ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
ARALIK/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
10.02.2015
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmış olup,
eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilmiştir.
Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvuru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
1
288695
Doğupan Enerji A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Armutlu Köyü Delihalil Mevkii
0 Ada 895 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
2
287946
İmbatges Elektrik Üretimi
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Topakkaya Köyü Beşin
Mevkii 1059 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
3
287963
Meltemges Elektrik Üretimi
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Topakkaya Köyü Beşin
Mevkii 1059 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
4
287977
Poyrazges Elektrik Üretimi
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Topakkaya Köyü Beşin
Mevkii 1059 ve 1334 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
5
287989
Lodosges Elektrik Üretimi
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Topakkaya Köyü Beşin
Mevkii 1334 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
6
288016
Entegro Güneş Enerjisi
Yatırımları San. Tic. A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi
Topakkaya Köyü Beşin
Mevkii 1334 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
7
285690
Alkor Alüminyum
En.San.Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Han
Mevkii 124 Ada 26 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
8
285697
Gökhan DOKUMACI
Karaman İli Ayrancı İlçesi
Hüyükburun Köyü Han
Mevkii 124 Ada 26 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
9
287128
Hasan Ali TOPBAŞ
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü 297 Ada 1
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
10
287142
Rafet ÇİÇEK
Karaman İli Merkez İlçesi
Kisecik Köyü 297 Ada 1
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
11
286954
Türkmen Enerji San.ve
Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Kepirce
Mevkii 0 Ada 481 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
12
286964
Ural Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Kepirce
Mevkii 0 Ada 481 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
13
287185
Ozan Yenilenebilir
En.Ür.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Kepirce
Mevkii 0 Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
14
287208
Ozanteks Tekstil San.ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı Ören
Mevkii 0 Ada 1246 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
15
287201
Ozanteks Tekstil San.ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı Ören
Mevkii 0 Ada 1253 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
16
287193
Ozan Yenilenebilir
En.Ür.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı Ören
Mevkii 0 Ada 1261 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
17
286984
İleti Enerji San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Erentepe Köyü Yassı Ören
Mevkii 0 Ada 1461 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
18
284324
Erlerkon Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 421 Ada 4
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
19
284315
Cengizhan Enerji Tar.ve
Hay.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 455 Ada 3
Parsel
999
RÜZGAR
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
20
284319
Beyaz Piramit
Tar.Hayv.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 455 Ada 3
Parsel
999
RÜZGAR
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
21
284325
Beyaz Piramit
Tar.Hayv.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 455 Ada 3
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
22
287878
Madran Enerji Elektrik
İnş.San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Seçme
Köyü Sınır Mevkii 0 Ada 299
Parsel
900
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
23
284321
Beyaz Piramit
Tar.Hayv.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi 340 Ada
35 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
24
284349
Ozanteks Tekstil San.ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Mahallesi Acı
Mevkii 4921 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evraklar
tamamlanmış olup, başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
25
284331
Siyah Enerji Tar.ve
Hay.San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 421 Ada 4
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir.
26
284306
Cengizhan Enerji Tar.ve
Hay.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeri
Çumra Köyü 455 Ada 3
Parsel
750
BİYOGAZ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir.
27
284329
Cerrahi Eğitim İnş.ve Özel
Sağ.Hiz.A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Karasınır Mahallesi 340 Ada
35 ve 36 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru sahibi talebi ile başvuru iptal edilmiştir.
28
266625
Ozanteks Tekstil San.ve
Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Mahallesi Acı
Mevkii 4955 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya
hataların süresi içerisinde giderilmemesinden
dolayı başvuru reddedilmiştir.
29
267739
İlyas ERAT
Niğde İli Altunhisar İlçesi
Ulukışla Köyü İğdeçalısı
Mevkii 1433 Parsel
100
GÜNEŞ
Eksik evrak tamamlama kapsamında verilen
başvuru formunda koordinatlar hatalı verilmiştir.
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin ve/veya
hataların süresi içerisinde giderilmemesinden
dolayı başvuru reddedilmiştir.
30
274032
Alfages Güneş Enerjisi
Yatırımlar A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi
Akçamescit Mahallesi 561
Ada 81 Parsel
999
GÜNEŞ
Eksik evrak tamamlama kapsamında verilen
başvuru formunda santral kurulu gücü 1MW
olarak değiştirilmesinden dolayı ÇED yönetmeliği
kapsamında değerlendirme sonucunu gösteren
belge bulunamaktadır. Başvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı başvuru reddedilmiştir.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.