DOKÜMAN NO
VARİKOSELEKTOMİ CERRAHİSİ
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
SAYFA NO
TOTM-OFR-269
15.02.2014
0
1/2
Varikoselektomi konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Hasta Adı Soyadı
Yakını Adı Soyadı
İmza
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
Tarih-saat: …./…./…… - ……
( Bu bölüm hasta/yakını tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır)
1. Varikoselektomi Uygulaması Nedir? Bu ameliyat sizin testisinizin damarlardaki genişlemeden dolayı
testisinizin hasar görmesini önlemek amacıyla yapılacaktır. Bu sayede testisleriniz ve spermlerinizin
hasar gormesi engellenecek ve normal fonksiyon ve yapilarini korumasi sağlanacaktır.
2. Varikoselektomi Nasıl Uygulanır? Genel, spinal veya lokal anestezi altında uygulanır.
Kasıktan yapılan 3-5 cm’lik bir insizyon ile cilt, ciltaltı ve kaslar kesilerek testisten gelen genişlemiş
damarlara ulaşılır. Damarlar bağlanarak kesilir. Kesilen kas tabakaları ve deri ameliyatta kullanılan
ipliklerle anatomiye uygun şekilde dikilerek kapatılır.
3. Uygulanacak İşlemlerin Riskleri:
3.1. Lokal Anestezi Riskleri: Uygulanan maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir ve bu durum
hayati tehlike oluşturabilir. Ancak gelişme ihtimali çok düşüktür.
3.2. Genel Anestezi Anestezi bilgilendirme formunda anestezi ve olabilecek riskler konusunda bilgiler
göreceksiniz.
Herhangi bir endişeniz olursa anestezistiniz ile görüşünüz. Bilgilendirme formu verilmediyse lütfen
isteyiniz.
3.3. Ameliyatların Genel Riskleri:
Aşağıda anlatılanlar operasyonlardaki genel riskler olup bu ameliyatta gerçekleşme olasılığı
düşüktür:
 Artmış akciğer enfeksiyonu riski. Akciğerin küçük alanlarında sönmeler/çökmeler olabilir. Bu durumda
antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
 Ağrı ve şişmeyle birlikte bacak damarlarında pıhtı oluşabilir(derin ven trombozu veya DVT). Çok nadir
olarak bu pıhtı bulunduğu yerden koparak akciğerlere gidebilir ve ölümcül olabilir.
 Kalpte zorlanmaya bağlı kalp krizi veya felç gelişebilir.
 İşlemden kaynaklanabilen ölüm olabilir.
 Obez (kilolu) hastalarda artmış yara yeri enfeksiyonu riski, akciğer enfeksiyonu, kalp ve akciğer
komplikasyonları, pıhtılaşma meydana gelebilir.
 Hastane enfeksiyonları: zatüre (pnömoni), beyin zarı iltihabı (menenjit), idrar yolu enfeksiyonları, kana
mikrop karışmasına bağlı yaygın vücut enfeksiyonu (sepsis) oluşabilir.
 Hastada ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle anksiyete (gerginlik) ve ruhsal travma oluşabilir.
 Sigara içen hastalarda yara enfeksiyonu, göğüs (akciğer) enfeksiyonu, kalp- akciğer komplikasyonu
ve tromboz (damar içi kan pıhtılaşması) komplikasyonu ihtimali daha fazladır.
3.4.
Varikoselektomi Uygulaması ’Nın Riskleri, Komplikasyonları:
Aşağıda anlatılanlar bu operasyonlarda görülebilecek Olası riskler, komplikasyonlardır.
 Tercih edilen cerrahi yönteme bağlı olarak operasyondan sonra skrotumda (yumurtalık torbası) sıvı
toplanması (hidrosel) gelişebilir.
 Testiküler arter yaralanabilir ya da ligasyonu testiküler atrofi ve/veya spermatogenezin bozulmasına
neden olabilir.
 Ameliyattan sonra varikosel tekrarlayabilir.
 Kesi yerinde enfeksiyon gelişebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir. İyileşmez ise sütürlerin alınması ve
açık yara pansumanı yapılması gerekebilir.
 Operasyon sonrasında idrar drenajı için geçici nelaton sonda takılması gerekebilir. Sonda takılırken
üretrada yaralanma ve darlık oluşabilir. Kalıcı sonda takılması gerekebilir.
 Semen kalitesinde düzelme beklenen düzeyde olmayabilir. Bu tekrarlayan semen analizleri ile kontrol
edilmelidir.
 Hastada peritoneal yaralanma meydana gelebilir ve ek cerrahi girişimler gerekebilir.
 Zamanla yara yerinde fasya dikişlerinin atması veya fasyada yırtık oluşması nedeniyle fıtık gelişebilir ve
ek girişim ihtiyacı oluşabilir
 Bazı kişilerde yara yeri iyileşmesi anormal olabilir ve yara yeri kalınlaşabilir. Kırmızı ve ağrılı olabilir.
 Bazı kişilerde operasyon sonrası kanama gelişebilir ve ek girişime ihtiyaç duyulabilir.
DOKÜMAN NO
VARİKOSELEKTOMİ CERRAHİSİ
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
BELGESİ
İLK YAYIN TARİHİ
REVİZYON TARİHİ
REVİZYON NO
TOTM-OFR-269
15.02.2014
0
SAYFA NO
2/2
4. Varikoselektomi Uygulaması’nın Alternatif Tedavileri Ve Riskleri:
 Hastalarda perkutan olarak anjiografik embolizasyon yapılabilir. Başarı şansları benzer olup anjiografik
girişimin damarsal yaralanma, kanama, emboli atması gibi komplikasyon olasılığı ve cerrahi sonrasında
olduğu gibi varikoselin tekrarlama olasılığı vardır.
 Varikoselin ilaçla tedavisi yoktur.
 Bu ameliyat ayrıca mikroskop kullanılarak t yapılabilmektedir. Mikroskopik varikoselektominin başarı
şansı daha yüksek ve komplikasyon, nüks oranları daha düşüktür.
5. Varikoselektomi Uygulanmazsa Neler Gelişir?Testislerde ağrı, zaman içinde yumurtalarınızda
küçülme ve spermlerinizin yapı ve fonksiyonlarında azalmaya bağlı kısırlık gelişebilir.
6. Varikoselektomi Uygulaması Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 1 hafta sonra dikişlerinizi aldırmalısınız.
 2 aylık bir sürede ağır egzerzis ve yük taşımaktan kaçınmalısınız
 En az 3 ay sonra sperm parametrelerinde düzelme beklenmektedir.
 Sorunların çıkma olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği ilaçları, önerilen
dozda, önerilen zamanda ve önerilen sürede kullanınız. Kontrol randevularınızı aksatmayınız.
 Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle mutlaka ameliyatı yapan doktora
başvurulmalıdır.
 Sigara, doku dolaşımını olumsuz etkileyerek, oluşabilecek tüm sorunların ihtimalini ciddi oranda
arttırmaktadır. Mutlak olarak içilmemelidir.
7. HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8.
(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim
tüm sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vaz geçme hakkına sahip
olduğumu biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….
İmza
İmza
Tarih – saat: …/ …/…- …..
Tarih …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
Download

varikoselektomi cerrahisi hasta bilgilendirilmiş onam belgesi