PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN
GÖTÜRÜ BEDEL T E K L İ F
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı,Adresi
Telefon-Faks No
Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan
Personelin Adı, Unvanı
Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
0 370 415 1722 -412 6128
Osman AYAN - Destek Hiz. Müdürü
Ekli yapılacak işler listesinde cinsi, miktarı, evsafı belirtilen hizmet alımı işinin; idaremizce
4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22(d) maddesine göre satın alınacak olup, iş bu fiyatı içeren
teklifinizi kapalı zarf içinde idaremiz adına piyasa fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilen
yukarıda adı soyadı yazılı personele vermenizi rica ederim. .43-./06/2014
Osman A
Destek Hizrn
Müdürü
SATIN ALINACAK HİZMET
PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILACAK MA LIN
Götürü Toplam Tutarı
S.No Hizmetin Adı ve Açıklaması
(Kdv Hariç TL)
1
Safranbolu Kale Mevki Kent Tarih Müzesi Bahçesinde Bulunan 15
Adet Maket Saat Kulelerinin Bakım Onarımı Hizmet Alımı İşi
GENEL TOPLAM (KDV hariç)
Ek: 1-Fotoğraflar(l 8 Syf)
2-Yapılacak İşler Listesi(6 Syf)
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KARABÜK
4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi uyarınca yapılacak olan doğrudan temin usulüne ilişkin
şartlan okudum ve kabul ediyorum. Alıma konu hizmetin tamamı için götürü bedel fiyat teklifi
üzerinden teklif ettiğimi KDV hariç ............................................................................ TL yalnız
.....................................................TL. olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.
Tarih ..../06/2014
AD SOYAD/UNVAN KAŞE
İMZA
YAPILACAK İSLER LİSTESİ
SAFRANBOLU KALE MEVKİ KENT TARİH MÜZESİ BAHÇESİNDE BULUNAN
15 ADET MAKET SAAT KULELERİNİN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ
1-KAYSERİ SAAT KULESİ;
1-Saat bacasının bulunduğu kısımlarda boşluklar giderilip,baca sabitleştirilecektir.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
2-KÜTAHYA SAAT KULESİ:
1-Kağıt yapıştırma olan çini mozaikler yenilecektir.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir
3-CANAKKALE SAAT KULESİ:
1-Tel örgüye antipas yapılacaktır.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
4-AD ANA SAAT KULESİ:
1-Saat Kulenin çatı kapağı yerine monte edilecektir.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir. Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
7-Kulenin mihrap bölgesinde boşluk mimariye uygun bir şekilde kapatılacaktır.
5-ERZURUM SAAT KULESİ:
1-Maket Saat Kulesi baştan aşağıya bütün mimari öğeleriyle birlikte revize olacaktır.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-CORUM SAAT KULESİ:
1-Tel Örgüye antipas yapılacaktır.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir. Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
7-İSTANBUL DOLMABAHCE SAAT KULESİ:
1-Maket Saat Kulesi baştan aşağıya bütün mimari öğeleriyle birlikte revize olacaktır.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
7-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
8-BURSA SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Kınlan cam mimari öğeler mimarisine uygun şekilde tekrar yerlerine takılacaktır.
8-Saat Kulesinin orijinal mimarisinde bulunan saat kulesinin üstündeki çelik öğe tekrar
yapılıp yerine monte edilecektir.
9-İZMİT SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kmk olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Kırılan cam mimari öğeler mimarisine uygun şekilde tekrar yerlerine takılacaktır.
8-Saat Kulesinin orijinal mimarisinde bulunan saat kulesinin üstündeki çelik öğe tekrar
yapılıp yerine monte edilecektir.
9-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
10-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir.
10-İZMİR SAAT KULESİ;
1-Maket Saat Kulesi baştan aşağıya bütün mimari öğeleriyle birlikte revize olacaktır.
2-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
3-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
5-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
6-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
7-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
8-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
9-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
11-EDİRNE SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapımn orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
8-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
12-SARAYBOSNA SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onarımı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
8-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
13-SAMSUN SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir. Saat Kapağı kınk olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapımn orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onarımı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
8-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
14-AMASYA SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir. Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
O sn4n AYAN
Destek Hijpieleri Müdürü
Rec$P Y A L ^ f N
faşâ^ûtenm sı
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
8-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
15-ELAZIĞ MADEN SAAT KULESİ:
1-Saat çalışır duruma getirilecektir.Saat Kapağı kırık olup yenisi yapılacaktır.
2-Saat Kulesi tekrardan mimarisine uygun şekilde boyanacaktır.
3-Eksilen Mimari öğeler yapının orijinal mimarisine uygun şekilde tamamlanacaktır.
4-Eksilen Mimari öğelerin bakım onanmı yapılacaktır.
5-Yapıştırma olan bölgelerde meydana gelen hasarlar tekrar elden geçirilip orijinal hale
getirilecektir.
6-Demir öğeler antipas yapılacaktır.
7-Yapıştırma olan öğeler mimarisine uygun olarak diş yapılıp yerine monte edilecektir.
8-Kopan Ledler tekrar yerlerine monte edilecektir
t
O sm an JP&AN
Destek Hizmetleri Müdürü
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi