ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ
Yabancı Dil Sınavı
Başvuru Tarihi
06- 10 Ocak 2014
Yabancı Dil Sınavı
15 Ocak 2014
Başvuru Tarihi
06-20 Ocak 2014
Başvuru Yeri
Enstitüler Aydın Menderes Derslikleri (ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/Aydın)
Adayların http://www.adu.edu.tr/lisansustu adresinden vesikalık fotoğraf ile ön başvurularını yaparak istenen belgelerle
birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar mülâkat tarihinden sonra üç gün içerisinde
http://www.adu.edu.tr adresinde ana sayfada duyurulacaktır.
Mülâkat Tarihi ve Saati
DOKTORA : 21 Ocak 2014 saat 14.00
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Fizik, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşke,
Aytepe/Aydın
Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,
Zootekni Anabilim Dalları Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi, Çakmar/Aydın
Mülâkat Tarihi ve Saati
YÜKSEK LİSANS (Tezli/Tezsiz İkinci Öğretim): 21 Ocak 2014 Saat: 10.00
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Biyoloji, Kimya Anabilim Dalları Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/Aydın
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aydın Menderes Derslikleri Binası ADÜ Merkez Yerleşkesi,
Aytepe/Aydın
Başvuruda İstenilen
Belgeler
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Anabilim Dalları Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi Çakmar/Aydın
1) Lisans diplomasının aslı / Yüksek Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
(yurtdışı mezunları için denklik belgesi),
2) Lisans not ortalaması* ve not dökümü,

Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam
not üzerinden en az 60 puan olması (Sosyal Bilimler Enstitüsü hariç),
 Doktora programlarına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 4
üzerinden en az 3 veya muadili puan, Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az 75 puan ve
hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not
ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
3) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavın sonuç belgesi,
 Yüksek Lisans programlarına başvurularda ALES’den en az 55 puan almış olması (Tezsiz
Yüksek Lisans programları hariç),
 Doktora programlarına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların veya hazırlık sınıfları
hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte mezunlarının başvurularında ALES’ten en az 55 puan,
lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.
4) ÜDS, KPDS, YDS sonuç belgesi,


Yüksek Lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı isteyen anabilim dalları için
ÜDS, KPDS, YDS’den en az 40 puan veya eş değeri bir yabancı dil sınavından buna denk
bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı
dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından muaf
olmak için en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
Doktora programlarına başvurularda ÜDS, KPDS, YDS’den 55 puan veya eş değeri bir
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekmektedir.
5) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7) Adli sicil kaydı belgesi.
Kesin Kayıtta verilmesi
gereken belgeler
1) Lisans diplomasının aslı / Yüksek Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
(yurtdışı mezunları için denklik belgesi),
2) Lisans not ortalaması* ve not dökümü,

Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam
not üzerinden en az 60 puan olması (Sosyal Bilimler Enstitüsü hariç),
 Doktora programlarına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 4
üzerinden en az 3 veya muadili puan, Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az 75 puan ve
hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not
ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
3) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavın sonuç belgesi,
 Yüksek Lisans programlarına başvurularda ALES’den en az 55 puan almış olması (Tezsiz
Yüksek Lisans programları hariç),
 Doktora programlarına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların veya hazırlık sınıfları
hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte mezunlarının başvurularında ALES’ten en az 55 puan,
lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 puan almış olmaları gerekmektedir.
4) ÜDS, KPDS,YDS sonuç belgesi,

Yüksek Lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı isteyen anabilim dalları için
ÜDS veya KPDS’den en az 40 puan veya eş değeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir
puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil
yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan, hazırlık sınıfından muaf
olmak için en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
 Doktora programlarına başvurularda ÜDS, KPDS, YDS’den 55 puan veya eş değeri bir
yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmaları gerekmektedir.
5) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
7) 2 adet fotoğraf,
8) Adli sicil kaydı belgesi,
9) 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ait ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı için
öğrenim ücreti dekontu.
Kesin Kayıt, II. Öğretim
Öğrenim ücreti Yatırma,
Ders Kaydı Yaptırma
Tarihi
Kesin Kayıt Yeri
Doktora Programı ve Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz İkinci Öğretim) : 21-31 Ocak 2014
Enstitüler Aydın Menderes Derslikleri (ADÜ Merkez Yerleşke, Aytepe/AYDIN)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda
belirtilen kontenjanlara öğrenci alınacaktır.
KONTENJAN
Program Adı
Program Türü
T.C.
SAY / EA
1
-
-
Yok
SAY/EA
6
-
-
Yok
Yabancı
Yatay
Geçiş
Yabancı Dil
Şartı
Puan
Türü
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Yüksek Lisans (Tezli)
Başvuru Koşulları: Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü/Alt Programı mezunu olmak
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Yüksek Lisans (Tezli)
Başvuru Koşulları: -Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü/Alt Programı mezunu olmak - Entomoloij alanı için 3, Fitopatoloji alanı için 3
Biyoloji
Biyoloji
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
5
-
-
Yok
4
2
2
Yok
Başvuru Koşulları: -Fen- veya Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Fizik
Fizik
Kimya
Doktora
SAY
Kimya
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
4
-
-
Yok
16
8
2
Yok
16
-
2
Yok
Başvuru Koşulları: -Fen veya Fen Edebiyat Fakülteleri Kimya Bölümü lisans mezunu olmak
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
Başvuru Koşulları: - Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmak.
- ALES' ten en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak. (Eğitim dili İngilizce)
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans (Tezsiz İkinci Öğr.)
SAY
Başvuru Koşulları: - Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmak.
- ALES puanı istenmiyor.
Makine Mühendisliği
Doktora
SAY
3
-
Yok
-
Başvuru Koşulları: - Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinin yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
- Yüksek Lisans mezunları için ALES' ten en az 55 puan almış olmak.
- Lisans mezunları için ALES' ten en az 80 puan almış olmak.
- Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.
Tarım Makinaları
Tarım Makinaları
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
4
-
Tarım Makinaları
Doktora
SAY
3
-
SAY / EA
4
-
Yok
-
Yok
-
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Yüksek Lisans (Tezli)
-
Yok
-
Var
Başvuru Koşulları: Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü/Alt Programı veya Biyosistem Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Doktora
SAY / EA
2
-
Başvuru Koşulları: Tarımsal Yapılar ve Sulama anabilim dalında veya Biyosistem Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
5
-
1
Yok
Doktora
SAY
1
-
-
Var
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY
3
-
-
Yok
Başvuru Koşulları: -Ziraat Fakültesi mezunu olmak.
Tarla Bitkileri
Başvuru Koşulları: -Ziraat Fakültesi mezunu olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Başvuru Koşulları: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü veya Toprak Alt Programından mezun olmak
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Doktora
SAY
1
-
Var
-
Başvuru Koşulları: Yüksek Lisansı Toprak/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme anabilin dalında yapmış olmak
Zootekni
Zootekni
Yüksek Lisans (Tezli)
SAY / EA
6
1
-
Yok
SAY / EA
4
1
-
Var
Başvuru Koşulları: Ziraat Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak
Zootekni
Doktora
Başvuru Koşulları: Zootekni anabilim dalı mezunu olmak
Download

adnan menderes üniversitesi rektörlüğü fen bilimleri enstitüsü 2013