I.YARIYIL
D. KODU DERSİN ADI
TRK101
YBS101
İSL101
SBK101
İSL103
IKT101
ENG101
Türk Dili I
Temel Bilgi Teknolojileri
İşletmeye Giriş
Hukukun Temel Kavramları
Genel Muhasebe
Mikro İktisada Giriş
İngilizce I
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI
1. SINIF
II. YARIYIL
Statü
T
U
AKTS
D. KODU
DERSİN ADI
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
3
3
3
3
2
18
0
1
0
0
0
0
0
1
2
4
5
5
6
6
2
30
TRK102
YBS102
YBS104
İSL106
İSL105
İSL102
ENG102
Türk Dili II
Yönetim Bilişim Sistemleri
Genel İletişim Bilgisi
İşletme Fonksiyonları
Genel Matematik
Envanter Bilanço
İngilizce II
YBS201 Sistem Analizi ve Tasarımı
YBS203 Programlamaya Giriş
İSL201 İstatistik
İSL204 Yöneylem Araştırması
Mesleki Seçmeli I (5 AKTS)
YBS251 Elektronik Hesap Tabloları
Yazılı ve Sözlü İletişim
YBS253
Becerileri
İSL459 Örgütsel Davranış
Veri Tabanı Yönetim
YBS301
Sistemleri
YBS303 İnternet ve Web Programlama
İSL304 İnsan Kaynakları Yönetimi
İSL301 Üretim Yönetimi
Mesleki Seçmeli III (5 AKTS)
YBS351 Nesne Tabanlı Programlama
YBS353 Muhasebe Bilişim Sistemleri
YBS355 Sağlık Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Donanım ve İşletim
Sistemleri
İSL455 Girişimcilik ve Kobi`ler
Fakülte Seçmeli I (5 AKTS)
SBK371 Bürokrasi
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset
SBK373 Mahalli İdareler
MLİ301 Kamu Ekonomisi
MLİ305 Kamu Bütçesi
MLİ302 Maliye Sosyolojisi
İŞL371 İletişim Becerileri
İŞL372 Kariyer Yönetimi
İŞL373 Sosyal Sorumluluk
IKT357 Güncel Ekonomi Okumaları
Uluslararası Ekonomik
IKT353
Kuruluşlar
Küreselleşmenin Ekonomik
IKT463
Boyutları
YBS371 E-Devlet
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama
YBS357
U
AKTS
2
3
3
3
3
3
2
19
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
3
6
6
6
2
30
Statü
T
U
AKTS
Statü
T
U
AKTS
Z
Z
Z
Z
S
S
3
3
3
3
3
2
0
1
0
0
0
1
7
6
6
6
5
5
YBS202 Programlama Dilleri
YBS204 Veri Yapıları ve Algoritmalar
İSL203 Yönetim ve Organizasyon
İSL207 Pazarlama İlkeleri
Mesleki Seçmeli II (5 AKTS)
YBS252 Sosyal Medya
Z
Z
Z
Z
S
S
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
7
6
6
6
5
5
S
3
0
5
İSL352
Bilimsel Araştırma Teknikleri
S
3
0
5
S
3
15
0
1
5
30
YBS254
Bilgi Yönetimi
S
3
15
0
2
5
30
Statü
T
U
AKTS
Z
3
0
5
Z
Z
Z
S
S
S
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
1
6
3
6
5
5
5
S
3
0
5
S
3
0
5
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
D. KODU
DERSİN ADI
.
3. SINIF
VI. YARIYIL DERSLER
V. YARIYIL DERSLER
D. KODU DERSİN ADI
T
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
.
2. SINIF
IV. YARIYIL DERSLER
III. YARIYIL DERSLER
D. KODU DERSİN ADI
Statü
Statü
T
U
AKTS
D. KODU
DERSİN ADI
Z
3
1
5
YBS302
Kurumsal Kaynak Planlama
Z
Z
Z
S
S
S
2
3
3
3
3
3
1
0
0
0
1
0
5
5
5
5
5
5
S
3
0
5
YBS304 Bilgisayar Ağları
YBS306 Yenilik Yönetimi
İSL302 Finansal Yönetim
Mesleki Seçmeli IV (5 AKTS)
YBS352 Görsel Programlama
YBS354 Veri Tabanı Uygulamaları
İnsan Kaynakları Bilişim
YBS356
Sistemleri
S
3
0
5
YBS358
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fakülte Seçmeli II (5 AKTS)
SBK371 Bürokrasi
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset
SBK373 Mahalli İdareler
MLİ301 Kamu Ekonomisi
MLİ305 Kamu Bütçesi
MLİ302 Maliye Sosyolojisi
İŞL371 İletişim Becerileri
İŞL372 Kariyer Yönetimi
İŞL373 Sosyal Sorumluluk
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri
S
3
0
5
IKT352
Çevre Ekonomisi
S
3
0
5
S
3
0
5
IKT464
Avrupa Birliği Ekonomisi
S
3
0
5
S
S
3
3
17
0
0
2
5
5
30
YBS371
YBS372
E-Devlet
Sosyal Medyada Pazarlama
S
S
3
3
18
0
0
1
5
5
30
Girişimcilik ve İş Kurma
4. SINIF
VIII. YARIYIL DERSLER
VII. YARIYIL DERSLER
D. KODU DERSİN ADI
Statü
T
U
AKTS
Z
2
0
2
Z
Z
S
S
S
S
S
3
3
5
3
3
3
2
0
0
1
1
0
0
1
5
6
10
5
5
5
5
S
2
1
5
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0
5
5
5
5
5
S
3
0
5
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
S
3
S
Türkiye Ekonomisi
YBS471 E-Pazarlama
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler
Üniversite Seçmeli I (2 AKTS)
Türkiye - Avrupa Birliği
SBK481
Entegrasyon Süreci
SBK482 Uluslararası Örgütler
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri
IKT472 Toplumsal Disiplin
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi
IKT474 Sosyal Yaşam ve Çevre
IKT475 Balkanlarda Türk Mimarisi
IKT476 Semboller ve Gündelik Hayat
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık
IKT478 Sinemada Gençlik Sorunsalı
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik
Bireysel Yatırımda Temel
İŞL482
Kavramlar
TOS119 Herkes İçin Spor
YBS481 E-İşletme
Sosyal Medya ve Halkla
YBS482
İlişkiler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
YBS401 Bilişim Hukuku ve Etiği
YBS403 E-Ticaret
Mesleki Seçmeli V (10 AKTS)
YBS451 Bulanık Mantık
YBS453 Karar Destek Sistemleri
YBS455 Grafik Tasarım ve Animasyon
YBS457 Bilişim Sistemleri Güvenliği
Kurumsal Kaynak Planlama
YBS459
Uygulamaları
YBS461 Veri Madenciliği
Fakülte Seçmeli III (5 AKTS)
SBK471 Siyasal İdeolojiler
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı
Kamu Mali Yönetimi ve
MLİ401
Denetimi
MLİ403 Maliye Politikası
MLİ406 Uluslararası Maliye
İŞL471 Tüketici Hakları
İŞL472 Proje Yönetimi
İŞL473 Hayat Boyu Öğrenme
Dış Ticaret İşlemleri ve
IKT461
Finansmanı
Küreselleşmenin Ekonomik
IKT463
Boyutları
ATA101
IKT459
Statü: Z: Zorunlu, S: Seçmeli
T: Teorik ders saati
U: Uygulamalı ders saati
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
D.
KODU
DERSİN ADI
Statü
T
U
AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
YBS402 Staj
Z
2
0
2
Z
0
4
11
Mesleki Seçmeli VI (10 AKTS)
YBS452 Yapay Zeka
YBS454 İnsan Bilgisayar Etkileşimi
YBS456 Coğrafya Bilgi Sistemi
YBS458 Mobil Programlama
S
S
S
S
S
5
3
3
3
3
1
1
0
0
0
10
5
5
5
5
YBS460 Sistem Simülasyonu
S
2
1
5
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
5
5
5
5
S
3
0
5
5
5
5
5
5
Fakülte Seçmeli IV (5 AKTS)
SBK471 Siyasal İdeolojiler
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı
Kamu Mali Yönetimi ve
MLİ401
Denetimi
MLİ403 Maliye Politikası
MLİ406 Uluslararası Maliye
İŞL471 Tüketici Hakları
İŞL472 Proje Yönetimi
İŞL473 Hayat Boyu Öğrenme
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
0
5
IKT460 Bankacılık İşlemleri
S
3
0
5
3
0
5
IKT464 Avrupa Birliği Ekonomisi
S
3
0
5
S
3
0
5
IKT466
S
3
0
5
S
S
S
3
3
3
0
0
0
5
5
2
S
S
S
3
3
3
0
0
0
5
5
2
S
3
0
2
S
3
0
2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S
3
0
2
S
3
0
2
S
S
3
3
0
0
2
2
S
S
3
3
0
0
2
2
S
3
0
2
S
3
0
2
19
1
30
12
5
30
ATA102
Türkiye Ekonomisi Güncel
Konular
YBS471 E-Pazarlama
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler
Üniversite Seçmeli II (2 AKTS)
Türkiye - Avrupa Birliği
SBK481
Entegrasyon Süreci
SBK482 Uluslararası Örgütler
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri
IKT472 Toplumsal Disiplin
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi
IKT474 Sosyal Yaşam ve Çevre
IKT475 Balkanlarda Türk Mimarisi
IKT476 Semboller ve Gündelik Hayat
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık
IKT478 Sinemada Gençlik Sorunsalı
TOS119 Herkes İçin Spor
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik
Bireysel Yatırımda Temel
İŞL482
Kavramlar
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
YBS481 E-İşletme
Sosyal Medya ve Halkla
YBS482
İlişkiler
Download

Ders Programları - İktisadi ve İdari Bilimler