T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Tarih
27.05.2014
Toplantı Sayısı
09
Karar No
Üniversitemiz Senatosu 27.05.2014 tarihinde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Buna göre;
KARAR 2014/09–1: Turizm Fakültesi Dekanlığı’nın 20.05.2014 tarih ve 93 sayılı yazısına istinaden, Turizm
İşletmeciliği Bölümünün birinci ve ikinci öğretimine 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yurtdışı öğrenci kabul kontenjanları
kapsamında 5’er öğrenci alınması teklifinin kabulüne,
KARAR 2014/09–2: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 05.05.2014 tarih ve 624 sayılı yazısına istinaden, Yükseköğretim
Denetleme Kurulu tarafından yapılan olağan denetlemenin sonucunda Üniversitemize göndermiş olduğu raporunda yatay
geçiş hakkı elde edenlerin belirlenmesinde genel not ortalamasının dikkate alınması gerektiği belirtildiğinden
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’nin
Değerlendirme Başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 4. fıkrasının yürürlükten
kaldırılmasına,
Madde 10/3: Başvurular bu yönergenin 6.maddesinde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler arasından genel not
ortalaması en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır. Sıralamada en yüksek genel not ortalamasına sahip
öğrenciler içerisinden ilan edilen kontenjan sayısı kadar öğrenci belirlenir. Genel not ortalamalarında eşitlik olması halinde
Merkezi Yerleştirme Puanı en yüksek olan tercih edilir.
KARAR 2014/09–3: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih ve 730 sayılı yazısına istinaden, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında İslami İlimler Fakültesi Lisans Programına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yurtdışından Öğrenci
kabul kontenjanları kapsamında 20 (yirmi) öğrenci alınması teklifinin kabulüne,
KARAR 2014/09–4: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.05.2014 tarih ve 734 sayılı yazısına istinaden, Veteriner
Fakültesi Lisans Programı, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
ve Kamu Yönetimi Bölümü, Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tüm Bölümler, Güzelyurt Meslek
Yüksekokulu Bitki Koruma Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ve
Aşçılık Programı dışındaki aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksekokulların 20142015 eğitim-öğretim plan değişikliklerinin ve yeni açılan bölüm ve programların eğitim-öğretim planlarının ekteki şekliyle
kabulüne,
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLARI
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program
Matematik
Biyoloji
Türk Dili Ve Edebiyatı
Tarih
Fizik
Batı Dilleri Ve Edebiyatları (İngiliz Dili ve Edeb.)
Sosyoloji
Felsefe
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Kimya
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Resim-İş Eğitimi
İlköğretim Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Şereflikoçhisar Uygulamalı Tekn. ve İşletmecilik Y.O.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yönetim
Bilişim Sistemleri
İktisat
İşletme
Endüstri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İslami İlimler Lisans Programı
Geleneksel El Sanatları
Gıda Teknolojisi
Mimari Restorasyon
Seracılık
Tıbbi Laboratuar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
İşletme Yönetimi
Makine
Mekatronik
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Elektronik Teknolojisi
Maliye
Bankacılık ve Finans Bölümü
İşletme Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Beden Eğitim Ve Spor Anabilim Dalı
İktisat Anabilim Dalı
İlköğretim Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
İşletme Yönetimi
Pazarlama
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
İlköğretim Anabilim Dalı
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
Harita Mühendisliği Ana bilim Dalı
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Jeoloji Anabilim Dalı
Matematik Anabilim Dalı
Biyoloji Anabilim Dalı
Kimya Anabilim Dalı
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Tekno. Anabilim Dalı
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Özel Güvenlik ve Koruma
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
KARAR 2014/09–5: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27.05.2014 tarih ve 734 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 03.09.2013 tarih ve 7580160-199-5625-47416 sayılı yazısı gereğince işaret dili dersinin Üniversitemiz
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim planlarına Önlisans programları için 2. sınıf bahar yarıyılına,
Lisans Programları için 4. sınıf bahar yarıyılına ve seçmeli ders olarak eklenmesine,
KARAR 2014/09–6: Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Lisans ve Önlisans Programları için planlanan
Akademik Takvimin ekteki şekliyle kabulüne,
KARAR 2014/09-7: Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü’nün 27.05.2014 tarih ve 250 sayılı yazısına istinaden, 2014-2015
eğitim-öğretim yılında üniversitemize alınacak olan Uluslararası öğrencilere ait başvuru ve sınav tarihlerinin aşağıdaki
şekliyle kabulüne,
Ön Başvuru Tarihleri
: 29 Mayıs-12 Temmuz 2014
Ön Başvuru Sonuçları Açıklama : 17 Temmuz 2014
Kesin Kayıt Tarihleri
: 4-15 Ağustos 2014
Ek Yerleştirme Başvuru Tarihleri : 18 Ağustos-12 Eylül 2014
Ek Yerleştirme Sonuç Açıklama : 13 Eylül 2014
Ek Yerleştirme Kayıt Tarihleri
: 15-19 Eylül 2014
Türkçe Yeterlilik Sınavı
: 20 Eylül 2014
ASÜ YÖS Sınavı
: 25 Haziran 2014
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Download

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 27.05.2014 tarihli senato kararı