EDEB. FAK. SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat
09.00–09.50
10.00-10.50
I.Sınıf
D
II. Sınıf
D
III. Sınıf
IV. Sınıf
Psikolojiye giriş-II
Yrd. Doç. Dr. Murat Boysan
26
Eğitim psikolojisi
Öğr. Gör. Tahsin Uzun
27
Çağdaş sos. Teorileri-II 30
Yrd. Doç. Birgül Koçak
Sos. Bil. Temel kav.-II
Yrd. Doç. Aytaç Yıldız
27
Din sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. M. Zeki
Duman
30
Kent Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Suvat Parin
Tüketim Sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Zeki
27
25
Toplumsal tarih-II
Prof. Dr. M. Ruhi Köse
30
D
PAZARTESİ
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
26
15.00-15.50
8.00-8.50
Türk dili edebiyatı-II
Öğr. Gör. Necati Kıymaz
26
9.00-9.50
10.00-10.50
Atatürk ilk. Ink. Tar.-II
Yrd. Doç. Dr. Güneş Şahin
26
Felsefeye giriş-II
Yrd. Doç. Dr Eren Rızvanoğlu
26
İktisada Giriş-II
Yrd. Doç. Dr Meryem Samrkaş
26
Psik. Danışmanlık ve reh.
Yrd. Doç. Dr. Murat
Boysan
30
SALI
11.00-11.50
13.00-13.50
Klasik mantık-II
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Eyim
14.00-14.50
15.00-15.50
08:00–08:50
27
9.00–09.50
Eğitim ve Toplum-II
Prof. Dr. M. Ruhi Köse
Modern Mantık-II
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Eyim
ÇARŞAMBA
11.00-11.50
13.00-13.50
Modern mantık-II
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Eyim
27
10.00-10.50
Sosyolojik Çözümleme-II
Yrd. Doç Dr. Suvat Parin
25
30
30
Siyaset Felsefesi
Doç. Dr. Hasan Çiçek
26
Küreselleşme sosyolojisi
Yrd. Doç. Dr. M. Zeki
30
14.00-14.50
Çağdaş felsefe kuramları
Yrd. Doç. Dr. Eren
Rızvanoğlu
27
Türkiye’de Sos. Düşünce
II
Yrd. Doç. Aytaç Yıldız
30
15.00-15.50
08:00-08:50
Bilgisayara Giriş-II
30
26
9.00-9.50
Sos. Bil. Araş. Yöntem.-II 27
Prof. Dr. M. Ruhi Köse
Sosyal Değişme
Birgül Koçak
10.00-10.50
PERŞEMBE
11.00-11.50
13.00-13.50
Bilim Felsefesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Eyim
14.00-14.50
15.00-15.50
8.00-8.50
İngilizce –II
Öğr. Gör. Zeki Edis
26
9.00-9.50
Sos, bil. İstatistik- II
Doç. Dr. Eray Çelik
27
27
Toplumsal Alan Çal.
Yrd. Doç. Dr. Suvat
Parin
27
10.00-10.50
CUMA
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
Sosyolojiye giriş-II
Yrd. Doç. Aytaç Yıldız
26
15.00-15.50
16:00:16:50
Prof. Dr. M. Ruhi köse
Bölüm başkanı
Download

yüzüncü yıl üniversitesi fen-edebiyat fakültesi ingiliz dili ve edebiyatı