ENFLASYON ORANLARI– 03.07.2014
TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar
üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti: %8,75).
TÜFE’de aylık en yüksek artış %1,72 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Yıllık olarak ise %13,22 ile
lokanta ve oteller en fazla artış gösteren grup oldu. Aylık en yüksek düşüş %1,25 ile giyim ve
ayakkabı grubunda gerçekleşti. TÜFE’de yıllık olarak yükseliş trendi bu ay kesildi. Ekim 2013
döneminden beridir sürekli yükseliş trendi gösteren TÜFE’de Haziran 2014’te bu trend kırılmış
görünmektedir.
Enerji hariç enflasyonda da yükseliş trendi bu dönem kırılmış görünmektedir. Kasım ayından
sonra sürekli yükseliş gösteren enerji hariç enflasyon, bu dönemde %9,98 gelerek bir önceki aya
göre düşüş göstermiş oldu. Enerji hariç enflasyon, son dört ayda olduğu gibi Haziran ayında da
TÜFE endeksinin üzerinde seyrediyor. Özel kapsamlı H ve I endeksleri de (çekirdek enflasyon)
yıllık olarak TÜFE’nin bir miktar üzerinde seyretmeye devam ediyor. H endeksi yıllık %10,17
arttı. I endeksi ise %9,65 artış gösterdi. Her iki endeks yıllık olarak TÜFE’nin üzerinde
seyrediyor. Önceki ayın verilerinde her iki endeksteki artış ivmesinin düştüğü eğilimi dikkat
çekmişti. Bu dönemde ise H endeksi bir önceki ay ile aynı seviyede gelirken I endeksi ise düşüş
göstermiştir.
ÜFE Haziran ayında %0,06 yükseldi. Yıllık ÜFE oranı ise Haziran ayında yıllık olarak %9,75’e
düşmüş oldu. ÜFE enflasyonu böylece 2014 yılının en düşük seviyesine gelmiş oldu. ÜFE’de aylık
bazda en yüksek artış %0,13 ile imalat sektöründe yaşanırken yıllık en yüksek artış ise %12,29
ile yine imalat sektöründe oldu.
TCMB’nin son enflasyon raporunda (2014-II) 2014 yılında enflasyon tahminini %70 olasılıkla
%6,4-8,8 arasında gerçekleşmesini beklerken, yılsonu hedefi olan orta nokta %7,6 olarak
belirlendi. Mevcut açıklanan TÜFE verileri ve Özel kapsamlı TÜFE enflasyon verilerinin düşüş
göstermiş olmasına karşın yine de TCMB’nin hedefi olan %7,6 orta hedefine ulaşılmasının kısa
vadede zor olacağına işaret ediyor. Özellikle özel kapsamlı TÜFE endekslerindeki yükseliş trendi
enflasyon hedefinde orta noktanın tutturulmasını zorlaştırıyor.
ENFLASYON ORANLARI ve BIST İLİŞKİSİ
TÜFE ve ÜFE arasındaki yıllık enflasyon farkları incelendiğinde, TÜFE’nin yıllık olarak ÜFE’den
yüksek olduğu ve farkı açtığı dönemlerde BIST’te orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerinin
oluştuğu görülüyor. Tam tersine farkın kapanarak yıllık olarak ÜFE’nin TÜFE oranları üzerine
çıktığı nokta da ise BIST’te düşüş trendi başlıyor ve negatif fark arttıkça düşüşler hızlanıyor.
Bunun en temel sebebi TÜFE ve ÜFE enflasyon oranları arasındaki farkın tüketici ve üretici
rantları arasında aktarıma neden olmasıdır. TÜFE’nin yüksek, ÜFE’nin düşük olduğu dönemlerde
üreticilerin maliyetleri daha düşük hızda artarken, tüketici fiyatları daha hızlı yükseldiği için
üreticilerin kar marjı daha yüksek olmaktadır. Bu da tüketici rantından, üretici rantına bir
aktarım sağlamaktadır. Ayrıca TÜFE enflasyonu Türkiye’de direkt iç taleple de alakalı
olduğundan TÜFE’nin ÜFE’den yüksek olması yurtiçi talebinde yüksek olduğunu işaret
etmektedir.
TÜFE-ÜFE farkı Ocak 2014’ten bu yanan negatif seyretmektedir. Şubat ayından bu yana ise bu
fark azalmakta olup Haziran enflasyon verilerinde ise -0,56 seviyesine kadar düşmüştür. Farkın
pozitif seviyede olması üretici rantı açısından olumludur. Bu fark negatif seviyede olsa da sıfıra
yaklaşıyor olması kısa vadede Borsa İstanbul açısından olumlu kabul edilebilir.
Yukarıdaki son grafikten de görülebileceği gibi TÜFE-ÜFE farkının sıfırın üzerinde olduğu
dönemlerde BIST’in uzun vadeli yükseliş trendinde olduğu spreadin zirve yapmasından sonra
düşüşe geçmesiyle BIST’te zirve oluşumu gerçekleşip düşüş trendinin başladığı görülmektedir.
Farkın azalarak tekrar sıfır altına inmesi ile (yani ÜFE’nin yıllık olarak TÜFE üzerinde seyrettiği
dönemlerde) ile birlikte ise BIST’te orta ve uzun vadeli düşüş trendlerinin oluştuğu görülüyor.
Başka bir ifadeyle BIST’te yükselen trendin teknik olarak aşağı kırıldığı görülüyor. Son gelen veri
sonrası TÜFE-ÜFE arasındaki yıllık farkın daralması pozitif olsa da endekste uzun vadeli yükseliş
trendinin tekrar başlaması için farkın pozitife dönmesi gerekir.
Kaynak: TÜİK & ASYA YATIRIM A.Ş.
TÜİK BÜLTENİ
Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2014
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,31 arttı
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, bir
önceki yılın aynı ayına göre %9,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,31 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %1,72 ile eğitim grubunda gerçekleşti
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %0,98, lokanta ve
otellerde %0,92, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,70, ulaştırmada %0,50 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Haziran ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,06 ile alkollü
içecekler ve tütün oldu.
Yıllık en fazla artış %13,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (%12,47), ulaştırma (%12,01), sağlık (%9,48), eğitim
(%9,28) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Aylık en yüksek artış %0,71 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)’de oldu
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek
artış %6,57 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %9,99 ile TR51
(Ankara) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,46 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)
bölgesinde gerçekleşti.
Haziran 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 68 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 247 maddenin
ortalama fiyatlarında artış, 117 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Haziran 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık %0,06 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,06, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %5,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,03 artış gösterdi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi değişim oranları (2003=100), 2013-2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100), 2013-2014
(Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları)
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,08 düşüş, imalat
sanayi sektöründe %0,13 artış, elektrik ve gaz sektöründe %0,68 düşüş ve su sektöründe %0,05 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve değişim oranları (2003=100), Haziran 2014
En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünleri sektöründe gerçekleşti
Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (%1,72), ağaç ve mantar
ürünleri (mobilya hariç) (%0,94), metal cevherleri (%0,94) alt sektörleridir. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri (%3,29), kağıt ve kağıt ürünleri (%-2,31) ve deri ve ilgili ürünler (%-0,99) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği
alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında en yüksek artış sermaye malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Haziran ayında en yüksek aylık artış sermaye mallarında, en yüksek
yıllık artış ise dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları (2003=100), Haziran 2014
UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan
yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir
ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu
raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan
yorumlar,
tavsiyeler
ve
diğer
bütün
bilgiler;
yatırım
danışmanlığı
kapsamında
değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde
yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya
Yatırım, raporların internet üzerinden e-mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı
gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına
gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

Enflasyon Verileri - 03 Temmuz 2014 Perşembe