ATATÜRK
Atatürk yurdunu, milletini çok severdi. Türk milletine güvenir, onun gücüne
inanırdı. En zor işleri, milletle el ele vererek başardı. Atatürk sabırlıydı. Dikkatli ve
disiplinli çalışırdı. İnsanları severdi. Onlara iyiliği ve güzelliği öğütlerdi. Herkesin
fikrine saygı gösterirdi. Zeki, çalışkan ve kahraman bir insandı. Atatürk, herkese değer
verirdi, insanları kırmamaya, üzmemeye özen gösterirdi. Yoksulları, düşkünleri,
kimsesizleri korurdu. Haksızlıklar karşısındada ödün vermezdi. O, bütün zorlukların
akıl, mantık ve bilim yoluyla çözüleceğini bilirdi. Ömrü boyunca pek çok zorlukla
karşılaştı. Ama hiçbir zaman yılmadı. Atatürk, bütün bu özellikleriyle herkesin
hayranlığını kazandı. Dünyaya örnek oldu. Bütün yokluklara rağmen Kurtuluş Savaşma
önderlik etti. Vatanı kurtardı. Türklerin en büyüğü, Atası oldu. Bizler, Atatürk'ün
öğütlerini tutacağız. Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağız.
Erdem Tosunoğlu
Günlük
A.) Aşağıdaki verilen sorulara “Atatürk” metnini okuyarak soru cümlesi ile
cevaplayınız.
Soru 1: Atatürk en zor işleri nasıl başardı?
Cevap________________________________________________________
Soru 2: Parçada verilen Atatürk’ün kişisel özelliklerini yazınız.
Cevap________________________________________________________
________________________________________________________________
Soru 3: Atatürk bütün zorlukların nasıl çözüleceğini bilirdi?
Cevap 3:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Soru 4: Bütün yokluklara rağmen Atatürk hangi savaşa önderlik yaptı?
Cevap 4:
________________________________________________________________
B.) Metinde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin metne
göre anlamlarını sözlükten bularak yazınız. Cümle içinde kullanınız. Tüm sözcükleri
sözlük sırasına göre yazınız.
Sabır____________________________________________________________
____________________________________________________________
Cümle:___________________________________________________________
disiplin:__________________________________________________________
____________________________________________________________
Cümle____________________________________________________________
öğüt:____________________________________________________________
____________________________________________________________
Cümle:___________________________________________________________
yokluk:___________________________________________________________
____________________________________________________________
Cümle:___________________________________________________________
ödün vermek:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Cümle:___________________________________________________________
Sözlük Sırası:____________________________________________________
________________________________________________________________
C.) Aşağıdaki kelimlerinin eş anlamlarını altına yazınız. Her iki kelimeyide ayrı
ayrı aynı cümlede örnekteki gibi kullanınız.Kelimeleri cümleler içinde kırmızı kalem
ile yazınız
ÖRNEK: Kelime
: milllet
Eşanlamı : ulus
Kelime
: yurt
 Allah bu millete bir daha bu acıları yaşatmasın.
 Allah bu ulusa bir daha bu acıları yaşatmasın.

_____________________________________________________________
Eşanlamı : ………………….
_____________________________________________________________
Kelime
: öğüt

_____________________________________________________________
Eşanlamı : …………………. 
_____________________________________________________________
Kelime
: akıl

_____________________________________________________________
Eşanlamı : …………………. 
_____________________________________________________________
Kelime
: fikir

_____________________________________________________________
Eşanlamı : …………………. 
_____________________________________________________________
Kelime
: kahraman 
_____________________________________________________________
Eşanlamı : …………………. 
_____________________________________________________________
Download

Atatürk yurdunu, milletini çok severdi. Türk milletine güvenir, onun