2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU AVUKAT OLARAK
ATANMAYA HAK KAZANAN PERSONELLERİN YERLEŞTİRİLME KURASI
İLAN METNİ
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmelik hükümleri çerçevesinde avukat unvanına yönelik 18 Mayıs
2014 tarihinde yapılan unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olan ve ekte
ismi ilan edilen 44 kişinin yerleştirilme işlemleri aşağıda belirtilen esaslar
çerçevesinde 28.08.2014 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar
ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü internet adresinde www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel
Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS
üzerinden dolduracakları başvuru formunun çıktısını amirine veya notere
onaylatarak Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434
Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile
gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını
kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler.
Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Belgelerin vaktinde ulaşmaması
halinde adayların tercihleri dikkate alınmaksızın genel kura ile yerleştirilme
işlemleri yapılacaktır.
Genel Esaslar
1) Bu kuraya ekte ismi ilan edilen adaylar müracaat edebileceklerdir. Adayların
kura başvurusunu yapabilmeleri için öncelikle PBS üzerinden kullanıcı kaydı
oluşturup sistem üzerinden şifre almaları gerekmektedir.
2) PBS Başvuru formunda bulunan tercihlerin dikkate alınması için “Başvuruyu
Kesinleştir” butonuna basılarak tercih işleminin kesinleştirilmesi gerekmektedir.
Müracaat süresi içinde kesinleştirilmeyen başvuru formlarında bulunan tercihler
dikkate alınmayacaktır.
3) İlan edilen münhallere yapılan tercihlerde PBS kayıtları esas alınacaktır.
1
4) Tercihlere göre yerleştirme işleminde;
a) Öncelikle ilan edilen sınav başarı puanı esas alınacak olup, puanların eşit
olması halinde ise sırasıyla sınav tarihi olan 18.05.2014 itibariyle hesaplanan ve
ilan edilen hizmet süresi fazla olanlara (memuriyete esas hizmet süresi), üst
öğrenimi bitirmiş olanlara (hukuk alanında yüksek lisans ve doktora), üst öğrenim
diploma notu yüksek olanlara (hukuk alanında yüksek lisans ve doktora) öncelik
verilecektir.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet sürelerine itirazları ilan edilen takvim
çerçevesinde PBS üzerinden alınacaktır. İtirazlar ile ilgili belge göndermek isteyen
adaylar ekteki takvim çerçevesinde başvuru formları ile birlikte göndermelidirler.
Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme
işlemi yeniden hesaplanan hizmet sürelerine göre yapılacaktır.
c)Yukarıda yer alan yerleştirme kriterlerinin eşit olması halinde adaylar kura ile
yerleştirilecektir.
5) Tercihlerine yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan adaylar boş kalan
münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
6) Kura yeri ve saati internet adresinde ilan edilecektir.
7) Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.
8) Yerleştirilen adayların mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması
halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45inci maddesi gereği münhal
bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacak olup, bu şekilde atanma
işlemi yapılamayanların hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro
ihdası yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.
9) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde mazereti olanlar dışında
ataması yapılan personel fiilen 1 (bir) yıl süre ile çalışmadığı takdirde başka yere
nakil başvurusunda bulunamayacaktır.
10) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil
edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak
sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2
2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU AVUKAT OLARAK ATANMAYA
HAK KAZANAN PERSONELLERİN YERLEŞTİRİLME KURASI TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
11 Ağustos 2014 Pazartesi
Münhal yerlerin ilanı, PBS üzerinden başvuruların yapılması
ve hizmet sürelerine itirazların PBS üzerinden alınması
1
15 Ağustos 2014 Cuma
2
21 Ağustos 2014 Perşembe Başvuru evrakları ve itiraz evraklarının son geliş tarihi
22 Ağustos 2014 Cuma
3
Başvuru evrakları ve itirazların incelenmesi
26 Ağustos 2014 Salı
4
27 Ağustos 2014 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
5
28 Ağustos 2014 Perşembe
KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinde ilan edilecektir.)
3
2014 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU AVUKAT OLARAK
ATANMAYA HAK KAZANAN PERSONELLERİN LİSTESİ
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
AD
REYHAN
SEZAİ
UMMAHAN
FİGEN
FİLİZ
MUSTAFA
GÜLÇİN
DİLEK
EBRU
AYŞE DENİZ
CEM
İLYAS
BÜLENT
GÜLER
GÜLLÜZAR
SELÇUK
GÜLER
RABİA
HARUN
BEKİR
HÜSNE
FİLİZ
NUREDDİN
GÜLŞEN
HATİCE
PERİHAN
Nihal
NEVİN
CANAN
FİGEN
OĞUZKAN
AKÇA
SOYAD
SÖNMEZ ÖZCAN
KAYA
DEMİREL
ORHAN
ARAS
NACAK
DEMİR
TAŞ
ÇİĞDEM
ASYA
SATIŞ
BARAN
EROL
ÖZKUL
BİRGEN
AVAN
CENGİZ ÇETİNKAYA
SARAÇOĞLU
KOZAN
ÇETİN
YURTSEVEN
ERTÜRK
DEMİR
YILDIZ BİROL
ŞİMŞEK IŞIK
DURĞUT
KOYUNCUOĞLU
TÜRKOL
BOZAN AKYÜZ
CEVHEROĞLU(TOPÇUOĞLU)
KÖSE
ÖFLAZ YÜKSEL
4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
FERİDE
ÖMER
SERPİL
HAMİYET
ZERRİN
ZEYNEP SEHER
FİLİZ
SANSER
SALMAN
SUNA
DERYA
MEVLÜT
ŞAHİN
FİDAN
MERİÇ SATI
AYDIN
UĞURLU YILMAZ
ŞAHİN
KABİNKARA
SOZER
AYYILDIZ
YILMAZ KERTEL
ALKAN
ÇAKMAK
5
Download

2014 yılı unvan değişikliği sınavı sonucu avukat olarak atanmaya