aylık bülten
Eylül 2014
Duyurular
aylık bülten
Türk Toraks Derneği’nin Değerli Üyeleri, Sevgili Meslektaşlarımız,
Uluslararası derneklerle akciğer sağlığı alanında yaptığımız işbirliği çalışmalarında bir
diğer değerli bir adımı sizlerle paylaşmaktan mutluyuz.
Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve derneğimiz arasında yapılan anlaşma gereğince
üyelerimiz 20 euro gibi çok düşük bir bedelle ERS’ye tam üye olabileceklerdir. Tam
üyeliğin tüm haklarından yararlanılabilecek, tüm yayınlarına erişilebileceklerdir. Bu
uygulama için ERS’ nin öne sürdüğü tek koşul Türk Toraks Derneği üyeliğidir. Üyemiz olmayan değerli meslektaşlarımız için ise yapılması gereken tek şey TTD üyesi
olmaktır.
Dileyen üyelerimizin, ERS bir yıllık üyelik ücretleri bu yıl derneğimiz tarafından karşılanacaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey internet sayfamıza girip üyelik formunuzu güncellemenizdir. Ulusal akciğer sağlığı alanında yapılacak ve uluslararası alana
taşınacak bilimsel çalışmalarda üyelerimize katkı sunabilmekten gurur duyuyoruz.
Uzun bir süreç sonunda gelinen bu noktada geçmişten bugüne emeği geçen tüm
değerli hocalarımıza, üyelerimize içten teşekkür ve saygılarımızı ifade ediyoruz.
Anlaşmanın, 8 Eylül tarihinde Münih, Almanya’da ERS kongresi sırasında imzalandığını bilgilerinize sunarız.
Sevgi ve saygılarımızla,
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu
Türk Toraks Derneği
www.toraks.org.tr
Eylül
2014
aylık bülten
Eylül
Değerli Türk Toraks Derneği Üyeleri,
Güncel mesleki haberleri, literatür, toplantı bilgilerini ve mesleki sorun-çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla, 15 Nisan 1999’da [email protected] platformumuz kuruldu. Bu dönemde, Türk Toraks Derneği (TTD) üyelerinin tümüne, yılın
her günü ulaşmayı ve iletişim ağında aktif rol almayı hedefliyoruz. Platforma henüz
üye olmamış TTD üyelerini, toraksyahoogroup üyeliğine davet ediyoruz. Üye olan
meslektaşlarımızın ise, yakın çalışma arkadaşlarını bu yönde motive etmesini bekliyoruz. Üyelik başvuru için, sadece [email protected] adresine
mail atarak, açılan pencereye adınızı soyadınızı ve mesleğinizi yazmanız yeterlidir.
Fikirleriniz, paylaşımınız bizim için önemlidir.
Selam ve sevgilerimizle,
Toraks Yahoo Grup Moderatörleri
Dr. Feyza Erkan
Dr. Zühal Karakurt
Değerli Üyelerimiz,
8 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da TTD 12. Genel Kurulumuz sırasında, Dernek
tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişikliğe gidilmişti. İl Dernekler Müdürlüğü
tarafından onaylanan tüzüğümüzün son haline http://www.toraks.org.tr/page.
aspx?menu=17 linkinden ulaşabilirsiniz.
Tüzüğümüzde yer alana yönergeler ile ilgili çalışmalarımızı iki ay içinde gerçekleştirecek olup, sizleri bilgilendiriyor olacağız.
Sevgi ve saygılarımızla,
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına
Dr. Arzu Yorgancıoğlu
TTD Genel Başkanı
2014
aylık bülten
Eylül
2014
aylık bülten
TTD
Çocuk Göğüs
Hastalıkları
Çalışma Grubu
PEDİATRİK TORAKSTA
KLİNİSYENLER İÇİN RADYOLOJİ
SEMPOZYUMU
Pediatrist radyologdan ne bekler + Radyolog pediatristten ne ister ?
Normal akciğer grafisi, toraks bilgisayarlı tomografisi, usg, mri.
Pediatrik toraks hastalıkları: Pediatrik göğüs klinisyeni ve pediatrik toraks radyolojisti gözüyle
Sık görülen, az görülen ve özel hastalıkları yönüyle Pediatrik Toraksta Klinik-O-Radyoloji
Pediatrik Toraksta Girişimsel, 3D-R ve Sanal Bronkoskopi
Pediatrik Toraks Radyolojisinde İleri Yöntemler ve Gelecek Teknolojiler
ve son söz……. «Türkülerle Türkülerde Hekimlik»
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
[email protected]
Sempozyum Sekreteri
Doç. Dr. Özge YILMAZ
[email protected]
Tarih
: 30 Kasım 2014
Saat
: 08:30-17:30
Yer
: Best Western Otel Konak / İZMİR
Bu sempozyum, Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Eylül
2014
v
Ağustos
ayı
Aktiviteleri
aylık bülten
Değerli Meslektaşlarımız,
14-16 Ağustos 2014 tarihlerinde Brezilya’nın Bahia eyaletinin Salvador Şehrinde yapılan 9. GARD Genel Kurulu, 110 aktif katılımcı; çeşitli organizasyon (WHO, GINA, ARIA,
GOLD, NIH …), ülke, dernek (ATS, ERS, EAACI, INTERASTMA), dergi, endüstri temsilcileri ve Brezilya’dan gözlemcilerin katılımı ile gerçekleşti.
Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Dünya Sağlık Örgütü GARD Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, ‘AIRWAYS-ICPs - How to translate into PHC in Turkey’ ve ‘Scaling up GARD
country activities’ başlıklı 2 konuşma gerçekleştirdi. Dr. Bilun Gemicioğlu Türk Toraks
Derneği GARD Temsilcisi ve GARD Türkiye Koordinatör Yardımcısı olarak son bir yılda
Türkiye’de, 58 paydaş ile iş birliğinde gerçekleşen toplantı, etkinlikler, yayın ve raporları örnek vererek ‘Leading a countrywide partnership for the prevention and control
of chronic diseases’ başlıklı konuşmasını yaptı.
Yeni hedeflerin, yöntemlerin ve etkinliklerin tartışıldığı toplantıda, Türkiye olarak her
türlü zor ortama rağmen pek çok ülkenin örnek gösterdiği bir çalışmayı gerçekleştiren önceki dönem ve şu anki GARD Türkiye yürütme kuruluna, tüm çalışma grubu
üyelerine, il temsilcilerine, çeşitli etkinlik katılımcılarına, GARD Türkiye’nin katkı sağlayan tüm paydaşlarına ve çalışmayı 2008’den bu yana birlikte yürüttüğümüz T.C. Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı’na ve Dünya Sağlık Örgütü GARD’ın
ülkemizdeki diğer üyesi Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’ndeki hocalarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.
Sevgi ve saygılarımızla
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu
Türk Toraks Derneği
www.toraks.org.tr
Eylül
2014
aylık bülten
Eylül
Değerli Türk Toraks Derneği Üyeleri,
Merkez Yönetim Kurulu olarak, aylık olağan toplantımızı 23 Ağustos’ta İstanbul’da
gerçekleştirdik. Toplantımız sanal konferanslar ve e-posta trafiği ile yoğunluğunu azaltmaya çabaladığımız halde yine soluk soluğa yetişebildiğimiz bir gündem ile yüklüydü.
MYK tarafından alınmış kararlar ve bugüne dek planlananlar üzerinden Dr. Arzu Yorgancıoğlu panoramik bir değerlendirmede bulundu. Öncelikle, Dr. Füsun Topçu, Dr.
Göksel Altınışık ve Dr. Sibel Atış Naycı ile hazırlıkları hızla süren ulusal kongre sürecimizi
dikkatle ve şevkle değerlendirdik. Güzel bir program ile karşılaşacağımız anlaşılıyor. Dr.
Fuat Kalyoncu, güncellenmiş il temsilciler listesi ve planlamalarını, Dr. Zühal Karakurt
şubelerimizin eylem, etkinlik takvimlerini kurul ile paylaştı. Dr. Benan Müsellim tarafından çalışma grupları faaliyet raporları, Dr. Oğuz Kılınç tarafından konsepti yenilenerek
yola koyulan ‘Okul ‘’süreci gelişmeleri aktarıldı. Dr. Bülent Karadağ uluslararası partnerlerimizle mevcut durum ve yaklaşan ERS hazırlıklarına ilişkin durumu sundu. Dr. Güngör Ateş, mali süreçlerle ilgili bilgilendirmede bulunurken, Dr. Levent Akyıldız web ve
bülten cephesinde yapılan ve yapılmakta olanları paylaştı. Dr. Sedat Altın tarafından
düzenleyicileri arasında yer aldığımız Göğüs hastaneleri çalıştay süreci değerlendirmesi yapılırken, Dr. Salih Topçu göğüs cerrahi perspektifinden kongre ve işleyişe dönük
yaklaşımlar sundu. Elbette fotoğraf kareleri ile tarihe not düşerek... Dr. Celalettin Yılmaz,
asistan üyelerimizle kurduğu temaslar ve planlamaları MYK ile paylaştı.
Sevgi ve selamlarımızla,
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu
2014
Eylül
Aktiviteleri
aylık bülten
Eylül
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirme yoluyla genel
hastane haline getirilmesi kararı TTD’nin de desteklediği bir platformun gösterdiği
yoğun çaba sonucu iptal edilmiştir. Bu konuda emeği geçen ve destek veren herkesi
kutlarız.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Akkoçlu DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne
atanmıştır. Sayın Hocamızı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.
“Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi” ve “TTD Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları
Çalışma Grubu” etkinliği olarak 27 Eylül 2014 tarihinde, Manisa Anemon Otelinde,
saat 10:00-14:00 arasında, “Soma’dan Ne Öğrendik? (Göğüs Hastalıkları Uzmanları,
İşyeri Hekimleri, Sağlık Çalışanları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğitim
Ve Tartışma Platformu)” konulu toplantı düzenlenecektir.
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği tarafından, TTD İzmir Şubesi aktif üyelerinden biri olan
ve yakın zamanda kaybettiğimiz Op. Dr. Ahmet Önen anısına 26 Eylül 2014 tarihinde İzmir Best Western Otel’de “Pulmoner Nodüle Güncel Yaklaşım” konulu toplantı
düzenlenecektir.
Yeni dönemde TTD İzmir Şubesinin İl temsilcileri, Uşak: Dr. Aysel Acar Ünlü, İzmir:
Dr. Tolga Öz, Manisa: Dr. Nurhan Karadeniz, Denizli: Dr. Neşe Dursunoğlu, Aydın: Dr.
Mehmet Polatlı, Muğla: Dr. Ali Diker, Şube Uzman Temsilcisi: Dr. Funda Elmas, Asistan temsilcisi olarak ise Dr Aysu Aktaş görev yapacaklardır.
Saygılarımızla
Dr. Aylin Özgen Alpaydın
TTD İzmir Şube Sekreteri
2014
aylık bülten
Eylül
2014
Türk Toraks Derneği
GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞUBESİ
EYLÜL AYI BİLİMSEL PROGRAMI
STE Etkinlik Kodu: 2014.STE.STEK06.195
Tarih: 26/09/2014 Cuma
Yer: Hilton Diyarbakır Oteli
18.30: Açılış, beklentilerin alınması, üye-dernek ilişkileri
18:45-19:45: Olgularlarla Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
a. Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV (40 dak.).
Dr. Zühal Karakurt
b. Hipoksemik Solunum Yetmezliğinde NIMV (20 dak).
Dr. Begüm Ergan
20:00: Akşam Yemeği
aylık bülten
Eylül
2014
Türk Toraks Derneği
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
ÇUKUROVA ŞUBESİ
EYLÜL AYI BİLİMSEL PROGRAMI
TARİH: 27/09/2014 Cumartesi
YER: Mersin Altınorfoz Oteli
15:30 -16:30: Açılış
2014-2015 dönem programının sunulması, tartışılması.
16:30 -17:00: Kahve Arası
17:00 -18:00: Konferans
OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sibel Atış Naycı, Dr. Nursel Dikmen
KONUŞMACI: Dr. Ali Kocabaş
Güncel Bilgiler Işığında KOAH
18:00: Kapanış
19:00: Akşam Yemeği
aylık bülten
Eylül
2014
aylık bülten
Eylül
2014
27 Eylül 2014 tarihinde Türk Toraks Derneği İzmir Şube ve Çevresel Mesleki Akciğer
Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Soma’dan Ne Öğrendik?” konulu
etkinliğine katkı sağlayan, değerli oturum başkanlarımız ve konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Tarih: 27 Eylül 2014
Yer: Anemon Otel / Manisa
aylık bülten
Eylül
2014
Oturum Başkanı
Dr. Ayşın Şakar Coşkun, Dr. Yavuz Yavlucu
10.00–10.10Tanışma
10.10–10.30
Ön Değerlendirme
10.30–11.00
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
Kavramının Doğuşu
Kömür Madenlerinde Akut İnhalasyon
Hasarlarına Yönelik Olarak Alınacak
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Dr. Alp Ergör,
İzmir - Dokuz Eylül
Üniversitesi
11.00–11.30 Kömür Madenlerinde Akut İnhalasyon
Hasarları ve Nedenleri
Dr. Fatma Evyapan,
Denizli- Pamukkale
Üniversitesi
11.30–11.40
Serbest Kürsü
11.40-12.00
Kahve Arası
12.00-12.20
Kömür Madenlerinde İşyeri Hekiminin Dr. Arif Müezzinoğlu,
Akut İnhalasyon Hasarına Karşı Alınacak İşyeri Hekimi
Koruyucu Önlemler ve İzlemdeki Rolü
12.20-12.40
Koruyucu Maske Kullanımı,
Maskelerin Kalite Ve Kontrolü
Dr. Peri Arbak,
Düzce Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi
12.40-13.00
Hiperbarik Oksijen tedavisi,
ne zaman, neden, nasıl?
Dr. Oğuz Yalçın
13.00–13.10
Serbest Kürsü
13.10–13.30
Son Değerlendirme ve Kapanış
13.30
Öğle Yemeği
Kutlamalar
aylık bülten
Eylül
2014
Değerli Üyelerimiz,
Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hayati Bilgiç hocamızın
tümamiralliğe yükseldiğini ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı olduğunu büyük
bir mutlulukla öğrendik. TTD camiası olarak kendisini içtenlikle kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyor, saygılarımızı iletiyoruz.
TTD Merkez Yönetim Kurulu
Teşekkür
aylık bülten
Değerli Üyelerimiz,
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirme yoluyla genel hastane haline getirilmesi kararının yapılan değerlendirmeler sonrasında iptal edildiğini
mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanenin A-I Dal Grubunda müstakil hastane
statüsünde, 440 yatakla hizmete devam etmesinin değerli bir kazanım olduğunu
düşünüyoruz. Karar sürecinin yeniden değerlendirilmesi açısından emek veren tüm
üyelerimize, kurumlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,
Türk Toraks Derneği
Değerli Türk Toraks Derneği Üyeleri,
Sevgili Meslektaşlarımız,
Sizlerle daha önce paylaştığımız üzere, tüzüğümüz 04.08.2014 tarihinde TC Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Tüzükte (http://www.toraks.org.tr/page.aspx?menu=17) belirtilen yönergelerin ivedilikle
hazırlanması bakımından MYK üyeleri ve Tüzük Komisyonu üyelerinin katılımı ile
28.8.2014’de genel merkezimizde buluştuk. Temel nitelikleri belirlenen ve hızla hayata geçirilmesi planlanan yönergelerimizi yetkili kurullarımızla müzakere ederek kısa
sürede web’de paylaşacağız. Arkasında bir yılı aşkın yoğun bir görüşme, değerlendirme, toplantı, yazışma trafiğinin
ardından güncellenmiş olan tüzük
münasebetiyle, tüzük komisyonunda görev alan Dr. Ertürk Erdinç, Dr.
Ülkü Bayındır, Dr. Ali Kocabaş, Dr.
Haluk Türktaş, Dr. Sedat Altın, Dr.
Arzu Yorgancıoğlu, Dr. Şule Akçay, Dr. Zühal Karakurt, Dr. Ender
Levent, Dr.Levent Akyıldız ve Dr.
Adem Yılmaz’a verdikleri emek
için teşekkür ederiz.
Türk Toraks Derneği
Eylül
2014
aylık bülten
Eylül
2014
Ülkemizde son Zorunlu Hizmet kuralarında ataması yapılan 12 göğüs uzmanıyla toplam aktif çalışan göğüs hastalıkları uzman sayısının 1.878 olduğunu, Sağlık Bakanlığı
kurumlarında 1.234 uzman arkadaşımızın çalışmasına karşın üniversitelerimizde 296,
özel kurumlarda ise 348 uzmanımızın hizmet ettiğini,
Branşımızda çalışan uzman hekimlerimizin %67’sinin kadın olduğunu, bunun her yıl
emekli olan erkek göğüsçüler nedeniyle kadın hakimiyetinin her geçen yıl arttığını
ve kadın hekim oranındaki sıralamada 8. branşın alanımız olduğunu,
Halen ülkemizde göğüs hastalıkları uzman hekimlerinin takibinde olan hasta sayısının 4.341.925 olduğu ve bu yıl 106.249 yeni hasta eklendiğini ve buna karşın 57.888
hastamızı bir yıl içinde kaybettiğimizi,
2. ve 3. Basamak hastanelerimizde Göğüs hastası poliklinik sayısının 24.133.985 olmasına karşın, aile hekimliği sistemiyle birlikte toplam poliklinik sayısının 30.645.466
olduğunu, bu hastaların 9.224.972’sini (%30) göğüs hastalıkları uzmanları, %21’ini aile
hekimlerinin diğerlerini ise göğüs cerrahisi, dahiliye, kardiyoloji, KBB ve nörolog-psikiyatr gibi diğer branşları tarafından muayene edildiğini (daha doğrusu reçetelerinin
yazıldığını),
Tüm hekimlerde;
• Bir kişiye yılda yazılan reçete sayısı: 4,4
• Bir kişiye yılda yazılan ilaç kutu sayısı: 11
• Reçete başına yazılan ilaç kutu sayısı: 2,5
aylık bülten
Eylül
Ülkemizde ölümlerin yaklaşık %16,2’si solunum sistemi kaynaklı olup, %70’e yakınının
erkek olduğunu, 2013’te 57.888 kişinin solunum sistemi hastalığı nedeniyle kaybedildiğini ve de bunların da
Tablo-1 2013 yılı solunum sistemi kaynaklı ve tüm ölümlerin cinsiyet kıyası
UHS-10 Kodu Ölüm nedeni (UHS-10)
2013
ToplamErkek Kadın
357 581 196 709 160 824
Tüm nedenler A15-A19,B90Tüberküloz
580
402
(% 69,3)
178
(%30,7)
C34
Bronş / akciğerin kötü huylu tümörü
22 158
19 001
3 157
(%85,8)(%14,2)
J00-J99
Solunum sistemi hastalıkları
35 150
21 077
(% 60)
TOPLAM SOLUNUM SİSTEMİ ÖLÜMLERİ 57 888
40 480 17 408
(% 69,9) (% 30,1)
14 073
(% 40)
Tüberküloz ve akciğer kanserinden ölümlerde erkek hakimiyeti göze çarparken, Solunum sistemi hastalıklarında, KOAH dışında erkek kadın oranı birbirine yakın olup,
sadece astıma bağlı ölümlerin %60’a yakınının kadın olduğunu,
Tablo-2 Solunum sistemi hastalıklarından ölümlerin alt analizi
Ölüm nedeni 2013 UHS-10 Kodu
UHS-10 Kodu
J00-J11
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip
J10-J11Grip
Toplam Erkek
137
65
Kadın
72
10152 49
J12-J18
Pnömoni
6 631
3 505
3 126
J40-J47
Kronik alt solunum yolu hastalıkları
23 769 15 007
8 762
J40-J44,J47
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
21 870 14 240 7 630
ve bronşiektazi
(% 65,1) (% 34,9)
J45-J46
Astım
1 899 767
1 132
(% 40,4) (% 59,6)
J48-J99
Diğer solunum sistemi hastalıkları
4 512
2 448
2 064
2014
aylık bülten
Eylül
2009 yılına göre 2013 yılı ölümlerinin 15 yaş üstünde %28 artış göstermesine karşın,
aynı yaş grubunda pnömoniye bağlı ölümlerin %140 arttığını,
Solunum sistemi ölümlerinin tüm ölümlere göre oranlandığında en sık olan illerin
Ardahan (%15,9), Bartın (%15,3), Zonguldak (%15,2), Kilis (%13) ve Kastamonu (%13)
olup akciğer kanserinin oransal olarak en sık olduğu illerimiz Edirne (%8,7), Kırklareli
(% 8,5), İzmir (%8,5), İstanbul (%7,7) ve Çanakkale (%7,7) olduğunu,
15 yaş üstü Nüfusumuz Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2013’te 57.730.685
kişi olduğunu, bunun 2023’te %15 artış göstererek 66.392.770’e ulaşacağını biliyor
musunuz?
ERKEKKADINTOPLAM
2013
28 752 270
28 978 415
57 730 685
2023
32 990 133
33 402 637
66 392 770
Buna karşın halen 2013 yılı sonu itibariyle yıllık göğüs hastalıkları poliklinik sayısının her yıl %15 artış gösterdiğini ve 2013’te 9.224.972 adet olan poliklinik sayısının
2023’te 25.000.000’a ulaşacağını biliyor musunuz? Ancak, göğüs hastalıkları uzman
sayısının ise, sadece %40 artış göstererek 2300’lere ulaşacağını, halen 1 göğüs hastalıkları uzmanına günlük 24 poliklinik düşerken 2023’te bu rakamın iki katını geçerek
50 hastaya çıkacağını biliyor musunuz?
2014
aylık bülten
Eylül
2014
Kongre dili İngilizcedir. İlk gün yapılacak olan BAL kursu ve tüm oturumlarda simültane çeviri olacaktır.
Download

Bültene Ulaşmak İçin Tıklayınız.