Ed rne
Kırklarel
S nop
Bartın
Tek rdağ
Kastamonu
Zonguldak
İstanbul
Karabük
Düzce
Kocael
Yalova
Sakarya
Bolu
Amasya
Çankırı
Çorum
Çanakkale
Bursa
B lec k
Esk şeh r
ANKARA
Balıkes r
Yozgat
Kırıkkale
Kütahya
Kırşeh r
Man sa
Afyonkarah sar
Nevşeh r
Uşak
İzm r
Kayser
Aksaray
N ğde
Den zl
Aydın
Konya
Isparta
Burdur
Muğla
Karaman
Antalya
Adana
Mers n
Ed rne
Kırklarel
S nop
Bartın
Tek rdağ
Kastamonu
Zonguldak
İstanbul
Artv n
Samsun
Düzce
Kocael
Yalova
Sakarya
Ordu
Bolu
Amasya
Çankırı
Çorum
Çanakkale
Arda han
R ze
Karabük
Trabzon
G resun
Kars
Gümüşhane
Tokat
Bayburt
Bursa
Iğdır
B lec k
Erzurum
Esk şeh r
ANKARA
Balıkes r
Erz ncan
Yozgat
Kırıkkale
S vas
Kütahya
Tuncel
Kırşeh r
Man sa
Ağrı
B ngöl
Muş
Afyonkarah sar
Nevşeh r
Uşak
İzm r
Malatya
Aksaray
Den zl
S rt
D yarbakır
N ğde
Aydın
Batman
Adıyaman
Konya
Şırnak
Isparta
Kahramanmaraş
Burdur
Mard n
Muğla
Osman ye
Karaman
Antalya
Van
B tl s
Elazığ
Kayser
Adana
Şanlıurfa
Gaz an tep
Mers n
Kls
Hatay
Hakkar
Number of Company
Land Usage (1.000 hectare)
Download

2014 Sakarya Tanıtım Kitapçığı İngilizce