İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitimde Önceliğiniz…
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 – 2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
HAZİRAN 2014 – ESENYURT / İSTANBUL
1
ÖNSÖZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun
Sevgili Öğrenci Adayları;
Yüksekokulumuz; Üniversitemiz bünyesinde, ülkemizdeki spor yöneticiliği alanında ihtiyaç duyulan
bilgiyi araştırmak, yenilemek ve eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.
Spor yöneticiliği alanında; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile sizleri, akademik ve
fiziki altyapısı ile öne çıkan, ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş, evrensel doğruların yanı sıra analitik
düşünme ve yeni bilgiler üretme becerilerini de kazandırmak ile yükümlüyüz.
Spor bilimleri alanında; disiplinler arası ve dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler
yaratılmasını ilke edinen Yüksekokulumuz 2014 – 2015 eğitim - öğretim yılında eğitime başlayacaktır.
Okulumuzdaki giriş sınavları sonucu Spor Yöneticiliği Bölümü’ne 60 öğrenci alınacaktır. Bu işlemlerin
yürütülmesine dair Uygulama Esasları hazırlanmış olup ekte adayların dikkatine sunulmuştur.
Özel Yetenek Sınavında, elinizdeki kitapçıkta detaylı olarak açıklanan Koordinasyon Testi Uygulama
Sınavı, Mülakat ve YGS puan sonucuna göre öğrenci alımı gerçekleşecektir. Sınavların adil ve şeffaf olması için
azami gayret ve özen gösterilecektir.
Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kılavuzu dikkatlice okumanızı, sınavın düzenli, hassas ve objektif
olması için koymuş olduğumuz kurallara uymanızı rica eder, hepinize İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ailesine katılma yolundaki gayretlerinizde sonsuz başarılar dileriz.
Prof. Dr. Cuma BAYAT
Rektör
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Spor Yöneticiliği Programı ile
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik birimlerimizdendir.
Spor Yöneticiliği Programı’na Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre kontenjanla öğrenci alınacaktır.
Bölümümüz 2014 – 2015 eğitim - öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacaktır. Öğrenim süresi 4
yıldır ve bu süre sonunda mezunlarımız lisans diploması alarak mezun olurlar.
Spor Yöneticiliği Programı’nın amacı; sporda üst düzeyde yetenekli, yönetme ve yönlendirme yeteneğine
sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi ve ruh sağlığı yerinde
bireyler yetiştirmektir.
Spor Yöneticiliği Programı'nda; ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor yöneticilerinin
yetiştirilmesi esastır. Bölümde ağırlıklı olarak spor yönetimi, hukuk, işletme, organizasyon, iletişim, pazarlama
organizasyonu ile spor işletmeciliği pazarlaması gibi konuların yanında çeşitli temel spor derslerine de yer
verilecektir. Öğretim planlarında yer alan dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Her öğrencinin bu dersleri
izleyecek ve gerçekleştirebilecek düzeyde fiziksel yapıya ve optimal sağlık koşullarına sahip olması
gerekmektedir.
Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları; spor faaliyetlerinin organize edilmesi, denetlenmesi, yürütülmesine
ilişkin çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu “Spor Yöneticisi” sıfatı ile mezun olurlar.
Öğrencilerimiz mezun olduklarında spor sektörünün tüm alanlarında profesyonel spor yöneticisi olarak
görev alabileceklerdir. Mezunlarımız; SGM’ ye bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili
her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, sağlık kulüpleri, yerel yönetimler, turizm, okullar,
rekreasyon alanları, profesyonel spor yönetimi, spor organizasyonları ve pazarlama yönetimi, spor eğitimi ve
etkinlikler koordinatörlüğü, egzersiz ve fiziksel uygunluk merkezleri yönetimi, takım yöneticiliği gibi alanlarda
görev alırlar.
1.1. Başvuru Koşulları, İletişim Bilgileri ve Ön Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
1.1.1.

Başvuru Koşulları:
2014 – 2015 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarı Yılında Yüksekokulumuz Spor Yöneticiliği Özel Yetenek
Sınavı Ön Kayıtları 16 Eylül 2014 / 25 Eylül 2014 tarihleri arasında 10.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00 saatleri
arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi / Esenyurt Yerleşkesi’ nde yapılacaktır.

Adaylar, 25 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru
işlemlerini başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde http://esenyurt.edu.tr adresinden internet
üzerinden online olarak da yapılabilir. Online Başvuru yapan adayların kayıt süresinin tamamlandığı
25 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na elden teslim etmeleri ya da posta, kargo kurye vb. ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, ön kayıt formunu başvuru esnasında İESÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabilirler.
Başvuru belgeleri ön kayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz programlarına başvurabilmek için adayların 2014 - YGS’ ye
girmiş olmaları zorunludur.
a)
Spor alan/ kol / bölümlerinden mezun olan adayların ve millî sporcuların 2014 YGS’ de puan türüne
bakılmaksızın en az 140 ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.
b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 140 ve
daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.

2014 YGS’ de yukarıdaki taban puanı almış olmak koşulu ile LYS sınav sonucuna göre herhangi bir
Yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir Yükseköğretim programında kayıtlı bulunan
adaylar da katılabilirler.
1.1.2.
Ön Kayıt Belgeleri:

Ön Kayıt Başvuru Formu

2014 YGS Sınav Sonuç Belgesi.

T.C. Kimlik Numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

Sağlık raporu fotokopisi (spor yapmasında herhangi bir engel yoktur).

1 adet resim.
1.1.3.
İletişim Bilgileri:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
BESYO SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ULAŞIM
BESYO
Spor Yöneticiliği Bölümü
Fax / E- Posta
1.1.4.
TELEFON
Doğan Araslı Bulvarı No:120 Esenyurt /
İstanbul
Fax
: +(90) 212 699 09 90
E-Posta : [email protected]
444 9 123
Dahili: 1113-1002
Özel Yetenek Sınavı’na Başvuracak Adaylar İçin Ön Kayıt Başvuru Dönemi ve Kesin Kayıt
Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
BESYO SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Özel Yetenek Sınavı’na Başvuracak Adaylar İçin
Ön Kayıt Başvuru Dönemi
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
16 Eylül 2014 / 25 Eylül 2014
26 Eylül 2014
4
1.2. Özel Yetenek Sınavı
1.2.1.

Giriş Esasları ve Alınacak Öğrenci Sayıları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü eğitim
programlarında ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak, ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) değerlendirilerek
öğrenci alınacaktır.

2014 – 2015 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup toplam
kontenjan 60 kişidir. Bunun 6’ sı tam burslu, 12’si %50 Burslu ve 42’si ücretlidir.
1.2.2.
Özel Yetenek ve Mülakat Sınav Dönemi, Saat ve Yeri
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ / BESYO SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Özel Yetenek ve Mülakat Sınavı Dönemi
Sınav Yeri
26 Haziran 2014 Cuma
Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu
Cumhuriyet Mah. 1984 Sokak. No: 10 Esenyurt İSTANBUL
Sınav Saati

10.00 / 12.00 – 13.00 / 16.00
Özel Yetenek Sınavı (Koordinasyon Testi Uygulama ve Mülakat Sınavları) ilan edilecek program
dâhilinde 26 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınav günleri Esenyurt Yerleşkesinden servis imkanı
sağlanacaktır. Ayrıca adayların bu sınav kılavuzunu dikkatle okumaları önerilir.

Adaylar, ön kayıt başvuru formunu sınava girerken ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar 2014 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı
olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
1.2.3.
Özel Yetenek Sınavı Uygulaması:
1.2.3.1. Koordinasyon Testi:
Yedi bölümden oluşur.

Bölüm 1: Çıkış çizgisinden geçerek koşuyu başlatmak.

Bölüm 2: Uzaklıkları işaretlenmiş altı kulenin her birinin arkasından geçerek slalom koşusunu bitirmek.

Bölüm 3: Kasa içinde bulunan basketbol topunu işaretli duvara üç kez atıp tutmak (top elden kaçarsa
yedekte bulunan ikinci topla harekete devam edilir; üçüncü atışın (son) sonrasında top kasaya
konulmalıdır).

Bölüm 4: Birinci engelin üzerinden, ikinci engelin altından ve üçüncü (son) engelin üzerinden geçmek.
Engeli düşüren aday diskalifiye edilir.

Bölüm 5: Denge aleti üzerinden boydan boya geçmek. (Denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında
bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur. Aday denge aletinden düşerse, düştüğü yerden tekrar aletin
üzerine çıkarak teste devam edebilir)

Bölüm 6: Jimnastik sırasının üzerinden sağ-sol beşer kez (toplam 10 tekrar) çift ayak ile sıçramak.

Bölüm 7: Bitiriş çizgisinden geçerek koordinasyon parkurunu tamamlamak.
5
Koordinasyon Parkurunda bayanlarda 38.00, erkeklerde 28.00 saniye limit derecelerdir. Bu sürelerin
üzerinde derece yapan adaylar elenmiş kabul edilirler ve değerlendirmeye alınmazlar. Her aday bu parkuru iki kez
koşar ve en iyi derecesi geçerli derece olarak alınır.
Sınav esnasında gerekli spor malzemeleri;

Spor ayakkabısı,

T-shirt ve şort,

Eşofman v.b.
1.2.3.2. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Tespiti
Özel Yetenek Sınavına başvuran kadın ve erkek adaylar kendi aralarında ayrı ayrı değerlendirmeye tabi
tutulurlar. Tüm puanlar kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı hesaplanır. Özel Yetenek Sınavı Puanları tespit
edilirken YGS Puanı da dahil olmak üzere tüm puanlar standardize edilir.
Özel Yetenek Sınavına başvuran adayların, Koordinasyon Testi Uygulama Sınavı, Mülakat (Sportif
Özgeçmiş) ve YGS puan başarıları Yüz (100) üzerinden puana çevrilerek değerlendirilir.
1.2.3.3. Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesinde Etkili Oranlar
a) Birinci Aşama Koordinasyon Testi
Bayanlarda 38.00 saniye ve erkeklerde 28.00 saniye ve daha iyi dereceye sahip olan adayların
Koordinasyon Parkurundan elde edecekleri dereceler yüzde rank sistemine göre 100 puan üzerinden derecelerine
karşılık gelen puana dönüştürülür ve ÖSYM 2014 Sınav Kılavuzunda belirlenmiş olan formüle göre adayın
yerleştirme puanı hesaplanır.
6
b) İkinci Aşama Mülakat Sınavı
Mülakat Sınavı Yüz (100) puan üzerinden değerlendirilen bir sınavdır. Mülakat Sınavı soruları genel
kültür, spor genel kültürü ve Yüksekokulumuzda ağırlıklı olarak okutulan spor branşları hakkındaki özel
sorulardan oluşur. Mülakat sınavına, Koordinasyon Testi Uygulama Sınavını başarı ile geçen adaylar
katılacaktır.
c)
Yüksek Öğretime Geçiş Puanı
1.2.3.4. Sınav Düzeni
Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa
olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.
1.2.3.5. Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Oranları
Koordinasyon Testi Uygulama Sınavı, YGS ve Mülakat (Sportif Özgeçmiş) Puanlarının Hesaplanmasına
Katkı Oranları
Bölümü
Spor Yöneticiliği

Koordinasyon Testi
Uygulama Sınavı *
YGS
Mülakat (Sportif
Özgeçmiş)
Toplam
% 40
% 30
% 30
% 100
Spor Yöneticiliği Bölümüne girmek üzere başvuran adaylar, açıklandığı biçimde Koordinasyon Testi
uygulama sınavından geçtikten sonra Mülakat Sınavına girerler. Mülakat sınavında tam puan 100’dür.
Adaylar mülakat sınavında belirtilen kriterlere ve sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirilecektir.
Mülakat Sınavından aldıkları puanlar da standardize edilir.

Spor Yöneticiliği Bölümüne girmek üzere başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanları;
Koordinasyon Testi Uygulama Sınavı, Mülakat Sınavı ve YGS puanları değerlendirildikten sonra
yerleştirmeye esas olacak puan (YEP) kullanılarak hesaplanır.

Adaylar, Yerleştirme Esas Puanı (YEP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre
sıralanacaklardır. Kontenjan dışında kalan adaylar da Yedek Liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik
kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır.
1.2.3.6. Sınav Sonuçlarının İlanı, Asıl ve Yedek Listeleri
Giriş Sınavı sonuçları, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin Esenyurt Yerleşkesindeki Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu’nda ve resmi web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Sınav sonuçları Yerleştirme Esas Puanı
(YEP) sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere ilan edilir. Sınav sonuçları
hakkında telefon ve benzeri diğer araçlarla şahsen duyuru yapılmaz. Bu şekilde elde edilen bilgiler geçerli
sayılmaz.
7
1.2.3.7. Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıt Takvimi
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Sınav sonuçlarının ilanını takiben asil listeden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi yerleşkesinde, 29 Eylül 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri
arasında yapılır.
İlan edilenler kazandıkları programa asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre
içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde hiç bir hak talep edemez. Tüm adaylar durumlarını kendileri
takip etmek zorundadır. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
eksiksiz olarak Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.
Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı
talep edemez.
Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son kayıt gününde kapandıktan sonra herhangi bir
sebeple kontenjanda boşalma olması halinde bu durum Yüksekokul tarafından yapılacak olan duyuru ile ilan edilir.
Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en son adaydan sonraki yedekler başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı
kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Asil adayların kesin kayıt işlemlerini takiben yapılacak yedek adayların kesin kayıt işlemleri, İstanbul
Esenyurt Üniversitesi yerleşkesinde 1 Ekim 2014 – 2 Ekim 2014 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde
yapılacaktır. İlan edilen sürede kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre ilan edilen listede yedekte kalmış
olan adaylardan en üst sırada olan birinci yedekten başlayarak sırayla müracaat hakkı doğar.
Yedek listedeki adayların kesin kayıtları, ilândaki sıralamaya göre 1 Ekim 2014 Çarşamba günü başlar
ve 2 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar yapılır. Yedek listeden kazandıkları ilan edilenler kazandıkları
programa asil kayıt için gerekli evraklarla adının ilan edilen gün ve süre içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır,
aksi takdirde hiç bir hak talep edemezler. Kayıt hakkı kazanan yedek adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi
içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle
kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir
şekilde kayıt hakkı talep edemez. Kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı listesinde bir alt sırada bulunan
adaya hak tanınır. Bu işlem kontenjanın tamamlanmasına kadar tekrarlanır.
1.2.3.8. Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Adayın Özel Yetenek Sınavını kazanması durumunda aşağıdaki evrakları tamamlaması gereklidir.
a)
YGS Sonuç Belgesi
b) 4 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş)
c)
Lise diploması (Orijinal)
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
e)
Sağlık Kurulu Raporu
8
1.2.3.9. Ek Sınavlar
Belirtilen tarihlerde kontenjanların dolmaması veya boşalması halinde ek sınavlar yapılacaktır. Ek sınav
duyuruları Üniversitemizin http://esenyurt.edu.tr web sayfasından ilan edilecektir.
9
Download

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ