Ahlat’tan Söğüt’e
Söğüt’ten Cumhuriyete
BİZ
TÜRKİYEYİZ
Bu proje ;
içeriği ve kapsamı açısından benzer çalışmalardan
farklı bir duruş ortaya koymaktadır.
Ne başlı başına dansa ve halk oyunlarına dayalı
ne de tamamen müzikal ve tiyatral unsurlardan
oluşmaktadır...
Bu proje bu yönü ile ;
top yekün büyük Türk Kültürün kendi kendisini sanatın
varyantlarıyla belli bir senaryo dahilinde ses ve ışık efektleri
eşliğinde anlatması olarak da ifade edilebilir...
Görev alan sanatçı ve sanat topluluğunun her bir ferdi
kendi dalında üst düzey de bir eğitime sahiptir…
Temsil boyutu yüksek olan bu topluluk la yapılacak
sunumlarda;
Yurt içi ve yurt dışı devlet delegasyonuna, sanat
camiasına, medya mensuplarına ve entelektüel tüm
çevrelere
ARK AJANS ’ın sadece eğitim çalışmalarıyla değil
sanatkarlarıyla da ulusal ve uluslar arası haklı bir
yerinin de olduğu gösterilmiş olacaktır...
Bu proje,
aynı zamanda milli ve sosyal bir sorumluluk
projesidir...
Günümüzde başta ülkemiz olmak üzere
tüm Dünya’nın milli birlik ve beraberlik içerisinde
kardeşçe yaşamaya ne kadar ihtiyaç duyduğu
aşikardır...
Uluslar arası kültür sanat ve spor organizasyonları
bunun içindir..
Benzer kültürel aktiviteler bu anlayışı beslemek
maksatlı icra edilmektedir..
Bizler buradan yola çıkarak
yaklaştığımızda,içeriği ve duruşu ile ülkemizin
bütün ortak değerlerini bir arada sunan bu
projenin ,tüm Anadolu da dolaştırılması aziz
milletimize ciddi bir moral ve motivasyon
kazandıracağı düşüncesindeyiz .....
Biz Türk Milletiyiz
Belki de
uygarlık tarihinin en kalıcı şiiridir
Anadolu…
Belki de
tüm zamanlara tanıklık eden
tarihin dansı…
Türkiye büyük bir medeniyetin çocuğu..
Bu medeniyetin içinde yaşayan farklı din, dil ve
ırklara mensup insanlar
asırlardır aynı atmosferde barış içinde üretim ve
ticaret yaptılar…
İlim ve kültür hayatını zenginleştirip gündelik
hayatın tüm zenginliklerine
birlikte iştirak ettiler..
Bu proje,
geçmişin sancılarını yeniden gündeme getirmek yerine
geleceği birlikte inşa etmek için atılan tarihsel adımlara küçük bir katkıdır…
PROJENİN AMACLARI
Toplumsal barışa katkı
Şiir ve edebiyat sevgisi
Ortak tarih bilinci ve mensubiyet şuuru
Türkiye’nin kazanımları
PROJENİN KAPSAMI
Bu proje;
Ülkemizin folklorik değerleri olan halk türkülerinin,halk oyunlarının,
tarihi şahsiyetlerinin, gelenek ve göreneklerinin,
şiirlerinin, destanlarının, milli ve manevi değerlerinin bir senaryo dahilinde ,
bir sahne özeti olarak profesyonel sanatkarlar ve sanat guruplarınca
ses ve ışık efektleri eşliğinde kendini ifadelendirmesini kapsar…
PROJENİN
İÇERİĞİ
Yaklaşık 80 dakika sürecek olan bu muhteşem görsel,
bir anlamda şiir, türkü, tiyatral anlatımlar ve halk
dansları koreografileri ile lirik bir anlatımıdır.
Amacımız;
Türkiye tarihinde Kurtuluş Savaşı’ndan sonra birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç
duyduğumuz bu günlerde Mevlevilerle Semahı, Diyarbakır’la Artvin’i,
Efelerle Romanları, Doğu ile Batı’yı, Kuzey ile Güney’i, ortak değerlerimiz olan
halk türküleriyle, halk oyunlarıyla, şiirlerle destanlarla birleştirdiğimiz bir gösteri ile
halkımızın barışa ve birlikteliğe duyarlılığını arttırmaktır.
Ahlat’tan başlayarak Anadolu içlerine doğru uzanan bu yolculuk,
Konya’dan Söğüt’e kadar deyişleri ve öğretileri ile
Mevlana,Yunus, Bektaş-i Veli, Şeyh Edebali ve Osman Gazi gibi
önderleri kervanına katar.
Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan otantik halk çalgılarından oluşan bir
orkestranın icra ettiği tarihin dansı armonisinde; Bektaşiliği temsilen altı
kız altı erkek dansçıdan oluşan, toplamda on iki semah yer alır. Farklı
açılardan Anadolu’nun tüm renk ve kültür zenginliğinde Karadeniz’den
Horon, Doğu’dan Bar, Güneydoğu’dan Çayda Çıra, Halay, Ege’den
Zeybek…
7 dakikalık bu ortak kurgu bitiminde
tüm dansçılar sahnede donar…
Müzik, farklı bir arenjede geçmişi geleceğe taşıyan
çağdaş normları hissettirir…
Bu sırada şair-yorumcu Ahmet Coşkun
‘’ Biz Türkiye’yiz’’
adlı şiirini adeta tarihin her safhasına dokunurcasına okur …
Şiirdeki her pasaj farklı bir kucaklaşmanın hikayesidir…
Şiiri bir alt tonda takip eden müzik, o dokunuşlarla paralel
yürür…
Sonrasında
Anadolu’nun kültür, bilgelik ve kanat önderleri
sahnedeki gösteriye katılır….
Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş-i Veli, Ahi Evran ve
Gazi Mustafa Kemal.
Finalde, tüm dansçılar sahnededir, müzik coşmuştur artık kabına sığmaz…
Müthiş bir güçle vurulur yere ayaklar, özgürce kıvrılır dansçılar…
Sonunda bütün Türkiye aynı bayrak altında tüm renkleri ve
farklılıkları ile yaşanacak ve ileri taşınacak destanlarıyla bir ülke olarak
oradadır.
Sahnede yaşanılan bu tarihin altın sayfaları aslında,
Anadolu Selçuklu mirası üstüne inşa edilen ve altı asırda
üç kıtada vücut bulmuş
koskoca Osmanlı Cihan Devleti medeniyetidir.
Daha açık bir ifade ile büyük Türk İslam Medeniyetidir.
Büyük milletler
büyüklüklerini yaşadığı ve yaşattığı huzur ve mutlulukları kadar,
sancılarına ve sızılarına da borçludur.
Sızılar destanlara, türkülere taşınır.
Türküler ve destanlar da geleceğe.
Yemen, Sarıkamış ve tarihin en şanlı savunması Çanakkale; destanlar
içinden vücutlanan kahramanları ile anlatılır günümüzde…
Türküler, şiirler Yemen’dir, Sarıkamış tır, Çanakkale’dir artık.
Mehmet’tir, Seyit Onbaşı’dır, Mustafa Kemal’dir.
Çanakkale’nin rahmine düşen yeni bir ulus artık Samsun’da,
Amasya Saraydüzü Kışlası’nda hissedilip,
Erzurum’da kutlu bir doğumla aydınlığın habercisi olur.
Sivas’tan Ankara Keklik Pınarı sırtlarına,
Keklik Pınarı’ndan Dumlupınar’a,
Dumlupınar’dan da İzmir’e dökülen esaret sancısı yine türküler ve
şiirlerle
yüreklerde tazelenir, gönül ufkumuzda yeniden bayraklaşır…
Ve artık Türkiye’yiz
Biz Türkiye’yiz…
Asırlardır Anadolu
topraklarından dünyaya sunulan
birlikte yaşama kültürüdür.
PROJEDE GÖREV ALACAK
SANATKAR VE SANAT TOPLULUKLARI
Ahmet COŞKUN
Şair-Yorumcu
Erdal BEYAZGÜL
Türk Halk Müziği Sanatçısı
Sezai YEŞİLYURT
Sanat Yönetmeni
Halk Dansları Koreografi
Tiyatro Şubat Topluluğu
Ahmet COŞKUN
Şair-Yorumcu
Sezai YEŞİLYURT
Sanat Yönetmeni
Erdal
BEYAZGÜL
Türk Halk Müziği Sanatçısı
Tiyatro Şubat
Download

Slayt 1 - ARK Medyakom