VideoKernel
Plaka Tanıma Sistemleri
ÜCRETLİ OTOPARK
Videokernel Plaka Tanıma Sistemi Ücretli Otopark Versiyonu Özellikleri
Kapalı veya açık otoparkların giriş ve çıkışlarına tesis edilecek olan Plaka Tanıma
Sistemi otopark alanına giren müşterilerin otopark içerisinde kalma süresini
hesaplayarak ücretlendirmeyi gerçekleştirir. Abone araç tanımlanabilir ve
bekleme yapmadan giriş çıkışları sağlanabilir. Sistem bilet, kart veya siticker
kullanma ihtiyacı duymaz. Tüm işlemler plaka üzerinden işler ve plakasız
araçların/plakası okunamayan araçların otopark içerisinde kalma süreleri
rahatlıkla tespit edilerek ücretlendirme işlemleri gerçekleştirilir. Bir çok
raporlama özelliği ile işletme kontrol altında tutulur.
PLAKA TANIMA SİSTEMİ ÜCRETLİ OTOPARK YAZILIMI ÖZELLİKLERİ
Sistem hatalı plaka yada plakasız araçlarında otoparka girişini ve ücretlendirilmesini destekler. Hatalı yada plakasız
araçların resmi çekilir çıkış esnasında operatörün ekranına resim/resimler gelir, operatörün müdahalesi ile sisteme
manüel (okunamayan plakanın bilgileri, plakasız araç için plakasız ) olarak kayıt edilebilir, ücretlendirme yapabilir ve
operatörün onayı ile yazarkasadan fiş alınabilir.
Plakaya, tarih ve saate göre veya geçiş noktasına göre arama yapılabilmektedir. Plaka bilgisi üzerinden arama yapılırken okunan
plakanın hatalı okunma ihtimali düşünülerek yazılım plakanın bazı karakterleri üzerinden joker karakterler kullanarak arama
yapabilmeliyi destekler. Bu sayede bilinen karakterler üzerinden aracın bulunması sağlanacaktır.
Birden çok otoparkı olan işletmeler her nokta için client yazılımı kullanılır. Merkezi yazılım üzerinden de takip ve kontrol
işlemi de yapılabilir. Yazılım çekilen fotoğraflar içinde okuma yaptığı son fotoğrafı ekrana getirecektir.Bir araç için fotoğrafın
çekilmesinden sonra plaka tanıma süresi 1 sn'den daha kısa sürer.
Farklı yapılardaki plakaları tanıyabilecek özelliktedir. Aracın önünden çekilmiş fotoğraflarla plaka tespiti yapabilir.
Yazılım, görüntü alınacak kamerayı seçme imkânı sağlar.
Plakayı, tespit edildiği yerden (ortada, sağda, solda) bağımsız olarak tanıyabilir. Farklı renkteki zeminler ve
farklı renkteki yazılarla yazılmış plakaları tanıyabilir. Yazılım geriye dönük olarak en az 1yıllık raporlama
yapabilir. Yazılım, aracın plaka ve geçiş saati bilgisini metin(txt) veya Excel (xls) biçiminde yazıcıya çıktı olarak
gönderebilir. Sistem şifreleme yapabilir. Yazılıma erişim kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanabilir.
www.noron.com.tr
VideoKernel
Plaka Tanıma Sistemleri
ÜCRETLİ OTOPARK
Videokernel Plaka Tanıma Sistemi Ücretli Otopark Versiyonu Özellikleri
Sistemde loop dedektör kullanılarak içeriye giriş yapmak isteyip geri çıkan
aracı sistem içeri giriş yaptı diye kayıt altına almaması sağlanır. Sistem
otoparka giren araçların içeriye girişlerinin plakalı plakasız ayırt etmeksizin
giriş noktalarında loop sensör kullanılır.Sistemin oluşabilecek arıza
durumlarında aksamaması için her noktada 2 server kullanılabilir ve bu
serverler bir birleri arasında bağlantılı olarak işlem yapar her hangi birinin
arıza yapması durumunda diğer server çalışmayı devir alır sistemin akışı
engellenmemiş olur. Her bir geçiş noktası için çift kamera kullanılır 1. kamera
plaka bilgisini 2. Kamera ise şoför resmini çeker ve plaka ile ilişkilendirir.
Bu sayede güvenlik arttırılmış olur. Plaka tanıma kamerasının arıza yapması
durumunda 2 kamerayı devreye sokarak sistem çalışır halde tutulabilir.
İstendiğinde Plaka tanıma amaçlı kullanılacak kamera görüntüleri, KGYS Merkezinde veya yerelde 1 TB diskler
üzerinde kayıt edilebilir ve analiz amaçlı kullanılabilir. Sistem genişleyebilir özelliktedir. Plaka Tanıma Yazılımı
istenirse dijital tekst panosuna, yazar kasaya, bariyer tetik devresine ya da termal yazıcılar ile plaka bilgisini,
aracın geçiş saatini çıktı olarak verebilmektedir. Plaka Tanıma Yazılımının kurulumu olduğu bilgisayara modem
veya ağ üzerinden uzaktan erişimle olası bilgisayar sorunlarına online müdahale edilebilecek özelliktedir.
Kullanıcının yapmış olduğu tahsilatlar günü birlik veya aylık olarak raporlanıp muhasebeleştirilmelidir.
(ödeme yapmayan araçlar,izinli araçlar, tadilat ve kontrol için gelen araçlar ve geçici izinli araçlar olacaktır.
Ek olarak: istenildiği takdirde otopark içine farklı sebeplerden dolayı giriş yapmış olan ve kurumca süresiz ve süreli
geçiş izni olan araçların çıkışa geldiklerinde verilen izin kağıdı,geçiş kartı v.b operatöre verilmesiyle kayıt yapıp
ücretsiz çıkış kayıt altına alınır ve muhasebeye destek olur.)
Sistem Bileşenleri
1.Loop
OPERATÖR
2.Loop
Videokernel Plaka Tanıma Yazılımı
IP veya Analog Box Kamera
5-50 mm / 6-60 mm Lens (PM Kamera için MP Lens)
IR Aydınlatma
Capture Card (IP Kamera için gerekmiyor)
Bariyer Kontrol Cihazı (I/O kart)
Loop Dedektör
Minimum İ3 İşlemcili PC
www.noron.com.tr
Download

Videokernel Plaka Tanıma Sistemi