T.C.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Tez Teslim Formu
Sayı: 201
Konu: Tez teslim alındığı
......./....../201
Tezi Teslim Edenin
Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
Enstitüsü
Tezin
Adı
Programı
Kütüphane Tez Portalı Üzerinden
İnternet Ortamına Açılmasını
Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Eğer Kabul Edilmiyorsa
Kısıtlama Süresi
Tezin Sahibinin İmzası
Yukarıda bilgileri bulunan öğrencinin tezi CD-ROM biçiminde teslim alınmıştır.
Öğrencinin kütüphanelerimize kitap borcu bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Yrd. Doç.Dr Güssün GÜNEŞ
Daire Başkanı
Download

Tez Teslim Formu - Marmara Üniversitesi