yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en