TAC KOLEJLERİNE HOŞGELDİNİZ
TAC ( TURKISH&AMERICAN COUNCIL ) Kolejleri’ nin diğer kolejlerden en belirgin farkı; Amerikan eğitim
standartlarını ülkemize getirerek öğrencilerine; ortaöğretim kademesinden itibaren ana dil seviyesinde İngilizce
öğretip, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında akademik başarıya odaklanarak, öğrencilerini iyi bir liseye ve
üniversiteye hazırlamayı ilke edinen bir kuruluş olmasıdır.
Okullarımızda deneyimli öğretmen kadrosu ile TEOG ve üniversite hazırlık dersleri hiçbir ekstra ücret alınmadan
yapılmakta olup, bu süreçte yoğun olarak ek çalışmalar ve bilgi kazanım sınavları uygulanmaktadır. Öğrenciler,
ödevlerinin büyük bir bölümünü kolejlerimizde ders öğretmenlerinin kontrolünde yapmakta olup, bu da öğrenmeyi
hızlandırmakta ve kalıcı hale getirmektedir. Öğrencilerimiz her şeyi okulda tamamladığı için hafta sonlarında ailesine,
sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerine zaman ayırabilmektedir.
Kolejlerimiz, Amerikan standartlarında verdiği eğitim ile öğrencilerinin yabancı dil, matematik, fen, spor ve sanata
ilgilerini canlandırarak bireysel farklılıklarını ortaya çıkartıp sevdiği mesleklere yönelmelerini sağlamaktadır. Hem
diğer ortaokul ve liselerle aynı diplomayı vermekte hem de bütün öğrencilerinin kendisini özel ve değerli
hissetmelerini sağlamaktadır. Kolejlerimizin temel hedefi, öğrencilerini donanımlı birer birey olarak yetiştirmek ve
onlara iyi bir kariyer için gerekli alt yapıyı hazırlamaktır. Öğrencilerimiz, okulumuzda bireysel olarak incelenmekte,
onlara kişisel yetenek ve öğrenme stillerine göre çalışma alışkanlığı kazandırılmaktadır.
Turkish American Council bir Amerikan Kültür Eğitim Kurumları markası olup, Dershane Dönüşüm Kolejleri
Projesi’nin okul adıdır.
KOLEJLERMİZİN DİĞER KOLEJLERE GÖRE AVANTAJLARI
1- Kolejimizde okuyan öğrenciler sınavlara hazırlık için herhangi bir dershane eğitimine ihtiyaç duymazlar.
Turkish American Council Temel Liseleri’ nde okuyan öğrencilerimiz sınavlara hazırlık dershanelerinin uyguladığı her
türlü programları zaten doğası gereği en iyi uygulayan kurumlardır. Bu kurumlarımız dershaneden koleje dönüşmüş
özünde dershaneciliği ve sınav hazırlığı olan kolejlerdir.
2- Kolejimizde okuyan öğrenciler anadilleri gibi İngilizce öğrenirler.
Turkish American Council dünyanın en büyük dil eğitim kuruluşlarından birisi olan Amerikan Kültür Eğitim Kurumları’
nın dershane dönüşüm lisesi markasıdır. Öğrencilerini dönüşüm liselerinden anadili gibi İngilizce öğretmeden ve bu
yabancı dil eğitimini uluslararası düzeyde belgelemeden mezun etmeme temel prensibine sahiptir. Öğrencilerimiz;
temel liselerimizi bitirdiklerinde aldıkları İngilizce Yeterlilik Belgesi ile uluslararası birçok üniversiteye İngilizce yeterlilik
sınavına girmeden başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca C1 yeterlilik belgemiz bütün Avrupa Birliği üyelerinde geçerli
İngilizce yeterlilik belgesidir.
3- Tac Kolejleri‘nden mezun olan öğrenciler hem Türkiye’de geçerli hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde
geçerli lise veya ortaokul diploması almaya hak kazanırlar.
*Kolejlerimizden mezun olan öğrencilerimiz yapmış olduğumuz uluslararası anlaşmalar ile hem Avrupa hem de
Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan diplomaya sahip olurlar.Turkish American Council öğrencilerinin
mezuniyetlerinde sınavsız olarak başvurabilecekleri Amerikan üniversitelerinin listesi ekte verilmiştir.
4- Tac Koleji’nde okuyan öğrenciler gerek sosyal gerekse sportif anlamda diğer kolejlerde okuyan öğrenciler ile
aynı kalitede eğitim alırlar.
Her ne kadar bir dönüşüm lisesinin fiziksel imkanları bir kampüs okuluna göre daha az gözüksede dönüşüm
kolejlerimizde bu ülkenin en güzel spor tesisleri ile anlaşma yapıyoruz. Öğrencilerimiz; tenisten basketbola,
atletizmden voleybola bu branşlara en uygun spor alanlarında en uzman yetiştiriciler tarafından yetiştiriliyorlar.
Turkish American Council Dönüşüm Okulları’nda öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri de okul bünyesinde yapılmaz,
tiyatro eğitimleri tiyatro kurslarında, dans eğitimleri dans okullarında verilir. Kısaca öğrenci sosyal aktiviteleri ve sportif
branşları dar bir alanda değil okulun sınırlı imkanlarından ziyade her branşın uzmanı olan kuruluşlardan alır. Sonuç
olarak dönüşüm kolejlerimiz büyük bir kampüs okulunun sunduğu her türlü imkanın belkide daha fazlasına sahiptir.
TAC KOLEJLERİ ORTAOKUL SINIFLARI
5. ve 6. sınıflar ;
TAC Kolejleri’ nin genel sınavlara hazırlık, diploma denkliği ve yabancı dil ağırlıklı eğitim standartlarına ilave
olarak ek dersler ile;
• Kitap okuma programı
• Münazara dersi
• Matematik uygulama dersleri
• Sosyal dayanışma projesi geliştirme programları
• Temel bilgileri anlama, verimli ders çalışma tekniklerini öğrenme programları
• Bilgi kazanım sınavları uygulanmaktadır.
7. sınıflar ;
TAC Kolejleri’ nin genel sınavlara hazırlık, diploma denkliği ve yabancı dil ağırlıklı eğitim standartlarına ilave
olarak ek dersler ile;
• 7. sınıf öğrencilerine MEB müfredatı programının yanında pek çok ek çalışma ile destek vermektedir.
• Okulumuzda her 7. sınıf öğrencisi bir TEOG hazırlık öğrencisi olarak görülmekte ve uygulanan çalışmalar TEOG
hazırlığı kapsamında yürütülmektedir.
• Öğrencilerimize Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 5. sınıf müfredatı tekrar edilmektedir. Ocak, Şubat, Mart, Nisan
aylarında 6. sınıf müfredatı tekrar edilmektedir.
• TEOG Bilgi Kazanım Sınavları uygulanmaktadır.
8.sınıflar ;
TAC Kolejleri’ nin genel sınavlara hazırlık, diploma denkliği ve yabancı dil ağırlıklı eğitim standartlarına ilave
olarak ek dersler ile;
• Eylül ayında yoğun TEOG hazırlık programı
• Konuları erken tamamlama
• Her hafta TEOG Bilgi Kazanım Sınavları
• Sınav sonuçlarının idareciler ve ders öğretmenleri tarafından konu analizi olarak incelenmesi, sınav sonuçlarına
göre haftalık konu eksikliklerini telafi etmeye yönelik uygulanan ek çalışmalar ve soru-çözüm saatleri.
• Kaliteli yayınlar
• Öğrenci ve velilere meslek seçme ve kariyer planlama seminerleri
• Lise tercih günleri
• Veli iletişim toplantıları
TAC KOLEJLERİ LİSE SINIFLARI
9 ve 10. Sınıflar ;
•
•
•
•
•
•
•
Yoğun İngilizce dersleri
Spor dersleri ve uygulamaları
Sosyal dayanışma projesi geliştirme programları
Temel bilgileri anlama, verimli ders çalışma tekniklerini öğrenme programları
Soru çözüm ek çalışmaları
Hafta sonu eksik tamamlama çalışmaları
Bilgi kazanım sınavları uygulanmaktadır.
11. Sınıflar ;
TAC Koleji 11. sınıf öğrencileri Milli Eğitim müfredatı programının yanında pek çok çalışmayla desteklenmektedir.
Okulumuzda her 11. sınıf öğrencisi bir üniversite hazırlık öğrencisi olarak görülmekte ve uygulanan çalışmalar
üniversite hazırlık kapsamında yürütülmektedir.
Öğrencilerimize,
• Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında 9.sınıf müfredatı tekrar edilmektedir.
• Ocak-Şubat-Mart- Nisan aylarında 10. sınıf müfredatı tekrar edilmektedir.
• 12. sınıf öğrencileri ile birlikte bilgi kazanım sınavlarına katılım
• Meslek seçimi ve hedef belirleme programları
• Hedeflenen mesleklerin başarılı isimleriyle buluşma toplantıları uygulanmaktadır.
12. Sınıflar ;
TAC Kolejleri’ nin lise eğitiminde öğrencilerine sunduğu Genel Eğitim Standartları’ na ilave olarak,
• Ağustos-Eylül aylarında yoğun olarak uygulanan üniversiteye hazırlık programları
• Ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden burs imkanı
• Konuları erken tamamlama
• Her hafta uygulanan bilgi kazanım sınavları
• Sınav sonuçlarının idareciler ve ders öğretmenleri tarafından konu analizli olarak incelenmesi
• Sınav sonuçlarına göre haftalık konu eksikliklerini telafi için uygulanan ek çalışmalar ve soru çözüm saatleri
• Sömestr tatilinde ilk hafta her gün deneme sınavı
• Kaliteli yayınlar
• Üniversitelerle işbirliği dahilinde öğrenci ve velilere meslek seçimi-kariyer planlama seminerleri
• Üniversite tanıtım ve tercih günleri
• Veli-öğretmen-idare işbirliği ve iletişim toplantıları gibi programlar uygulanmaktadır.
KOÇLUK SİSTEMİ (LIFECOACHING)
Turkish American Council Temel Dönüşüm Okulları’ndan her 48 öğrencinin onları takip eden, onlarla beraber
çalışan, ders programlarını izleyen, onlarla arkadaşlık yapan birer İngilizce öğretmeni vardır. İngilizce öğretmenlerinin
asli görevi bu 48 öğrencisinin sosyal hayatından ders hayatına takipçisi ve gözlemcisi olmaktır.
Öğrencilerin özellikle ergenlik çağıyla beraber hayatın sorunlarını, sorumluluklarını ve sınav hazırlık yükünü beraber
karşılayabilecekleri bir ağabey-abla rolünü üstlenen eğitim almış eğitim koçu çok önemlidir. Bu eğitim koçumuzun
aynı zamanda İngilizce öğretmeni olması öğrencilerimizin bu öğretmenle yapacağı dialoğun İngilizce olması
sebebiyle İngilizce öğrenmesini sağlayan bir hayatın olağan akışında ingilizce öğreten program oluşturmaktadır.
DİPLOMA DENKLİĞİ PROGRAMI
Turkish American Council Temel Dönüşüm Okulları mezunları ABD’nin resmi uzaktan öğrenim okullarında otomatik
olarak öğrencisi olurlar. Bu okulların ders programlarını kolejlerimiz bünyesindeki yardımcı öğretmenlerle beraber
tamamlarlar. Bu sayede ABD’nin resmi olarak kabul edilen Türkiye’de ki karşılığı açık öğretim olan bu okulları
tamamlayan öğrencilerimiz ABD’de ki lise ve üniversitelere hiç bir sınava girmeden ABD’de okul bitiren bir öğrenci
hangi haklara sahip ise o haklara sahip olarak mezun olurlar.
ULUSLARARASI GEÇERLİ DİL YETERLİLİK BELGESİ
Turkish American Council Temel Dönüşüm Okulları’nda ki dil eğitim programı ülkemizde ki bir çok kolejde olmayan
uluslararası denklik ve yeterlilik kalite belgesine sahiptir. Öğrencilerimiz resmi Avrupa Dil Pasaportu ve ABD’nin resmi
dil yeterlilik belgesi olan Linguafolio belgesini beraber alırlar. Bu sayede öğrencilerimiz yabancı dili iyi düzeyde
bildiklerini okulu bitirdikleri anda Avrupa Birliği ülkeleri bazında ve ABD’nin 39 eyaletinde resmi olarak belgelerler.
TAC Koleji Mezunlarımızın Mezun Olduklarında Sınavsız Başvuru Hakkı Elde Ettikleri
Üniversitelerden Bazıları ;
Brown University
Austin College
Truman State University
Harvard University
Boston University
Trinity University
Duke University
California State University
University Of Alabama
Stanford University
Clemson University
University Of Arizona
Johns Hopkins University
Colorado College
University Of California
Caltech University
Cornell University
University Of Cincinnati
Berkeley University
James Madison University
University Of Connecticut
University of Chicago
John Brown University
University Of Dallas
Rice University
Lawrence University
University Of Houston
University of Pennsylvania
Massachusetts Institute Of Technology
Willamette University
Cornell College
Maryland Institute College Of Art
Wittenberg University
Dartmouth College
Marquette University
St. Mary's College Of California
University of Connecticut
Drake University
Rhodes College
University of Kentucky
George Washington University
Rice University
University of Kansas
Harding University
Ripon College
Yale University
Illinois Institute Of Technology
Middlebury College
University of Michigan
Middlebury College
Mills College
University of Florida
Montana State University
Macalester College
University of Arizona
New York University
Marietta College
Colorado State University
Oklahoma State University
Marlboro College
University of Washington
Radford University
Agnes Scott College
University of Minessota
Seattle University
Albertson College
California Institute of Technology
Samford University
Alverno College
University of North Carolina
Stetson University
Brigham Young University
University of Notre Dame
Syracuse University
Colby College
Ayrıntılı Liste için ; www.tackoleji.com/tr/universiteler
Download

Şimdi indirin... Bilgi Kataloğu (PDF)