BEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
SAAT
DS
PAZARTESİ
08.3009.20
1
MAD 715
MAD703
09.3010.20
2
MAD 715
MAD703
10.3011.20
3
MAD 715
11.3012.20
4
MAD 715
12.3013.20
SALI
MAD 899
MAD
802
MAD
814
MAD 899
MAD819
MAD
802
MAD
814
MAD809
MAD703
MAD819
MAD
802
MAD
814
MAD703
MAD819
----
13.3014.20
5
MAD
712
MAD
721
14.3015.20
6
MAD
712
MAD
721
15.3016.20
7
MAD
712
MAD
721
16.3017.20
8
Prof. Dr. Sadi ŞEN
Enstitü Müdürü
ÇARŞAMBA
----
MAD
824
MAD
MAD
812
812
MAD
824
MAD
812
MAD824
CUMA
MAD
733
MAD
726
MAD 797
INS729
MAD
733
MAD
726
MAD 797
MAD809
INS729
MAD
733
MAD
726
MAD 798
MAD809
INS729
----
----
MAD 798
MAD 899
----
MAD731
MAD
723
MAD
713
MAD815
MAD722
MAD 799
MAD731
MAD
723
MAD
713
MAD815
MAD722
MAD 799
MAD731
MAD
723
MAD
713
MAD815
MAD722
MAD 898
MAD731
MAD
898
MAD722
MAD 898
MAD
824
MAD802
PERŞEM
BE
MAD
897
MAD
897
MAD
897
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
KODU
DERSİN ADI
KREDİSİ AKTS
SORUMLUSU
MAD 703 Mühendislikte Matematiksel Yöntemler
2 2 3
6
Prof. Dr. İbrahim ONUR
MAD712
3 0 3
6
Doç. Dr. Melih GENİŞ
MAD 713 İleri Kömür Zenginleştirme Teknolojisi
3 0 3
6
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
MAD 715 Cevher Hazırlama Tesis Dizaynı I
2 2 3
6
Prof. Dr. Sait KIZGUT
MAD 721 Madencilik Endüstrisinde Çevre Sorunları
3 0 3
6
Doç. Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU
MAD 722 Rezerv Hesaplamalarında Bilgisayar Uygulamaları
2 2 3
6
Prof. Dr. İbrahim ONUR
Kaya Mekaniğinde Arazi Ölçümleri ve
Değerlendirilmesi
3 0 3
6
Prof. Dr. Tuğrul ÜNLÜ
MAD 726 Kaya Mekaniğinde Süreksizliklerin Çözümlenmesi
3 0 3
6
Doç. Dr. Melih GENİŞ
MAD 731 Kayaç Kazısında Keski Davranışı ve Aşınması
2 2 3
6
Doç. Dr. Olgay YARALI
MAD733
Agrega Madenciliği ve Teknolojisi
3 0 3
6
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
MAD734
Enerji ve Doğal Kaynaklar
3 0 3
6
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
MAD 797 Yüksek Lisans Seminer
0 2 0
3
Öğretim Üyeleri
MAD 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
2 0 0
15 Tez Danışmanı
MAD 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması
0 1 0
15 Tez Danışmanı
MAD 802 Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemleri
3 0 3
6
Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
MAD 809 Hidrometalurjik Prosesler Kimyası
3 0 3
6
Doç. Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU
MAD812
Flotasyonda Yüzey Kimyası
3 0 3
6
Prof. Dr. Sait KIZGUT
MAD814
Kömür Kullanım Teknolojileri
3 0 3
6
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
MAD815
Aglomerasyon
3 0 3
6
Doç. Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU
MAD819
Kıymetli Metallerin Zenginleştirilmesi
3 0 3
6
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
MAD 824 Kayaçların Delinebilirliği
2 2 3
6
Doç. Dr. Olgay YARALI
MAD 897 Doktora Semineri
0 2 0
3
Öğretim Üyeleri
MAD 898 Doktora Uzmanlık Alanı
3 0 0
15 Tez Danışmanı
MAD 899 Doktora Tez Çalışması
0 1 0
15 Tez Danışmanı
3 0 3
6
MAD 723
INS729
Açık İşlemecilikte Şev Duraylılığı
Mühendislikte İstatistik Metotlar
Prof. Dr. Sadi ŞEN
Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Hamit AYDIN
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Download

beü fen bilimleri enstitüsü, maden mühendisliği anabilim dalı 2013