KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Emin ÇİÇEK
Ünvan
Su Ürünleri Mühendisi
Telefon
0 536 963 00 25
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
14.09.1968 – Gördes/Manisa
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fırat Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi - 1990
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
İngilizce
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
31.12.1986 / Ziraat Teknisyeni / Elazığ Tarım İl Müdürlüğü
15.09.1990 / Su Ürünleri Mühendisi / Elazığ Tarım İl Müdürlüğü
24.01.2000 / Su Ürünleri Mühendisi / Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1- Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S., (2014) Elazığ İli Balık Eti Tüketim Alışkanlığı ve Tercihinin
Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni 2014 (1): 3-11
2- Akgün, H., Çiçek E., Gürçay, S., Tepe, R., Current Status of Hunting and Fishing Hunting Made
Fish Species in Adiyaman Provice. 1 stİnternational Symposium on Aquatic Sciences and
Technology. Aqua Cyprus 2014.
3- Balcı M., Ural, M., Çiçek, E., Bekçi, H., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üretim ve
Yetiştiricilik Tesislerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi 2009.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üretim ve Yetiştiricilik Tesislerinin Yapısal ve
Teknik Özelliklerinin Araştırılması.Su Ürn.Arş.Enst.Müd.ELAZIĞ 2003 (Araştırmacı )
2- Bölgedeki Baraj Gölleri ve Doğal Göllerde, Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun
Alanların Tespiti. Elazığ Su Ürn. Arşt Ens Müd. 2003 (Araştırmacı )
3- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun
Alanların Tespiti Projesi Elazığ Su Ürn.Arşt. Enst. Müd. 2001 -2003 (Araştırmacı )
4- GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretim ve Tüketiminin Arttırılması Etüt Projesi . Su Ürn.Arşt. Ens.
Müd.ELAZIĞ 2004 (Araştırmacı )
5- İç Sularda Avcılık Yoluyla Yapılan Üretim Miktarlarının Tespiti ve İzlenmesi Güdümlü Projesi,
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ankara, 2012. (Araştırmacı )
6- Bölge İç Su Rezervuarlarında (Hazar Gölü ve Karakaya Baraj Gölü ) İndekslere Bağlı Olarak
Verimliğinin Tespiti ve MSY ( Maksimum Sürdürülebilir Av) ın Bölge bazında Modellenmesi
Üzerine Bir Araştırma (Araştırmacı )
YAYINLAR
1- Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S., (2014) Elazığ İli Balık Eti Tüketim Alışkanlığı ve Tercihinin
Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni 2014 (1): 3-11
2- Balcı M., Ural, M., Çiçek, E., Bekçi, H., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Üretim ve
Yetiştiricilik Tesislerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi 2009.
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Emin ÇİÇEK Ünvan Su Ürünleri