Konrad Adenauer Stiftung Derneği "En iyi Think Tank – Network"
kategorisinde birinci oldu
Konrad Adenauer Stiftung Derneği Pennsylvania Üniversitesi Think Tank ve Sivil
Toplumlar Programı' nın (TTCSP), Küresel Think Tank 2014 raporunda "En iyi Think
Tank – Network" kategorisinde birinci seçildi.
2006 yılından bu yana dünyadaki politika araştırma enstitülerinin hükümetler ve sivil
toplum kuruluşları üzerindeki etkisi incelenmiştir. En önemli değerlendirme kriterleri
arasında, düşünce kuruluşlarının karar merciilere yönelik içerikli ve geniş çaplı siyasi
önerileri, uzmanlarla siyasetin bir araya getirilmesi, sanal ortamda ve medyada varlıkları
ve yenilikçi siyasi fikirleri ortaya koyma yetenekleri ölçülmüştür.
Konrad Adenauer Stiftung Derneği önceki yıllarda da olduğu gibi, Batı Avrupa’nın en iyi
on düşünce kuruluşları arasında yerini korumaktadır. Böylece 10. sıradaki Friedrich
Ebert Vakfı da dahil olmak üzere tüm Alman siyasi vakıflar arasından en yüksek puanı
alarak Konrad Adenauer Stiftung Derneği 9. sırada yerine almaktadır. Uluslararası
sıralamada Brookings Enstitüsü (ABD) dünya çapında en iyi düşünce kuruluşu
seçilmiştir. İkinci sırada İngiliz Chatham House düşünce kuruluşu ve üçünü sırada da
Amerikan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı bulunmaktadır. Dünya sıralamalarına göre
150 düşünce kuruluşu arasında Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği 29. sırada yer
almaktadır.
Konrad Adenauer Stiftung Derneği Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Dr.
Hans-Gert Pöttering’in sözleriyle: "Biz Konrad Adenauer Stiftung Derneği olarak, bu yıl
da Batı Avrupa 'nın en iyi on düşünce kuruluşları içerisinde bulunmaktan ve
çalışmalarımızın siyasetçiler ve uzmanlar tarafından olumlu algılanmasından dolayı çok
mutluyuz. Özellikle, "En iyi Think Tank – Network" kategorisindeki birinciliğimiz,
çalışmalarımızın Avrupa ve uluslararası işbirliği alanında takdirle karşılandığının
sonucudur. Bu sonuç, çalışmalarımızı ileride de büyük bir sorumluluk içerisinde
sürdürmemiz için bir vesiledir.."
Küresel Think Tank 2014 Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://gotothinktank.com/ 
Download

Konrad Adenauer Stiftung Derneği "En iyi Think Tank – Network