Kazanım: Faiz hesaplarını bilir.
5.
%15’den 3 yılda 1800TL faiz getirisi
sağlayan para ne kadardır?
A) 4000
B) 6000
1. Yakup amca 1200TL parasını %2’den 1 yıllık faizle
bankaya yatırıyor. 1 yıl sonunda kaç TL faiz alır?
A) 24
B) 48
C) 72
D) 108
2.
Naim bey 600TL’sini %5’ten 6 ay bankaya
yatırıyor. Naim bey kaç TL faiz alır?
B) 20
C) 30
D) 10000
6. 120000TL para kaç günde %9 dan 60TL faiz getirir?
A) 5
A) 15
C) 8000
B) 4
C) 3
D) 2
D) 45
7. Koray 800TL parasını aylık %1 faizle bankaya yatırırsa
2 yıllık kaç TL faiz alır?
3. 10000TL parayı %12’den 30 günlüğüne bankaya
yatıran Hakan beyin 30 gün sonunda toplam kaç TL’si
olur?
A) 11000
B) 10100
C) 10010
A) 108
C) 192
D) 216
D) 10001
8.
4. Zeliha hanım parasının
B) 144
2
’ini %20’den kalan
5
A) 60
Bir döviz bürosu nakit çekimlerde
aylık %4 faiz uyguluyor. Buna göre
döviz bürosundan 500TL çeken
Yakup 3 ayda kaç TL faiz öder?
B) 70
C) 80
D) 90
parasınıda %10’dan bankaya yatırıyor. 1 yıl sonunda
2940TL faiz alıyorsa bankaya yatırdığı para ne kadardır?
A) 14000
B) 16000
C) 18000
D) 21000
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
9.
A) 60900
60000TL paranın yarısını %5 faizle 4 aylığına
diğer yarısını da %7 faizle 8 aylığına bankaya
yatıran Naim amcanın bu süreler sonunda
toplam kaç TL parası olur?
B) 61900
C) 62900
13. 18000TL emekli ikramiyesi alan Kazım dede
ikramiyesini %3’ten 8 yıllığına bankaya yatırıyor. 8 yıl
sonra kaç TL parası olur?
A) 22000
10. Bankaya yıllık %21 faizle yatırılan bir miktar para kaç
gün sonra faiz ile birlikte 2142 TL olur?
I- Ana para verilirse problem çözülür.
II- Verilen bilgiler sorunun çözümü için yeterlidir.
III- Kaç ay bankada kaldığı verilirse problem çözülür.
IV- Alınan faiz miktarı verilirse problem çözülür.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri verilirse problem
çözülebilir?
B) I-II
C) I-II-III
C) 22430
D) 23320
D) 63000
14.
A) II-III-IV
B) 22320
Ali 4800TL’sini %10’dan bankaya
yatırdığında döviz kuruna göre 1 dolar
2 TL idi. Bir yıl sonra bankadaki parasını
çektiği gün ise dolar 2,2TL idi. Parasını
bankaya yatırmak yerine dolar alsaydı
kar zarar durumu ne olurdu?
A) 120TL daha fazla kazanırdı.
B) 100TL daha az kazanırdı.
C) 120TL daha az kazanırdı.
D) Her ikisinde de aynı oranda kazanır.
D) I-III-IV
15. 600TL %12 faizle 4 yılda kaç TL faiz getirir?
A) 288
11.
A) 200
800TL paranın bir kısmı yıllık %25
faiz ile 4 aylığına kalan kısmınıda
yıllık %30 faizle 6 aylığına bankaya
yatırılıyor ve toplam 100TL faiz
getiriyor ise %25’ten bankaya
yatırılan miktar kaç TL’dir?
B) 600
C) 300
D)500
12. 1400TL’nin %5’ten 3 yıllık faizi ile 600TL’nin %5’ten 4
yıllık faizi arasındaki fark kaç TL’dir?
A) 90
B) 100
C) 110
16.
A) 33
B) 256
C) 216
D) 180
1440TL %20 faizle 48 günde kaç TL
faiz getirir?
B) 35,2
C) 36
D) 38,4
17. 2880TL %6 faiz ile 24 ayda kaç TL faiz getirir?
D) 120
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Faiz hesaplarını bilir.