T.C. ANKARA BATI 7. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/3549 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İli, Sincan İlçesi, Sincan (Tandoğan) mahallesi, 89 ada, 7
parselde kayıtlı, arsa niteliğinde, 3.kat, 9 bağımsız no.lu mesken 3 oda, salon,
mutfak, banyo tuvalet ve 2 balkondan ibaret, yaklaşık 90 m2. kullanım alanlı, güney
batı cepheli, giriş kapısı çelik, antre ve koridorlar seramik, odalar ve salon laminat
parke, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanlar alçı sıva üzeri plastik boyalı,
mutfak tezgahı mermer, dolapları yapılı, iç kapılar ahşap, pencereler pimapen,
doğalgaz kombi ile ısıtılan taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilirkişi raporunda
yazılı olup, açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi: Tandoğan mahallesi, Zeki Uğur Caddesi, Akyol Apartmanı, Bina no: 54, 3.
kat, Daire: 9 - Sincan
Yüzölçümü: 579,00 m2
Arsa Payı: 33/579
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti: 110.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 21/11/2014 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü: 18/12/2014 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri: Ankara Batı (Sincan) adliyesi mezat salonunda.
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3549 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/09/2014
(Bas›n: 64474- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 21. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ’NDEN
DOSYA NO: 2013/524 Esas
KARAR NO: 2014/369
HAKİM: MUSA YEŞİL 31608
KATİP: MEHMET BOYRAZ 123317
Yaralama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden
Yoksun Kılma suçlarından sanık Muharrem ve Gülperi oğlu, 02/10/1984
Ankara doğumlu, Sivas Kangal Oğlaklı köyü nüfusunda kayıtlı ALİ
GÜRBÜZ hakkında 5237 sayılı TCK'nun 86/3-a maddesi uyarınca toplam
5 Ay hapis cezası verilmiştir.
Mahkememizce verilen 10/06/2014 tarih ve 2013/524 Esas, 2014/369
Karar sayılı kararı sanığın dosyada bildirdiği bütün adreslerden
aranmasına rağmen bulunup kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin
gazetede ilanen tebliğine,
Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağına karar verilip ilan olunur. 22/09/2014
(Bas›n: 64492- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN
BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI
EK-A
“GÖLCÜK VE AKSAZ DENİZ ÜSLERİ LİMAN İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ PROJESİNE
İLİŞKİN PROJE İHALE DOKÜMANLARININ (PİD) HAZIRLANMASI VE KONTROLLÜK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ”
YUKARIDA ADI GEÇEN MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ
MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE EKİ KARARNAME ESASLARI İLE
MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ
KABUL EDİLECEKTİR.
İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,
BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA
YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ
HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR
AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ
OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE
ALINMAYACAKTIR.
ADRES :
MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI
İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA
(Bas›n: 64192- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİN’DEN
ESAS SAYISI: 2013/540 Esas
Davacı ZAFER EMİN EŞİT vekili tarafından davalılar KORKUT MUSTAFA BUĞDAY ve
ABDULKADİR BULUT BUĞDAY aleyhine mahkememize açılan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Mecidiye
Mahallesi, Çarşıağası sok. 30 pafta, 187 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı, taşınmaz hakkındaki Ortaklığın
Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince,
Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı ABDULKADİR BULUT
BUĞDAY'ye gösterilen ATAKÖY 4. KISIM A BLK 6 DAİRE: 12 BAKIRKÖY-İSTANBUL adresine
tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan
tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup yargılamanın bırakıldığı 05/02/2015 günü saat
10:20'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi
takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunup karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 64700- www.bik.gov.tr)
22/09/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

64474-64492-64192