PEDAGOJİK FORMASYON DERS MUAFİYET BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
YÖK “PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” belgesinde yer alan dördüncü
bölüm Madde 10(3) kapsamında pedagojik formasyon eğitimi kapsamındaki bazı derslerden muaf tutulmak için başvurular alınmıştır. Muafiyet
başvuruları incelenmiş ve değerlendirme sonucu alınan kararlar aşağıdaki gibi olmuştur. Yine 4. Bölüm Madde 10(3) kapsamında bazı derslerden
muaf olması uygun görülen öğrencilere ücret iadesi yapılmaması da kararlaştırılmıştır.
ADI SOYADI
Fatma CABAR
Ozan KAÇAR
Mükremin UYMAZ
Zekiye Ülkü TÜRKMEN
MUAFİYET İSTENEN DERS ADI
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Seçmeli(Rehberlik)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli(Rehberlik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Cafer DEMİRAY
Seçmeli(Rehberlik)
Eğitim Psikolojisi
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
Seçmeli(Eğitimde Teknoloji Kullanımı)
GEREKÇE
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLDİ
DERS İÇERİĞİ BULUNMAMAKTADIR.
KABUL EDİLMEDİ
Bu ders bulunmamaktadır.
KABUL EDİLMEDİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (4) ve Madde 4 (5)
Esra YAZICI
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (4) ve Madde 4 (5)
Semra SEYHAN
Özel Öğretim Yöntemleri
DERS İÇERİKLERİ UYUŞMAMAKTADIR
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (5)
Semra BOLAT
Muafiyet Kararı
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
Esra ŞAHİN ARSLAN
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
Sevda ÇENGEL
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Berat YILMAZ
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Tuğba TANIR
DERS İSİMLERİ BELİRTİLMEMİŞ
İpek KELEKÇİ
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
Sevda GÖZELİZMİR
Eğitim Psikolojisi
Demet DOKUZ
Fatma SAYAL
Gönül SAĞLAM
Seçmeli(Gelişim Psikolojisi)
Eğitim Psikolojisi
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Eğitim Psikolojisi
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Dilekçe Yok
Transkript Yok
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (5)
DERS İÇERİKLERİ UYUŞMAMAKTADIR
DERS İÇERİKLERİ UYUŞMAMAKTADIR
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (5)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (4) ve Madde 4 (5)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (4) ve Madde 4 (5)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
YÖNERGESİ
Madde 4 (5)
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
KABUL EDİLMEDİ
DERS İÇERİKLERİ UYUŞMAMAKTADIR
KABUL EDİLMEDİ
Sunulan iki farklı ders içeriği bulunmaktadır.
KABUL EDİLMEDİ
Muafiyet Başvuruları 2014-2015 Güz Döneminde
kayıt yaptıran pedagojik formasyon öğrencileri için
geçerlidir
KABUL EDİLMEDİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
Madde 4 – (1) Amasya Üniversitesi'ne başvurular, öğrencinin üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna
kadar ilgili Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Meslek Yüksekokuluna yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan
muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.
(2) Başvuru şahsen, posta yoluyla veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. (Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz.) Geç başvurular kabul edilmez.
(3) Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerin hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir.
(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili dersleri hariç olmak üzere en çok 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış
dersler için muafiyet istenebilir. Yabancı dil dersleri için de bu süre 5 akademik yıldır.
(5) Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı)
ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması
durumunda başvuru işleme alınmaz.
Download

pedagojik formasyon ders muafiyet başvuru değerlendirme