Federasyon Bülteni
Hollanda Türk Federasyon’un aylık etkinlik ve haber bülteni
Sayı: 21
Başsağlığı
Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve aziz milletimizi hüzne boğan
maden faciasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı
Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, yaralı
kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyoruz.
Yoğun katılımlı din bilgisi yarışması yapıldı
Hollanda Türk Federasyon’un hazırlayıp sunduğu ve Den Haag Türk İslam Kültür
Vakfı’nın ev sahipliğini yaptığı ezan okuma, Kuran-ı Kerim okuma ve din bilgisi
yarışması yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı teşkilatların bünyesinde eğitim gören 8 ile 14 yaş
arası öğrencilerin katıldığı yarışma büyük ilgi gördü.
Sunumunu Rotterdam Versaar teşkilatının din görevlisi Ensar Kalemli’nin yaptığı
program Amsterdam Mescid-i Aksa teşkilatının din görevlisi Musa Yıldız’ın Kuran-ı
Kerim tilaveti ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Jüri üyeliklerini Musa Yıldız, Meşrur Coşkun ve Muzaffer Ceylan’ın yaptığı
programın açılış konuşmasını Hollanda Türk Federasyon gençlik kolları başkanı
Ahmet Çömlekçi yaptı.
Ahmet Çömlekçi konuşmasında eğitimde dinin yerini ve Hollanda Türk
Federasyon’un her konuda olduğu gibi bu konuda da deneyim ve tecrübesiyle
üzerine düşen sorumluluğu laikiyle yerine getirdiğini dile getirerek ailelerin
çocuklarını huzur ve güven içerisinde HTF’ye her zaman olduğu gibi
yönlendirmelerinin faydalı bir davranış olacağını belirtti.
Yarışma bölümünde sırasıyla ezan okuma, Kuran-ı Kerim okuma ve dini bilgiler
yarışmaları yapıldı. Çok çekişmeli geçen bölümün sonunda en iyi ezan okuma
dalında Dordrecht Ayasofya Camii birinciliği, Amsterdam Mescid-i Aksa teşkilatı
ikinciliği ve Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı da üçüncü
sırayı aldılar.
Kuran-ı Kerim okumada ise Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı
birinciliği, Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ikinciliği ve
Dordrecht Ayasofya Camii üçüncülüğü elde ettiler.
Son olarak yapılan bilgi yarışmasında Dordrecht Ayasofya
Camii birinciliği, Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür
Merkezi ikinciliği ve Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı
üçüncülüğü aldılar.
Hollanda Türk Federasyon genel başkan yardımcısı ve hac
ve din işlerinden sorumlu Tuncay Bahtiyar’ın yapmış
olduğu kapanış konuşması sonrası dereceye giren
yarışmacılara ödülleri verildi. Ayrıyeten bütün
katılımcılara Hollanda Türk Federasyon tarafından
hediyeler takdim edildi.
www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Mayıs 2014
Bu sayıda
Atayurt, Anayurt ve Yeniyurt
II. Türk Gençlik Kurultayı Ankara’da
gerçekleşti
3 Mayış coşku ile kutlandı
Karabekir Paşa’nın kızı Hollanda Türk
Federasyon’u ziyaret etti
Hollanda Nogay Vakfı’ndan Türk
Dünyası’na ev sahipliği
Nijmegen Kadinsky College okulu
öğrencilerinden Ulu Cami ziyareti
Kübra Kadın Kolları’ndan Kutlu
Doğum Programı
Turanspor şampiyon
Amsterdam Mescidi Aksa Teşkilatı
13. Kongresi gerçekleşti
Federasyon Bülteni
KERMESE DAVET
30,31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kermese herkes davetlidir.
Yer: Rotterdam, Pijnackerplein
 Yemek çeşitleri
 Semazen gösterisi
 Mehteran Takımı
 Müzik gösterileri
 Mahalle yürüyüşü
 İkinci el pazarı
 Çocuk oyunları
 Gökkuşağı ilahi grubu
-2www.turkfederasyon.nl - [email protected]
 Ebru Sanatı Tanıtımı
Federasyon Bülteni
Atayurt, Anayurt ve Yeniyurt
Nereden nereye.
Tarihe baktığımızda atalarımız, ilk
Türkler, Orta Asya’da hayat
sürmekteydiler. Tanrı Dağları ve
Altay Dağları arasında sürülen bu
hayat sonradan Dünya´nın çeşitli
bölgelerine yayılacaktır. Çin
kaynakları Türkler´in milattan önce
ikibin yıllarında yaşadıklarından
bahseder. Yani bu demektir ki Türk
insanı dört bin seneden fazla hayat
sürmektedir. Türkler dünyadaki en
eski ve köklü milletlerden birisidir.
Türk tarihini Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulması ile ya da
Türklerin İslamiyet'i seçmeleri ile
başlatmak koskoca bir tarihi hiçe
saymaktır ve tamamen siyasi
amaçlıdır. Türk tarihi bir bütündür
ve çok büyük bir medeniyeti
kapsamaktadır. Atayurt olarak
kabul gören Orta Asya Türklerin
Dünya’ya yayılma alanlarıdır.
***
Atayurt’tan (Orta Asya) yer
yüzünün bir çok yerine Türk insanı
göç etmiştir. Büyük çapta gitmiş
oldukları yeri yurt edinmiş ve
orasını Anayurt olarak kabul
etmişlerdir. Bu Anayurt’un, Avrupa
Türk’ünün genel olarak gelmiş
olduğu yere baktığımızda, bir
tanesi de Anadolu’dur. Ve o
Anadolu ki tarihte adında Göktürk
Devleti sonrası Türk adının geçtiği
ikinci devlet olan şimdiki Türkiye
Cumhuriyeti içindedir.
Anadolu XI. asırdan itibaren
Türkleşmeye başlamıştır, 1071
Malazgirt savaşı bunu
tamamlamıştır. Bir gerçek vardır ki,
o da Anadolu’nun 1071 tarihinden
önce de Türklere yurtluk
yapmasıdır. Peçenekler Anadolu’ya
Malazgirt'ten önce
yerleşen Türkler´den bir örnektir.
artık katılım ve söz sahibi verme
mücadelesi içine girmişlerdir.
Kendi değerlerini koruyarak, belki
kendilerinin dahi farkında
olmamalarına rağmen bulunmuş
oldukları artık Yeniyurt’ta kalıcı
olmuşlardır.
***
Dünya tarihine Atayurt’ta göz açan
Türk, göç ile yeni Anayurt’lar ve
ondan sonra Yeniyurtlar
edinmişlerdir. Burada Yeniyurt
olarak kabul gören Avrupa, öyle
gözüküyor ki Türk insanının
buradan da zaman zaman göç
edeceğidir. Türk tarih boyunca hep
göç etmiştir ve tarih geleceğin
aynasıdır. Türk gittiği her yeri
kendine yurt edinmiştir.
İlk anda sırf iktisadi sebeplerle
başlayan Avrupa’ya göç her ne
kadar para kazanıp geri dönmek
niyeti olsa da, Avrupa’da bir büyük
Türk varlığının oluşmasına sebep
olmuştur. İşte bu varlık Turan
coğrafyasının dışında kalan ciddi
anlamda büyük yerleşik bir
topluluk varlığıdır.
Avrupa Türklüğü’nün, yani bizlerin
büyük çoğunluğu Türkiye’den
göçlerle oluşmuştur. İlk önce
ekonomik sebeplerle göç, ardından
ilk göçenlerin Türkiye’den aile
birleşimi için göçler ve sonradan
yapılan evlilikler ile yaşanan göçler.
Bu evlilikler devam ettirilen ve
oluşturulan yeni akrabalıklara
sebep olmuş ve Anavatan ile
ilişkilerde devamlılığı sağlamıştır.
Başta Almanya, Belçika, Fransa ve
Hollanda olmak üzere göçün yeni
adresi olan Avrupa’da artık Türk
insanı kalıcılık unsurunu almıştır.
Toplumda bir yer edinmiş ve büyük
çoğunluğu Anavatanı sadece bir
ziyaret ya da tatil yeri olarak
görmektedir.
Katılımcılık kazanılmıştır; siyasette,
ekonomide ve her türlü alanda
-3www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Şimdi ise hep beraber daha güzel
bir geleceği kucaklamak için
Yeniyurt’ta elli yıl boyunca nereden
nereye gelmişizi araştırmak
olmalıdır. Bulunduğumuz toplum
içinde gereken yerde miyiz? Daha
iyi yerler edinebilmek için neler
yapmalıyıza kafa yorup kendimize
yön çizmeliyiz.
HTF Genel Başkanı
Murat Gedik
Federasyon Bülteni
II. Türk Gençlik Kurultayı Ankara’da gerçekleşti
3 Mayıs Milliyetçiler gününde Ankara’da
II. Türk Gençlik Kurultayı, Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ev sahipliğinde
görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
Kurultay’ın 3 Mayıs Milliyetçiler gününde
düzenlenmiş olmasıyla Türklüğün sahipsiz
olmadığı bir kere daha dünyaya adeta
Türk’çe haykırıldı.
Türk gençliğinin umut ve heyecanını diri
tutmak; gençliğin ve ülkemizin
sorunlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi
milletimizle paylaşmak amacıyla, Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından,
2 Mayıs’ta Türk Gençlik Çalıştayı, 3
Mayıs’ta ise Türk Gençlik Kurultayı
başkent Ankara’da düzenlendi. İki gün
süren programa Türkiye’nin tüm illeri ve
Türk Dünyası’nın dört bir yanından yoğun
bir katılım oldu.
Türk gençliği için tam manasıyla aşı
niteliğinde olan bu programa Hollanda’yı
temsilen Avrupa Türk Konfederasyon’a
bağlı Hollanda Türk Federasyon adına
Abdurrahman Öztürk ve Ali Burak Türkeş
katıldılar. Türk Dünyası temsilcilerinin söz
aldığı Çalıştay’da katılan delegelerin
katkılarıyla ‘Avrupa ve Türklük’ konulu
Forum gerçekleştirildi. Forum’da
Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın
sorunları görüşülüp değerlendirildi.
Çalıştay’a katılan 200’ü aşkın lisans ve
üstü eğitim görmekte olan gençler uzman
moderatörlerin yönettiği dört oturumda,
dört başlık halinde sorunları analiz edip,
çözüm önerilerini sundular.
Oturum başlıkları:
Gençlik, Milli Kimlik ve Değerler



3 Mayıs Cumartesi günü ise Başbuğ
Alparslan Türkeş’in kabri başında edilen
duaların sonrasında ‘Türk Gençlik
Yürüyüşü’ 50 bin kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Yürüyüş çerçevesinde
Beştepe’den Anıtkabir’e geçildi.
Anıtkabir’de mozoleye çelenk
konulmasının ardından, ATA’ya selam
durulup İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir
ziyaretinin akabinde grup Kurultay’ın
gerçekleştirileceği Ankara Arena Spor
Salonu’na doğru hareket etti.
Türk Gençlik Kurultayı, MHP Genel
Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in,
çok sayıda siyasilerin ve Türk Dünyasından
temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti.
Gençlik, Bağımsızlık, Modernleşme Konserler ve Halk oyunlarının sergilendiği
Kurultay’da Ülkücüler kardeşlik mesajı
ve Demokrasi
Türk Gençliğinin Sosyo- Ekonomik verdiler. Yapılan konuşmaların ve verilen
mesajların ardından program hediye
Meseleleri
takdimi ile son buldu.
Küreselleşme, Emperyalizm ve
Milliyetçilik
-4www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Federasyon Bülteni
3 Mayış coşku ile kutlandı
Türk Milliyetçileri tarafından her yıl
kutlanan 3 Mayıs Hollanda’da Arnhem
Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve Eğitim
Merkezi’nin ev sahipliğinde kutlandı.
Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür
ve Eğitim Merkezi başkanı İbrahim
Günay’ın daveti üzerine programa
Hollanda Türk Federasyon genel başkanı
Murat Gedik ve çok sayıda misafir katıldı.
Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı ile başlayan
3 Mayıs programında Hollanda Türk
Federasyon genel başkanı yapmış olduğu
konuşmasında 3 Mayıs’ın öneminin yanı
sıra birlik ve beraberlikten bahsetti. Murat
Gedik: “Bazı arkadaşlarımız 3 Mayıs’ı bir
matem günü olarak kabul etmektedirler. 3
Mayıs matem değil bilakis azmin ve
dirilişin ta kendisidir. 3 Mayıs 1944 yılında
Türk Milliyetçileri Türkçülük – Turancılık
davasından hapse atılmış ve yıldırılmak
istenmişlerdir. Ve bu içeri atılanlar tam 1
yıl sonra, yani 3 Mayıs 1945 yılında 3
Mayıs’ı Bayram olarak ilan edip
zindanlarda ilkini kutlamışlardır. Bu diriliş
gününü bizler kutlarken kendimize ders
çıkarmamız lazım. Her şeyden evvel
birbirimizle kucaklaşıp her türlü ayrılıkçı
tohumları ayıklamamız lazım. İnsanımızı
sevmeme lüksümüz yok bizim, fakat
dünya görüşümüzden nemalanmak
isteyenleri de içimize almamamız lazım.
Belki etrafımız kalabalık görünür, fakat zor
günlerde her zaman olduğu gibi yine biz
bizi ancak biliriz. Bizlerin eli olmayan
hiçbir şeyde yokuz, teşkilatımız yapısı
dışında kimsenin istekleri için harekete
geçmeyiz. Gençliğimizin bilgi açısından
daha donanımlı olması için gereken ne
varsa yapmalıyız. Özellikle Atatürk ve
Alparslan Türkeş bey gibi büyüklerimizi
daha iyi araştırıp onlara layık olmamız
gerekmektedir. Başta Atsız bey olmak
üzere 3 Mayıs’ı bizlere bir diriliş günü
olarak armağan eden fikir adamlarını her
daim gündemde tutmamız lazımdır.”
Ozan Mehmet Alkır, Ozan Çelebi, Ozan
Cevat Ünal ve Gökhan Tekin’in sahne
aldığı kutlamalar marşlar ve şiirlerle
devam etti.
Program sonrası Arnhem Hoca Ahmed
Yesevi Türk Kültür ve Eğitim Merkezi
başkanı İbrahim Günay Hollanda Türk
Federasyon genel başkanı Murat Gedik’e
teşekkür plaketi hediye etti.
4 Mayıs Birinci Dünya Savaşı Ölülerini Anma
Arnhem Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültür Merkezi ve yerel kuruluşlar ortaklaşa bir anma programı düzenledi.
Ardından Arnhem’deki anıtın önüne çelenk konuldu
-5www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Federasyon Bülteni
Karabekir Paşa’nın kızı Hollanda Türk Federasyon’u ziyaret etti
Türk milletinin vermiş olduğu kurtuluş
mücadelesinde Doğu Cephesinin
Komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal
Karabekir ve Kazım Karabekir Vakfı
yöneticileri Hollanda Türk Federasyon
genel merkezini ziyaret ederek
Federasyon hakkında bilgi edindiler.
tarafından Amsterdam VU
Üniversitesi’nde ortaklaşa organize edilen
“Dünü Unutma ki, Yarına Hakkın Olsun”
adlı program için Hollanda’ya gelen Timsal
Karabekir Hollanda Türk Federasyon’u
ziyaretinde gündemde olan konular
hakkında da düşüncelerini dile getirdi.
Türk Akademik Öğrenciler ve Mezunlar
Birliği (TASA) ile Mürekkep Edebiyat Vakfı
Hollanda Türk Federasyon genel başkanı
Murat Gedik ve genel sekreter Erim
Uğurlu tarafından genel merkezde kabul
edilen Timsal hanım yapılan çalışmalar ile
ilgili memnuniyetlerini belirterek Türklük
için bu tür kurumların önemine değindi.
Timsal Karabekir’e Hollanda Türk
Federasyon genel başkanı Murat Gedik
plaket takdim edip, ziyaretten duyulan
memnuniyetlerini belirtmiş oldu.
-6www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Federasyon Bülteni
Hollanda Nogay Vakfı’ndan Türk Dünyası’na ev sahipliği
Hollanda Türk Federasyon tarafından
verilen Nevruz Yemeği ile bir araya gelen
Hollanda’daki Türk soylu kuruluşlar bu
sefer Hollanda Nogay Vakfı’nın ev
sahipliğinde bir araya geldiler.
Hollanda’nın Rotterdam şehrindeki
Hollanda Nogay Vakfı’nın binasında
Azerbaycan, Irak, Makedonya, Doğu
Türkistan ve Nogay Türklerinin yanı sıra
Hollanda Türk Federasyon yönetim kurulu vurgu yaparak bu beraberliğin devam
da bu programa katıldılar.
etme arzusunda olduklarını dile getirdiler.
Hollanda Nogay Vakfı başkanı Orhan
Türk soyluların buluşması Nogay
Demirci’nin yapmış olduğu açılış
Türklerine has olan “Kazan Böreği” ikramı
konuşmasından sonra Hollanda Nogay
ile son buldu.
Vakfı’nın genel koordinatörü Mehmet Can
Nogay tarihi ile ilgili katılımcılara bir
sunum gerçekleştirdi. Söz alan katılımcılar
ise bu tür bir araya gelmenin önemine
Nijmegen Kadinsky College okulu öğrencilerinden Ulu Cami ziyareti
Nijmegen Kandinsky College Okulu
öğrencileri 3 Nisan Perşembe günü 30
kişilik bir grup ile Amsterdam’daki Ulu
Cami’yi ve Tükem Ülkü Ocağı’nı ziyaret
ettiler.
Ziyaret esnasında burada yapılan
faaliyetler hakkında bilgi edinip, cami
hakkında bilgi aldılar. Ardından camiyi
gezen öğrenciler, bu esnada İslam ve
Müslümanlık hakkında sorular sordular.
Yöneltilen sorular cami
imamı ve dernek yöneticileri
tarafından yanıtlandı.
Ziyaretten memnun
kaldıklarını dile getiren gezi
organizatörleri, önümüzdeki
yıllarda başka öğrenci
grupları ile de Ulu Cami’yi
ziyaret etmek istediklerini
belirtip bunun için şimdiden
müsaade istediler.
Kübra Kadın Kolları’ndan Kutlu Doğum Programı
Alemlere rahmet, tüm insanlığa müjdeci
ve uyarıcı olarak gönderilen Peygamber
efendimiz Hz, Muhammed (s.a.v.)
Amsterdam Tükem Ülkü Ocağına bağlı
Kübra Kadın Kolları tarafından organize
edilen Kutlu Doğum programı ile anıldı.
Yaklaşık 400 bayanın katıldığı program
Hilal Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Bayanlar için hazırlanan bu programda
Kuran-ı Kerim okunup, ilahiler söylendi.
Ardından hocalar Peygamber efendimiz ve
Müslümanlık hakkında bir sunum verdiler.
Programa katılan bayanlar bu programın
gelecek yıllarda tekrarlanmasını istediler.
Program çıkışı katılan bayanlara Kübra
Kadın Kolları tarafından bir gül ve bir hadis
kitabı hediye edildi.
-7www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Federasyon Bülteni
Turanspor şampiyon
Hollanda Türk Federasyon Eindhoven
Turan Vakfı’nın gençleri ilk yıllarında
şampiyon oldular.
Uzun yıllar bünyesinde futbol takımı
olmayan Eindhoven Turan Vakfı 2013
yılında tekrar kurmuş olduğu futbol
takımı ile Cumartesi Amatör Liginde
2013 – 2014 sezonunu şampiyon olarak
bitirmiş oldu.
Caner Aytaş’ın teknik direktörlüğünü
yapmış olduğu Turanspor futbol takımı
Brabantia Futbol Kulübünün çatısı
altında bir takım olarak büyük bir beğeni
toplamıştır.
Eindhoven Turan Vakfı başkanı Alparslan
Güner şampiyonluk maçı sonrası
futbolcuları kutlayarak basına vermiş
olduğu demecinde hedeflerinin daima
ileri olması gerektiğini söylemiştir.
Alparslan Güner: “Uzun zaman ara
vermiş olduğumuz futbol takımımızı
sezon başlamadan tekrar kurup
gençlerimiz için bir faaliyeti tekrar
hayata geçirmiştik. İlk senede şampiyon
olmaları inşallah gelecek için yeni
güzellikleri beraberinde getirecektir.
Turanspor’umuzu kutlarken her daim
onların destekçisi olacağımızı da
belirtmek isterim.”
Amsterdam Mescidi Aksa Teşkilatı 13. Kongresi gerçekleşti
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı
Amsterdam Mescidi Aksa Teşkilatı 13.
kongresini 9 Mayıs Cuma akşamı teşkilat
salonunda gerçekleştirdi. Üyelerden ve
diğer teşkilatlardan yoğun katılımın
olduğu kongrede Yönetim Kurulu başkanı
Necmi Çelik tekrar seçildi.
Necmi Çelik ve Hollanda Türk Federasyon
Genel Başkanı Murat Gedik’in
konuşmasının ardından kongre bölümü
sona erdi. Kongre bölümünden sonra
Bozok Ülkü Ocağı’nın hazırlamış olduğu
müzik bölümü ile akşam son buldu.
-8www.turkfederasyon.nl - [email protected]
Download

Federasyon Bülteni - Hollanda Türk Federasyon