PROGRAM
22- KASIM 2013, CUMA
Salon 1
17:30 - 20:30
İNSÜLİN KURSU
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnaBilim
Dalı - Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. Cengiz Semercioğlu
İnsülinlere Genel Bakış
Doç. Dr. Kubilay Ukinç
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
Tip 1 Dm’da Olgularla İnsülin Tedavisi Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Tip 2 Dm’da Olgularla İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnaBilim
Dalı - Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi
Doç. Dr. Serap Turan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi
Salon 2
17:30 - 20:30
TİROİD HASTALIKLARI KURSU
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Başkent Üniversitesi, Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. Uğur Polat
Tiroid Fonksiyon Testlerinin Laboratuar Doç. Dr. Dilek Yazıcı
Değerlendirmesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Gebelerde Tiroid Hastalıkları
Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Başkent Üniversitesi, Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları
Gebelikte Tiroid Fonksiyonları
Doç.Dr. Habib Bilen
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Prof. Dr. Sibel Güldiken
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
23 KASIM 2013, CUMARTESİ
Salon 1 (Marmara Salonu)
9:00 - 9:15
AÇILIŞ KONUŞMALARI
9:15 - 10:45
TİROİD HASTALIKLARI PANELİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Remzi Gürsel Soybir
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Prof. Dr. Faruk Alagöl
VKV Amerikan Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Hipertiroidi Tedavisi
Dr. Mustafa Baştürk
Prof. Dr. Nuri Çakır
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Hipotiroidi Tedavisi
Prof. Dr. M. Kemal Balcı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Subklinik Tiroid Hastalıkları
Prof. Dr. Murat Yılmaz
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
Tiroid Nodüllerine Cerrahi Yaklaşım
Prof. Dr. Ferit Taneri
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği
10:45 - 11:00
KAHVE ARASI
11:00 – 12:30
TİP 2 DM TEDAVİSİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Metin Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Tip 2 Dm Tedavisinde Genel İlkeler
Dr. Mehmet Çelik
Prof. Dr. Hasan İlkova
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji
Metabolizma Hastalıkları
Hangi Hastaya Hangi Oral Antidiyabetik Prof. Dr. Sevim Güllü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Tip 2 Dm’da Hangi Hastaya Ne Zaman Prof. Dr. Füsun Törüner
Ve Hangi İnsülin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Olgularla Tip 2 DM Tedavisi
Prof. Dr. M.Temel Yılmaz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.15
DİYABET TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanı
Prof.Dr. İbrahim Şahin
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. Mehmet Yoldaş
DM tedavisi ve Malignite
Prof. Dr. İbrahim Şahin
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
DM Tedavisi ve Kardiyovasküler
Hastalıklar
Prof. Dr. Ramazan Sarı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
14:15- 15:15
HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÜNCELLEME
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Armağan Tuğrul
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. İsmail Hakkı Tunca
Hiperlpidemi tedavisi:
kime fibrat kime statin?
Prof. Dr. Ahmet Kaya
Hiperlipidemi tedavisinin yan etkileri
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları
Prof.Dr. Betül Uğur Altun
Başkent Üniversitesi, Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları
15:15 -15:45
KAHVE ARASI
15:45 - 17:00
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sema Akalın
Marmara Üniversitesi Vakfı Academic Hospital, Endokrinoloji
Metabolizma Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. İskender Asutay
Osteoporoz Tedavisi
Doç. Dr. Ayşegül Akın Atmaca
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
D Vitamini Güncelleme
Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Hiperkalsemik Hastaya Yaklaşım
Prof. Dr. Refik Tanakol
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
17:00 – 18:00
OBEZİTE PANELİ
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Oturum Sorumlusu
Dr. Nejla Molla
Obezite Tedavisinde Hangi Diyet
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Obezite Medikal Ve Cerrahi Tedavi
Endikasyonları
Prof. Dr. Göksun Ayvaz
18:00 - 18:30
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Metabolizma
Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Semil Selcen Göçmez
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı
18:30
KAPANIŞ
Download

PROGRAM