Download

1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine