Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.27.ARG1.2014/1085-14640
Risk Analizi Çalışmaları
Ankara, 09/07/2014
SİRKÜLER (İ / 2014)
Sayın Üyemiz,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen yazıda, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında ürünlerin
piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye
uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli
olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım
uygulanmasından sorumlu oldukları belirtilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
sorumluluk alanında bulunan 13 adet üst ürün grubu altında yaklaşık 1500 ürünün piyasa
gözetimi ve denetimi işlemleri Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
faaliyet alanında yer almaktadır.
2015 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilecek risk ürünlerinin en
isabetli şekilde tespit edilmesi açısından üyelerimizden gelecek bildirimler önem arz
etmektedir.
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında
bulunan ürünlere ilgili Müdürlüğün internet sitesinde “Dokümanlar” başlığı altında bulunan
“Ürün Listeleri” bölümünden ya da http://sug.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?
catID=5471&moduleID=6&Ing=tr linki aracılığı ile ulaşmak mümkündür.
Bu bağlamda 2015 yılı riskli ürün listesine alınarak denetlenmesine öncelik verilmesi
gerektiğini düşündüğünüz ürünlerin 14 Temmuz 2014 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılmasını
rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Gizem Kargın - Uzman Yardımcısı
Sekreterya: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40(pbx) Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected]
WEB : www.oaib.org.tr / www.turkishhvacindustry.com
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (09.07.2014 15:47:19)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:650156318201479144028
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:650156318201479144028. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Sayı: TİM.OAİB.27.ARG1.2014/1085