Kazanım: Geometrik cisimlerin yüzey açınımlarını
bilir ve inşa eder.
2. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının açınımı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
1. Aşağıda açınımı verilmiş kare prizmanın kapalı hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
B)
B)
C)
D)
C)
7. Üçgen dik prizma ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) 6 tane köşesi vardır.
B) 5 tane yüzeyi vardır.
C) 12 tane ayrıtı vardır.
D) Alt ve üst tabanları birbirine eşittir.
D)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
3. Aşağıda verilenlerden hangisi üçgen prizmadır?
A)
A)
B)
B)
C)
D)
C)
4. Aşağıda verilen üçgen dik prizmanın açınımı hangi
şıkta doğru verilmiştir?
D)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
5. Aşağıda verilen üçgen dik prizma kapatılırsa hangi iki
kenar paralel olur.
B)
A) E ve D
B) E ve C
C) A ve B
D) C ve D
C)
6. Aşağıda verilen üçgen eğik prizmanın açınımı
hangisinde doğru verilmiştir?
D)
9. Aşağıda verilen açılımda hangileri birbirine eşittir?
A) m=n ve k=l
C) o=l ve m=n
B) m=l ve k=n
D) o=k ve o=l
A)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
10. Aşağıdaki şekilde üçgen dik prizmaya göre
verilenlerden hangileri doğrudur?
11. Eşkenar üçgen dik prizma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
I- Tabanların merkezinden geçen doğruya eksen denir.
II- Taban alanları birbirine eşittir.
III- Tabalarının merkezinden geçen eksen etrafında 1200
döndürülürse prizma değişmez.
IV- 8 tane köşesi vardır.
A) I-II
I- KL  RS

C) I-II-II
D) II-III-IV
II- LP  KR  MS

III- ç( KLM )  Ç ( PRS )
IV- PS  LM
12. Aşağıda açınımı verilen prizmanın açınımı cevap
şıklarından hangisidir?
V- KLMS dikdörtgeni yan yüzeydir.
A) I-II-V
B) I-II-IV
B) II-III-V
C) II-III-IV
D) I-IV-V
8. Aşağıda verilen üçgen dik prizmanın yüzeylerinden biri
hangi şıkta yanlış verilmiştir?
A)
C)
A)
B)
C)
D)
B
D)
MatematikBilgini.com - Copyright © Her Hakkı Saklıdır.
Download

Kazanım: Geometrik cisimlerin yüzey açınımlarını bilir ve inşa eder.