GALVANİZ SAC GÖVDELİ, MEMBRANLI, TAŞINABİLİR, SİLİNDİRİK, İÇME SUYU DEPOSU
ŞARTNAMESİ
1. Depo gövdesi galvanizli sac malzemeden Yüklenici tarafından belirlenen şekilde
yapılacaktır. Depo gövdesi dıştan müdahaleye izin vermeyecek şekilde içten cıvata
uygulaması ile üzerine yivler açılmış kolonlar üzerine birleştirilecektir.
2. Tavan sacı olarak ondüle kesitli galvaniz sac kullanılacaktır. Tavan sacı akıntı yapacak
şekilde eğimli olacaktır.
3. Depo dış cephesinin standart rengi galvaniz kaplamalı çeliğin tabii rengidir.
4. Depo imalatında kullanılan profil malzemeler galvaniz kaplı olacaktır.
5. Depo imalatında kullanılan bağlantı elemanları galvaniz kaplı olacaktır.
6. Depo, Döküş borusunun depo girişi ve Üst savak borusunun depo çıkışı hazırlanmış
olarak teslim edilecektir. (Depo giriş borusu , Üst savak borusu vb. aksamları işveren
tarafından yapılacaktır.)
7. Depoya ait bütün montaj işleri Yükleniciye ait olacaktır.
8. Depoda su seviyesinin dışarıdan görülebilmesi için şeffaf seviye borusu olacaktır.
9. Deponun üzerine kenara olabildiğince yakın bir yere temizlik, kontrol vb. gibi işler için
yetişkin birinin girebileceği şekilde paslanmaz çelikten mamül, açılır, kapanır,
menteşeli, kilitli kapak konulacaktır.
10. Depo içinde ve dışında merdiven olacaktır. Dış merdiven galvaniz kaplı olacaktır. Depo
içi merdiven paslanmaz çelikten imal edilecektir.
11. Deponun çatı sacı ile yan duvarlar arasında sızdırmazlık uygun malzeme kullanılarak
sağlanacaktır.
12. Deponun katodik korumasını sağlamak üzere depoya korozyon önleyici magnezyum
anot eklenecektir.
13. Depo, kolayca demonte edilebilir karakterde imal edilecek, istenilen yere götürülüp
yeniden monte edilebilir nitelikte olacaktır. Deponun ilk montajı Yükleniciye ait
olacaktır.
14. Membran malzemesi Sağlık Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca verilmiş
Gıdaya Uygunluk Belgesini haiz olacaktır. Membran, PVC malzemeden imal
edilecektir. Membran, suyu %100 tutacak, depodan hiç sıvı kaçağı olmayacaktır.
Membran, depolama şartlarının gerektirdiği mekanik özelliklere sahip olacaktır.
15. Depo tabanına, membran ile beton zemin arasına, teması önleyecek şekilde yumuşak
malzeme serilecektir.
16. Deponun teslim süresi sipariş onayından itibaren 4 haftadır. Zemin, siparişten itibaren
10 gün içerisinde hazırlanıp Yükleniciye işyeri teslimi yapılacaktır. İşyeri teslimindeki
gecikmeler işin teslim süresine eklenecektir.
17. Hava ve zemin şartlarının uygun olmaması, tabii afetler gibi çalışmayı engelleyici
mücbir sebeplerden dolayı işin teslim süresinde meydana gelebilecek gecikmeler
Yüklenicinin sorumluluğunda değildir.
18. Depo, imalat ve montaj hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamında olacaktır.
Download

1. Depo gövdesi galvanizli sac malzemeden Yüklenici tarafından