“ İSMEK’İN USTALARI ”
S A N AT I M I Z
YA Ş A M I M I Z
İ S M E K M İ N YAT Ü R S A N ATÇ I L A R I S E R G İ S İ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
İSMEK MİNYATÜR SANATÇILARI SERGİSİ
24-30 Mayıs 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi
Başkan’ dan
dırmış sanatkârlar da, adı gizli kalmış nice sanatkâr da,
yetiştiği topraklardan beslenerek binbir emekle eserlerini
ortaya koymuştur. Bir çini deseni veya tezhip motifi, tek
bir çizgiyle çok şey anlatan derin manaları haiz bir elif ve
daha nicesi, hep aşkla ve şevkle çekilen zahmetin rahmeti
olmuştur.
Sanatta kullanılan her türlü tekniğin geçmişten günümüze
büyük üstatlarla taşındığı ve geliştiği günümüz sanat anlayışı artık birçok soruya farklı açılardan bakmaya başlamıştır.
Minyatür, Osmanlı nakkaş hanelerinde yeniden şekillenen
diğer gelenekli sanatların içersinde her geçen yüzyıl önemini arttırarak yer almaya başlamıştır. Osmanlı döneminde
de sıklıkla bir zümrenin hayat şeklini yansıtmak için kullanılan minyatür, yıllar içinde her yerinin hayatla dolduğu bir
sanat haline gelmiştir.
İSMEK, 1996 yılından beri ücretsiz sanat ve meslek eğitimi
vermekte, pek çoğu unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı
ve de özellikle geleneksel sanatlarımızı İstanbullulara sevdirmektedir. Usta öğretici ve kursiyerlerimiz, binbir emekle
ürettikleri değerli eserleri, düzenlenen sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunmaktadır. Bu yıl birbirinden kıymetli
eserlerin yer alacağı on farklı sergimizi “İSMEK’in Ustaları”
adı altında gerçekleştiriyoruz.
Değerli Sanatseverler,
İnsan olarak iyiye, güzele, maddi ve manevi her türlü zenginliğe ulaşmak için çalışmak, emek vermekle yükümlüyüz. Atalarımız, istediğimiz bir şeyi elde etmek için çalışıp
çabalamanın önemine dikkat çekerken “zahmetsiz rahmet
olmaz” demişlerdir. Emek verip elde ettiğimiz, emeğimizle
ürettiğimiz şey, niteliği ve niceliği ne olursa olsun, başka
her şeyden daha kıymetlidir. Bizim de İstanbul sevdamız,
bu şehre verdiğimiz emekten, halkına hizmetten kaynaklanmaktadır.
Anadolu topraklarında filizlenip yeşeren ve kültürümüzün
ayrılmaz parçası olan sanatlarla üretilmiş eserlerin hiçbiri
zahmetsiz, emeksiz vücuda gelmemiştir. İsmini tarihe yaz-
İSMEK Minyatür Zümre Başkanı Taner Alakuş ve minyatür
usta öğreticilerinin çalışmalarından oluşan “Sanatımız Yaşamımız” isimli sergi de bunlardan biri. Elinizdeki bu albümde, Osmanlı nakkaşhanelerinde altın devrini yaşayan, gelenekli sanatlarımız içinde her dönem önemi daha da artan
minyatür sanatının birbirinden güzel örnekleri yer alıyor.
Albümdeki eserlerin ve daha pek çoğunun yer alacağı “Sanatımız Yaşamımız” adlı sergi, isminin aksine siz sanatseverlere çok büyük dünyalar açan minyatür sanatının renkli
dünyasına götürecek.
Sanatla güzelleşen bir gelecek dileklerimle…
Nakkaşlar insanları izlemiş ve onları her haliyle kağıda
dökmeye çalışmıştır. Bir kedinin sessiz uykusu, asırlık bir
kulenin ve caminin heybetini o küçük çizgilerle yansıtmayı
başarmıştır. Görebilmek için eserin en yakınına kadar girdiğiniz balığın, aslında ne kadar neşeli olduğunu fark etiğinizde siz de gülümsüyorsanız artık minyatür de hayatın
içinde ve sizinledir…
Sanatımız Yaşamımız
Sanat dünyaya bakışımızı belirleyen en önemli unsurlardan
biridir. Evrene çıplak gözle bakmamızı sağlayan bazen de
evreni tozpembeye bulayan koca bir gözlük… İlk çağlardan bu yana sınırları ve zamanı olmayan sanat, sanatçının
kendisini ifade etmesinin bir başka şekli olarak çıkar karşımıza ve sanatçı ölümsüzlüğün bir başka kapısını aralamıştır artık… Ölümsüz eser sonsuza dek insanlığın gözü
önünde duracaktır.
İnsanoğlu yüzyıllardır sanatın her türlüsünü kullanarak
dünyaya ve insanlığa bakarak keşfetme arzusuyla anlamaya çalışmıştır. Bazen doğayı bazen mutluluğu ve bazen de
hüznü anlatan sanatçılar kendi uçsuz bucaksız hayallerini
ve geçmişlerini insanlıkla paylaşmıştır. Sanatçının bazen
devasa boyutlarda bazen de ufacık boyutlardaki bir eseri
hayatınızın bir köşesinden sizi yakalayıverir.
Seyrine daldığınız bu sanat, küçük mü küçük ve sade bir
süsleme sanatı iken insan ruhunda ne kadar dev adımlarla
ilerlediğini fark edeceksiniz. Nitekim Minyatür sanatı koca
bir sanat zincirinin bir parçası ve gelenekli sanatların hür
kanatlı kırlangıcı…Yaşamımızın en büyük parçası, dünyaya
ya bakışımız, evreni güzelleştirme aracımız ve evreni algılama biçimimizdir. Kısaca ‘sanatımız, yaşamımız’dır.
İSMEK sayesinde sanatımızı kursiyerlerimizle paylaştığımız
gibi, bu sergi ile de eserlerimizi İstanbullu sanatseverlerle
paylaşıyoruz.
İSMEK usta öğreticileri olarak ortaya koyduğumuz ‘Sanatımız Yaşamımız’ isimli sergimizi, siz değerli sanatseverlere
ulaştırmamızı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
ve kurumumuz İSMEK’e teşekkür ederiz.
Taner ALAKUŞ / İSMEK Minyatür Zümre Başkanı
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Taner ALAKUŞ
Taner ALAKUŞ
6
7
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Taner ALAKUŞ
Taner ALAKUŞ - Nargile
8
9
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Taner ALAKUŞ
Taner ALAKUŞ
10
11
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA Hat: Aydın ERGÜN
Dilek YERLİKAYA - Sazyolu’nda
12
13
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 1
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 2
14
15
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 3
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 4
16
17
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 5
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 6
18
19
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - İstanbul Panorama 7
Dilek YERLİKAYA - İstanbul
20
21
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Terazi
Dilek YERLİKAYA - Terbiyeci
22
23
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Muhabbet
Dilek YERLİKAYA - Muhabbet
24
25
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Sultan
Ayşe TAK
26
27
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Ayşe TAK
Ayşe TAK
28
29
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
30
31
Ayşe TAK
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Ayşe TAK
Yasemin AKYOL
32
33
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Leyla ARLI
34
35
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI
Leyla ARLI
36
37
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI
38
39
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Berrin ÇAKIN GÜÇ - Gün Gece
Berrin ÇAKIN GÜÇ - Fatih
40
41
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Leyla ARLI
42
43
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
44
45
Yasemin AKYOL
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI
Muzaffer ÇOLAKKADI
46
47
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Leyla ARLI
Muzaffer ÇOLAKKADI - Levhalar 1
48
49
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI - Levhalar 2
Muzaffer ÇOLAKKADI - Levhalar 3
50
51
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI - Levhalar 4
Muzaffer ÇOLAKKADI - Levhalar 5
52
53
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Muzaffer ÇOLAKKADI
Yasemin AKYOL
54
55
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Yasemin AKYOL
Dilek YERLİKAYA - Ejderler
56
57
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Yasemin AKYOL
Yasemin AKYOL
58
59
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Dörtlük 1
Dilek YERLİKAYA - Dörtlük 2
60
61
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Dörtlük 3
Dilek YERLİKAYA - Dörtlük 4
62
63
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Melekler 1
Dilek YERLİKAYA - Melekler 2
64
65
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
SANATIMIZ YAŞAMIMIZ
Dilek YERLİKAYA - Melekler 3
66
67
Download

Sanatımız Yaşamımız - İsmek - İstanbul Büyükşehir Belediyesi