ASTEK SMS ORJİNATÖR FORMU
GÜNEYDOĞU YAPI KOOP.4.KISIM B/3 BLOK MEVSĠM APT.K:6 NO:24 BAĞLAR /DĠYARBAKIR
adresinde bulunan şirketiniz ile aşağıda bilgileri yer alan firmamın abonelik sözleşmesini
kapsamaktadır. www.asteksms.com sitenizde bulunan abonelik sözleşmesini tüm maddelerini
ve eklerini okudum ve tüm şartlarını kabul ediyorum ayrıca aşağıda kullanacağım
orjinatör(Gönderici Adı) isimlerinin ve göndereceğim tüm mesajların sorumluluğunun
firmama ait olduğunu onaylıyorum.
ORJİNATÖRLER(GÖNDERİCİ ADLARI)
12345Not: En az 3 ve en fazla 11 karakter olmalı.
678910-
Firma Adı
: ……………………………………………………………..
Firma Yetkilisi
: ……………………………………………………………...
Firma Adresi
: ………………………………………………………………
Tel / Fax
: ………………………………………………………………
Ek:
Ġmza / Kaşe
1-Kimlik Fotokopisi
2-Vergi Levhası
Download

ASTEK SMS ORJİNATÖR FORMU