T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
İNŞAAT 1
09:00
Matematik II
İNŞAAT 2
İNŞAAT 4
Betonarme I
11:00
04.06.2014
Çarşamba
İNŞAAT 3
Sos.Seç. Ders II
(Yön. ve Org.,
İmar ve İş Hukuku,
Girişimcilik)
13:30
Mukavemet II
15:30
17:00
Çelik Yapılar
09:00
11:00
05.06.2014
Perşembe
Mühendislik Jeolojisi
Tek.Seç.Ders VIII
(Hidrolojik Modelleme,
Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği,
Zemin İyileştirme Yöntemlerine Giriş)
13:30
Akışkanlar Mekaniği
15:30
17:00
Türk Dili II
Matematik IV
09:00
11:00
Fizik II
Temel İnşaatı
13:30
06.06.2014
Cuma
Tek.Seç.Ders IV
(Su Yapıları ,
Demiryolu ,
Taze ve Sertleşmiş Betonun Özellikleri)
15:30
A.İ.İ.T. II
17:00
09:00
Statik
Tek. Seç. Ders II
( Deneysel Zem. Mek.,
Bilg. Prog. ve Say. Uyg.,
Karayolu Tas. Güv.)
11:00
09.06.2014
Pazartesi
Tek.Seç. Ders VI
(Enerji Metodları,
Dayanma Yapıları,
Beton ve Beton Teknolojisi)
13:30
Yapı Malzemesi
15:30
17:00
Su Temini
09:00
Yapı Statiği II
11:00
Mühendislik Tasarımı
(Bet. Yap. Tas., Müh. Tas.Bilg.Uyg., Hid. Sist.
Tas., Karayolu Tas., Demiryolu Tas., Karayolu Üst
Yapı Tas., Müh. Tas. Yapı Malz. Uyg., Baraj Plan.
ve Tas., Yapı Maliyet. Tas., Geotek. Tas., Yapı
Mek. Tas., Yapı Anal. ve Tas.,Zemin Mek.
Tas.,İnş. Malz. Tas.,Yapı Müh. Tas., Temel İnş.
Tas)
Bilg. ve Prog. Gir.
10.06.2014
Salı
Bitirme Projesi
(Yapı Stat. Bit. Pro., Beton ve Betonarmede Bit. Pro., Su
Kayn. Müh. Bit. Pro., Karayolu-Trafik Müh. Bit. Pro.,
Demiryolu-Ulaş. Müh. Bit. Pro., Karayolu Üst Yap. Bit.
Pro., Yapı Malz. Bit.Pro., Su Yap. ve Su Temin. Bit.
Pro., Yapı Maliyet. Bit.Pro., Geotek. Müh.Bit. Pro., Yapı
Mek. Bit. Pro., Yapı Anal. ve Tas.Bit.Pro.,Zemin Mek.
Bit. Pro.,İnş. Malz. Bit. Pro.,Yapı Müh. Bit. Pro., Temel
İnş. Bit Pro.)
13:30
İstatistik
15:30
17:00
İngilizce II
İnternet versiyonudur…
http://insaat.dpu.edu.tr
Download

tc dumlupınar üniversitesi mühendislik fakültesi