ġEHĠT ÖĞRETMEN FATĠH TEKĠN MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
2014/2015 ÖĞRETĠM YILI ....ġUBAT ......DÖNEMĠ KALFALIK SINAV PROĞRAMI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
1 Uygulama
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
2 AhĢap Yapım Teknikleri 1
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
3 Bilgisayar Destekli Çizim
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
4 Ġç Mekan Doğraması
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
5 AhĢap Doğrama Elemanları Resmi
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
6 AhĢap Doğrama Resmi
Modül2010)AhşapDoğrama Ġmalatı
Modül2010)AhĢap
7 AhĢap Yapım Teknikleri 2
Modül2010)AhĢap
8 Teknik Resim
Doğrama Ġmalatı Doğrama Ġmalatı
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
9 Mesleki GeliĢim
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
10 Türkçe
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
11 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
12 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
13 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)AhĢap Doğrama Ġmalatı
14 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 1 Uygulama
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 2 AhĢap Yapım Teknikleri 1
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 3 Bilgisayar Destekli Çizim
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 4 Mobilya Yapımı
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 5 Mobilya Resmi
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 6 AhĢap Yapım Teknikleri 2
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 7 Mobilya Montaj
Modül2010)Mobilya
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 8 Mobilya Ġç Mekan Resmi 1
Ġmalatı
Modül2010)Mobilya
Ġmalatı 9 Teknik Resim
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 10 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 11 Türkçe
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 12 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 13 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 14 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Mobilya Ġmalatı 15 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 1 Uygulama
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 2 DikiĢ
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 3 Kolan-Yay Bağlama
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 4 Koltuk DöĢeme
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 5 Tabanı DöĢeme
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 6 Yanları DöĢeme
Modül2010)OtoDöĢemeciliği 7 Tavanı DöĢeme
Modül2010)Oto
Modül2010)Oto
Döşemeciliği DöĢemeciliği 8 Teknik Resim
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 9 Ortak Beceri
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 10 Türkçe
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 11 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 12 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 13 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Oto DöĢemeciliği 14 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Bobinaj
1 Uygulama
Modül2010)Bobinaj
2 Elektrik Elektronik Ölçme
Modül2010)Bobinaj
3 Elektrik Elektronik Esasları-1
Modül2010)Bobinaj
4 Elektrik Makineleri Sarım Teknikleri-1
Modül2010)Bobinaj
5 Elektrik Makineleri Sarım Teknikleri-2
Modül2010)Bobinaj
6 Trafo Sarımı
Modül2010)Bobinaj
7 Teknik ve Meslek Resim
Modül2010)Bobinaj
Modül2010)Bobinaj
8 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Bobinaj
9 Türkçe
Modül2010)Bobinaj
10 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Bobinaj
11 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Bobinaj
12 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Bobinaj
13 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Elektrik Tesisatları1 veUygulama
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları2 veElektrik
PanoElektronik
Montörlüğü
Ölçme
Modül2010)Elektrik Tesisatları3 veElektrik
PanoElektronik
Montörlüğü
Esasları-1
Modül2010)Elektrik Tesisatları4 vePano
Pano
Tasarım
Montörlüğü
ve Montajı
Modül2010)Elektrik
Tesisatları5 veZayıf
Pano
Akım
Montörlüğü
Tes. ve Elk Tes. Projeleri
Modül2010)Elektrik
Modül2010)Elektrik Tesisatları6 veTeknik
PanoveMontörlüğü
Meslek Resim
Tesisatları ve Pano
Modül2010)Elektrik Tesisatları7 veMesleki
PanoGeliĢim
Montörlüğü
Montörlüğü
Modül2010)Elektrik
Tesisatları8 veTürkçe
Pano Montörlüğü
Modül2010)Elektrik Tesisatları9 veMatematik
Pano Montörlüğü
ve Meslek Matematiği
Modül2010)Elektrik Tesisatları10veĠĢletme
PanoBilg.
Montörlüğü
Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Elektrik Tesisatları11veDinPano
Kültürü
Montörlüğü
ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Elektrik Tesisatları12veMesleki
PanoBilgisayar
Montörlüğü
16 /2/2015
10:30
ġEKLĠ Ö.S
UYG.
1
23 /2/2015
10:30
UYG.
1
12 /2/2015
10:30 YAZILI
1
12 /2/2015
09:30 YAZILI
2
13 /2/2015
10:30
UYG.
1
11 /2/2015
12 /2/2015
09:30 YAZILI
09:30 YAZILI
2
1
19 /2/2015
10:30
UYG.
1
11 /2/2015
12 /2/2015
09:30 YAZILI
09:30 YAZILI
1
1
11
12
13
16
17
10
11
12
13
16
17
18
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
6
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
1 Teknik
Uygulama
Servisi
19 /2/2015
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
2 Teknik
Elektrik Elektronik
Servisi Ölçme
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
3 Teknik
Elektrik Elektronik
Servisi Esasları-1
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
4 Teknik
Endüstriyel
Servisi
Kontrol ve Arıza Analizi
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
5 Teknik
Elektrik Elektronik
Servisi Esasları-2
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
6 Teknik
Elektrik Motorları
Servisi
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
7 Teknik
Isıtıcı veServisi
PiĢirici Ev Aletleri
Modül2010)Elektrikli Ev
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
8 Teknik
Temizleyici
Servisi
ve Yıkayıcı Ev Aletleri
Aletleri
Teknik
Servisi
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
9 Teknik
Teknik ve
Servisi
Meslek Resim
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
10 Teknik
Mesleki GeliĢim
Servisi
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
11 Teknik
Türkçe Servisi
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
12 Teknik
Matematik
Servisi
ve Meslek Matematiği
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
13 Teknik
ĠĢletme Bilg.
Servisi
Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
14 Teknik
Din Kültürü
Servisi
ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Elektrikli Ev Aletleri
15 Teknik
Mesleki Bilgisayar
Servisi
Modül2010)Erkek Terziliği
1 Uygulama
10 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
2 Uygulama Teknikleri
11 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
3 Kalıp Hazırlama Teknikleri
20 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
4 Giysi Teknik Çizimleri
13 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
5 Tekstil Teknolojisi
16 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
6 Erkek Giysi Dikimi
17 /2/2015
Modül2010)Erkek
Modül2010)Erkek Terziliği
7 Giysi Kalıpları
18 /2/2015
Terziliği
Modül2010)Erkek
Terziliği
8 Mesleki GeliĢim
11 /2/2015
Modül2010)Erkek Terziliği
9 Türkçe
Modül2010)Erkek Terziliği 10 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Erkek Terziliği 11 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Erkek Terziliği 12 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Erkek Terziliği 13 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Erkek Berberliği 1 Uygulama
10 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 2 Temel Bakım
11 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 3 Temel Sanat Eğitimi
12 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 4 Kozmetik
13 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 5 Beslenme
16 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 6 Erkek Saç ġekillendirme
25 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 7 Sakal ve Bıyık ġekillendirme
18 /2/2015
Modül2010)Erkek
Modül2010)Erkek Berberliği 8 Saç Kesim Teknikleri
19 /2/2015
Berberliği
Modül2010)Erkek
Berberliği 9 Saça Renk Verme
20 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 10 Ortak Beceri
11 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 11 Türkçe
12 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 12 Matematik ve Meslek Matematiği
13 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 13 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön. 16 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 14 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
17 /2/2015
Modül2010)Erkek Berberliği 15 Mesleki Bilgisayar
18 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
1 Uygulama
17 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
2 Temel Bakım
11 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
3 Temel Sanat Eğitimi
12 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
4 Kozmetik
13 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
5 Beslenme
16 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
6 Kadın Saç ġekillendirme
23 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
7 Saça Renk Verme
20 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
Modül2010)Kuaförlük
8 Saç Kesim Teknikleri
19 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
9 Temel Makyaj
24 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
10 Ortak Beceri
Modül2010)Kuaförlük
11 Türkçe
12 /2/2015
Modül2010)Kuaförlük
12 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Kuaförlük
13 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Kuaförlük
14 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Kuaförlük
15 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Bilgisayarlı Makine1 Ġmalatı
Uygulama
ĠĢlemleri(CNC )
10 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı Makine2 Ġmalatı
Temel Ġmalat
ĠĢlemleri(CNC
ĠĢlemleri
)
11 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı Makine3 Ġmalatı
Ġmalat ĠĢlemleri
ĠĢlemleri(CNC )
12 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı Makine4 Ġmalatı
Meslek Resim
ĠĢlemleri(CNC )
13 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine5 Ġmalatı
Bilg.Say.Denetim
ĠĢlemleri(CNC
Tezgah )ĠĢlemleri(CNC)1
16 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı
Modül2010)Bilgisayarlı Makine6 Ġmalatı
Teknik Resim
ĠĢlemleri(CNC
ve Çizim Teknolojileri
)
10 /2/2015
Makine Ġmalatı
Modül2010)Bilgisayarlı Makine7 Ġmalatı
Mesleki ĠĢlemleri(CNC
GeliĢim
)
11 /2/2015
Ġşlemleri(CNC )
Modül2010)Bilgisayarlı
Makine8 Ġmalatı
Türkçe ĠĢlemleri(CNC )
12 /2/2015
Modül2010)Bilgisayarlı Makine9 Ġmalatı
Matematik
ĠĢlemleri(CNC
ve Meslek Matematiği
)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine
10Ġmalatı
ĠĢletme ĠĢlemleri(CNC
Bilg. Ve Toplam Kalite
) Yön.
Modül2010)Bilgisayarlı Makine
11Ġmalatı
Din Kültürü
ĠĢlemleri(CNC
ve Meslek Ahlakı
)
Modül2010)Bilgisayarlı Makine
12Ġmalatı
Mesleki ĠĢlemleri(CNC
Bilgisayar
)
ġEKLĠ Ö.S
10:30
UYG.
2
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
1
1
1
1
1
1
1
1
09:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
12
1
1
2
3
3
1
4
4
1
2
1
2
1
1
7
3
1
1
2
2
1
2
2
09:30 YAZILI
1
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
17
3
6
3
4
5
4
2
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
MODÜL)TORNACILIK
1
MODÜL)TORNACILIK
2
MODÜL)TORNACILIK
3
MODÜL)TORNACILIK
4
MODÜL)TORNACILIK
5
MODÜL)TORNACILIK
6
MODÜL)TORNACILIK
MODÜL)TORNACILIK
7
MODÜL)TORNACILIK
8
MODÜL)TORNACILIK
9
MODÜL)TORNACILIK
10
MODÜL)TORNACILIK
11
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
1
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
2
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
3
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
4
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
5
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
6
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
7
Modül2010)Çelik
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
8
Konstrüksiyon Konstrüksiyon
Modül2010)Çelik
9
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
10
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
11
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
12
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
13
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
14
Modül2010)Çelik Konstrüksiyon
15
Modül2010)Kaynakçılık
1
Modül2010)Kaynakçılık
2
Modül2010)Kaynakçılık
3
Modül2010)Kaynakçılık
4
Modül2010)Kaynakçılık
5
Modül2010)Kaynakçılık
6
Modül2010)Kaynakçılık
7
Modül2010)Kaynakçılık
8
Modül2010)Kaynakçılık
Modül2010)Kaynakçılık
9
Modül2010)Kaynakçılık
10
Modül2010)Kaynakçılık
11
Modül2010)Kaynakçılık
12
Modül2010)Kaynakçılık
13
Modül2010)Kaynakçılık
14
Modül2010)Kaynakçılık
15
MODÜL)KAYNAKÇILIK
1
MODÜL)KAYNAKÇILIK
2
MODÜL)KAYNAKÇILIK
3
MODÜL)KAYNAKÇILIK
4
MODÜL)KAYNAKÇILIK
5
MODÜL)KAYNAKÇILIK
6
MODÜL)KAYNAKÇILIK
7
MODÜL)KAYNAKÇILIK
MODÜL)KAYNAKÇILIK
8
MODÜL)KAYNAKÇILIK
9
MODÜL)KAYNAKÇILIK
10
MODÜL)KAYNAKÇILIK
11
MODÜL)KAYNAKÇILIK
12
MODÜL)KAYNAKÇILIK
13
Modül2010)Sac ĠĢleri
1
Modül2010)Sac ĠĢleri
2
Modül2010)Sac ĠĢleri
3
Modül2010)Sac ĠĢleri
4
Modül2010)Sac ĠĢleri
5
Modül2010)Sac ĠĢleri
6
Modül2010)Sac ĠĢleri
7
Modül2010)Sac
8
Modül2010)SacĠĢleri
Ġşleri
Modül2010)Sac ĠĢleri
9
Modül2010)Sac ĠĢleri
10
Modül2010)Sac ĠĢleri
11
Modül2010)Sac ĠĢleri
12
Modül2010)Sac ĠĢleri
13
Modül2010)Sac ĠĢleri
14
Modül2010)Sac ĠĢleri
15
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
UYGULAMA
10 /2/2015
MESLEK RESĠM
13 /2/2015
TEMEL ĠMALAT
11 /2/2015
TORNACILIK ĠMALAT ĠġLEMLERĠ
12 /2/2015
TEKNĠK RESĠM
10 /2/2015
ORTAK BECERĠ
11 /2/2015
TÜRKÇE
MATEMATĠK VE MESLEK MATEMATĠĞĠ
ĠġLETME BĠLG. VE TOPLAM KALĠTE YÖN.
16 /2/2015
DĠN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI
MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR
Uygulama
13 /2/2015
Temel Metal ġekillendirme
Bilgisayar Destekli Çizim
Temel Elektrik
Çelik Yapılandırma
Soğuk ġekillendirme
Elektrik Ark Kaynağı 1
Malzeme Muayene
Teknik Resim
Mesleki GeliĢim
11 /2/2015
Türkçe
12 /2/2015
Matematik ve Meslek Matematiği
ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Mesleki Bilgisayar
Uygulama
13 /2/2015
Temel Metal ġekillendirme
Bilgisayar Destekli Çizim
Temel Elektrik
23 /2/2015
Elektrik Ark Kaynağı 1
Elektrik Ark Kaynağı 2
Oksi-Gaz Kaynağı
Malzeme Muayene
Teknik Resim
10 /2/2015
Mesleki GeliĢim
Türkçe
Matematik ve Meslek Matematiği
ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Mesleki Bilgisayar
UYGULAMA
ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI 1
12 /2/2015
ELEKTRĠK ARK KAYNAĞI 2
OKSĠ-GAZ KAYNAĞI
TEKNĠK VE MESLEK RESĠM
TEMEL ELEKTRĠK
TEMEL METAL ġEKĠLLENDĠRME
ORTAK BECERĠ
TÜRKÇE
MATEMATĠK VE MESLEK MATEMATĠĞĠ
ĠġLETME BĠLG. VE TOPLAM KALĠTE YÖN.
DĠN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI
MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR
Uygulama
17 /2/2015
Temel Metal ġekillendirme
Bilgisayar Destekli Çizim
Temel Elektrik
23 /2/2015
Soğuk ġekillendirme
Oksi-Gaz Kaynağı
Elektrik Ark Kaynağı 1
Metal Yüzey ĠĢlemleri
Teknik Resim
Mesleki GeliĢim
Türkçe
12 /2/2015
Matematik ve Meslek Matematiği
ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Mesleki Bilgisayar
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
ġEKLĠ Ö.S
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
1
1
2
1
1
2
09:30 YAZILI
1
10:30
UYG.
3
09:30 YAZILI
09:30 YAZILI
1
2
10:30
UYG.
1
10:30 YAZILI
1
09:30 YAZILI
1
10:30 YAZILI
1
10:30
UYG.
1
10:30 YAZILI
1
09:30 YAZILI
1
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
1 ve
Uygulama
Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
2 ve
Temel
Onarımcılığı
Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
3 ve
Temel
Onarımcılığı
Elektrik-Elektronik
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
4 ve
Meslek
Onarımcılığı
Resim
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
5 ve
Motor
Onarımcılığı
Mekaniği
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
6 ve
Hareket
Onarımcılığı
Ġletim ve Kontrol
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
7 ve
Yakıt
Onarımcılığı
ve AteĢleme Sistemleri
Modül2010)ĠşMakineleri
Makineleri
Modül2010)ĠĢ
Bakım
8 ve
ĠĢ Mak.Hareket
Onarımcılığı
Ġletim ve Kontrol
Modül2010)ĠĢ
Makineleri Bakım
9 ve
Hidrolik-Pnömatik
Onarımcılığı
Bakım ve Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
10 ve
Teknik
Onarımcılığı
Resim
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
11 ve
Mesleki
Onarımcılığı
GeliĢim
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
12 ve
Türkçe
Onarımcılığı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
13 ve
Matematik
Onarımcılığı
ve Meslek Matematiği
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
14 ve
ĠĢletme
Onarımcılığı
Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
15 ve
Din Onarımcılığı
Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)ĠĢ Makineleri Bakım
16 ve
Mesleki
Onarımcılığı
Bilgisayar
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
1 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
2 Temel Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
3 Temel Elektrik-Elektronik
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
4 Yüzey Hazırlama
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
5 Renk Teknolojisi
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
6 Son Kat Boya Uygulamaları
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
7 Teknik Resim
Boyacılığı
Modül2010)Otomotiv
Boyacılığı
8 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
9 Türkçe
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
10 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
11 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
12 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Otomotiv Boyacılığı
13 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
1 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
2 Temel Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
3 Temel Elektrik-Elektronik
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
4 Meslek Resim
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
5 Araç Elektriği
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
6 Araç Konfor ve Güvenliği
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
7 Teknik Resim
Elektrikçiliği
Modül2010)Otomotiv
Elektrikçiliği
8 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
9 Türkçe
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
10 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
11 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
12 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Otomotiv Elektrikçiliği
13 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
1 Uygulama
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
2 Temel Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
3 Temel Elektrik-Elektronik
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
4 Meslek Resim
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
5 Motor Mekaniği
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
6 Hareket Ġletim ve Kontrol
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
7 Yakıt ve AteĢleme Sistemleri
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv
Elektromekanikerliği
8 Araç Elektriği
Modül2010)Otomotiv
9 Araç Konfor ve Güvenliği
ElektromekanikerliğiElektromekanikerliği
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
10 Teknik Resim
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
11 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
12 Türkçe
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
13 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
14 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
15 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Otomotiv Elektromekanikerliği
16 Mesleki Bilgisayar
10
11
12
13
16
17
18
19
20
10
11
12
13
16
17
18
26
11
12
24
25
18
10
11
12
13
16
17
18
12
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
ġEKLĠ Ö.S
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
UYG.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
12 /2/2015
09:30 YAZILI
1
23
11
12
13
16
17
18
24
26
10
11
12
13
16
17
18
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
7
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
1
1
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
1 UYGULAMA
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
2 ARAÇ ELEKTRĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
3 ARAÇ KONFOR VE GÜVENLĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
4 TEMEL ĠMALAT VE ARAÇ BAKIMI
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
5 TEMEL ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
6 MESLEK RESĠM
MODÜL)OTOMOTĠV
7 MOTOR MEKANĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠVELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
8 HAREKET ĠLETĠM VE KONTROL
ELEKTROMODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
9 YAKIT VE ATEġLEME SĠSTEMLERĠ
MEKANĠKERLĠĞĠ ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV
10 TEKNĠK RESĠM
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
11 ORTAK BECERĠ
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
12 TÜRKÇE
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
13 MATEMATĠK VE MESLEK MATEMATĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
14 ĠġLETME BĠLG. VE TOPLAM KALĠTE YÖN.
16 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
15 DĠN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI
MODÜL)OTOMOTĠV ELEKTRO-MEKANĠKERLĠĞĠ
16 MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
1 Uygulama
25 /2/2015
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
2 Temel Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
3 Temel Elektrik-Elektronik
12 /2/2015
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
4 Meslek Resim
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
5 Kaynaklı BirleĢt. ve ġekillendir.
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
6 Ġç ve DıĢ Donanımlar
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv
Gövdeciliği
7 Panel ve Gövde Düzeltme
Modül2010)Otomotiv
Gövdeciliği
8 Teknik Resim
Gövdeciliği
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
9 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
10 Türkçe
12 /2/2015
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
11 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
12 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
13 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Otomotiv Gövdeciliği
14 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
1 Uygulama
24 /2/2015
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
2 Temel Ġmalat ve Araç Bakımı
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
3 Temel Elektrik-Elektronik
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
4 Meslek Resim
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
5 Motor Mekaniği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
6 Hareket Ġletim ve Kontrol
Modül2010)Otomotiv
Modül2010)Otomotiv
Mekanikerliği
7 Yakıt ve AteĢleme Sistemleri
Modül2010)Otomotiv
Mekanikerliği
8 Teknik Resim
Mekanikerliği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
9 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
10 Türkçe
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
11 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
12 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
13 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Otomotiv Mekanikerliği
14 Mesleki Bilgisayar
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
1 UYGULAMA
24 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
2 TEMEL ĠMALAT VE ARAÇ BAKIMI
11 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
3 TEMEL ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK
12 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
4 MESLEK RESĠM
13 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
5 MOTOR MEKANĠĞĠ
16 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
6 HAREKET ĠLETĠM VE KONTROL
17 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠVMEKANĠKERLĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV
7 YAKIT VE ATEġLEME SĠSTEMLERĠ 18 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV
8 TEKNĠK RESĠM
10 /2/2015
MEKANĠKERLĠĞĠ MEKANĠKERLĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
9 ORTAK BECERĠ
11 /2/2015
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
10 TÜRKÇE
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
11 MATEMATĠK VE MESLEK MATEMATĠĞĠ
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
12 ĠġLETME BĠLG. VE TOPLAM KALĠTE YÖN.
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
13 DĠN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI
MODÜL)OTOMOTĠV MEKANĠKERLĠĞĠ
14 MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
1 Uygulama
ve Lastikçilik
25 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
2 Temel
ve Lastikçilik
Ġmalat ve Araç Bakımı
11 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
3 Temel
ve Lastikçilik
Elektrik-Elektronik
12 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
4 Meslek
ve Lastikçilik
Resim
13 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
5 Hareket
ve Lastikçilik
Kontrol Sistemleri
10 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
6 Tekerlek
ve Lastikçilik
Onarımı
11 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
7 Teknik
ve Lastikçilik
Resim
10 /2/2015
Ayarcılığı ve Lastikçilik
Modül2010)Ön
Düzen Ayarcılığı
8 Mesleki
ve Lastikçilik
GeliĢim
11 /2/2015
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
9 Türkçe
ve Lastikçilik
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
10 Matematik
ve Lastikçilik
ve Meslek Matematiği
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
11 ĠĢletme
ve Lastikçilik
Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
12 Din
ve Kültürü
Lastikçilik
ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Ön Düzen Ayarcılığı
13 Mesleki
ve Lastikçilik
Bilgisayar
ġEKLĠ Ö.S
09:30 YAZILI
1
10:30
UYG.
2
10:30 YAZILI
2
09:30 YAZILI
1
10:30
UYG.
2
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
11:30
09:30
09:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
2
1
1
1
1
1
1
1
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği1 Uygulama
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği2 Ticari Hesaplamalar
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği3 MüĢteri ĠliĢkileri ve SatıĢ Tekniği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği4 ÇalıĢma Hayatı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği5 Genel Muhasebe
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği6 Tüketici Hakları
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği7 Ürün Alımı ve SatıĢı
Modül2010)KantinĠĢletmeciliği8 Yiyecek ve Ġçecekler
Modül2010)Kantin
Modül2010)Kantin
ĠĢletmeciliği9 Hijyen ve Sanitasyon
Ġşletmeciliği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
10 Beslenme
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
11 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
12 Türkçe
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
13 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
14 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
15 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Kantin ĠĢletmeciliği
16 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
1 Uygulama
Cihazlar (Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
2 Yapılarda
Cihazlar
Tesisat
(Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
3 Saç
Cihazlar
ve Boru ĠĢçiliği
(Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
4 Boru
Cihazlar
Kaynakçılığı
(Servis)
ve Elektrik
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
5 Alternatif
Cihazlar
Enerji
(Servis)
Kaynakları
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
6 Yakıcı
Cihazlar
Cihazlar
(Servis)
ve Montajı
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
7 Yakıcı
Cihazlar
Cihazlar
(Servis)
Servis Hizmetleri
Modül2010)IsıtmaveveGaz
GazYakıcı
Modül2010)Isıtma
8 Gaz
Cihazlar
Tesisat Meslek
(Servis)
Resim
Modül2010)Isıtma
ve Gaz Yakıcı
9 Merkezi
Cihazlar
Isıtma
(Servis)
Yakıcı Cihazlar (Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
10 Teknik
Cihazlar
Resim(Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
11 Mesleki
Cihazlar
GeliĢim
(Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
12 Türkçe
Cihazlar (Servis)
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
13 Matematik
Cihazlarve(Servis)
Meslek Matematiği
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
14 ĠĢletme
Cihazlar
Bilg. Ve
(Servis)
Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
15 Din
Cihazlar
Kültürü ve
(Servis)
Meslek Ahlakı
Modül2010)Isıtma ve Gaz Yakıcı
16 Mesleki
Cihazlar
Bilgisayar
(Servis)
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
1 Uygulama
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
2 Yapılarda Tesisat
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
3 Saç ve Boru ĠĢçiliği
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
4 Boru Kaynakçılığı ve Elektrik
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
5 Alternatif Enerji Kaynakları
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
6 Sıhhi Tesisat
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
7 Sıhhi Tesisat Meslek Resim
Modül2010)Isıtma ve
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
8 Merkezi Isıtma
Sıhhi Tesisat
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
9 Teknik Resim
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
10 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
11 Türkçe
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
12 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
13 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
14 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Isıtma ve Sıhhi Tesisat
15 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Kalorifercilik
1 Uygulama
Modül2010)Kalorifercilik
2 Boru Kaynakçılığı
Modül2010)Kalorifercilik
3 Boru Tesisatçılığı
Modül2010)Kalorifercilik
4 Kat Kaloriferi Tesisatı
Modül2010)Kalorifercilik
5 Merkezi Isıtma
Modül2010)Kalorifercilik
6 Isıtma Resim
Modül2010)Kalorifercilik
7 Gaz Tesisat Resim
Modül2010)Kalorifercilik
Modül2010)Kalorifercilik 8 Kalorifer
Modül2010)Kalorifercilik
9 Teknik Resim
Modül2010)Kalorifercilik
10 Ortak Beceri
Modül2010)Kalorifercilik
11 Türkçe
Modül2010)Kalorifercilik
12 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Kalorifercilik
13 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Kalorifercilik
14 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Kalorifercilik
15 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)AĢçılık
1 Uygulama
Modül2010)AĢçılık
2 Beslenme
Modül2010)AĢçılık
3 Hijyen ve Sanitasyon
Modül2010)AĢçılık
4 Temel Yiyecek Üretimi
Modül2010)AĢçılık
5 Mutfak Uygulamaları
Modül2010)AĢçılık
6 Türk Mutfağı
Modül2010)Aşçılık
Modül2010)AĢçılık
7 Mesleki GeliĢim
Modül2010)AĢçılık
8 Türkçe
Modül2010)AĢçılık
9 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)AĢçılık
10 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)AĢçılık
11 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)AĢçılık
12 Mesleki Bilgisayar
24
17
18
19
20
23
10
11
12
16
11
12
13
16
17
18
10
11
12
13
16
17
18
19
20
10
11
12
13
16
17
18
23
ġEKLĠ Ö.S
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
11:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
10:30
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
UYG.
12
4
4
4
4
4
4
11
11
11
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24 /2/2015
10:30
UYG.
1
25 /2/2015
10:30 YAZILI
1
26 /2/2015
10:30 YAZILI
1
11 /2/2015
09:30 YAZILI
1
18
16
12
19
20
23
11
12
13
16
17
18
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
7
6
6
7
8
7
6
5
5
5
5
5
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
MESLEK
DALLARI
MESLEK
DALLARI
S.N
SINAVI YAPILACAK DERSĠN
DERSĠN ADI
SIN.TARĠHĠ SAAT
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
1 Uygulama
2 Beslenme
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
3 Hijyen ve Sanitasyon
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
4 Et ve Et Ürünleri Hazırlama
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
Modül2010)Etve
veEtEtÜrünleri ĠĢlemeciliği
5 Mesleki GeliĢim
Modül2010)Et
6 Türkçe
Modül2010)Et
ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
Ürünleri Ġşlemeciliği
7 Matematik ve Meslek Matematiği
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
8 ĠĢletme Bilg. Ve Toplam Kalite Yön.
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
9 Din Kültürü ve Meslek Ahlakı
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
10 Mesleki Bilgisayar
Modül2010)Et ve Et Ürünleri ĠĢlemeciliği
23
16
12
26
11
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
/2/2015
10:30
10:30
10:30
10:30
09:30
ġEKLĠ Ö.S
UYG.
YAZILI
YAZILI
YAZILI
YAZILI
1
1
1
1
1
NOT: 1-GiriĢ Belgesi (Kimlik) olmayan sınava alınmayacaktır.
2-Uygulama sınavı sanayi temsilcilerinin iĢyerlerinde yapılabilecektir.
3-Sanayi temsilcileri meslek derslerinde komisyon üyesidir.
4-Merkez Müdürü SINAV KOMĠSYONU BAġKANIDIR.
5-Komisyon üyesi gelmeyen sınavlarda Md.Yardımcıları komisyon üyesi olabileceklerdir.
6-Sınavda sadece kurĢun kalem kullanılacaktır.
7-TEKNĠK RESĠM ve MESLEK RESĠM dersi sınavına çizim takımı (gönye,pergel vs ) ile gelinecektir.
,,,,,,/01/2015
Mehmet ANIZ
Müdür Yardımcısı
,,,,,,/01/2015
Fuat KARACĠF
Merkez Müdürü
Download

meslek meslek dalları dalları sn dersġn adı sınavı yapılacak dersġn