T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
ANALİZLER LİSTESİ
Analizlerin yapıldığı laboratuvar birimi: FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ
Analiz adı
Ürün adı
Yöntem / metot
Metot kaynağı
Analiz
süresi
(normal
koşullarda)
TA1552.001
Ağırlık Kontrolü
Ekmek
Yumurta
Tebliğ no: 2012/2
Tebliğ no:2007/54
Tebliğ no: 2012/2
ve 2013/10
Tebliğ no:
2007/54
1 gün
Orijinal
ambalaj
TA1552.002
Brix Tayini
( Suda çözünen katı
madde)
Meyve ve sebze
mamulleri
Refraktometrik
metot
TS 4890
Mayıs–1986
1 gün
100 g
TA1552.003
Brix Tayini
(Suda çözünen katı
madde)
Meyve ve sebze
suları
Refraktometrik
metot
TS EN 12143
Mayıs–1998
1 gün
100 ml
TA1552.004
Brüt ve net Ağırlık
Kontrolü
Orijinal ambalajlı
ürünler
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
1 gün
Orijinal
ambalaj
Süt
Kriyoskopik
metot (automatic)
CKT
1gün
100 ml
TA1552.006
Duyusal analizler
(Organoleptik)
Duyusal analizlerin
yapılabileceği tüm
ürünler
(Renk, Koku,
Görünüş, Ta t)
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
1 gün
500 g
TA1552.007
Elek üstü tayini
Buğday unu
TS 4500
TS 4500
Haziran–2010
1 gün
300 g
Yem
Çöktürme Metodu
R.G. s:28155–
2011
2 gün
500 g
Yem
Kül fırınında
yakma metodu
R.G. s: 28155–
2011
2 gün
500 g
Şeker, yarı beyaz
şeker, rafine şeker
Etüvde kurutma
metodu
Tebliğ no:
2002/26
2 gün
300 g
Süt ve Ayran
TS 1018
TS 1018
Nisan -2002
2 gün
300 ml
Doküman
kod
numarası
TA1552.005 Donma Noktası Tayini
Et-Kemik Unu, Kemik
Unu, Kan Unu,
TA1552.008
Boynuz, Tırnak v.b.
Aranması
TA1552.009
Ham Kül Tayini
TA1552.010 Kurutma Kaybı Tayini
TA1552.011
Yağsız Kuru Madde
Tayini
Gereken
minimum
numune
miktarı
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ VE/VEYA KOPYALANMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
HAZIRLAYAN
05.06.2014
Güliz ARIKAN
Birim Sorumlusu
Lİ1500.004-Rev.00–01–11.11.2013
ONAY
05.06.2014
Harun EREZ
MÜDÜR
Sayfa 1 / 3
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
ANALİZLER LİSTESİ
Analizlerin yapıldığı laboratuvar birimi: FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ
Metot kaynağı
Analiz
süresi
(normal
koşullarda)
Gereken
minimum
numune
miktarı
TS 1330
TS 1330
Nisan -2006
2 gün
300 g
Peynir ve Peynir
Çeşitleri
TS EN ISO 5534
TS EN ISO 5534
Kasım–2006
2 gün
300 g
Kül Miktarı Tayini
Et ve Et
Mamulleri
TS 1746 ISO 936
TS 1746 ISO 936
Şubat -2001
2 gün
300 g
TA1552.015
Kül Miktarı Tayini
Tahıllar,
Baklagiller ve Yan
Ürünleri
TS EN ISO 2171
Ekim–2013
TS EN ISO 2171
2 gün
300 g
TA1552.016
Ph Tayini
Beyaz Peynir
TS 2176
Temmuz–2011
TS 2176
1 gün
300 g
TA1552.017
Ph Tayini
Et ve Et Ürünleri
TS 3136 ISO
2917
Aralık–2002
TS 3136 ISO
2917
1 gün
300 g
TA1552.018
Ph Tayini
Meyve ve Sebze
Suları
TS EN 1132
Mart–1996
TS EN 1132
1 gün
100 ml
TA1552.019
Ph Tayini
Meyve ve Sebze
Ürünleri
TS 1728 ISO
1842
Şubat 2001
TS 1728 ISO
1842
1 gün
100 g
TA1552.020
Ph Tayini
Su
1 gün
100 ml
TA1552.021
Rutubet Tayini
Tereyağı
TS 1331
Nisan -1995
TS 1331
2 gün
300 g
TA1552.022
Rutubet Tayini
Ekmek, Yufka
TS 5000
Ocak–2010
TS 5000
2gün
300 g
Doküman
kod
numarası
Analiz adı
Ürün adı
Yöntem / metot
TA1552.012
Yağsız Kuru Madde
Miktarı Tayini
Yoğurt
TA1552.013
Toplam Kuru Madde
Miktarı Tayini
TA1552.014
TS EN ISO 10523
TS EN ISO 10523
Nisan -2013
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ VE/VEYA KOPYALANMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
HAZIRLAYAN
05.06.2014
Güliz ARIKAN
Birim Sorumlusu
Lİ1500.004-Rev.00–01–11.11.2013
ONAY
05.06.2014
Harun EREZ
MÜDÜR
Sayfa 2 / 3
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
ANALİZLER LİSTESİ
Analizlerin yapıldığı laboratuvar birimi: FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVAR BİRİMİ
Metot kaynağı
Analiz
süresi
(normal
koşullarda)
Gereken
minimum
numune
miktarı
TS EN ISO 712
Haziran -2012
TS EN ISO 712
2gün
300 g
Et ve Et
Mamulleri
TS 1743 ISO
1442
Nisan -2001
TS 1743 ISO
1442
2 gün
300 g
Rutubet (Nem)
Miktarı Tayini
Yem
R.G. s:28155 2011
R. G.s: 28155 -.
2011
2 gün
500 g
TA1552.026
Rutubet ( Nem )
Miktarı Tayuni
Hayvansal ve
Bitkisel Yağlar
R. G. s:281552011
R.G. s: 28155 –
2011
2 gün
500 g
TA1552.027
Suya Geçen Madde
Miktarı Tayini
Makarna
TS 1620
Nisan -2002
TS 1620
2 gün
300 g
TA1552.028
Yabancı Madde
Aranması (Gözle
görülebilir)
Tüm Ürünler
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
İlgili ürün
standartları veya
tebliğleri
2 gün
500 g
TA1552.029
Yağsız Katı Madde
Miktarı Tayini
Tereyağı
TS 1331
Nisan 1995
TS 1331
2 gün
300 g
TA1552.030
Yoğunluk Tayini
Çiğ İnek Sütü,
Ayran
TS 1018
Nisan -2002
TS 1018
1 gün
300 ml
TA1552.031
Yağ Miktarı Tayini
Tereyağı
TS 1331
Nisan 1995
TS 1331
3 gün
300 g
Doküman
kod
numarası
Analiz adı
Ürün adı
Yöntem / metot
TA1552.023
Rutubet Miktarı
Tayini
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
TA1552.024
Rutubet Miktarı
Tayini
TA1552.025
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ VE/VEYA KOPYALANMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
HAZIRLAYAN
05.06.2014
Güliz ARIKAN
Birim Sorumlusu
Lİ1500.004-Rev.00–01–11.11.2013
ONAY
05.06.2014
Harun EREZ
MÜDÜR
Sayfa 3 / 3
Download

fiziksel analizler listesi - Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri