2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ-1
1- “Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça
haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.”
Buna göre hangi coğrafi bölgemizde koyu renkler
daha çok kullanılmıştır?
A) Marmara Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Ege Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
2- Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki
haklarınızdan değildir?
A) Eğitim öğrenim görmek
B) Okul kurallarına uymak
C) Okul kütüphanesinden yararlanmak
D) Spor salonunu kullanmak
3-Nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir. En küçük
yüzölçümüne sahip bölgemizdir.
Yukarıda bahsedilen bölgelerimiz hangileridir?
A) Marmara Bölgesi - Doğu Anadolu Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi - Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi -Akdeniz Bölgesi
D) Marmara Bölgesi - Güneydoğu Anadolu Bölgesi
4- I. Deprem
II. Erozyon
III. Sel
Yukarıdaki doğal afetlerden hangileri insanların
bitki örtüsünü bilinçsizce yok etmesi ve arazinin
yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
5- “Ülkemizin bölgelerinde çok farklı tarımsal ürünler
yetiştirilmektedir.”
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Devletin tarımı desteklemesi
B) Sulu tarımın yaygınlaşması
C) İklimin çeşitlilik göstermesi
D) Farklı ekonomik faaliyetlere ilgi duyulması
6- Akdeniz bölgesinde görülen bitki türlerinin genel
adıdır. Kısa boylu ağaçlardan ve çalılıklardan oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen tanım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bozkır
B) Maki C) Orman D) Yayla
7- Türkiye fiziki haritasına bakarak aşağıdaki
bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yer şekilleri bakımında tarıma elverişli alanların
nerelerde olduğu
B) Akarsuları ve göllerinin nerelerde bulunduğu
C) Hangi bölgenin yükseltisinin az hangisinin daha
çok olduğu
D) Kentlerin nüfusları
8- “El dokuması halılar, yöresel kıyafetler
……………………… örnektir.”
İfadesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
A) Tarihi eserlere
B) Kültürel özelliklere
C) Milli bayramlara
D) Kişisel özelliklere
9- “Karadeniz Bölgesi’nde ulaşım diğer bölgelere göre
daha zordur.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Dağların denize paralel uzanması
B) Denize yakın olması
C) Ekvatora uzak olması
D) İklimin ılık olması
10- Aşağıdaki inkılâplardan hangisi laiklik ilkesi
doğrultusunda yapılmıştır?
A) TBMM’nin açılması
B) Türk Tarih Kurumunu kurulması
C) Türk Dil Kurumunu kurulması.
D) Halifeliğin kaldırılması
11- I- Medreselerin kapatılması
II- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III- Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
IV- Öğretimin birleştirilmesi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yukarıdaki
inkılaplardan hangileri daha çok eğitimle ilgilidir?
A) I - II
B) II - III
C) III - IV
D) I – IV
12KURUMLAR
ROLLER
I.
Okul
öğrenci
II.
Aile
çocuk
III.
Futbol takımı
kardeş
IV.
Müzik kulübü
solist
Yukarıda bazı kurumlar ve bu kurumlarda
üstlenilebilecek roller verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
13- Yer kabuğunda meydana gelen ,kırılma,çökme gibi
nedenlerle oluşan şiddetli sarsıntılara …………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Yangın
B) Sel
C) Çığ
D) Deprem
14- I. Zeytin-Ege bölgesi
II. Buğday-İç Anadolu
III. Hayvancılık-Doğu Anadolu
IV. Çay- Karadeniz
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Sıcak bölgelerde ürünlerin yetiştirmesi zordur.
B) Doğu Anadolu’dan başka bölgede hayvancılık
yapılmaz.
C) Her bölgenin kendine ait özelliği vardır.
D) Tarım ürünleri her bölgede yetişir.
15- Murat babası ile yaz tatilinde Trabzon’a gidecektir.
Buna göre Murat bu ilimizde hangi tarihi eseri
ziyaret edebilir?
A) İshak Paşa Sarayı B) Sümela Manastırı
C) Peri Bacaları
D) Pamukkale Travertenleri
16-Haklar ve sorumluluklarla ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Çocukların pek çok hakları vardır, ama
sorumlulukları yoktur.
B) Herkesin, kendi sorumluluklarını yerine getirmesi
toplumda huzursuzluklara yol açar.
C) Haklarımıza saygı gösterilmesini istiyorsak biz de
başkalarının haklarına saygı göstermeliyiz.
D) Hakkımızı kullanmak sorumluluğumuzu yerine
getirmekten daha önemlidir.
17-Bir bölgenin iklimi aşağıdakilerden hangisi
üzerinde etkili olmaz?
A) İnsanların günlük kıyafetleri
B) Bölgenin doğal bitki örtüsü
C) Bölgede bulunan madenler
D) Bölgede yapılacak tarım faaliyetleri
18- Aşağıdaki ürünlerden hangisi yurdumuzda
yalnız Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişir?
A) Fındık
B) Tütün
C) Çay
D)Mısır
19-Adana ilimizde dokuma sanayinin gelişmesinin
en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denize yakın olması.
B) Bölgede pamuk ekiminin yaygın olması.
C) Şehirdeki sanayicilerin başka işleri bilmemesi.
D) Dokuma sanayinin diğer faaliyetlerden daha fazla
gelir getirmesi.
20-Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın yaygın
olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi daha
fazladır?
A) Arazinin tarıma elverişli olamayıp doğal meralar
bakımından zengin olması.
B) Hayvanların diğer bölgelerimizin iklimine alışkın
olmamaları.
C) Bölgede et ve süt ürünlerinin çok tüketilmesi.
D) Diğer bölgelerimize göre bu bölgede hayvancılık
yapmanın daha kolay olması.
21- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Akdeniz iklim alanlarının doğal bitki örtüsü bozkırdır.
B) Karasal iklim alanlarında yazlar sıcak ve kurak geçer.
C) Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlıdır.
D) Karadeniz iklim alanlarında doğal bitki örtüsü
ormandır.
22- Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması ve
geliştirilmesi için, aşağıdaki kurumlardan hangisi
açılmıştır?
A) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
B) Türk Dil Kurumu
C) Sümerbank
D) Türk Tarih Kurumu
23- Bazı illerimiz yetiştirdikleri ürünlerle tanınmıştır.
Aşağıdaki il-ürün ikililerinden hangisi yanlıştır?
A) Diyarbakır - Karpuz
B) Kars - İncir
C) Giresun - Fındık
D) Adana – Pamuk
24- Coğrafî bölgelerimizin sınırları belirlenirken doğal,
beşeri ve ekonomik özellikler dikkate alınmıştır.
Buna göre coğrafî bölge sınırlarının
oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olmamıştır?
A) Sanayinin
B) Bitki örtüsünün
C) Nüfus özelliklerinin
D) Çevre kirliliğinin
25- Çoğunluğu Ürgüp, Uçhisar, Avanos ve Göreme
civarında bulunan, insanların eskiden beri içlerini
oyup barınma yeri ve yiyecek deposu olarak
kullandıkları doğal şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peribacaları
B) Pamukkale travertenleri
C) Damlataş mağarası
D) Palandöken dağları
Zeki DOĞAN - Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.zekidogan.net
CEVAP ANAHTARI:
1-D 2-B 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-B 9-A 10-D
11-D 12-C 13-D 14-C 15-B 16-C 17-C 18-C 19-B
20-A 21-A 22-B 23-B 24-D 25-A
Download

5.sınıf deneme sınavını indirmek için tıklayınız. - Zeki DOĞAN