r-----
KURUM VONETiCi LiSTESi (75 VE UZERi PUAN ALANLAR
S/N
Ad1 Soyad1
Degerlendlrildigi II-
Degerlendirlldigi Kurum
Jl~e
Kadrosunun Bulundugu Kurum
Degerlendir
me Puam
Sonu~
87,()4
BA$VURU YAPABiliR
1
RAMAZAN COSKUN
MUS-MERKEZ
735901 -Tandojjan ilkokulu
2
MURAT TA$DEMiR
MUS-MERKEZ
735882 -Milli Egitini Vakfl Fatih ilkokulu
MUS-MERKEZ-(735882)-Milli Egitim Vakfl Fatih ilkokulu
95,76
BA$VURU YAPABiLiR
3
METiN' BOSTANci
MUS -BULANIK
96645_0 ~Bulanrk Anadolu Lisesi
MUS-BULANIK-(966450)-Bulanrk Anadolu Li5«!$_i
89,75
BA$VURUYAPA~iLiR
4
VEDAT BEYA2DUMAN
MUS-KORKUT
736090 -75. Yrl Merkez Ortaokuhr
MUS-KORKUT-(736090)-75. Yrl Merkez Ortaokulil
99
BA$VURU YAPABiLiR
5
METiN ARAL.
MUS -BULANIK
747718 -Vali Selahattin Hatipojjlu Yabli Biilge Ortaokulu
I\IIUS-BULANIK-(747718)•Vali Selahattin Hatipojjlu Yablr Biilge Ortaokulu
6
RIFATOZKAN
1\otU$-HASKOY
972588 -Haskiiy Anadolu Lisesi
MUS-HASKOY-(972588)-Haskiiy Anadolu Lisesi
MUS-MERKEZ-(735901 )-Tandojjan ilkokulu
90,75
BA$WRU YAPABIUR
90
BA$VURU YAPABiLiR
7
ERCAN GEZENER
MUS -MALAZGiRT
737125 -Saftekin Gazi ilkokulu
I\IIUS-MALAZGiRT-(737125)-Saftekin Gazi ilkokulu-
78,67
BA$VURU YAPABiLiR
8
ERKAN SOLAK
MUS-MERKEZ
735841 -Yavuz Selim ilkokulu
MUS-MERKEZ-(735841)-Yavuz Selini ilkokulu
88,49
BA$WRll YAPABiLiR
9
SEBAHATTiN ISIK
MUS-VARTO
736952 -Karam~ ilkokulu
MUS-VART0"(736952)-Karam~ ilkokulu
83,27
BA$Vl,IRU YAPABiUR
10
BEDRETTiN KONDO
MUS-HASKOY
747752 -Haskiiy Yatrlr Biilge Ortaokulu
MUS-HASKOY-(747752)-Haskiiy Yablr Biilge Ortaokulu
96
BA$VURU YAPABiLiR
11
OLCAY KARATA$
MUS-VARTO
747710
Yablr Biilge Ortaokulu
MUS-VART0-(747710)-c;;aylar Yablr Biilge Ortaokulu
78
BA$VURU YAPABiLiR
MUS-VART0-(970243)-t<Jk Ptogramli Anadolu Lisesi
84,75
BA$WRU YAPABiLiR
~c;;aylar
12
NURi SAiT YETKiNER
MUS-VARTO
970243 -tok Programlr Anadolu Lisesi
13
SEBAHATTiN EKE
MUS-MERKEZ
187627 -MU$ Anadolu Li_sesi
MU$-MERKEZ-(187627)-MU$ Anadohr Lisesi
92,5
BA$VURU YAPABiLiR
14
GiYASETTiN AYDEMiR
MUS-VARTO
971330 -Ogretmen Evi ve Ak$ani Sanat Okulu
MUS-VART0-(971330)-0gretmen Evi ve Ak$am Sanat Okulu
84,12
BA$VURU YAPABiLiR_
15
FADIL YAL«;iN
MUS-MERKEZ
740646 -$ehit izzettin Polat ilkokulu
MUS-MERKEZ-(740646)-Si!hit izzettin POiat ilkokulu
90,12
BA$VURU YAPABiLiR
16
MAHMUT YILDIRIM
MUS-MERKEZ
747187 -MU$ Ozel_ Egitim Uy9ulama Merkezi I. Kademe
MUS-MERKEZ-(747187)-Mil$ OzeiEgitim Uygulama Merkezi I. Kademe
91,41
BA$VURU YAPABiLiR
17
ERKAN UMUL
MUS-MERKEZ
748254 -Krrkiiy $i!hit Zekeriya Yab Yablr Biilge Ortaokulu
MUS-MERKEZ-(748254)-Krrkiiy $i!hit Zekeriya Yab Yablr Biilge Ortaokulu
77
BA$WRU YAPABiLiR
18
NECDET BOZVEL
MUS-HASKOY
736091-100.Yrl Gazi Ortaokulu
MUS"HASKOY-(736091)-100.Yrl Gazi Or'taokulu·
91
BA$VURU YAPABiLiR
19
REMziTEPE
MUS-VARTO
736352 -Atatiirk Ortaokulu
MUS-VART0-(736352)-Atatiirk Ortaokulu
89,25
BA$VURU YAPABiLiR
MUS•BULANIK-(971329)-0gretmen Evi ve Ak$ani Sailat Okulu
90,37
BA$VURU YAPABiLiR
~Ogretmen Evi ve A.k$altl Sa nat Okulu
20
RESUL BULUT
1\otUS -BULANIK
97l329
21
IIIIEHMET SEVER
MUS-VARTO
747526 -Yabh Biilge Ortaokulu
MU$-VART0-(747526)-Yabh Biilge Ortaokulu
95
BA$VURU YAPABiLiR
22
MUHTESiM_ fA$
MUS-MERKEZ
716391 -Kryrk ilkokulu
MUS-MERKEZ-(716391)-Kryrk ilkokulu
89;27
BA$VURU YAPABiLiR
23
VELi YOLOGLU
MUS-VARTO
736348 -Cumhuriyet ilkokulu
MUS-VART0-(736348)-Cumhuriyet ilkokulu
80,72
BA$VURU YAPABiLiR
24
SEYiTHAN ALTAY
MUS-HASKOY
736297 -Yunus Emre Ortaokulu
MUS-HASKOY-(736297)-Yunus Emre Ortaokulu
90
BA$WRU YAPABil.iR
25
MEHMET ZAKiR ADANIR
MUS-MERKEZ
962356 -Aiparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MUS-MERKEZ-(962356)-Aiparslan Mesleld ve Teknik Anadolu Lisesi
96
BA$VURU YAPABiLiR
187652 -Alii Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MUS-MERKEZ-(187652)-Ahi Evran Mesleki ve Tekni_k Anadolu Lisesi
87
BA$VURU YAPABiLiR
26
ORHAN OZ«;ELiK
MUS-MERKEZ
27
ERDAL BOZKURT
MUS -MALAZGiRT
748334 -Aipar:slan Krz Ya~lr BOige Ortaokulu
28
HUSNi DENiZ
MUS -MERKEZ'
748262 -.1\lparslan Kr_z Yablr Biilge Ortaokulu
29
MEHMET SAiT TURAN
MUS-VARTO
746280 -Varto ilkokulu
MUS-VART0-(746280)-Varto ilkokulu
95,65
BA$VURU YAPABiLiR
30
FAHRETTiN «;EUK
MUS-KORKUT
307054 -Halk Egitim Merkezi
MUS-KORKUT-(307054)-Halk Egitim Merkezi
94,98
BA$VURU YAPABiLiR
31
SEBAHATTiN LALE
MUS-MERKEZ
720647 -Cumhuriyet Oitaokulu
MUS-MERKEZ-(720647)"Cumhuriyet Ortaokulu
84
BA$VURU YAP.I\BiLiR
MUS-MALAZGiRT-(748334)-Aiparslan Krz Yablr Biilge Ortaokulu
--
MUS-MERKEZ~(748262)-Aiparslan Krz Yablr Biilge Ortaokulu
--
93,5
BA$VURU YAPABiLiR
89
BA$VURU YAPABiLiR
-
-···-
-·-
--
l'-'
C_c,
I
32
ABDULSELAM ER
MU$·MERKEZ
33
ERHAN 5AYILGAN
34
FERiT $AVLUK
35
ENVER KIVAN(:
36
MENDUH ASTAN
327240 -Mu$ Mesleki Egitim Merkezi
MU$-MERKEZ-(327240)-Mu$ Mesleki Egitim MerkeZi
96,81
BA$VURU YAPABiLiR
MU$·MERKEZ
225384 -MU$ Rehberli,k ve Ara$brma Merj<ezi
MU$-MERKEZ-(225384)-MU$ Rehberlik ve Ara$brma Merkezi
97,39
BA$VURU YAPABiLiR
MU$-MERKEZ
721980 -Eko inpat Ortaokulu
MU$_-MERKEZ-(721980)-Eko inpat Ortaokulu
83
BA$VURU YAPABiLiR
MU$~MERKEZ
7358,35 -Hikmet Ulugbay Ortaokulu
MU$-MERKEZ-(73583S)-Hikmet Ulugbay Ortaokulli
MU$-MERKEZ
970651 -Erentiirk Oz $eker Anadolu Lisesi
MU$-MERKEZ-(970651)-Ereiltiirk Oz $eker Anadolu Lisesi
-
'
-
.
97
BA$VURU YAPABiLiR
97,75
BA$VURU YAPABiLiR
37
KADiM POLAT
MU$-VARTO
736883 -Hurriyet ilkokulu
MU$-VART0-(736883)-Huniyet Ilkokulu
84,27
BA$VURU YAPABiLiR
38
ADNANYOLCU
MU$"MERKEZ
735887 -Mercimekkale ilkokulu
MlJ$-MERKEZ-(735887)-Mercimekkale ilkokulu
82,45
BA$\'URU YAPABiLiR
39
YAKUP VAliA$
MU$-VARTO
736994 -M.Aiaf ErsoY ilkokulu
MO$-VART0-(736994)-M.Aiaf Ersoy ilkokulu
83,22
BA$VURU YAPABiLiR
744231 -Atatiirk ilkokulu
MU$"MERKEZ-(744231)-Ataturk ilkokulu
81,59
BA$VURU YAPABiLiR
40
RIFAT AKDENiZ
MU$-MERKEZ
41
GUN~UZ YILDIZ
MU$-MERKEZ
735848 -Yarpuzlu Ortaokulu
MU$-MERKEZ-(735848)-Yarpuzlu Ortaokulu
79,5
BA$VURU YAPABiLiR
42
MURATOZGEN
MU$ -MALAZGiRT
736448 -Atarurk ilkokulu
MU$-MALAZGiRT-(736448)-AtatUrk ilkokulu
84,67
BA$VURU YAPABiLiR
43
ABDULKERiM OZ(:ELiK
MU$-MERKEZ
187640 -Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MU$-MERKEZ-(187640)-Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
90
BA$VURU YAPABiLiR
--
-
-
-·
-
-
··--------
TASDiK OLUNUR
7=-
MetinAKSU
Milli Egitim Miidi.ir V.
-
-
Download

Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız.