MYO+UBYO 2013-2014 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Programı
Ders Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl Bölüm
Öğretim Elemanı
Sınav Tarihi
Sınavın
Başlama
Saati
Salon
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ADALET
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
ADALET
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
346048200002209
Klavye Teknikleri
2
ADALET
Atila Hazar
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ADALET
Aysel TamtamıĢ
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
B1-68
380000000002255
Takip Hukuku
2
ADALET
Kemale Aslanova
17 Haziran 2014 Salı
15:00
21
380031200002352
Medeni Usul Hukuku
2
ADALET
Mücahit Kılıç
17 Haziran 2014 Salı
18:00
68
380000000002201
Ceza Hukuku
2
ADALET
Mücahit Kılıç
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-71
380034000002303
Borçlar ve Ticaret Hukuku
2
ADALET
Tülin ÇağdaĢ
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
21
346048200002209
Klavye Teknikleri
2
ADALET (ĠÖ)
Atila Hazar
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ADALET (ĠÖ)
Aysel TamtamıĢ
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
21
380000000002255
Takip Hukuku
2
ADALET (ĠÖ)
Kemale Aslanova
17 Haziran 2014 Salı
17:00
21
380031200002352
Medeni Usul Hukuku
2
ADALET (ĠÖ)
Mücahit Kılıç
17 Haziran 2014 Salı
18:00
68
380000000002201
Ceza Hukuku
2
ADALET (ĠÖ)
Mücahit Kılıç
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-71
380034000002303
Borçlar ve Ticaret Hukuku
2
ADALET (ĠÖ)
Tülin ÇağdaĢ
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ADALET (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
724072100002102
Deontoloji
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Gökçen KarataĢlı
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
B1-68
722072500002108
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Murad M.Gözübüyük
17 Haziran 2014 Salı
15:00
21
722072500002110
Klinik Bilimler
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Murad M.Gözübüyük
17 Haziran 2014 Salı
11:00
B1-71
721072200002102
Tıbbi Terminoloji
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI
Rukiye Parlak
19 Haziran 2014 PerĢembe
16:00
21
724072100002102
Deontoloji
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Gökçen KarataĢlı
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
44
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Mensuri Çarıkcıoğlu
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
21
722072500002108
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Murad M.Gözübüyük
17 Haziran 2014 Salı
15:00
21
722072500002110
Klinik Bilimler
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Murad M.Gözübüyük
17 Haziran 2014 Salı
11:00
B1-71
721072200002102
Tıbbi Terminoloji
2
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI (ĠÖ)
Rukiye Parlak
19 Haziran 2014 PerĢembe
16:00
21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ANESTEZĠ
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
B1-71
721072507262104
Enfeksiyon Hastalıkları
2
ANESTEZĠ
Handan AğırbaĢlı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ANESTEZĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-71
721072507262102
Sistem Hastalıkları
2
ANESTEZĠ
Mehmet Hekimoğlu
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
44
725000000002112
Genel Patoloji
2
ANESTEZĠ
Ömer Serdar Sonceley
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-68
725072200002102
Anestezi Temel Bakım Ġlkeleri II
2
ANESTEZĠ
Semra Esen
17 Haziran 2014 Salı
11:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
B1-71
721072507262104
Enfeksiyon Hastalıkları
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Handan AğırbaĢlı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-71
721072507262102
Sistem Hastalıkları
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Mehmet Hekimoğlu
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
44
725000000002112
Genel Patoloji
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Ömer Serdar Sonceley
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-68
725072200002102
Anestezi Temel Bakım Ġlkeleri II
2
ANESTEZĠ (ĠÖ)
Semra Esen
17 Haziran 2014 Salı
11:00
B1-71
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
AġÇILIK
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
AġÇILIK
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
621052100002102
Gıda Teknolojisi
2
AġÇILIK
Hamparsun Hampikyan
17 Haziran 2014 Salı
16:00
21
811072000002108
Gıda ve Personel Hijyeni
2
AġÇILIK
Hamparsun Hampikyan
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
46
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
AġÇILIK
Hilal Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
AġÇILIK
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-71
811054100002204
Pasta ve Unlu Ürünler Yapım Teknikleri
2
AġÇILIK
Serap Türkel
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
21
811054100002124
Yiyecek Hazırlama ve PiĢirme Teknikleri
2
AġÇILIK
Serap Türkel
19 Haziran 2014 PerĢembe
14:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
380034300002372
Banka ve Sigorta Hukuku
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Alptekin Güney
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
21
343000000002419
Kredilendirme ve Risk Yönetimi
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Alptekin Güney
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-71
343000000002422
Reasürans ve Sigorta BranĢları
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Korkmaz Uluçay
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
Mensuri Çarıkcıoğlu
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
B1-71
344034300002225
Banka ve Sigorta Muhasebesi
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
YaĢar Aybeniz
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
B1-71
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
380034300002372
Banka ve Sigorta Hukuku
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Alptekin Güney
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-71
343000000002419
Kredilendirme ve Risk Yönetimi
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Alptekin Güney
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-71
343000000002422
Reasürans ve Sigorta BranĢları
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Korkmaz Uluçay
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
B1-71
344034300002225
Banka ve Sigorta Muhasebesi
2
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (ĠÖ)
YaĢar Aybeniz
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Ayça Tezel
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
23
213032204822105
Süreli Yayın Uygulamaları ve Baskı Teknikleri
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Hasan Asan
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
Mac Lab 21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-68
214048200001209
Ambalaj Tasarımı
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Nazmiye Ece Macit
17 Haziran 2014 Salı
15:00
Mac Lab 21
214032004822304
Web Tasarımı I
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Nazmiye Ece Macit
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
Mac Lab 21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Fatma Sezer
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
B1-68
213032204822105
Süreli Yayın Uygulamaları ve Baskı Teknikleri
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Hasan Asan
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-68
214048200001209
Ambalaj Tasarımı
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Nazmiye Ece Macit
17 Haziran 2014 Salı
17:00
Mac Lab 21
214032004822304
Web Tasarımı I
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ)
Nazmiye Ece Macit
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
Mac Lab 21
211000000001112
Temel Sanat Eğitimi II (Proje Teslim)
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ (ĠÖ) (Proje)
Hale Genç
17 Haziran 2014 Salı
13:00
B1-46 (P)
211000000001112
Temel Sanat Eğitimi II (Proje Teslim)
2
BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ
Hale Genç
17 Haziran 2014 Salı
11:00
B1-46 (P)
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Fatma Sezer
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-68
481052000002355
Bilgisayar Donanımı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Kevser ġahinbaĢ
17 Haziran 2014 Salı
17:00
21
482000000001221
Görsel Programlama
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Talat Fırlar
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00
B1-68
482000000002213
Ġnternet Programcılığı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Talat Fırlar
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
482000000002213
Ġnternet Programcılığı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Kevser ġahinbaĢ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-68
482021400002211
Grafik ve Animasyon
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI
Vasfiye Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-68
481052000002355
Bilgisayar Donanımı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Kevser ġahinbaĢ
17 Haziran 2014 Salı
17:00
23
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Mensuri Çarıkcıoğlu
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
B1-68
482000000001221
Görsel Programlama
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Talat Fırlar
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
31
482000000002213
Ġnternet Programcılığı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Talat Fırlar
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-71
482000000002213
Ġnternet Programcılığı
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Kevser ġahinbaĢ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-71
482021400002211
Grafik ve Animasyon
2
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Vasfiye Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
21
311076100002201
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Ali Saygılı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
11:00
44
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Mensuri Çarıkcıoğlu
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
21
223076000002208
Çocuk Edebiyatı
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Orçun Ünal
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
761014300002204
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Selçuk Aydın Bülbül
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-71
761072000002102
Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ
Selçuk Aydın Bülbül
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
311076100002201
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Ali Saygılı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-68
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-71
223076000002208
Çocuk Edebiyatı
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Orçun Ünal
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
31
761014300002204
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Selçuk Aydın Bülbül
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
18:00
21
761072000002102
Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
Selçuk Aydın Bülbül
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
23
Mac Lab 21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ÇOCUK GELĠġĠMĠ (ĠÖ)
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
DIġ TĠCARET
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
DIġ TĠCARET
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
344038000002102
Türk Gümrük Mevzuatı
2
DIġ TĠCARET
Ayça Tezel
17 Haziran 2014 Salı
15:00
23
342000000002410
Uluslararası Pazarlama
2
DIġ TĠCARET
Dilaysu Çınar
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
31
343034100002204
DıĢ Ticaret Finansmanı
2
DIġ TĠCARET
Hasan Dinçer
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-68
341034500002212
Ġthalat Ġhracat ĠĢlemleri
2
DIġ TĠCARET
Hilal Çelik
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
DIġ TĠCARET
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
DIġ TĠCARET
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
344038000002102
Türk Gümrük Mevzuatı
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Ayça Tezel
17 Haziran 2014 Salı
17:00
23
342000000002410
Uluslararası Pazarlama
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Dilaysu Çınar
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
23
343034100002204
DıĢ Ticaret Finansmanı
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Hasan Dinçer
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
18:00
21
341034500002212
Ġthalat Ġhracat ĠĢlemleri
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Hilal Çelik
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
88
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
DIġ TĠCARET (ĠÖ)
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
B1-68
724072500002102
Protez Araç ve Gereçleri
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
ÇağdaĢ KıĢlaoğlu
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
B1-68
722072500002108
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Murad M.Gözübüyük
17 Haziran 2014 Salı
15:00
23
721072200002102
Tıbbi Terminoloji
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Rukiye Parlak
19 Haziran 2014 PerĢembe
14:00
21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
23
724072500002104
Sabit Protezler
2
DĠġ PROTEZ TEKNOLOJĠSĠ
Yusuf Ġlhan
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
GRAFĠK TASARIMI
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
GRAFĠK TASARIMI
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
GRAFĠK TASARIMI
Ayça Tezel
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
31
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
GRAFĠK TASARIMI
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
21
214048200001209
Ambalaj Tasarımı
2
GRAFĠK TASARIMI
Turan Asan
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
Mac Lab 21
214048200001116
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım(Ġleri Düzey)
2
GRAFĠK TASARIMI
Yüksel Balaban
17 Haziran 2014 Salı
15:00
B2-21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Fatma Sezer
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
44
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
B1-68
214048200001203
Ġllüstrasyon(Proje)
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Serdar Kıcıklar
20 Haziran 2014 Cuma
13:00
B1-53 (P)
214048200001209
Ambalaj Tasarımı
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Turan Asan
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
Mac Lab 21
211000000001112
Temel Sanat Eğitimi II (Proje Teslim)
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Hayri Aykutalp
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
80 (P)
214048200001116
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım(Ġleri Düzey)
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Yüksel Balaban
17 Haziran 2014 Salı
17:00
B2-21
B1-68
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım(Ġleri Düzey) (Proje)
2
GRAFĠK TASARIMI (ĠÖ)
Serdar Kıcıklar
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
13:00
B1-53 (P)
211000000001112
Temel Sanat Eğitimi II (Proje Teslim)
2
GRAFĠK TASARIMI
Hale Genç
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-46 (P)
214048200001203
Ġllüstrasyon (Proje Teslim)
2
GRAFĠK TASARIMI
Serdar Kıcıklar
20 Haziran 2014 Cuma
13:00
B1-53 (P)
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
342031100001303
Tüketici DavranıĢı
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Ali Saygılı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-71
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
342032000002216
Reklam Çözümleme
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Emine Banu Yeğin
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Hilal Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
31
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
21
213032000002220
Görsel ĠletiĢim Uygulamaları
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Recep Yılmaz
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
320034200001306
Medya Reklam Planlama ve Satın Alma
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
Recep Yılmaz
19 Haziran 2014 PerĢembe
14:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
342031100001303
Tüketici DavranıĢı
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Ali Saygılı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
B1-68
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-71
342032000002216
Reklam Çözümleme
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Emine Banu Yeğin
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
23
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
44
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
21
213032000002220
Görsel ĠletiĢim Uygulamaları
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Recep Yılmaz
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
21
320034200001306
Medya Reklam Planlama ve Satın Alma
2
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM (ĠÖ)
Recep Yılmaz
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-68
725000000002106
Ambulans Servis Eğitimi II
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Halit Acar
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
23
725000000002102
Acil Hasta Bakımı I
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Mehmet Hekimoğlu
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
44
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
31
722000000002108
Acil Sağlık Hizmetleri II
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Semra Esen
17 Haziran 2014 Salı
16:00
21
725000000002104
Acil Yardım Kurtarma ÇalıĢmaları
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM
Semra Esen
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Aysel TamtamıĢ
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
44
725000000002106
Ambulans Servis Eğitimi II
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Halit Acar
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
21
725000000002102
Acil Hasta Bakımı I
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Mehmet Hekimoğlu
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
44
722000000002108
Acil Sağlık Hizmetleri II
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Semra Esen
17 Haziran 2014 Salı
16:00
21
725000000002104
Acil Yardım Kurtarma ÇalıĢmaları
2
ĠLK VE ACĠL YARDIM (ĠÖ)
Semra Esen
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
582052005402302
Meslek Resmi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Ahmet EĢiyok
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
23
582052005402303
Beton Teknolojisi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Levent Bostancı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
44
520044105822303
Yapı Statiği ve Mukavemet
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Levent Bostancı
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-68
582052005402304
Yapı Teknolojisi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Levent Bostancı
17 Haziran 2014 Salı
17:00
31
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ
Seçil ġenel
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
21
582052005402302
Meslek Resmi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Ahmet EĢiyok
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
44
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
21
582052005402303
Beton Teknolojisi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Levent Bostancı
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
44
582052005402304
Yapı Teknolojisi
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Levent Bostancı
17 Haziran 2014 Salı
17:00
31
520044105822303
Yapı Statiği ve Mukavemet
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Levent Bostancı
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
44
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
23
345031100001303
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Pınar Altıok Gürel
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
21
311034500001202
Örgütsel DavranıĢ
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Pınar Altıok Gürel
17 Haziran 2014 Salı
15:00
23
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Selman Duran
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
33
540034500002305
Üretim Yönetimi
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Selman Duran
20 Haziran 2014 Cuma
16:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
LOJĠSTĠK
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
31
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
LOJĠSTĠK
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
LOJĠSTĠK
Ayça Tezel
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
33
840034500002218
Konteyner Sistemleri ve Deniz Liman ĠĢletmeciliği
2
LOJĠSTĠK
Furkan DiĢkaya
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
23
345084000002211
Dağıtım Yönetimi
2
LOJĠSTĠK
Furkan DiĢkaya
17 Haziran 2014 Salı
11:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
LOJĠSTĠK
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
46
345084000002223
Depo Yönetim Sistemleri
2
LOJĠSTĠK
Kerem Toker
17 Haziran 2014 Salı
16:00
B1-68
345084000002207
Küresel Lojistik
2
LOJĠSTĠK
Seçil ġenel
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-71
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
31
840034500002218
Konteyner Sistemleri ve Deniz Liman ĠĢletmeciliği
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Furkan DiĢkaya
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
23
345084000002211
Dağıtım Yönetimi
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Furkan DiĢkaya
17 Haziran 2014 Salı
17:00
31
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
21
345084000002223
Depo Yönetim Sistemleri
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Kerem Toker
17 Haziran 2014 Salı
16:00
B1-68
345084000002207
Küresel Lojistik
2
LOJĠSTĠK (ĠÖ)
Seçil ġenel
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
23
520000000002105
Bilgisayar Destekli Tasarım I
2
MAKĠNE
Ahmet Acar
17 Haziran 2014 Salı
17:00
B2-30
523000000002305
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
2
MAKĠNE
Ahmet Acar
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MAKĠNE
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
23
540052000001303
Ġmal Usulleri
2
MAKĠNE
Ahmet EĢiyok
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
46
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
MAKĠNE
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
21
521000000002303
Makine Elemanları
2
MAKĠNE
Ataman Kes
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
MAKĠNE
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
46
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
MAKĠNE
Seçil ġenel
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
33
520000000002105
Bilgisayar Destekli Tasarım I
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Ahmet Acar
17 Haziran 2014 Salı
17:00
B2-30
523000000002305
Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Ahmet Acar
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
B1-68
540052000001303
Ġmal Usulleri
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Ahmet EĢiyok
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
46
521000000002303
Makine Elemanları
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Ataman Kes
16 Haziran 2014 Pazartesi
17:00
44
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
MAKĠNE (ĠÖ)
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PĠYASASI
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
31
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PĠYASASI
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PĠYASASI (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MĠMARĠ RESTORASYON
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
44
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
MĠMARĠ RESTORASYON
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
21
543058105822211
AhĢap Malzeme ve Yapım Teknikleri
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Engin Aktürk
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
21
581021400002316
Rölöve ve Dökümantasyon (Uygulama)
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Engin Aktürk
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-71
215000000002208
Bezeme Teknikleri
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Hayri Aykutalp
19 Haziran 2014 PerĢembe
16:00
23
581021505402101
Konservasyon
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Hayri Aykutalp
16 Haziran 2014 Pazartesi
16:00
23
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
31
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
MĠMARĠ RESTORASYON
Selman Duran
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
68
214054202112108
Moda Tasarım Süreçleri ve Model Tasarımı
2
MODA TASARIMI
Ece Melek
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00
103
214054200002102
Tekstil Malzeme Bilgisi
2
MODA TASARIMI
Ece Melek
17 Haziran 2014 Salı
11:00
21
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
MODA TASARIMI
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
33
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
MODA TASARIMI
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
23
214021505422104
Temel Dikim Teknikleri
2
MODA TASARIMI
Nisa Nur Duman
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
B2-12
214054200002106
Temel Kalıp Teknikleri II
2
MODA TASARIMI
Sümeyya Kılıç
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
B1-12
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
44
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
21
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-71
725000000002122
Optisyenlik I
2
OPTĠSYENLĠK
Emre Eren
17 Haziran 2014 Salı
16:00
21
725054304412102
Optik Aletler ve Malzemeler
2
OPTĠSYENLĠK
Halit Pazarlı
17 Haziran 2014 Salı
17:00
31
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
OPTĠSYENLĠK
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
31
725044100002102
Görme Optiği II
2
OPTĠSYENLĠK
Nergin Günay
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
31
441072500002102
Fizik ve Geometrik Optik II
2
OPTĠSYENLĠK
Sinem Sipahioğlu
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
OPTĠSYENLĠK
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
23
725000000002122
Optisyenlik I
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Emre Eren
17 Haziran 2014 Salı
16:00
44
725054304412102
Optik Aletler ve Malzemeler
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Halit Pazarlı
17 Haziran 2014 Salı
17:00
31
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Mensuri Çarıkcıoğlu
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
23
725044100002102
Görme Optiği II
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Nergin Günay
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
31
441072500002102
Fizik ve Geometrik Optik II
2
OPTĠSYENLĠK (ĠÖ)
Sinem Sipahioğlu
19 Haziran 2014 PerĢembe
17:00
68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
31
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
23
725000000002114
Özel Patoloji
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Ömer Serdar Sonceley
19 Haziran 2014 PerĢembe
14:00
21
725000000002112
Genel Patoloji
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
Ömer Serdar Sonceley
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-68
725000000002118
Histoloji
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
ġengül ġentürk
17 Haziran 2014 Salı
15:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
44
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
23
213032100002106
Radyo Televizyon Program Yapım ve Yönetimi I
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Cansu Özdenak Kandemir
17 Haziran 2014 Salı
15:00
B1-68
213048203201206
Kurgu II
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Damla Ġlerialkan
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
53-B (P)
321021300001312
Ses ve IĢık Tasarımı
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Emine Banu Yeğin
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-71
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
33
320031400002102
Medya Ekonomisi
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
Korkmaz Uluçay
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
44
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
RADYO VE TELEVIZYON PROGRAMCILIĞI
ġükran Deniz
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
46
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
21
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-71
213032100002106
Radyo Televizyon Program Yapım ve Yönetimi I
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Cansu Özdenak Kandemir
17 Haziran 2014 Salı
17:00
44
213048203201206
Kurgu II
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Damla Ġlerialkan
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
53-B (P)
321021300001312
Ses ve IĢık Tasarımı
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Emine Banu Yeğin
20 Haziran 2014 Cuma
17:00
31
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
23
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
68
320031400002102
Medya Ekonomisi
2
RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI (ĠÖ)
Korkmaz Uluçay
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
17:00
68
722072500002102
Temel Onkoloji
2
RADYOTERAPĠ
Cem Horozoğlu
17 Haziran 2014 Salı
11:00
21
722072504412102
Radyasyon Onkolojisi
2
RADYOTERAPĠ
Cem Horozoğlu
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00
B1-68
722072500002104
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
2
RADYOTERAPĠ
Firdevs Banu Özdemir
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
RADYOTERAPĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
33
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
RADYOTERAPĠ
Melda Orhan Çelik
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
33
725000000002112
Genel Patoloji
2
RADYOTERAPĠ
Ömer Serdar Sonceley
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-68
722072500002102
Temel Onkoloji
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Cem Horozoğlu
17 Haziran 2014 Salı
11:00
21
722072504412102
Radyasyon Onkolojisi
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Cem Horozoğlu
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00
B1-68
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
18:00
23
722072500002104
Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Firdevs Banu Özdemir
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
18:00
68
725000000002112
Genel Patoloji
2
RADYOTERAPĠ (ĠÖ)
Ömer Serdar Sonceley
20 Haziran 2014 Cuma
15:00
B1-68
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
31
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
23
542052000002113
Genel Dokuma ve Örme Teknolojisi
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Ece Melek
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
103
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Feyza TaĢkın
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
68
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
33
214054200002215
Model Uygulama Teknikleri
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Müzeyyen Yücel
17 Haziran 2014 Salı
15:00
B1-68
542021400002203
Ürün Biçimlendirme
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Müzeyyen Yücel
19 Haziran 2014 PerĢembe
14:00
B2-12
542052000001105
Ġplik Teknolojisi
2
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ
Sümeyya Kılıç
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
23
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
18:00
23
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ (ĠÖ)
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
18:00
B1-71
224031300001101
Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap Tarihi ve Modern Türkiye nin OluĢumu
4
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Nergis BaĢeğmez
16 Haziran 2014 Pazartesi
10:00
31
223000000001101
Türkçe EleĢtirel Okuma ve Yazma
4
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Ali ġeylan
17 Haziran 2014 Salı
10:00
23
380081000001203
Turizm Hukuku
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Atila Hazar
19 Haziran 2014 PerĢembe
11:00
44
345000000001390
Kalite Yönetimi Sistemleri ve Standartları
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Dilaysu Çınar
20 Haziran 2014 Cuma
10:00
46
810034600002305
Biletleme
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Gül Nihan Güven YeĢildağ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
68
810034500002205
Tur Planlaması ve Risk Yönetimi
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Gül Nihan Güven YeĢildağ
20 Haziran 2014 Cuma
14:00
23
810048200002202
Seyahat ĠĢletmelerinde Rezervasyon Bilgi Sistemleri
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Gül Nihan Güven YeĢildağ
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
16:00
21
380000000001101
Hukukun Temelleri
2
TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ
Kemale Aslanova
19 Haziran 2014 PerĢembe
10:00
33
725000000002116
Histokimya Teknikleri I
2
PATOLOJĠ LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ
AyĢe Ġ.Kaypmaz
18 Haziran 2014 ÇarĢamba
15:00
68
345084000002223
Depo Yönetim Sistemleri
2
ĠġLETME YÖNETĠMĠ
Kerem Toker
17 Haziran 2014 Salı
16:00
44
Download

MYO+UBYO 2013-2014 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Programı