Adı Soyadı
KİŞİSEL BİLGİLER
ÖZLEM DOĞAN
Ünvan
MÜHENDİS
Telefon
256 581 11 23
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1972-Adana
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, FİTOPATOLOJİ Ana
bilim dalı / 2009
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Trakya Üniversitesi
Bitki Koruma Bölümü, FİTOPATOLOJİ Ana bilim dalı / 2000
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü / 1995
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
56
TOEFL
IELTS
-
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
Doğan, Ö., Ertan, B. 2014. Effects Of Plant Essentıal Oıls In Reducıng Fungal Contamınaton
Of Organıc Drıed Fıgs Durıng Storage. Fifth International Scientific Agricultural
Symposium, 23-26 October, Jahorina. P. 258.
Tutmuş, E., Doğan, Ö., Özen, M., Tan, N., Şahin, B., Ertan, B. 2012. Bazı incir çeşitlerinin
Rosellinia kök çürüklüğü etmeni Rosellinia necatrix Prill.’e duyarlılık düzeylerinin
saptanması. Bitki Koruma Bülteni, Ocak-Mart, Cilt 52, No:1, Syf.111-117.
Doğan, Ö., Benlioğlu, S. 2011. Erkek İncirlerin Boğa Meyvelerinde İncir İç Çürüklüğü
Hastalığının Bulunma Oranlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, Temmuz-Eylül, Cilt
51, No:3, Syf.277-286.
Doğan, Ö., Benlioğlu, S., 2011. Bazı Fungisitlerin İncir İç Çürüklüğüne Neden olan
Fusarium Türlerine Etkileri. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran,
Kahramanmaraş. syf 67.
Doğan, Ö., Benlioğlu, S. 2009. Erkek İncir Meyvelerindeki İncir İç Çürüklüğü Hastalığı ve
Bazı Fungisitlerin Boğa Meyvelerindeki Fusarium spp. Bulaşıklığı Üzerine Etkinliklerinin
Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz, Van. Syf. 134.
Özen, M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö.,
Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N. ve Özkan, R. 2007. İncir Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, 145 s, İncirliova-Aydın
YAYINLAR
SEMİNERLER
TEZLER VE MAKALELER
Download

özlem doğan