TATİL ÖDEVİ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.sınıflar
9.
10.
11.
12.
13.
14. 301A ifadesindeki A yerine hangi rakam
yazılırsa elde edilen dört basamaklı sayı 9 ile
bölünür?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
15.
16.Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve3 ile
532368 sayısının 9 ile bölünmesinden
kalan kaçtır?
A) 0
B) 3
C) 6
D) 8
kalan sız bölünür?
A) 280
B) 350
C) 392
D) 420
17.87 a sayısının 4 ile bölünebilmesi için a
18.7 865 220 doğal
yerine gelebilecek rakamların sayı değerleri
toplamı kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 15
D) 18
sayısı, aşağıdakilerden hangisine tam
bölünemez?
A) 9
B) 5
C) 3
D) 2
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıya ne
ad verilir?
38.
39. Bütünler iki açıdan biri 108 derece ise
40.
diğeri kaç derecedir?
40 derecenin tümlerinin bütünleri kaçtır?
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. Bir açının ölçüsü, tümlerinin
50.
ölçüsünün 2 katından 18° eksiktir. Buna
göre, bu açının ölçüsü kaç derecedir?
Bütünler iki açıdan biri diğerinin 5
katından 6° eksiktir. Buna göre,
büyük olan açı kaç derecedir?
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Download

TATİL ÖDEVİ 1