ERDEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2014 YILI ARALIK AYI ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEME İCAP NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
İCAPCI ASIL HEKİM
GÖREV YERİ
01.12.2014 Yakup KÖSE
Alata ASM
02.12.2014 Aynur ACIÖZ
Arpaçbahşiş ASM
03.12.2014 Özlem ŞAHİN
Alata ASM
04.12.2014 Erdal Erkin ÇAM
Kocahasanlı ASM
05.12.2014 Deniz SOY
Alata ASM
06.12.2014 Mustafa OTURAKÇIOĞLU Alata ASM
07.12.2014 M.Yaşar KARABACAK
Alata ASM
08.12.2014 Sedat DOLAR
Alata ASM
09.12.2014 Adnan ERDOĞAN
Tömük ASM
10.12.2014 Ali Duran YÜCESAN
Tömük ASM
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
Ömer ASLAN
Metin GÜL
Ali SERİN
Aygül GEDİK GÖÇER
Alpaslan KILIÇ
Mehmet SÜRER
Mehmet SEYREK
Sultan ŞENSOY
Asım GÜRSOY
Cengizhan PEKTAŞ
Ali ASLAN
Yeşim SELÇUK
Figen GÜNEŞ
Mahmut ÖZAYDIN
İ.Sedat DEVİREN
Selçuk DOĞAN
Recep DÖLEK
Ömer YILDIZ
Hava AKBULUT
Necdet GÜNEŞ
Meva YASTI
Toros ASM
Alata ASM
Toros ASM
Koyuncu ASM
Koyuncu ASM
Kargıpınarı ASM
Kumkuyu ASM
Toros ASM
Toros ASM
Kocahasanlı ASM
Elvalı ASM
Koyuncu ASM
Kargıpınarı ASM
Limonlu ASM
Kargıpınarı ASM
Koyuncu ASM
Erdemli T.S.M
Alata ASM
Kızkalesi ASM
Çeşmeli ASM
Toros ASM
CEP TELEFONU İCAPÇI ASIL HEKİM ADRESLERİ
İCAPÇI YEDEK HEKİM
CEP TELEFONU
İCAPÇI YEDEK HEKİM ADRESLERİ
Aynur ACIÖZ
Özlem ŞAHİN
Erdal Erkin ÇAM
Deniz SOY
Mustafa OTURAKÇIOĞLU
M.Yaşar KARABACAK
Sedat DOLAR
Adnan ERDOĞAN
Ali Duran YÜCESAN
Ömer ASLAN
Metin GÜL
Ali SERİN
Mehmet SÜRER
Alpaslan KILIÇ
Mehmet SÜRER
Mehmet SEYREK
Sultan ŞENSOY
Asım GÜRSOY
Cengizhan PEKTAŞ
Ali ASLAN
Yeşim SELÇUK
Figen GÜNEŞ
Mahmut ÖZAYDIN
İ.Sedat DEVİREN
Selçuk DOĞAN
Recep DÖLEK
Ömer YILDIZ
Hava AKBULUT
Necdet GÜNEŞ
Meva YASTI
Turgut TOKER
NOT: 19.01.2013 Tarih ve 28533 Sayılı ''Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin'' 16.maddesinin 4. fıkrasındaki ilgili hükümlerine göre Erdemli
Toplum Sağlığı Merkezince hazırlanmış olup, aynı maddenin 1. fıkrası '' Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık
kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.'' denilmektedir. Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen ölümlerde, ölüm belgesi bölgenin aile hekimi tarafından
verilir.İcap Nöbetleri Mesai Günleri 17:00 de başlar,Ertesi gün Sabah 08:00 de Sona erer.Hafta Sonraları ve diğer resmi tatil günlarinde sabah 08:00 de başlar,ertesi gün sabah 08:00 de sona
erer.Arife günleri ve resmi tatilin başladığı,günlerde saat 13:00 de başlar Ertesi gün Sabak 08:00 de sona erer.(Dini bayramlar ve Cumhuriyet Bayramı)İcap nöbeti olan hekim ve yedek icapçı
hekim, İl sınırlarını terk etmeden göreve çağırıldığında makul bir zamanda icap görevinde olabilecekleri bir mesafede bulunmaları gerekmektedir. Uygun mesafedeki ölüm vakalarında araç
desteği imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır. Nöbetçi hekim nöbetinde yanında boş ölüm belgesi bulundurmak zorundadır.
ONAYLAYAN
Dr.Mehmet Emin TÜZÜN
T.S.M Sorumlu Hekimi
Download

erdemli toplum sağlığı merkezi 2014 yılı aralık ayı ölüm belgesi