DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU
www.degerleradasi.org
1
YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı
olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal
gelişimini desteklemek, evrensel, milli ve manevi değerlere sahip olmanın kendisiyle barışık, mutlu ve
başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek, “Değer Ödülü” Kategorisinde başarılı olan öğrencilerin
rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmak.
DAYANAĞI
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 5.
maddesinin b, c, d, ı ve k bentleri, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 5. maddesinin b, c, ç, h ve ı
bentleri, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
18. Milli
Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve 2010/53 sayılı İlk Ders Genelgesi.
KAPSAM
Kuşadası'ndaki özel ve resmi eğitim kurumları ; İlkokul, Ortaokul ve Lise
KONU
“Değerler Adası Yarışması”nın 2014-2015 Öğretim yılı için 10 adet ana tema belirlenmiştir. Bunlar ;
BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI
VATAN SEVGİSİ
SABIR VE ŞÜKÜR
SORUMLULUK DUYGUSU
TEMİZLİK VE HİJYEN
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
ŞEFKAT VE MERHAMET
AZİM, KARARLILIK VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAK
GEÇMİŞTEN BUGÜNE BÜTÜN DEĞERLERİMİZ
KATILIM ŞARTLARI
Kuşadası'ndaki özel ve resmi eğitim kurumları İlkokul, Ortaokul ve Lisenin herhangi bir sınıfında devamlı
öğrenci olmak.
2
YARIŞMA TAKVİMİ
OKUL TEMSİLCİ İDARECİ VE TEMSİLCİ
ÖĞRETMEN SEÇİMİ
OKUL TEMSİLCİLERİNE BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILMASI
1 EYLÜL 2014- 5 EYLÜL 2014
14 EKİM 2014
OKUL TEMSİLCİLERİNCE OKUL ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCİLERİNE BİLGİLENDİRME YAPILMASI
15-16 EKİM 2014
OKUL ÖĞRENCİLERİNCE KISA METRAJLI FİLM
ÇEKİMLERİNİN YAPILMASI
17 EKİM 2014
OKULLARDA HAZIRLANAN VİDEOLARIN
DOSYA İLE BİRLİKTE OKUL TEMSİLCİLERİ
TARAFINDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİMİ
2 OCAK 2015
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNYESİNDEKİ KURULAN ORGANİZASYON
KOMİSYONU TARAFINDAN VİDEOLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
2 OCAK 2015 -6 ŞUBAT 2015
ÖN ELEMEYİ GEÇEN VİDEOLARIN
YETKİLİLERİNİN EĞİTİME TABİ TUTULMASI
09-13 ŞUBAT 2015
VİDEOLARIN TEKRAR PROFESYONEL
ÇEKİLMESİ
16 ŞUBAT 2015- 27 MART 2015
FİNAL İÇİN VİDEOLARIN SON HALİ TESLİMİ
30 MART 2015
KOMİSYONCA SON DEĞERLENDİRMENİN
YAPILMASI
1 NİSAN 2015 – 20 NİSAN 2015
ÖDÜL TÖRENİ
23 NİSAN 2015
3
JÜRİLER
OKUL JÜRİSİ
İLÇE JÜRİSİ
Değer Ödülü Jürisi: Rehber Öğretmen, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Sınıf
En az 3 kişi Rehber Öğretmenleri. Ayrıca farklı branşlardan
öğretmenler jüri üyeliğine dahil edilebilir.
Değer Ödülü Jürisi: İlçe Milli Eğitim
bünyesinde mevcut çalışan öğretmen ve
En az 3 kişi idareciler , ilçe milli eğitim müdürlüğü onaylı
gönüllü sivil jüri üyeleri.İlkokul,Ortaokul ve
Liseler için üç farklı komisyon kurulur.
Değer Ödülü Jürisi: İlçe Milli Eğitim
bünyesinde mevcut çalışan öğretmen
ve
idareciler , ilçe milli eğitim müdürlüğü onaylı
gönüllü sivil jüri üyeleri
FİNAL JÜRİSİ
DEĞERLER ADASI ÖDÜLLERİ
Değer Ödülü ;Doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma dallarında ilkokul
,ortaokul ve lise düzeyinde
Birincilere
İkincilere
Üçüncülere
Değer Ödülü ; öğrenci adına yarışmaya başvuran öğretmen veya okul yöneticilerine
takdim edilecek ödüller
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER
1. Değerler Adası ile ilgili duyuruları, şartnameyi varsa görselleri öğretmen ve öğrencilere duyurmak.
2. Değerler Eğitimi temalarından herhangi birini veya fazlasını en iyi ifade eden
öğrencilerin
eserlerini ilgili formlar doldurularak 02 OCAK 2015 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
bildirmek.
3. Okulda fazla katılım varsa kurulacak komisyon ile okul içi yarışmanın ilgili tüm iş ve işlemlerini
şartnameye uygun bir şekilde yerine getirmek. Okul komisyonu tarafından ilçeye gönderilecek kısa
filmler seçmek
4. Her okul ‘’Değerler Adası ‘’ kısa film yarışmasına en az 3 film ile katılır.
5. Okulu ilçede temsil edecek öğrencileri, değer farkındalığı oluşturacak şekilde okul imkânları
dâhilinde ödüllendirmek.
4
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER
1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılmasını sağlamak. Bu
konuda resmi silsile ile gelen yazı ve görselleri okullara duyurmak.
2. Yarışmaya katılacak olan okulların yarışma takvimine göre yarışmaya konu olan eserlerini bağlı
oldukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yaparak yarışmaya katılımlarını sağlamak.
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullardan gelen eserlerle ilgili bir şube müdürünün
koordinasyonunda değerlendirme komisyonu (jüri) kurmak. Değerlendirme Komisyonu (jüri)
Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede değerler eğitimi çalışmalarına katkı
sağlayan, gerekli şartlara uygun olan öğretmenlerden seçilmelidir.
4. Yarışmayı düzenlemekle görevli İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili şube müdürlerinin
yarışmalardan önce değerlendirme komisyonu (jüri) ile bilgilendirme toplantısı yapması uygun
olacaktır. Yarışma ile ilgili gereken evrakın takibinden, iş ve işlemlerin yürütülmesinden, her türlü
ihtiyacın temin edilmesinden yarışmanın yapıldığı ilçenin, ilgili şube müdürü sorumludur.
5. 02 OCAK 2015 – 06
ŞUBAT
2015 tarihlerinde İlçe Değerlendirme Komisyonu’nu (Jüri)
toplamak ve seçmelerin yapılması.
6. Dereceye giren (birinci, ikinci, üçüncü) öğrenciler için ilgili formları ve eserlerini
21 NİSAN 2015 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tanıtım amaçlı göndermek.
7. Dereceye giren öğrenciler teşvik amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ödüllendirilir.
DEĞERLER ADASI ORGANİZASYON ÜYELERİ
1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2- Gönüllü Üyeler
3- Öğretmen ve İdareciler
4- Öğrenciler ve veliler
DEĞERLER ADASI “DEĞER ÖDÜLÜ”
İlkokullar, Ortaokullar ve orta öğretim kurumlarında (liselerde), tavır ve davranışıyla hakkaniyet ölçülerine
göre hareket eden ve iyi bir insan olma yolunda rol model olan, doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve
paylaşma değerlerini içselleştirerek Değerler Eğitimi bilincine katkı sağlayan öğrencilerin öğretmen veya
okul yöneticileri tarafından tespit edilmesidir. Tespit edilen öğrencinin neden seçildiği, tavır ve davranışları
hikâye edilerek bu ödüle aday gösterilmesidir.
5
“DEĞER ÖDÜLÜ” ADAY ÖĞRENCİNİN TESPİTİ
 Değerler Adası yarışmasında en değerli ödüldür.
 Okul idaresi başkanlığında, Okul Rehber Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve
Sınıf Rehber Öğretmenleri yaptıkları değerlendirmeler sonucunda okullarında “Değer Ödülü”
kategorisinde doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma değeri dallarından mümkünse her
biri için tavır ve davranışlarıyla bu ödüle layık gördükleri öğrenci/leri tespit etmelidirler.
 “Değer Ödülü”ne aday gösterilirken; öğrencinin “Değer Ödülü”ne aday gösterilme nedeni, bu
değerle ilgili örnek tutum ve davranışları, öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri,
öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansımaları hikaye edilmelidir.
 “Değer Ödülü” başvurusu yapan öğrencinin senaryosu “Değer Ödülü Bilgi Formu” formatında en
fazla 5 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazı biçimi Times New Roman ve 12 punto olmalıdır.
“DEĞER ÖDÜLÜ” DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Değerlendirme Kriterleri
Derecelendirme
1-Öğrencinin değer kazanımına katkısı
2-Değeri davranış haline getirmedeki devamlılık
3-Öğrencinin değeri içselleştirmesi ve bireysel etkisi
4-Değer kazanımındaki örneklik ve toplumsal etkisi
5- Jüriyi etkileyebilme
TOPLAM
Puan Derecesi (MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
KISA FİLM
 Filmin süresi en az 3 dakika , en çok 7 dakika olmalıdır.

Jenerikte, yönetmen, senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilmedir. Yarışmaya filmin yönetmeni
başvuracaktır.

Kısa filmler, herhangi bir formatta, CD veya DVD ile birlikte gönderilmelidir.(Cep telefonu ve
fotoğraf makinası ile çekim yapılabilir. Ancak ön elemeyi geçen çekimler H264-1080p formatında
çekilecektir.)

DVD-CD üzerinde filmin adı, okul adı, yönetmen öğrenci adı-soyadı ve iletişim bilgileri yer
almalıdır.
Kısa Film Değerlendirme Kriterleri
Derecelendirme
1- İlgili değerleri film ile ifade edebilme gücü
2- Film çekim tekniği
3- Filmde yaratıcılık ve özgünlük
4- Filmde duygu ve etkileyicilik
5- Jüriyi etkileyebilme
TOPLAM
Puan Derecesi (MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
6
DEĞERLER ADASI KISA FİLM ÖDÜLÜ
ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
ADI-SOYADI
Fotoğraf
DOĞUM YERİ VE YILI
SINIFI VE OKUL NO.
VELİ ADI SOYADI ve
TELEFON
İLİ / İLÇESİ / OKULU
OKUL ADRES /
TELEFON
ESER ÖDÜLÜ DALI
Okul Müdürü
Onay
7
İLETİŞİM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE
KUŞADASI
Adres : MEM
Tel
:
Faks
:
Web
: www.degerleradasi.org
E-Posta:
8
Download

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.